Platform Vlieghinder Kennemerland
 

“Hoop voor bewoners Veluwe”

 |
 Geplaatst door: 2eHans 
 |
 Bekeken: 1057 
|
 Omroep Gelderland 
Lelystad_geeft_lucht_hvs1.jpg

Tegenstanders van Lelystad Airport zien de toekomst 'zonnig in' na een uitspraak van de Raad van State. Die oordeelde dat het Nederlandse programma om stikstof terug te dringen in kwetsbare natuurgebieden niet voldoet. 'Dit geeft nieuwe hoop voor de bewoners van de Veluwe', reageert de stichting Red de Veluwe.
Jarenlang konden 'stikstofveroorzakers' op basis van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) een vergunning krijgen. Maar dat mag niet meer omdat het tegen de Europese richtlijnen in gaat, oordeelde de hoogste bestuursrechter woensdag.

'Lelystad Airport moet nieuwe vergunning aanvragen'


Red de Veluwe strijdt al jaren tegen Lelystad Airport. De luchthaven wilde voor de opening gebruikmaken van de stikstofregeling, waar nu dus een streep door is gezet. Dat betekent volgens de actievoerders dat er een nieuwe vergunning voor de uitstoot van stikstof moet worden aangevraagd in het kader van de wet Natuurbescherming.

'Dit is heel goed nieuws voor alle inwoners onder de laagvliegroutes. Er moet nu een vergunning worden aangevraagd en als dat gebeurt dan zullen wij daar zeker bezwaar tegen maken', aldus Robert Tieskens van Red De Veluwe. 'Wij denken dat de vergunning op dit moment überhaupt moet worden geweigerd. Het wordt hoe dan ook een heel lange procedure.'

'Richtlijnen deugen niet'


Op basis van het PAS werd vooruitlopend alvast toestemming gegeven voor de voorbereiding van projecten - zoals de aanleg van een snelweg - die mogelijk schadelijk zijn voor het milieu. Als bedrijven konden aantonen dat er in de toekomst positieve gevolgen waren voor natuurgebieden, kregen ze een vergunning. Volgens Europese richtlijnen mag dat niet meer. Die positieve gevolgen moeten namelijk vooraf al vaststaan. 'De conclusie is dat de onderbouwing van het PAS niet deugt', aldus de Raad van State in een persbericht.

In de praktijk betekent het dat vergunningen die zijn verleend in het verleden, onterecht zijn vergeven. De Nijmeegse milieuorganisatie Mobilisation for the Environment is een van de initiatiefnemers van de zaak tegen het PAS en net als de stichting Red de Veluwe uitermate tevreden over de uitkomst.

'De regering is vandaag gezakt voor het examen voor Europees natuurrecht', aldus Valentijn Wösten, raadsman van de milieuorganisatie. 'Er zijn jarenlang vergunningen gegeven die helemaal niet mochten. Hoe kan dat nou gebeuren bij zo'n grote instantie.'

Meer dan 200 zaken


Rond het PAS waren bij de Raad van State, het hoogste rechtsorgaan in Nederland, de afgelopen jaren meer dan 200 zaken aangespannen. Tegenstanders zagen in het programma vooral een vrijbrief voor economische groei. Ook de provincie Gelderland klopte aan bij de Raad van State om de grote groei van veestapels te voorkomen.

Johan Vollenbroek van de Nijmeegse milieuorganisatie vindt de uitspraak ‘een zegen voor de natuur in Gelderland’. Volgens hem moet er nu goed gekeken worden naar een andere oplossing voor de PAS-regeling, want de ‘ambitie van de overheid is er wel’, vertelt Vollenbroek.

Reactie ministerie


In een reactie aan Omroep Gelderland laat het ministerie weten dat ze ‘eerst rustig willen kijken' naar het besluit van de Raad van State en de eventuele consequenties voor vergunningen, bijvoorbeeld die voor Lelystad Airport. Daarna zal de minister de Kamer gaan informeren.

Bekijk bericht op "Omroep Gelderland"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Klaar Oversteek uit Oegstgeest

Goed Nieuws.
Diep respect voor het volhouden en strijden van al deze organisaties.
Ik walg van de overheid die er niet voor de burger is.

