Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Is de groei van Schiphol het allemaal waard?

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 2135 
|
 VK - Gerrit Jan van de Lagemaat 
DSC_3249.JPG

Voor de zoveelste keer houdt Schiphol zich niet aan de afspraken (Zie VK. 'ten eerste', 10 januari).

Het afgesproken maximum zou bereikt worden in 2020 onder voorwaarde van een set hinderbeperkende maatregelen. Als dit maximum nu al wordt bereikt, wordt er dus meer hinder veroorzaakt dan afgesproken. De politiek lijkt het opnieuw voor kennisgeving aan te nemen.

Wanneer gaat de politiek eindelijk inzien dat Schiphol ook gewoon een bedrijf is met een winstoogmerk. Een bedrijf dat enerzijds belangrijk is voor de Nederlandse economie, maar ook een bedrijf dat extreem veel hinder (milieu, geluid, risico) veroorzaakt, een negatieve stempel drukt op zijn gehele omgeving en het bereiken van de CO2 doelstellingen dreigt te ondermijnen.

Het is heel simpel, ‘Groei van Schiphol is groei van hinder’ – het aantal ernstig gehinderden neemt toe en niet af.
De Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur heeft in 2016 een rapport uitgebracht met de volgende conclusies: 1. Schiphol is belangrijk voor de Nederlandse economie, maar het is zeer de vraag of de groei van Schiphol dat ook is. 2. Iedere in de groei van Schiphol geïnvesteerde euro heeft een mager rendement. 3. Verdere groei van Schiphol kan omslaan in een negatieve impact op het vestigingsklimaat (voor medewerkers).

Heeft één politicus ooit de vraag gesteld: ‘Schiphol is belangrijk, maar wat is de economische bijdrage (baten én kosten) van de groei van Schiphol?’ En draagt de groei in vluchtbewegingen alleen bij aan de mainportfunctie of vooral aan het verdienmodel van Schiphol’? Volgens insiders draagt het grootste deel van de groei van de afgelopen jaren niet bij aan de mainportfunctie.

Ik verwacht van politici dat zij verder kijken dan de belangen van de onderneming Schiphol, en ik daag de politiek uit om te komen met een gebalanceerde maatschappelijke kosten-/batenanalyse van de groei. Een schot voor de boeg: misschien is een mainport met 350.000 - 400.000 vluchten per jaar wel de meest gebalanceerde en de meest wenselijke situatie voor de gehele BV Nederland.

Ik ben niet tegen Schiphol. Schiphol is een factor in de economie en is belangrijk voor het vestigingsklimaat. Maar er zitten schaduwzijden aan, en geen politicus die zich de vraag stelt: is dit het allemaal wel waard?

Deze tekst werd als ingezonden stuk geplaatst in de Volkskrant van 14 januari 2017. Geplaatst op onze site met toestemming van de auteur.

Bekijk bericht op "VK - Gerrit Jan van de Lagemaat "

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Jos

De groei van het aantal vluchten draagt zelfs niet bij aan het 'verdienmodel' van Schiphol. De extra opbrengsten worden namelijk doorgegeven in de vorm van tariefsverlagingen. Schiphol kent een gigantisch ruimtebeslag maar dit levert de eigenaars (overheden) maar relatief weinig op. Maatschappelijke kosten (bouwbeperkingen, gezondheidskosten, waardedaling huizen , veiligheidsrisico's etc.) worden niet doorbelast. De vervuiler betaalt geldt niet voor Schiphol. Wel zijn er belastingvrijstellingen (BTW, accijns) en neemt de overheid nog de nodige kosten voor haar rekening. En wat zijn dan de baten van deze ongekende subsidiëring door de belastingbetaler en aanslag op de omgeving ? Werkgelegenheid is geen steekhoudend argument (het ministerie van economische zaken gaf zelf aan dat meer of minder werkgelegenheid in de luchtvaart door de dynamiek van de Nederlandse arbeidsmarkt weer gecompenseerd wordt in andere sectoren). Blijft over wat meer directe intercontinentale vluchten waardoor nu en dan een overstap wordt vermeden. Marginale baten ten opzichte van de gigantische kosten.

Geplaatst door V.O.S.

Verloedering. Onder. Schipholbeleid.

*Wanneer gaat de politiek eindelijk inzien dat Schiphol ook gewoon een bedrijf is met een winstoogmerk.*

Reeds een aantal keren op deze site geschreven: de Nederlandse Staat en de Schiphol-group zijn in elkaar verweven. Er is dus duidelijk sprake van belangenverstrengeling.
De politiek in Nederland zal dus nooit de luchthaven als een normaal bedrijf zien en het winstoogmerk blijven faciliteren.
Dat dat de weide omgeving terroriseert maakt beide partijen niets uit, slechts het verdien model is wat prioriteit heeft.

