Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Hoorzitting in bezwaarzaak tegen bodembeschikking Zwanenburgbaan

 |
 Geplaatst door: Redactie (Wim) 
 |
 Bekeken: 757 
|
 schipholwatch.nl - 13-02-2023 
judge-gavel-1461998219JBc.jpg

Op 9 maart vindt een hoorzitting plaats over het bezwaar dat SchipholWatch indiende tegen de bodembeschikking die Schiphol kreeg voor het groot onderhoud aan de Zwanenburgbaan. Die had nooit verleend mogen worden en zeker niet op de manier waarop het nu is gebeurd, zo vinden wij.

Uit talloze milieurapporten blijkt dat de grond rond de Zwanenburgbaan zwaar vervuild is met onder meer PAK en ‘forever chemical’ PFAS. Die stoffen zijn zeer giftig en nauwelijks afbreekbaar. Desondanks wil Schiphol op grote schaal gaan slepen met de gifgrond en wil het niet tot sanering overgaan.

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied vindt dat welletjes en gaf in een verkorte procedure de benodigde vergunningen af. Schiphol is inmiddels gestart met het onderhoud, terwijl de bodembeschikking wegens deze zaak nog niet onherroepelijk is.

Het vliegveld loopt nu het risico dat het werk moet worden stilgelegd en de volledige vergunningaanvraag opnieuw moet. Zo’n nieuwe procedure kan ertoe leiden dat de gifgrond wél moet worden gesaneerd. Dat is een kostbare zaak, omdat de aangetroffen chemicaliën zich moeilijk laten verwijderen. Maar het levert wel een gezondere leefomgeving op.

Verkorte procedure onterecht

Als wij de wet goed hebben gelezen, had de verkorte aanvraagprocedure hier niet mogen worden gevolgd. Dat mag alleen maar als er geen algemeen milieubelang is, er geen omwonenden zijn die in hun belangen geschaad worden of er bij voorbeeld geen verspreidingsrisico’s bestaan.

De milieurapporten over het gebied rond de Zwanenburgbaan zijn er duidelijk over: er bestaat zelfs een groot risico dat de gifstoffen van Schiphol zich verder verspreiden, onder meer via het grondwater.

Deels is dat zelfs al gebeurd: gifstoffen zijn al gevonden buiten de grenzen van het vliegveld, in de landbouwgrond tussen de woonkern Zwanenburg en de landingsbaan – het veld waar destijds het toestel van Turkish Airlines neerstortte.

Opmerkelijke uitkomsten geaccepteerd

Los van de gevolgde procedure heeft de Omgevingsdienst opmerkelijke conclusies uit de milieurapporten van Schiphol geaccepteerd. Zo wordt een zware PAK- en kopervergiftiging zonder enige onderbouwing aangemerkt als ‘historisch’. Historische vervuilingen hoeven niet te worden gesaneerd, zodat Schiphol geen extra geld hoeft uit te trekken voor een schoonmaakbeurt.

De makkelijke acceptatie van Schiphol’s zienswijze is opmerkelijk. Eerdere rapporten uit 1991 geven immers aan dat er toen geen sprake was van vervuiling, waar dat nu wel het geval is. Maar een vervuiling mag pas ‘historisch’ worden genoemd wanneer deze is ontstaan vóór 1987. Dat is hier duidelijk niet het geval.

Uit de milieurapporten blijkt bovendien klip en klaar dat er op vele plekken sprake is van hoge concentraties van PFAS in zowel de bodem als het grondwater. De gevonden concentraties liggen ver boven de waarden waarvoor sanering verplicht is, maar steeds worden deze gekenmerkt als ‘historisch’ en dus komt Schiphol ermee weg bij de Omgevingsdienst.

Help mee en steun ons!
Al met al lijkt de Omgevingsdienst hier systematisch weg te kijken. De toezichthouder en vergunningverlener neemt ons inziens veel te makkelijk de discutabele en deels aantoonbaar onjuiste aannames van Schiphol over. Voor ons reden genoeg om bezwaar te maken tegen de bodembeschikking.

Om goed beslagen ten ijs te komen, hebben we een topadvocaat gevraagd ons bij te staan in deze procedure, samen met een voormalig milieuinspecteur. Zij bereiden de zaak nu voor in de hoop dat Schiphol alsnog zal worden verplicht de eigen rotzooi op te ruimen en te zorgen voor een schonere leefomgeving en een beter milieu.

Het inschakelen van gespecialiseerde advocaten is duur. Mocht u willen bijdragen aan deze procedure, klik dan alstublieft op onderstaande knop om een bedrag te doneren. Iedere bijdrage is welkom!

Bekijk bericht op "schipholwatch.nl - 13-02-2023"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door B. van Marlen uit Uitgeest

“Zo wordt een zware PAK- en kopervergiftiging zonder enige onderbouwing aangemerkt als ‘historisch’. Historische vervuilingen hoeven niet te worden gesaneerd, zodat Schiphol geen extra geld hoeft uit te trekken voor een schoonmaakbeurt.”

Idioter kan niet, voor het vergiftigen van het milieu in het verleden wordt je zelfs op deze manier nog beloond ook door het nu toe te laten!? Dit laat ook zien dat de Omgevingsdienst een tandeloze tijger is met een totaal gebrek aan integriteit en normbesef, waarschijnlijk volkomen ingepakt door het bedrijfsleven!