Geplaatst door Henk Meijer uit Elburg /// woonde 4 jaar onder aanvliegroute A'

Het Ministerie van Infrastructuur is een vreemde eend in de bijt van de overheid. Het behartigt belangen van een zeer schadelijke bedrijvigheid en schaadt de natuur, de atmosfeer en de gezondheid van de bevolking. Op het blog Vlieghinder staat een hele waslijst met schadelijke effecten. Die worden niet direct in de prijs van het vliegen doorberekend, maar zij eisen wel hun tol. Nu de opwarming van de aarde zich wereldwijd manifesteert, is het hoog tijd de bakens te verzetten en luchtvaart zoveel mogelijk te beperken. Het aanleggen van rail-infrastructuur zal een belangrijke aanzet kunnen geven tot het realiseren van het gewenste transport.
Het verlangen naar wereldhandel mag wel eens tegen het licht worden gehouden.
De opdringerige cultuur van de luchtvaart is gedoemd tot instorting.
Het miljardenkapitaal dat voor de luchtvaartsector klaar ligt, kan beter worden besteed aan een doordachte inrichting van gebieden.
Het verdient de voorkeur zoveel mogelijk rekening te houden met het natuurlijke landschap, en niet te vluchten in grootschalige bouw.

Geplaatst door M. uit Heemskerk uit Heemskerk

Henk, goed geformuleerd.
Ik heb al jaren mijn twijfels of de luchtvaart wel kan met zoveel stikstofdioxide uitstoot.
78% van onze lucht bestaat uit stikstof, wert iemand bij welke temperatuur er een reactie plaats vind met de zuurstof zodat er stikstofdioxide wordt gevormd?

Geplaatst door gerard uit castricum


Geplaatst door M. uit Heemskerk

Bedankt Gerard.
Mijn conclusie, de luchtvaart zal hoogst waarschijnlijk heel veel stikstofoxide (waaronder ook stikstofdioxide (NO2) valt), omdat door de steeds hogere drukken in de motoren steeds hogere temperaturen worden bereikt om de motoren meer vermogen te kunnen geven met minder brandstofverbruik, gevolg meer stikstofoxide. De luchtvaart doet niks aan reductie van NO2 uitstoot, dat gebeurd wel bij auto’s met een katalysator, zelf daarvan we dat we over moeten naar elektrisch of ern alternatief voor de auto, maar de luchtvaart mag met nu al ongeveer 1,5 miljoen vluchten per jaar over Nederland, als het er al niet veel meer zijn, gewoon blijven uitstoten van NO2. Mijn verwachting is dat de waarheid ooit bekend zal worden en er grote dingen veranderen gaan.

Van Wikpedia:
Stikstofoxiden zijn schadelijk voor de luchtwegen van mens en dier en ook voor plantengroei. Stikstofoxiden tasten ook de ozonlaag in de stratosfeer aan:
NO + O3 -> NO2 + O2
Stikstofoxiden kunnen op deze manier smog nabij de grond creëren en zijn verantwoordelijk voor een gedeelte van het versterkte broeikaseffect: N2O werkt zoals koolstofdioxide, maar dan 265 keer zo sterk.

Om hier iets aan te doen, is een chemische reductie in vele gevallen verplicht. (Behalve weer voor de luchtvaart natuurlijk) Er zijn verschillende soorten reducties mogelijk: selectieve of niet-selectieve en katalytische of niet-katalytische. Het meest toegepast zijn de katalysatoren voor de uitlaat van auto's op benzine, gebaseerd op platina of palladium. Ook industriële processen passen reductie toe. Het gaat dan om selectieve katalytische reductie bijvoorbeeld een speciale katalysator op vrachtauto's waarbij het product AdBlue ervoor zorgt, dat de NOx uitstoot nagenoeg tot nul wordt teruggebracht. Sinds 2006 moeten alle nieuwe vrachtauto's voorzien zijn van een dergelijke katalysator of selectieve niet-katalytische reductie. Daarnaast passen industriële processen ook andere maatregelen toe, waaronder bepaalde chemische reacties.