En de politicus die het lef wel heeft om kritisch te zijn over de constructie die men in Nederland er op na houdt, wordt vakkundig niet gehoord, net als de omwonenden.




Geplaatst door anoniem

Een schot voor de boeg: misschien is een mainport met 350.000 - 400.000 vluchten per jaar wel de meest gebalanceerde en de meest wenselijke situatie voor de gehele BV Nederland.

vrijwillig terug gaan in het aantal vluchten zal nooit gebeuren. Zelfs de beloofde daling van nachtvluchten kan men niet waarmaken. Misschien is dat ook wel een gedachte geweest van Schiphol om zo snel te groeien met niet network verkeer.
"Dan zijn die vluchten vast binnen en die kunnen ze ons dan niet meer afnemen"

Schiphol is een verloren zaak voor de omwonenden,het is al ver over dat wat gezond en fatsoenlijk is en dat wordt nooit meer terug gedraait.

Geplaatst door Peter uit Badhoevedorp

Gewoon het recente interview met Jos Nijhuis terugkijken ten tijde van 100 jaar Schiphol.
Voor hem geldt maar 1 maatstaf, flink groeien en de grootste luchthaven van Europa worden.

De man glunderde helemaal toen ie kon vertellen dat hij een nieuwtje had en dat Schiphol was opgeschoven naar de derde plek ofzo.. Alsof het 1 grote concurrentiestrijd is echt.

Echte motivatie zoals economie, overlast, meerwaarde van de groei, milieu, geluid, luchtkwaliteit etc. interesseert de man allemaal niets en waarschijnlijk snapt ie daar ook weinig van verder.
Voor hem geldt groot, groter, grootst. Ik vermoed omdat deze zielige man iets heel kleins van zichzelf wil compenseren..
Toch apart, zo'n kleine hebben maar een enorm grote zijn..

Geplaatst door anoniem

Schiphol levert een enorme bijdrage aan de economie,als je de bijdrage van alle bedrijven en infrastructuur optelt kom je op minstens 1000% van de economie. Maar zo groot is de economie niet dus ergens klopt er iets niet.

De wegen in Nederland,die leveren ook een enorme bijdrage aan de economie,stel je eens voor dat er geen wegen zouden zijn, Wegen dragen voor minstens 75% bij aan de nederlandse economie. En dan heb je ook nog trein stations. Utrecht central bijvoorbeeld. Ook een enorme bijdrage,stel je voor dat dat station er niet geweest was. Draagt minstens 5% bij aan de economie.

De bedrijven die dingen maken? nee,die dragen vrijwel niks bij aan de economie,daar is geen ruimte meer voor als je de bijdrage van Schiphol en alle andere infrastructuur bij elkaar optelt.

Het is werkelijk waar zon enorme onzin wat shiphol allemaal beweert over hun belang,ik snap werkelijk niet dat er mensen zijn die dat nog geloven.

Geplaatst door Peter uit Badhoevedorp

Autoverkeer heeft vast ook veel economisch nut. Maar als daar files toenemen brengt het de economie en milieu juist veel schade toe.

Als we op de weg doen wat we in de luchtvaart doen dan zou het wegverkeer iedere jaar ruim 10% moeten groeien, vooral veel vakantieverkeer en veel door Nederland kruisend niet-bestemmingsverkeer. En heel veel subsidie geven en dan kraaien dat de economie geschaad wordt als de groei niet ongehinderd verder kan of als mensen milieu argumenten aandragen. Pure waanzin dus maar mbt Schiphol gebeurt dit allemaal echt.

Geplaatst door de Vries

Daar draait het ook om, de grootste willen zijn. Het is 1 groot prestige project waar ook de overheid flink aan mee doet. Benieuwd welke ministers er straks weer een plekje weten te scoren bij Schiphol of KLM.

Maar ja, je moet prioriteiten stellen natuurlijk. Een onderzoek naar de schadelijkheid van kunstgras is natuurlijk veel belangrijker dan een onderzoek naar alle shit die over Nederland wordt uitgestort.

