Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Internetconsultatie- Schiphol wil in 2023 meer geluidsoverlast produceren

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 581 
|
 internetconsultatie.nl 
hv_geluidshinder_2928.jpeg

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt de Tijdelijke regeling groot onderhoud banenstelsel Schiphol 2023 voor. Vanwege Europese regels over veiligheid moeten op Schiphol jaarlijks onderhoudswerkzaamheden aan het banenstelsel worden uitgevoerd. Schiphol heeft het ministerie gevraagd om tijdens de onderhoudsperiode in 2023 af te kunnen wijken van de standaardregels in het Luchthavenverkeersbesluit Schiphol over baan- en routegebruik. Ook is verzocht om vervangende grenswaarden voor de geluidbelasting vast te stellen.

Doel van de regeling

De regeling legt, vanwege de onderhoudswerkzaamheden in 2023, vervangende grenswaarden vast voor de geluidbelasting in de handhavingspunten. Ook worden in de periodes van de werkzaamheden andere voorkeursbaancombinaties aangewezen. Tenslotte wordt vrijstelling verleend voor het gebruik van alternatieve banen in nachtelijke periodes.

Wat verandert deze wet?
Omwonenden Schiphol

Voor omwonenden kunnen de onderhoudswerkzaamheden overlast opleveren, omdat op een andere manier wordt gevlogen dan in een situatie zonder onderhoud en een deel van het vliegverkeer in de onderhoudsperiodes op andere banen wordt afgehandeld.

Luchtverkeersleiding Nederland

Luchtverkeersleiding Nederland is verantwoordelijk voor het baangebruik en dient de in de regeling voorgeschreven zogenoemde baanpreferentietabellen toe te passen gedurende de onderhoudsperiodes.

Overheid en bedrijfsleven

Het voorstel levert voor het Rijk en bedrijfsleven geen extra administratieve lasten op.

U kunt tot en met 1 december 2022 via internetconsultatie.nl reageren op de regeling en de bijbehorende toelichting. Met name is het ministerie geïnteresseerd in de vraag of de vrijstellingen en de baanpreferentietabellen in het voorstel met de daarbij behorende toelichting voldoende duidelijk zijn onderbouwd.

Bekijk bericht op "internetconsultatie.nl"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door V.O.S. uit Onder de Kolderbaan

Verloedering. Onder. Schipholbeleid.

#U kunt tot en met 1 december 2022 via internetconsultatie.nl reageren op de regeling en de bijbehorende toelichting. Met name is het ministerie geïnteresseerd in de vraag of de vrijstellingen en de baanpreferentietabellen in het voorstel met de daarbij behorende toelichting voldoende duidelijk zijn onderbouwd.#

Ach, reageren op het door het ministerie bekendgemaakte publicaties / wijzigingen en/of voorstellen, heeft geen enkele zin.
Het ministerie (en zeker het ministerie van I&W) doet wat het wil en vooral wat het kan.
Luisteren naar de bevolking is absoluut 'not done' bij het ministerie van I&W.
En de rest van het in Den Haag gezetelde geboefte is niet beter.
Schiphol en I&W bepalen het beleid en doen dat op een 'bananenrepubliek' achtige wijze.
Zeker de Polderbaan (Kolderbaan) die op illegale wijze is aangelegd, geeft zoveel overlast dat je het klachten indienen niet meer als mogelijke oplossing ziet.
De sector doet er niets mee, ergo: te veel klachten worden gewoon niet genoteerd of onder het tapijt geschoven.
Dat kan allemaal in Nederland omdat het een schijndemocratie betreft.
Ook wel een parlementaire democratie, het zittende ministerie hoeft niets te doen met klachten vanuit de bevolking en kunnen gewoon hun gang gaan, zeker wanneer het geld over de plinten heen klotst en dat is het geval bij I&W.
De vrijbrief die dit deel van het ministerie heeft wordt dan ook misbruikt door de sector die zich al decennia lang in de Nederlandse politiek heeft genesteld.
Schiphol en I&W zijn vier handen op een buik.

Geplaatst door B. van Marlen uit Uitgeest

De vele jaren studie en analyse die ik aan dit onderwerp heb besteed bevestigen helaas het beeld dat hierboven wordt geschetst! Inspraak wordt volkomen genegeerd.

De Nederlandse democratie zorgt ervoor dat de grote financiële belangen worden gewaarborgd en de leefomgeving hiervoor mag worden verziekt voor tienduizenden mensen. Er zijn immers altijd stemmen te vinden (vooral in de rechtse partijen) die deze belangen ondersteunen, lieden die totaal geen boodschap hebben aan wat ze anderen aandoen en mogelijk er ook zelf van profiteren. Tevens worden ze nog gesteund door vele egoïstische kritiekloze consumenten.

We gaan uiteindelijk met zijn allen de rekening gepresenteerd krijgen, maar dan zijn de verantwoordelijken allang uitgeweken of niet meer onder ons.

Geplaatst door anoniem1 uit nederland

Het groot onderhoud is een structureel en jaarlijks terugkerend verschijnsel. De onderhouds periode en de vrijstelling bedragen opgeteld meer dan 4 maanden. Het groot onderhoud kan daarmee niet meer als uitzonderlijke situatie worden gezien waarvoor men een vrijstelling kan aanvragen. Het is een essentieel en structureel onderdeel van de normale bedrijfsvoering.

Wat hebben al deze regels voor zin. Als schiphol elk jaar gedurende meer dan 4 maanden per jaar een vrijstelling kan krijgen. En dit is slechts een enkel voorbeeld van de vele uitzonderingen die er zijn om af te wijken van de standaard regels.


Geplaatst door anoniem1 uit nederland

Het argument voor het veranderen van de limieten op de handhavingspunten lijkt mij erg zwak. Kan mij ook niet herinneren dat dit eerder is gebeurt maar dat kan ik mishebben.
Omwonenden moeten waken voor het sluipend verruimen van bestaande wetgeving want dat is de route die schiphol zal kiezen.

Groot onderhoud is er elk jaar. Als vervolgens elk jaar een aanpassing plaatsvind in de handhavingspunten dan is het wettelijke stelsel dat er officieel nog steeds is een farce.

Het aanpassen van de limieten op voorhand,met als argument afwijkend baangebruik door regulier jaarlijks onderhoud,is ook iets dat eigenlijk pas achteraf kan worden vastgesteld.
Men weet nog niet wat de weersomstandigheden zullen zijn en in welke mate het onderhoud het baangebruik gaat beinvloeden.

Het hele gebeuren inclusief de consultatie roept bij mij wantrouwen op. Ik kan mij verder ook niet herinneren dat er eerder een concultatie is geweest naar aanleiding van onderhoud en daarmee samenhangende vrijstellingen.