Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Inwoners van Limmen doen zelf onderzoek naar vlieghinder: ‘Sommigen willen verhuizen’

 |
 Geplaatst door: Redactie (Wim) 
 |
 Bekeken: 259 
|
 Lokale Nieuwsblad Castricum van 27 maart 2024 
PVRC_-_mannetje_kaal-2.jpg

Door Ans Pelzer
Limmen - Anderhalf Jaar geleden kocht Hans van Willenswaard met zijn gezin een huis in Limmen. Ze werden onaangenaam verrast door duizenden vliegtuigen die laag overvliegen.
In een jaar tijd nam de overlast enorm toe. Van Willenswaard: ,,ik wist wel dat er vliegtuigen over Limmen kwamen, maar dat het zo erg was had ik nooit gedacht. Dan baal je wel, want onze makelaar was daar niet duidelijk over".

ln zijn omgeving hoorde Van Willenswaard meer klachten en samen met een aantal bezorgde inwoners nam hij het initiatief om een enquête uit te zetten over vlieghinder in Limmen
en omgeving. Die enquête werd uitgezet en de resultaten vielen niet mee. Het merendeel van de respondenten ervaart dag en nacht hinder van de vliegtuigen. Vliegtuigen zetten de landing officieel in op 11,5 kílometer van hun bestemming. Toch vliegen ze over Limmen en omgeving, dertig kilometer van Schiphol, op minder dan zeshonderd meter hoogte over huizen en woonkernen.

Zeshonderd respondenten
Ruim zeshonderd mensen reageerde op de enquête. Dat waren er meer dan de inítiatiefnemers hadden Verwacht. Een vierde van de geënquêteerden overweegt zelfs te verhuizen, maar voor de meerderheid is dit geen optie. De initiatiefgroep wijst op het feit dat bijvoorbeeld in Assendelft een lagere WOZ-waarde werd toegekend vanwege de vliegtuigherrie.

Structurele gevolgen
De initiatiefnemers leggen hun zorgen bij het Castricumse college neer en kregen aanvankelijk nauwelijks reacties. Van Willenswaard: ,,Er zouden onwaarheden in het rapport staan en er kwam geen inhoudelijke reactie op bijvoorbeeld de mogelijke daling van de huizenwaarde als Limmen een vaste route wordt. Er gaan immers geluiden dat er een vaste naderingsroute over Limmen gaat komen, de route van de nachtvluchten. Dat heeft structurele gevolgen. ”De teleurstelling was groot toen we van het college te horen kregen dat ze ermee bezig zijn'. ,,Verdwijnt het dan ergens in de lade? ln Heiloo komen nieuwe meetpunten. Het is voor ons niet duidelijk wat ons college voor inwoners van Limmen en Akersloot doet.”

Reactie college
Op verzoek van deze krant reageert Wethouder Slettenhaar: ,,We kennen de enquête uit Limmen. We weten dat de geluidbelasting en zeker de ervaren geluidhinder erg hoog is. Inwoners rondom Limmen hebben bij piekmomenten te maken met vliegtuigen die aanvliegen op zowel de Polderbaan als de Zwanenburglaan. Dat kan oplopen tot zestig vliegtuigen per uur. We betrekken de inwonersgroep uit Limmen bij het nadenken over oplossingsrichtingen. Castricum wil in samenwerking met acht gemeenten dat er zo snel mogelijk toe gewerkt wordt naar minder Geluidhinder.”

Nieuwbouw en vliegtuigherrie
Van Willenswaard: ,,Op 1 maart kwamen er tussen 10.00 uur en 22.00 uur 432 vliegtuigen over noordoost Limmen. Steeds wordt daar weer gebouwd maar niemand wordt geïnformeerd over de herrie. Wil Spaanderman is clustervertegenwoordiger in de Maatschappelijke Raad Schiphol (MRS) voor het buitengebied Polderbaan - een gebied van Haarlem tot Alkmaar en van Bergen tot Zaanstad. Eerder was hij wethouder in Uitgeest. Spaanderman: ,,Ooit heb ik dit gebied de hel van het noorden genoemd. Dit speelt al heel lang.
Als bestuurder in Uitgeest hield ik me er jaren geleden al mee bezig. Nu hoor ik nog steeds hetzelfde verhaal van lokale bestuurders: we kunnen weinig doen. Alles wordt beslist in Den Haag. Maar daar neem ik geen genoegen mee. Ook bestuurders van kleine gemeenten kunnen veel bereiken, als ze maar op het juist moment hun mond open doen. ln 2012 werd ik wethouder en toen hadden we de bijna-botsing in het luchtruim boven Uitgeest. Dat genereerde landelijke publiciteit. Dit was mijn eerste ervaring met de Luchtverkeersleiding. Zij zeiden: 'ja dat hebben we niet goed gedaan'. Twee dagen later: 'nee hoor, het was onze fout niet’. Die geschiedenis herhaalt zich.