Geplaatst door Aibell uit Amsterdam

Denkt niemand eens na over de vervuiling die vliegtuigen uitstoten, met name uitrafijnstof dat zeer dodelijk is.Ziekte veroorzaakt als kanker,hart en vaatziekten,longziekten en nog veel meer.
De ergste moordenaar die er is. Samen met de uitstoot van benzine auto's is lucht die wij inademen in en rond Amsterdam ,maar ook de hele randstad en andere grote steden ( buitenland ditto) ronduit supergiftig.
Daar hoor en lees ik vrijwel nooit iets over.
RIVM, Mlieudefensie, Greenpeace en vele anderen, de Politiek ...zetten dit NIET op de agenda !
Het is ronduit misdadig !

Ik woon in Amsterdam hele leven al.Ik word vergasd !!

Hier een citaatje van Mileudefensie over de uitstoot.
""""De grootste hoeveelheid ultrafijnstof wordt uitgestoten door startende vliegtuigen. Een startend vliegtuig stoot per seconde een hoeveelheid ultrafijnstof uit die je kan vergelijken met de uitstoot van 1 miljoen vrachtwagens !!!!!!!!!!!!. Dus in die korte tijd dat ze nog niet hoog zijn hebben ze al enorme schade aangericht. Die vervuiling waait vervolgens naar de stad. Bovendien stijgen er zo'n 500 vliegtuigen per dag op van Schiphol: al met al een enorme hoeveelheid ultrafijnstof."""

Dit zeggen ze al jaren ja..Maar ze DOEN ER NIETS AAN.ER ZIJN GEEN ULTRAFIJNSTOF METINGEN....WAAROM NIET ??
MENSEN WORDEN ALLEMAAL ZIEK EN GAAN DOOD.



Geplaatst door Jan Griese uit Amstelveen

@ Peter.Airbell/Allen : : Wij wezen de politiek op het Ultra fijn stof : Prof. Lucas Reijnders (UVA ) groot milieu deskundige maakte gehakt van het RIVM rapport. Met o.a. Het RIVM houdt haar literaratuur niet bij.. !

Nog maar eens:

Hier de Samenvatting partijprogramma’s Tweede Kamerfracties :
http://www.bewonersomgevingschiphol.nl/tweede-kamerverkiezingen/

Gistermiddag 7 febr. bood onze ORS Bewonersdelegatie dus een Petitie aan de Tweede Kamer aan. (Zie elders op deze site 8febr)
Dat die Petitie nodig was wordt bevestigd hieronder door een groot aantal misvattingen cq omissies in verschillende programmas !

Op persoonlijke titel: (Per definitie onvolledig! )
Mij valt op:

*Het CDA heeft nog steeds niets geleerd van haar verleden. (Rabiaat voorstander -via vele trucs en manipulaties- van groei van Schiphol, via o.a. oud min Eurlings ! en zijn voorgangers, o.a. oud Stas Atsma)
*De VVD lijkt het woord Overlast Omwonenden niet te kennen, Hosanna verhaal , beleefd gepraat, maar groei staat voorop.
(VVD woordvoerder Amstelveen dhr Vervenne trad op bij RTV Amstelveen : Ik was verbaasd, leerde hij dan toch bij ?)

*De PVV staat voor rücksichtlose groei van Schiphol.(makkelijk kletsen vanuit Venlo! )

*SP , Aandacht ook voor de HSL als vervanging voor de Europese vluchten, Aandacht voor Klimaatdoelen. Wat betreft het NNHS stelsel mag er m.i. nog wel een tandje bij.

50 Plus valt me mee: O.a.Handhaving via strenge regels ! (die er NIET is !)

* CU : Vrij summier . Wel nadruk op HSL . Wel veel aandacht voor klimaat

* d-66 Ook veel aandacht voor het Klimaat en Hinder van Bewoners, Maar hoe precies ? Dat kan scherper ! Goed is : Meer HSL ipv vliegen in Europa !

*SGP : Valt mij mee: Vliegtax invoeren, maar voor de Bühne, want het moet wel internationaal .. (Duitsland heft wel een Vliegtax !)

* Zelfde verhaal voor de PvdA: Surrogaatverhaal over stillere vliegtuigen

* Groen Links , Zit geheel op onze lijn,
evenals de PvdD.

NB: Dus bij CDA, PvdA, d-66, CU, nog intensief lobbywerk noodzakelijk, (bij VVD en PVV, helpt dat niet)
We zullen er hard aan moeten trekken , Ook om toch gemeenten Amstelveen en Amsterdam aan onze kant te krijgen, We spreken met hen zeer intensief. Het lijkt er op, dat dit gaat lukken.
Bedenk wel, dat veel van deze programmas strategische motieven bevatten.

Groet, Jan Griese Vz St. SWAB , Secr. BLRS , Koepel 18 Platforms Regio Schiphol Groot
Tel 0297-582336