Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Is Schiphol aansprakelijk te stellen voor de overlast in Aalsmeer?

 |
 Geplaatst door: 2eHans 
 |
 Bekeken: 2449 
|
 Dichtbij.nl 
me_vliegtuig_IMG_0551.jpg

Door Truus Oudendijk (Witte Weekblad)

AALSMEER - Een groep studenten HBO rechten van Hogeschool Amsterdam heeft in opdracht van de politieke partij Het Aalsmeers Collectief een onderzoek uitgevoerd naar de overlast die Schiphol veroorzaakt. Hun bevindingen hebben ze maandag 22 juni door middel van een Power Point presentatie in de kelder van het gemeentehuis laten zien aan de wethouder, enkele politici, de pers en afgevaardigden van het regioforum. Het rapport dat uit hun onderzoek naar voren is gekomen werd overhandigd aan wethouder Tom Verlaan. Doelstelling van de opdracht was om te onderzoeken in hoeverre het mogelijk is om Schiphol meer compensatie te laten betalen aan de gemeente Aalsmeer. Centrale vraag in het rapport is; kan de gemeente Aalsmeer vliegveld Schiphol met succes aanklagen voor omgevingsschade, zoals geluidsoverlast, milieuvervuiling en gezondheidsschade en waardevermindering van gronden?

VergoedingDe studenten trokken een vergelijk met de situatie in Groningen, waar burgers veel overlast ondervinden van de gasboringen. Is het daar gevoerde beleid ook toepasbaar in Aalsmeer? Het verschil is dat inwoners van Groningen hun beklag kunnen doen bij het Centrum voor Veilig Wonen, een organisatie die ook daadwerkelijk schade vergoedt. Het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol, registreert en analyseert de klacht, de indiener krijgt uitleg waarom er sprake is van overlast, maar van vergoeding is geen sprake. De last die Groningen ervaart is fysiek meteen aantoonbaar, huizen storten in of worden zwaar beschadigd. Het probleem bij Schiphol is dat er wel degelijk gevaar voor de gezondheid bestaat, de gezondheidsschade die bijvoorbeeld ultra fijnstof veroorzaakt is wetenschappelijk bewezen, het veroorzaakt kanker, longziekten, hart en vaatziekten, maar dat is niet gelijk aantoonbaar.

GeluidsnormEen ander punt dat de studenten aan de orde stelden was dat Schiphol zelf aan het eind van het jaar de geluidsnorm bij kan stellen. Er ontstaat een situatie waarin de overheid de samensteller en de handhaver is. Jezelf beboeten is niet logisch en daardoor wordt de norm wel heel rekbaar.

In het rapport is ook een vergelijk getrokken met luchthavens als Charles de Gaulle en Heathrow. Ze vallen onder dezelfde categorie als Schiphol maar doen het beter. Ze hebben een grotere geluidsverbetering en een toename van vervoer weten te realiseren. Een van de redenen is dat beide luchthavens een gunstiger vlootmix hebben en ook een strenger beleid op het gebruik van de juiste banen. Bij Schiphol wordt daar nogal eens van afgeweken. Punt van discussie deze middag was de rechtsgeldigheid van het Aldersakkoord van 29 januari 2015. In het rapport gaat men er vanuit dat dit niet geldig is. Er is aan de oude Alderstafel een beslissing genomen op het moment dat deze niet meer bestond. Volgens de wethouder is dat discutabel, want het gaat om een advies en niet om een besluit. Kortom een uitgebreid rapport met interessante bevindingen en informatie. De wethouder nam het in dank aan en adviseerde de studenten het ook aan Schiphol te presenteren.

Bekijk bericht op "Dichtbij.nl"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door V.O.S.

Verloedering. Onder. Schipholbeleid.

#Een ander punt dat de studenten aan de orde stelden was dat Schiphol zelf aan het eind van het jaar de geluidsnorm bij kan stellen. Er ontstaat een situatie waarin de overheid de samensteller en de handhaver is.#

Heel goed dat de studenten dit aan de orde stelden en tot conclusies zijn gekomen die het zelfde zijn die reeds vaker op deze site ter sprake zijn gekomen.
Onder andere dat de Schiphol-group zich feitelijk in de Nederlandse politiek heeft genesteld.
Dat kan en mag natuurlijk nooit aan de orde zijn in een democratie, want het is een vorm van belangenverstrengeling met de Staat. Daardoor kan de sector, en doet dit dus ook veelvuldig, haar ´eigen vlees keuren´. Geflatteerde cijfers zijn de uitkomst, zodat de sector altijd kan groeien en weinig tot helemaal niets behoeft uit te voeren v.w.b. de vermindering van herrie en vervuiling.
Bovendien is de situatie rondom de Schiphol-group zodanig mis gegroeid dat de Nederlandse Staat als groot aandeelhouder, de luchthaven als een gouden melkkoe is gaan behandelen.
Zo wordt een systeem in stand gehouden, dat weinig kritiek toelaat.
Vele mensen zijn daar dag en nacht de dupe van.

Beter zal het zijn als de luchthaven volledig wordt losgeweekt van de Nederlandse Staat, kan het eindelijk als een normaal bedrijf worden aangesproken. Nu verschuilt het zich constant onder de paraplu van de Nederlandse Staat.