Kanteling
Spaanderman: “Er is een kanteling aan de gang. Die hadden we niet kunnen voorzien. Door covid hebben mensen kennisgemaakt met een wereld met slechts twintig procent vliegbewegingen. Het was zalig: de lucht blauw en geen strepen. Toen kwam alles weer terug. Dat is toch wel een punt geweest waarop ook de minister zei dat het anders moet. Nu lijkt het alsof we niets geleerd hebben”.

Kernprobleem
Het kernprobleem is volgens de heren lokaal en in Den Haag dat er niet wordt gepraat over de gemeente Castricum, maar alleen naar de kern Castricum wordt gekeken. Het overlast gebied is groter. Limmen en Akersloot ervaren veel meer overlast. Waar ligt de grens? Wanneer gaat de wal het schip keren? We hebben als mensen rechten en die worden met voeten getreden. Het was heel lang klagen en nu is de grens bereikt we gaan nu naar de rechter. De stugheid en gebrek en inlevingsvermogen bij de overheid is enorm.
“Spaanderman: ,,De verantwoordelijke wethouders maken fundamentele fouten. Er worden nieuwbouwhuizen gerealiseerd in Akersloot en Limmen of tussen Heiloo en Limmen.
Dat ligt onder de aanvliegroute. Mensen die daar komen wonen zijn niet ingelicht. Daar komt onze nieuwe aanwas, platform Vlieghinder, uit voort”.

Nachtvluchten
,,De pieken in het vliegverkeer zijn tussen 'de randen van de nacht': 22.00 en 24.00 uur en van 05.00 tot 07.00 uur. Dus zo'n tachtig procent van het nachtelijk verkeer vliegt op momenten dat je wilt gaan slapen of nog niet wakker wilt worden. Als bewoners willen we een exacte definitie: wat zijn de randen van de nacht?"

Van Willenswaard vult aan: “ik zou weleens willen weten hoeveel mensen er zijn verhuisd of slaaptabletten gebruiken. Hoe veel stil leed is er? Iedereen zoekt een eigen manier om ermee om te gaan. Mensen durven niet te zeggen dat ze willen verhuizen, want waar moet je naartoe? In deze hele regio ben je aan de beurt. Pas boven Noord-Scharwoude ben je af van de herrie. Sommige wijken in de kern Castricum hebben ook minderlast. Er komt een soort meldingsmoeheid: mensen proberen erlangs te leven. Iedereen zoekt een manier om ermee om te gaan. Ik vind het zorgelijk dat uit internationaal onderzoek blijkt dat kinderen er ook last van hebben”.

Spaanderman: “Voor 2019, dat was het piekjaar voor corona, werd alleen op herrie geacteerd. De bewoners hebben het daarna verbreed naar een gezondheid- en klimaatprobleem.
De luchtruimherziening is gaande als er straks in een soort buizen wordt gevlogen. Dan heb je elke zeventig seconde een vliegtuig boven je hoofd.
Dan ben je echt de Sjaak: dat gaat over Natura 2000 gebieden en woonkernen. De kans dat Limmen en Akersloot onder die buizen komen te liggen is heel erg groot. “Van Willenswaard vult aan: ,,Dat heeft structurele gevolgen voor gezond leven, de huizenwaarde, huizenbouw, Natura 2000 en toerisme.”

CO2-plafond
Volgens de heren zou het CO2-plafond weleens voor een kentering kunnen zorgen. De sector blijkt niet aan de normen te voldoen. Veertig procent van de reizigers komt op Schiphol om over te stappen en meer dan zestig procent is KLM-gerelateerd. Misschien hebben we over tien jaar wel dagen dat er niet gevlogen mag worden. De tickets worden fors duurder. Hinder kun je persoonlijk noemen, maar het klimaat is universeel. Wie gaat er fors in duurzaamheid investeren? Dat moet de sector doen. Die is verantwoordelijk voor haar beleid.

Zie via onderstaande link naar pdf weergave op bladzijde 14


Bekijk bericht op "Lokale Nieuwsblad Castricum van 27 maart 2024"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door ir. B. van Marlen uit Uitgeest

In januari 2021 hield ik tijdens een internetvergadering (tijdens corona) een uitleg van mijn meet- en rekenmodel voor de gemeente Uitgeest en de door mij voorspelde groei in het vliegtuiglawaai. Dit was een behoorlijk technisch verhaal en ik bespeurde een zekere mate van ongeduld en wellicht onbegrip bij de organisatie van dit overleg. Maar zonder je er goed inhoudelijk in te verdiepen is het niet mogelijk het raffinement van de overheid en de luchtvaartsector te doorzien. Dit artikel over de situatie in Limmen laat de gevolgen zien.

Helaas is men volgens mij niet tot de kern doorgedrongen met de recente uitspraak in de RBV-zaak, hoewel men wel heeft geprobeerd om het oerwoud aan regels en berekeningen te doorzien. Wel positief was zeker, dat het onrechtmatig handelen van de overheid werd ontmaskerd. Ik zal u hieronder uitleggen hoe dit precies in elkaar steekt.

