Platform Vlieghinder Kennemerland
 

IenW selecteert partijen voor luchtvaartcontract van €100 miljoen

 |
 Geplaatst door: Redactie (Wim) 
 |
 Bekeken: 676 
|
 consultancy.nl - 24-08-2022 
HvS_Logo-rijksoverheid-instrastructuur-en-Waterstaat.png

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft 14 partijen geselecteerd als partners voor advisering op het gebied van luchtvaart. Met de raamovereenkomst is meer dan €100 miljoen gemoeid.

De directie Luchtvaart van IenW zet zich in binnen- en buitenland in voor een veilige, duurzame en concurrerende luchtvaartsector. Dit gebeurt op basis van de Luchtvaartnota 2020-2050.

Onder de titel ‘Verantwoord vliegen naar 2050’ is een koers ingeslagen waarin niet zozeer de kwantiteit, maar de kwaliteit van publieke belangen centraal staat. Deze publieke belangen zijn veiligheid, verbondenheid, leefomgevingskwaliteit en duurzaamheid.

IenW selecteert partijen voor luchtvaartcontract van €100 miljoen

De directie Luchtvaart heeft regelmatig behoefte aan advies van experts op specifieke kennisgebieden over luchtvaart. Hiervoor werkt de dienst sinds enkele jaren met een mantelcontract. Na een Europese aanbesteding zijn 14 partijen (15 bureaus in verband een combinatiegunning) gekozen als ‘preferred suppliers’ voor de komende drie (of vier) jaar, verdeeld over acht percelen.

1 – Veilige luchtvaart
Geselecteerde partijen: PA Consulting, TO70, Adecs Airinfra, KPMG, Royal HaskoningDHV

Streven naar een continue verbetering van de veiligheid in de luchtvaart, met de ambitie dat in de Nederlandse luchtvaart geen ongevallen gebeuren. Voorbeelden van opdrachten zijn het verkrijgen van een beter begrip van en sterkere grip op veiligheidsrisico’s en bevordering van samenwerking op het gebied van integraal veiligheidsmanagement.

2 – Nederland goed verbonden
Geselecteerde partijen: PA Consulting, TO70, Adecs Airinfra, KPMG, Royal HaskoningDHV

Beleidsexpertise en ondersteunend onderzoek op de thema’s bereikbaarheid en economie. Opdrachten liggen onder meer op het gebied van economische- en welvaartsanalyses, luchthavengelden en -belastingen en netwerkanalyses.

3 – Gezonde, aantrekkelijke leefomgeving
Geselecteerde partijen: TO70, Adecs Airinfra, Royal HaskoningDHV

Generieke beleidsontwikkeling en specifieke vragen met betrekking tot de verschillende luchthavens. Dit perceel omvat de volledige breedte van leefomgevingskwaliteit.

4 – Duurzame luchtvaart
Geselecteerde partijen: PA Consulting, TO70, Adecs Airinfra, Royal HaskoningDHV, Roland Berger, ICF

Integrale aanpak van broeikasgasemissies van de luchtvaart. Voorbeelden van opdrachten zijn effectstudies van CO2-beleidsvarianten en monitoring voor grondgebonden (luchthaven)emissies.

5 – Integrale mobiliteitsbenadering en capaciteit
Geselecteerde partijen: PA Consulting, TO70, Adecs Airinfra, KPMG, Royal HaskoningDHV, Helios Technology, Boston Consulting Group

Selectieve ontwikkeling van Schiphol in samenhang met de ontwikkeling van Lelystad Airport, aangevuld met de ontwikkeling van overige regionale luchthavens van nationale betekenis (inclusief de militaire luchthaven met civiel medegebruik Eindhoven).

6 – Innovatie en onbemande luchtvaart
Geselecteerde partijen: PA Consulting, TO70, Adecs Airinfra, KPMG, Royal HaskoningDHV, Roland Berger, Unified International

De versterking van het (inter)nationale innovatie-ecosysteem, door ruimte te bieden aan experimenten met nieuwe, schonere en stillere vervoersvormen. Daarnaast omvat het perceel de vormgeving van een slim en effectief proces voor kwantitatieve en kwalitatieve informatievergaring. Mede op basis van deze informatie kunnen de bestuurlijke kaders van nieuwe vormen van luchtvaart worden opgesteld. Opdrachtvoorbeelden zijn roadmaps in innovatie, visievorming U-space en de integratie tussen mobiliteitssystemen.

7 – Blauw voor beleid
Geselecteerde partijen: IPM Integraal Project Management, TO70, Unified International, VOF365, Combinatie Praeceptum en Generation, Seal IT Services, Royal HaskoningDHV

Project- en programmabeheersing middels ondersteuning door projectmanagers, projectbeheerders, projectondersteuners, projectsecretarissen, procesbegeleiders en planners die een vernieuwende aanpak voorstaan. Onder vernieuwende aanpak wordt verstaan: opgavegericht, adaptief en in samenwerking.

8 – Omgevingsmanagement
Geselecteerde partijen: IPM Integraal Project Management, TO70, HaskoningDHV

Omgevingsmanagement: het begeleiden van het zorgvuldige proces, de dialoog faciliteren, argumenten verstaan en (her)formuleren. Beleidsondersteuning op een wijze die brede participatie en transparante besluitvorming mogelijk maakt.

Raamovereenkomst
De raamovereenkomst vertegenwoordigt naar verwachting een waarde van bijna €103 miljoen. De initiële duur van de raamovereenkomst is drie jaar, met een mogelijkheid tot verlenging van een jaar.

Bekijk bericht op "consultancy.nl - 24-08-2022"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Jaap uit Bussum

Ik hoop dat al die organisaties tot de conclusie komen dat Schiphol nog flink kan krimpen. Maar ik ben bang dat I&W voor die conclusie geen 100 miljoen over heeft.