Geplaatst door jhgriese uit Amstelveen

@VOS, Goede Reactie ! Dit soort besluiten worden al jaren met het grootste gemak genomen. En de nieuwe organisatie ORS begint steeds meer te lijken op: Oude wijn in nieuwe zakken, Het is toch te sot voor woorden , dat in het hoogste College van Advies, (CVA ) daar waar juist de onderhandelingenplaats vinden....slechts 3 Bewoners-Vertegenwoordigers zitten . (3 van de 10 Clustervertegenwoordigers) Terwijl er 5 banen zijn (De Schiphol Oostbaan is bij cluster Buitenv. baan gevoegd) Laat nu de oude kliek uit Zwanenburg al weer breed bij die 3 zijn vertegenwoordigd. (1 daarvan zit er al 17 jaar in, met gedragingen van een Zonnekoning.) De zwaarst belaste gebieden Clusters Aalsmeer en Buitenverldert zijn NIET in dat College vertegenwoordigd..... Mogelijk moeten we maar eens bi jStichting Urgenda in de leer, hoe we een Rechtzaak daarover gaan voeren tegen de staat..of bij de Ombudsman aan de bel gaan trekken!

Geplaatst door Karin

Dank jhgriese en @VOS voor jullie reactie. Urgenda heeft namens 900 mensen geprocedeerd. De stem van de bewoner(s) in de omgeving van Schiphol moet veel krachtiger worden. Elke dag meld ik - als de polderbaan open is - op bezoekbas.nl. Welke andere mogelijkheid heb je als burger om je teweer te stellen tegen onwaarschijnlijke overlast. Ervoor zorgen dat we massaal in de statistieken terecht komen. Dat is een begin.

Geplaatst door Kijk naar de toekomst uit deltametropool

AFSLANKEN EN ONTVLECHTEN LIJKT DE BESTE REMEDIE?

Zowel het noodlijdende Air France/klm (tekort ca. 4,5 milljard!) als de luchthaven Schiphol lijken in feite gebaat bij een kwaliteitsgerichte afslanking.
In de samenleving begint langzaam door te dringen dat de jarenlang nagestreefde grootschaligheid tal van negatieve effecten met zich meebrengt. De Schiphol Group en de congsi NS/Prorail zijn in feite exploitatiemaatschappijen geworden die met veel belastinggeld het MKB van de markt drukken. En in Leiden en Delft al desastreuze stationsprojecten uitvoerden. Het gevaarlijkst is de verstrengeling van deze exploitatiemaatschappijen met gemeentelijke en provinciale overheden met alle volstrekt ongewenste gevolgen van dien!

Afslanken, terug naar de kerntaak, ontvlechting en ontbinding van de ( door de CvdK in Flevoland gerunde!) Vereniging EU Deltametropool zou bij kunnen dragen aan een nieuwe ontwikkeling die door zo velen wordt gewenst.

Geplaatst door Elodie uit Wintelre

De Schiphol Group heeft als aandeelhouders:
•Staat der Nederlanden 129.880 aandelen A (69,77%), bepaald de wettelijke regelgeving:
•Gemeente Amsterdam 37.276 aandelen A (20,03%), wil elk jaar winst (geld) zien;
•Gemeente Rotterdam 4.099 aandelen A (2,20%), wil ook een graantje meepikken;
•Aéroports de Paris S.A. 14.892 aandelen B (8,00%) , wie dat zijn weet ik niet.

Alderstafel Schiphol, Alderstafel Lelystad en Alderstafel Eindhoven bestaat uit het merendeel van belanghebbenden en een zeer klein aantal kritische tegenstanders. De adviezen die dhr. Alders opstelt worden zogenaamd in goed overleg met iedereen gemaakt. Democratie is in deze geheel niet aan de orde, het financiële gewin staat helaas opnieuw bovenaan. Is er dan echt geen andere manier om geld te verdienen?

Geplaatst door Jan Griese uit Amstelveen

# Elodie, zeer goede reactie : Het gaat hierom SCHIJN DEMOCTRATIE, of te wel erg nare machtspelletjes. Op die manier "'Polderen" moet een keer echt goed fout gaan ! Geen demagogische truc wordt geschuwd , Grote groet Jan

Geplaatst door marianne uit castricum

Ja, Schiphol behoort de overlast te betalen. De Schiphol organisatie gedraagt zich al tientallen jaren als een despoot die denkt elke malheur van de inwoners, bedrijven , scholen, ziekenhuizen, recreatie gebieden en de biodiversiteit te negeren. Hoe zou je nu zo'n organisatie kunnen noemen? Een organisatie die in zijn totaliteit een zeer ernstige persoonlijkheidsstoornis heeft? U weet wel een organisatie die niet wil begrijpen wat individuen meemaken bij zeer ernstige geluidsoverlast. Is het een organisatie die een eigen taal en woordenboek heeft ? en daardoor de gewone man/ vrouw niet verstaat/ begrijpt? Is het zo'n groot verschil dat de groepen verschillende dialecten spreken? Per slot spreken de inwoners van b.v. Laren ook gewoon een dialect ? toch.Wij, volk staan met beide voeten op de grond maar is er geen pilletje voor het hogere echelon die maakt de die medewerkers wat meer reel naar de klachten kijken van de inwoners en zonder Alders ( deze man gebruikt " bruine" taal ) samen praten over een soort genezing voor allebei de partijen. Doe het eens Schiphol en met name de Verkeersleiders, ga om een vierkante tafel zitten geen ovale tafel want er zijn echt grote verschillen tussen veel groeperingen. Uiteindelijk gaan er ook veel door U geminacht met het vliegtuig. Verdienen en niets teruggeven gaat niet.