Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Inspectie: gedogen Schipholherrie voorbij, aantal vluchten mogelijk terug naar 420.000

 |
 Geplaatst door: Redactie (Wim) 
 |
 Bekeken: 431 
|
 parool.nl 
Schiphol_klimaatactie_191214_WP_7632.JPG

Door Herman Stil

Nu vergunningen voor Schiphol vanwege de stikstofcrisis uitblijven, dreigen rechters een streep te zetten door het gedogen van te veel vlieghinder. In dat geval moet het aantal vluchten op Schiphol met zeker 10 procent omlaag, zo waarschuwt luchtvaartinspectie ILT.

Sinds 2015 gelden nieuwe regels voor het vliegverkeer rond Schiphol. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de grens van 500.000 vluchten per jaar en de afspraak dat startbanen waar het vliegverkeer de minste hinder oplevert bij omwonenden het meest worden gebruikt. Maar deze zijn nog altijd niet wettelijk vastgelegd in een zogeheten Luchthavenverkeersbesluit (LVB) en de wet Luchtvaart.

Daardoor is toezicht op vliegroutes en geluidshinder vrijwel onmogelijk, wat toenmalig minister van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) Cora van Nieuwenhuizen ooit het eufemisme ‘anticiperend handhaven’ ontlokte. Daardoor komt jaar na jaar bij onder meer de Buitenveldertbaan en Aalsmeerbaan, waarvan de vliegroutes dicht over woonwijken voeren, te veel vliegherrie voor.

Luchtvaartinspecteur ILT kan slechts registreren. ‘De realiteit is dat het gedogen nu zes jaar duurt, wat betekent dat ILT gedwongen is om niet op te treden waar dat volgens de wet Luchtvaart nodig zou zijn,’ schrijft de hoogste ambtenaar van de inspectie begin november aan ‘zijn’ demissionair minister, Barbara Visser (I&W).

Klachten afgewezen
Klachten en rechtszaken van bewonersgroepen over te veel geluidshinder zijn steevast afgewezen, omdat de wettelijke aanpak slechts een kwestie van tijd zou zijn. ILT: ‘Wanneer dit wederom aan de rechter wordt voorgelegd, kan anders besloten worden.’

Dat de regels nog altijd niet vastliggen, komt vooral doordat allerlei milieu-effecten, van PFAS tot stikstof, onvoldoende zijn meegewogen. Eerder dit jaar kreeg de luchthaven nog de opdracht milieuonderzoeken aan te passen. Ook opereerde Schiphol jarenlang ten onrechte zonder natuurvergunning. De procedures om die te verkrijgen, zijn ernstig vertraagd.

‘De lange duur van het gedogen in combinatie met het ontbreken van concreet zicht op legalisatie kan een rechter ertoe brengen een streep te zetten door het anticiperend handhaven.’ De inspectie zet in de brief zelf de deur open voor zo’n uitspraak. ‘Inmiddels is duidelijk dat de stikstofproblematiek en de vereiste natuurvergunning ervoor zorgen dat vaststelling van het nieuwe LVB niet binnen korte tijd wordt voorzien.’

Dat kan al snel gebeuren. Een groep inwoners van Aalsmeer heeft bij de bestuursrechter in Amsterdam beroep aangetekend tegen een afwijzing van het ministerie van I&W uit 2019. De bewoners eisen dat overschrijdingen van de geluidsregels bij Aalsmeer worden aangepakt. ILT: ‘De kans is aanwezig dat de rechter oordeelt dat het anticiperend handhaven moet worden beëindigd en dat op basis van het huidige LVB moet worden gehandhaafd.’

Impact op vliegbewegingen
De gevolgen daarvan zijn fors. ‘Dat betekent dat ILT maatregelen oplegt die impact hebben op de hoeveelheid vliegbewegingen om ervoor te zorgen dat de geluidspunten niet nog een keer overlopen. Naar inschatting van ILT ligt het omslagpunt tussen 420.000 en 450.000 vluchten, waarbij overschrijdingen waarschijnlijk als eerste bij de Kaagbaan en Zwanenburgbaan voorkomen.’

Jan Boomhouwer, een van de betrokken Aalsmeerders, is verrast door de brief. “Hiermee zeggen ze dat anticiperend handhaven in de rechtstaat Nederland niet handhaafbaar is. Ze komen in feite terug op hun afwijzing van ons bezwaar. Dat maakt onze zaak voor de bestuursrechter een stuk eenvoudiger. Ik hoef dit alleen maar te citeren.”

Volgens Boomhouwer toont de brief bovendien klip en klaar dat de nieuwe vliegregels uit 2015 alleen waren bedoeld om jaarlijks een half miljoen vluchten op Schiphol mogelijk te maken. “ILT zegt letterlijk dat de grenzen ergens tussen de 420.0000 en 450.000 vluchten worden overschreden en dat dat bij de Kaagbaan en Zwanenburgbaan gebeurt.

‘Half miljoen is te veel’
“Dat betekent dat de overschrijdingen bij de Aalsmeerbaan, waarmee wij jarenlang zijn geconfronteerd, te maken hebben met vluchten bóven dat aantal. Deze brief toont aan dat een half miljoen vluchten op Schiphol te veel is, laat staan de plannen die er nog altijd zijn voor groei naar 540.000 vluchten.”

