Platform Vlieghinder Kennemerland
 

I&W blokkeerde regeling PAS-melders in voordeel van Lelystad Airport

 |
 Geplaatst door: Redactie (Wim) 
 |
 Bekeken: 333 
|
 schipholwatch.nl - 07-08-2023 
lelystad_ap_vlag_hvs.jpg

Het ministerie van Infrastructuur (I&W) wilde in 2021 alleen akkoord gaan met nieuwe afspraken voor zogenaamde PAS-melders – veelal boeren die te goeder trouw een melding hadden gedaan van hun stikstofuitstoot – als Lelystad Airport zou worden gelegaliseerd. De voorwaarde is mogelijk illegaal.

Dit blijkt uit recent vrijgegeven stukken die werden opgevraagd met een beroep op de Wet open overheid. Vanwege het mogelijk illegale karakter van deze voorwaarde stelt Kamerlid Lammert van Raan (Partij voor de Dieren) vragen aan minister Mark Harbers (I&W).

Vanwege de onverwachte move van I&W moest op stel en sprong een nieuw overleg worden ingepland tussen de topambtenaren van de ministeries van Landbouw (verantwoordelijk voor natuurvergunningen) en I&W.

Liever vliegtuigen dan boeren
Het dwingende optreden van I&W is niet nieuw voor kenners van het dossier Lelystad Airport, maar in de nu vrijgegeven passage staat wel voor het eerst zwart op wit dat I&W ontwikkelingen die positief konden uitpakken voor de boeren werden gedwaarsboomd ten faveure van de vliegindustrie.

Van Raan wil nu van de minister weten op basis van welke wetgeving het ministerie van Infrastructuur deze voorwaarden heeft kunnen stellen. Mocht zo’n rechtsgrond ontbreken, dan eist het Kamerlid een andere passende verklaring van de minister.

Mocht de minister zich niet herkennen in de voorwaarde, dan mag hij uitleggen of I&W op geen enkele manier ongeëigende druk heeft uitgeoefend op de collegae bij LNV om de legalisering van Lelystad Airport er doorheen te drukken.

Ritselen
Verder maakt Van Raan van de gelegenheid gebruik om te informeren naar de huidige stand van zaken rond de natuurvergunning voor het poldervliegveld en of er bepaalde afspraken zijn gemaakt tussen LNV en I&W om een vergunning te ritselen, mogelijk ten koste van andere belanghebbenden als de boeren.

“Komt er een moment dan I&W kiest voor het belang van de natuur boven die van de luchtvaartsector, waarbij een nieuwe balans ontstaat? Zoja, wanneer verwacht u – bij benadering – dat moment?”

Al in 2019 werd duidelijk dat de Nederlandse vliegvelden die (deels) onder de Schiphol Groep vallen niet beschikten over een natuurvergunning. Al ruim vier jaar wordt gesteggeld over die vergunningen die nodig zijn om een vliegveld legaal in de lucht te houden.

Al jaren ‘zicht op legalisatie’
Al die tijd vragen burgers de overheid om de natuurwetgeving te handhaven en de vliegvelden af te schalen tot een niveau dat past bij een instelling zonder zo’n vergunning. In Zuid-Limburg werd zelfs aangifte gedaan tegen vliegveld MAA wegens een vermeend economisch delict.

Tot op heden kijkt de overheid weg en gedoogt het de illegale situatie. Recentelijk zijn daarom nieuwe handhavingsverzoeken ingediend. De ongewenste situatie van stikstof uitstoten en daarmee de natuur verder schade berokkenen, duurt nu al veel te lang. Eerdere verzoeken werden door de rechter afgewezen, onder meer omdat er ‘zicht op legalisatie’ zou bestaan. Dat argument is vier jaar later nauwelijks meer met droge ogen aan te voeren.

Bekijk bericht op "schipholwatch.nl - 07-08-2023"

Reacties op dit bericht