Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Initiatiefwet: Verbod Nachtvluchten

 |
 Geplaatst door: Redactie (Wim) 
 |
 Bekeken: 1085 
|
 https://www.internetconsultatie.nl 
HvS_Groen_links.jpg

Deze initiatiefwet maakt een einde aan het nachtelijk gebruik van luchthavens in Nederland. Laagvliegende, opstijgende en landende luchtvaartuigen zijn verantwoordelijk voor veel geluidsoverlast rond luchthavens. Om de nachtrust en daarmee de gezondheid van omwonenden van luchthavens te verbeteren, worden nachtvluchten verboden. De wet voorziet in een beperkt aantal uitzonderingen, zoals noodgevallen en speciale ontheffingen.Consultatie gegevens
Publicatiedatum 08-02-2021
Einddatum consultatie 24-03-2021
Status Actief
Type consultatie Initiatiefwet
Organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Onderwerpen Luchtvaart

Geef uw reactie op deze consultatie

Publicatie reacties
Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt
Luchthavens, luchtvaartmaatschappijen, de reis- en toerismesector, de luchtvrachtsector, omwonenden van luchthavens, milieuorganisaties, gezondheidsorganisaties, overheden,

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen
Het nachtvluchtenverbod zal beperkingen opleggen aan luchthavens en luchtvaartmaatschappijen. Zij zullen hun schema's en operaties moeten aanpassen, met gevolgen voor hun diensten en bedrijfsvoering.
Omwonenden van luchthavens worden beschermd tegen nachtelijke verstoringen door vliegtuiglawaai, met positieve gevolgen voor hun gezondheid en levenskwaliteit.

Waarop kunt u reageren
Op alle onderdelen van de initiatiefwet en de memorie kan worden gereageerd.

Downloads

Concept regeling
Initiatiefwet

Ontwerp toelichting
Memorie van Toelichting Initiatiefwet

Bekijk bericht op "https://www.internetconsultatie.nl"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Arnold uit Zaanstad

Ik raad iedereen die last heeft van nachtvluchten aan om een reactie op dit wetsvoorstel te geven.

Geplaatst door Ed uit Oegstgeest

En ik vraag ook de mensen die zelf geen last ervaren, maar begrip hebben van de ernst van de situatie waarin vele medeburgers zich bevinden, en dan verwijs ik naar de recente bevindingen van de GGDs, om een ondersteunende zienswijze te formuleren. Dit is in het huidige klimaat keihard nodig.

Geplaatst door de Geus uit Leiden

Reageer alstublieft op het voorstel van Groenlinks. Mocht u geen inspiratie hebben;
Mevrouw Kroger raakt aan een van de meest essentiele rechten van een burger van Nederland.
Namelijk;De zorg van de overheid is gericht op de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu.
Het niet beschermen door een ambtenaar/ dus de regering van een grondwettelijk recht is strafbaar onder artikel355 van het Nederlands wetboek van Strafrecht. De minister van infrastructuur en waterstaat ontwricht met haar beslissingen mijn burgerlijk recht op verbetering van mijn leefmilieu en is dus krachtens onze wetgeving strafbaar.
Schiphol houdt mij reeds jaren uit mijn slaap. Buren/anderen mogen dat niet(artikel 431 wetboek van strafrecht), maar de luchtvaart blijkbaar wel? Ik ben het niet eens met deze toenemende verstoring van mijn nachtrust en eis het recht op om in de nacht gewoon te kunnen slapen/ door te slapen.
De doelstelling wordt door mevrouw Kroeger op realistische wijze ingevuld. Zowel qua timing voor de invulling alsmede v.w.b. de uitzonderingsgevallen die noodzakelijk zijn.
Een punt van kritiek heb ik wel en dat is voor de vluchten die toch nog in de nacht landen en of vertrekken omdat er een ‘voorval’ is onderweg.
Langdurige monitoring van de binnenkomende vluchten bijvoorbeeld die rond 6uur in de ochtend of later zouden moeten aankomen op Schiphol, heeft geleerd dat deze vluchten STANDAARD al rond 5 uur binnenvliegen. Simpel omdat alles altijd meezit en men dan dus altijd vroeger binnenvliegt. Derhalve zou het zo moeten zijn dat de werkelijke vliegtijden worden ingecalculeerd en uitzonderingsgevallen uitsluitend worden toegepast daar waar overschrijding niet in 80/90% van de gevallen aan de orde is.
Doel en middel zijn in overeenstemming. Nachtelijke vluchten die bij uitzondering plaatsvinden, zijn aanvaardbaar. Het toch doorgang vinden van meestal uitzonderlijk luidruchtige vrachtvluchten NIET.
Er zijn REDELIJKERWIJZE GEEN ANDERE OPLOSSINGEN. Wanneer een van de grootste vliegvelden in Europa (Frankfurt) zich in kan passen in een slot systeem waarbij geen nachtvluchten worden uitgevoerd, dan kan Nederland dat ook. Het alternatief waarbij ook Heathrow naar verhouding nauwelijks nachtvluchten heeft en Charles de Gaulle als enige vliegveld in Frankrijk dat nachtvluchten accepteert maar 20.000 nachtvluchten heeft, zou anders zijn dat Nederland/Schiphol een soort afvalbak gaat worden voor vluchten die elders in Europa niet in de nacht mogen landen. Leuk voor alle in Nederland volstrekt uitsluitend vervuilende overstappers, maar voor Nederland van geen enkel economisch belang. De Nederlandse luchtvaart is een op zich staande ‘industrie’ geworden zonder dat daarbij werd stilgestaan bij het feit dat diegenen die er omheen wonen, er moeten leven.
Dat is niet acceptabel en nogmaals strafbaar.
Alleen al de vraagstelling omtrent een minder zware economische impact, geeft aan dat de houding van de Nederlandse overheid t.o.v. dit probleem een totaal verkeerde is. In dit land wordt eerst en voor alles gewoond en de omwonenden van de luchthavens dragen allemaal bij aan onze economie. Dat verschijnsel heet belasting. Vele onderzoeken hebben uitgewezen dat Rotterdam een belangrijke contributie levert aan onze economie. Het economisch belang van Schiphol wordt zwaar overschat.
Is Unilever in dit land gebleven omdat we zo’n geweldige luchtroute hebben? Nee.
Zitten andere multinationals in Nederland vanwege Schiphol . Nee. Die zitten hier vanwege de mogelijkheden om belasting te ontduiken in dit land. En omdat medewerkers die ‘niet door Nederlanders vervangen kunnen worden’ bijna geen inkomstenbelasting betalen.
De vraag of er een oplossing is met minder economisch impact, is dus totaal niet relevant omdat er geen economisch belang is.
De uitzondering zijn bijna allemaal proportioneel behalve de vluchten die door omstandigheden te vroeg aankomen/te laat vertrekken (zie boven).
De invoertermijn is absoluut haalbaar, al denk ik wel dat het handig zou zijn om even bij onze buren te informeren hoe zij die nachtslots eruit hebben gehaald.

Tot slot. Dank u wel mevrouw Kroeger. Ik voel me eindelijk gehoord.