Minister Visser laat in een reactie weten nu uit te zoeken of de vliegregels ‘op zo kort mogelijke termijn’ alsnog snel wettelijk kunnen worden vastgelegd, los van de milieuproblemen. Dat verandert volgens Boomhouwer niks aan de zaak. “Dan moet toch worden ingegrepen bij overschrijdingen.”

Bekijk bericht op "parool.nl "

Reacties op dit bericht

Geplaatst door B. van Marlen uit Uitgeest

‘De realiteit is dat het gedogen nu zes jaar duurt’. Dit is echt een understatement, het gedogen duurt al zo lang Schiphol bestaat! Voor het begrip anticiperend handhaven bestaat maar een interpretatie: bullshit!

De overheid en de luchtvaartsector hebben al die jaren niets anders gedaan dan de grenzen oprekken en elke vorm van handhaving ondermijnen, beginnend met de Ke-norm, waarbij alle herrie onder de 65 dB(A) niet eens meetelde, vervolgd door de slinkse Lden-maat met een te hoge grenswaarde van 58 dB(A), en het volledig onderuithalen van (het te geringe aantal) handhavingspunten in het NNHS door dhr. Alders, de zoveelste vazal van de sector.

‘Minister Visser laat in een reactie weten nu uit te zoeken of de vliegregels ‘op zo kort mogelijke termijn’ alsnog snel wettelijk kunnen worden vastgelegd, los van de milieuproblemen.’ Maar welke grens wordt hier beloofd, 350, 400, 450 of 500 k vtb’s? U mag raden. Reken maar op een sjoemelpraktijk met de hoogst mogelijke waarde. En dat hooguit tot 2023, waarna de grens verder ophoog gaat.

Nee mensen, een gang naar de rechter zal nodig blijven, want het recht op een gezonde leefomgeving moet blijven staan! En dan maar hopen dat deze niet corrupt is.

Geplaatst door Michel uit Wijk aan zee

Voor het gemak wordt de Polderbaan maar even buiten beschouwing gelaten?

Geplaatst door Ed uit Oegstgeest

Krijgt Dick Benschop toch nog gelijk met z'n uitspraak "zo erg als in 2019 wordt het nooit meer". Er komt geen gewone krimp, maar gematigde krimp, jaar in jaar uit, in balans met de omgeving. Dit omdat er perspectief nodig is, perspectief voor de omgeving. Die dreigt anders z'n aantrekkelijkheid verder te verliezen en daarmee z'n positie ten opzichte van andere gebieden in de provincie en het buitenland. En dat zou natuurlijk vreselijk zijn, voor de economie, en het vestigingsbeleid. Nu al is personeel immers schaars.

Geplaatst door C. uit Amsterdam

Bulder Buitenveldertbaan ook alweer voor de zoveelste keer ten onrechte in gebruik.

Geplaatst door anoniem1 uit Nederland

Dit zie ik als opportunisme omdat groei naar 500k nu ver weg lijkt. Zodra er in de markt weer mogelijkheden zijn voor groei gaat men alsnog op de oude voet verder want dat zal men nooit laten liggen.

Na lang erg pessimistisch te zijn geweest over het verdere verloop van de pandemie begin ik nu voor het eerst wat minder pessimistisch te worden. Dat zou dan ook gunstig uitpakken voor de luchtvaart sector en het herstel richting de 500k. Al is de markt structureel en blijvend veranderd en zal het zeker voor AFKLM niet eenvoudig zijn om terug te keren op het oude niveau.

Geplaatst door anoniem1 uit Nederland

Er is nu paniek maar als je alles goed bekijkt dan lijkt de nieuwe variant een onverwachte en toch wel onwaarschijnlijke meevaller te kunnen zijn. Het virus lijkt een nieuwe richting te zijn ingeslagen en nu er wat meer data beschikbaar is lijkt dat op het eerste gezicht geen ongunstige richting.
Dit zou dan ook gunstigere verwachtingen geven over toekomstige mutaties. Dit wil niet zeggen dat het in de toekomst niet weer tegen kan vallen maar alles in aanmerking genomen lijkt het zeker voor de langere termijn niet ongunstig,ook al is het op de korte termijn een tegenvaller.

Geplaatst door anoniem1 uit Nederland

De lockdown nu vind ik niet heel erg verstandig en is heel erg naar voor wederom het MKB. Ik hoop dat deze ruim worden gecompenseerd want dat verdienen ze wel.
Door het lakse beleid in de afgelopen maanden heeft men zich in een moeilijke positie gemanouvreerd en ziet men men nu geen andere mogelijkheid meer. Als men de scholen 1-2 weken eerder had gesloten zoals het OMT heeft geadviseerd en wat meer allert was met boosters dan was de volledige lockdown nu zeker niet nodig geweest. Het is zelfs de vraag of het ook in de huidige omstandigheden noodzakelijk is.
Het beleid in de afgelopen twee jaar was erg slecht en dat heeft heel veel schade gegeven bij vooral het MKB. De prioriteiten van deze regering liggen in het algemeen teveel bij de multinationals. De economie is veel meer dan de multinationals en de veerkracht zit toch vooral bij het mkb.

Maar goed,begin weer af te dwalen dus laat het hier maar bij.

Prettige feestdagen en hoop op een beter jaar voor 2022.