Platform Vlieghinder Kennemerland
 

In vier jaar hebben we samen het debat gekanteld

 |
 Geplaatst door: Redactie (Wim) 
 |
 Bekeken: 439 
|
 schipholwatch.nl - 08-03-2021 
sp-pvd-gl-ors.jpg

Vier jaar geleden hoorde je nog niemand over krimp van Schiphol. Nu zijn alleen de (alt-) rechtse partijen nog vóór groei van de luchtvaart in ons land. “Dat hebben we met zijn allen in de afgelopen periode toch mooi voor elkaar gekregen”, aldus Lammert van Raan, lid van de Tweede Kamer voor de Partij voor de Dieren in een exclusief interview met SchipholWatch.

Van Raan kijkt met gemengde gevoelens terug op de afgelopen kabinetsperiode. De discussie over Schiphol is weliswaar opener geworden, maar de lobby van de luchtvaartindustrie – hand in hand met VVD-minister Cora van Nieuwenhuizen – is er niet minder op geworden, integendeel.

“Het is overduidelijk dat het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat de toenemende druk uit de samenleving voelt. Nooit eerder was er zoveel weerstand tegen het vliegverkeer en nam het draagvlak voor groei zo snel af”, vertelt Van Raan.

Geen draagvlak voor groei
Zijn woorden worden ondersteund door een recent onderzoek van Motivaction waaruit bleek dat liefst driekwart van de Nederlandse bevolking geen toename meer wil van het vliegverkeer boven ons land. De helft van alle mensen is zelfs vóór krimp.

“Dat was vier jaar geleden volledig andersom. Toen werden er nog heel weinig vragen gesteld bij de almaar groeiende overlast en vervuiling van de luchtvaart.”

“De Partij voor de Dieren heeft zich opgeworpen als aanjager bij het op de agenda zetten van de negatieve invloed van het vliegverkeer op mens, dier en klimaat. Daarin hebben we veel medestanders gevonden bij natuur-, milieu-, klimaat- en bewonersorganisaties.”

Doodlopende weg
“Met al die mensen hebben we ervoor gezorgd dat steeds meer kiezers beseffen dat de door luchtvaart ingeslagen weg een doodlopende is. Men kan niet ongestraft steeds meer blijven vervuilen in een tijd dat de klimaatcrisis aan de voordeur klopt.”

Kamerlid Van Raan snapt niet dat dit besef nog steeds niet is doorgedrongen bij het ministerie van I&W en bij de vliegindustrie zelf. “Het is toch overduidelijk dat het zo niet langer verder kan. Kijk eens naar de enorme schade die de luchtvaart aanricht – op allerlei gebieden: leefomgeving, natuur, klimaat, volksgezondheid, veiligheid en economie.”

“Het is klip en klaar dat het verdienmodel van KLM en Schiphol op zijn einde loopt. Dat heeft niks te maken met de corona-crisis, maar alles met het feit dat we nu actie moeten ondernemen om een kans te maken in het gevecht tegen de klimaatcrisis. Het is echt het management van die organisaties aan te rekenen dat ze zich niet hebben voorbereid op de onvermijdelijke krimp van de luchtvaart.”

Samen sterk
In de afgelopen regeringsperiode werkte Van Raan veel samen met burgergroepen, maar ook met collega’s als Suzanne Kröger bij GroenLinks en Cem Lacin van de SP.

“Gezamenlijk zijn we opgetrokken om de misstanden rond Schiphol aan het licht te brengen. We stelden moties samen op en bezochten bijeenkomsten om inzicht te krijgen in de problematiek.”

De stevige opstelling van de Partij voor de Dieren in het dossier luchtvaart heeft zo ook geleid tot een duidelijker stellingname van GL en SP, zo constateert Van Raan. “GroenLinks hield eerst vast aan een stop op de groei, maar hebben nu ook de omslag gemaakt naar krimp van Schiphol.”

Voor Van Raan is daarmee een deel van zijn doel bereikt. “Wij zijn de aanjager in het parlement. We zetten zaken op de agenda in de hoop dat grotere partijen onze kant opschuiven. Vroeg of laat zullen die partijen er klaar voor zijn om samen met ons een regering te vormen.”

Sneeuwbaleffect
Wat wil Van Raan in de komende vier jaar bereiken? “Als het me wordt gegund door de kiezer, wil ik de komende vier jaar actief blijven als luchtvaartwoordvoerder van de PvdD. Ik wil de nu ingezette denkrichting gebruiken om een sneeuwbaleffect te creëren. Hoe meer mensen zich bewust worden van de grote problemen die de overmatige luchtvaart in ons land veroorzaakt, des te meer draagvlak komt er voor een objectieve herwaardering.”

De luchtvaart heeft wat hem betreft een veel te grote jas aangetrokken. “De sector blijft maar schermen met hun belang voor de Nederlandse economie, maar als je naar de kale cijfers kijkt, blijkt de bijdrage geringer te zijn dan zij altijd beweerd hebben, en waarme ze altijd het debat ‘gijzelden’.

En voor die marginale bijdrage aan de samenleving wordt heel veel schade aangericht aan de gezondheid van mens en dier, aan de economie en aan milieu en klimaat. Dat kan zo niet langer, we moeten de luchtvaart dwingen haar eerlijke bijdrage aan oplossingen van deze problemen te leveren.”

En de komende vier jaar?
Van Raan wil de komende vier jaar dan ook graag verder op de ingeslagen weg om te pleiten voor het heffen van accijnzen op kerosine en het belasten van de uitstoot.

“De prijs van een ticket moet super-all-inclusive worden, dus inclusief de kosten van alle schade die wordt aangericht. Daarmee zal het vliegverkeer vanzelf duurder worden en krimpen. Maar los daarvan is de overheid aan zet om goede regels vast te leggen voor deze industrie. En die regels ook te handhaven.”

Bekijk bericht op "schipholwatch.nl - 08-03-2021"

Reacties op dit bericht