De basis van dit probleem werd namelijk al gelegd bij het begin van de zgn. ‘geluidszonering’ aan de hand van de maat Ke (de zgn. ‘Kosten-eenheid’) in de jaren 60 van de vorige eeuw. Op twee manieren: 1) door een groot deel van de herrie niet mee te rekenen (namelijk alles onder de 65 dB(A)), en 2) door te stellen dat slechts maatregelen ter bescherming nodig waren als meer dan 25% van de bevolking ernstige hinder ondervindt (binnen de 35 Ke-zone). Bij de overgang naar de zgn. ‘eerlijke maat’ Lden rond het jaar 2000 werd de uitzonderingspositie van de luchtvaart nog eens versterkt door: 1) een belachelijk laag aantal ‘handhavingspunten’ in te stellen, 2) de zgn. ‘etmaalweegfactoren’ (straffactoren die vliegtuigen zwaarder doen meetellen in die periode) voor Lden veel lager te kiezen voor de avond, waardoor in deze periode veel meer vluchten konden worden toegelaten, 3) en of dit al niet erg genoeg is, door dit rammelende stelsel nog eens onderuit te schoffelen met de zgn. ‘geluidpreferente inzet van banen’ in het NNHS van meesterpolderaar Alders, waardoor men onder de Polder- en Kaagbaan een continue herriestroom kreeg te verduren.

Als u dan denkt dat dit al genoeg onrechtmatig handelen is, dan moet u zich realiseren, dat dit vuile spel nog doorgaat in de ‘Luchtruimherziening’, waarbij men deze ellende nog eens verder gaat opvoeren boven tweederangsburgers onder ‘optimale vaste routes’, gebruik makend van satellietnavigatie (dat ervoor gaat zorgen dat vliegtuigen steeds korter op elkaar over kunnen komen), en waarvan men claimt dat ze de CO2-emissies gaan terugbrengen (door niet meer ‘onnodig omvliegen’) en dat dit uiteraard goed is voor de efficiëntie (dus verdere groei faciliteert).

Men erkent volkomen terecht dat er voor Schiphol steeds uitzondering op uitzondering is gecreëerd. De uitspraak vermeldt ook dat wetten die de omwonenden zouden moeten beschermen, simpelweg niet worden nageleefd.

Mijn conclusie is dat het eerste klopt, maar het tweede is niet het enige probleem, want de Luchtvaartwet geeft op zich niet voldoende bescherming voor omwonenden met alleen de maten Lden en Lnight (met veel te hoge grenswaarden), ook al voldoet men er wel aan. Die wet moet worden aangepast met aanvullende geluidsmaten (zoals Nmax50dB)! Zonder dat komt er geen ‘concreet zicht op verbetering’, maar gaat het opofferen van mensen, vooral ten gunste van de regio rond Amsterdam, gewoon door.

Reken er maar op dat men vanuit de luchtvaartsector er alles aan gaat doen om ieder krimpscenario van tafel te vegen, samen met een sterke lobby vanuit het bedrijfsleven, die nu al jeremiëren over het ‘slechte vestigingsklimaat’. Hoe? Door steun te zoeken bij de VS (en wie kan die tegen het harnas jagen met de dreiging vanuit Rusland?), en zich te beroepen op internationale verdragen. En niet te vergeten door het inzetten van die prachtige ‘zuinige en stille vliegtuigen’, die men slechts kan aanschaffen door meer groei!

Men gaat dus gewoon door met de Luchtruimherziening waarmee vaste routes (herriegoten!) worden ingevoerd. U kunt op uw vingers natellen waar die gaan komen, rond Castricum, Limmen, Heiloo, Uitgeest, waar we vroeger nog een normaal leven konden hebben. De vierde aanvliegroute boven ZO-Nderland wordt nu ook al stiekem ingevoerd, wel onder het nodige protest. De ervaringen uit de VS laten zien dergelijke vaste routes een ware aanslag op de gemeenschap gaan worden met een continue, gekmakende herriestroom, die overigens nog steeds binnen de geluidsnormen valt.

Een rechts kabinet gaat hier uiteraard straks aan meedoen en de luchtvaart wer alle ruimte geven. VVD, BBB, en PVV hebben lak aan omwonenden, NSC zal zich laten omkletsen en bij deze volgende inbreuk op de rechtsstaat de andere kant op kijken.

Ik kan u slechts aanraden om u te organiseren in verzet en een massale schadeclaim naar de Staat der Nederlanden voor te bereiden. Er blijft gelden: Wie stil is (of blijft) krijgt herrie!

Voor meer informatie verwijs ik (inmiddels wellicht ten overvloede) naar mijn Cursus ‘Schiphollen’ op https://liegenenbedriegen.webnode.be

Reageren?

Let op! Door het plaatsen van een reactie gaat u akkoord met onze huisregels.