Platform Vlieghinder Kennemerland
 

HoogOverijssel: ‘Minister gebruikt maas in de wet bij besluit over Lelystad Airport’

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 898 
|
 flevopost.nl - 08-01-2019 
Lelystad_wwijzer_hvs.jpg

Regio - Stichting HoogOverijssel heeft minister Van Nieuwenhuizen gevraagd om meer tijd te nemen voor het Luchthavenbesluit Lelystad Airport. De zienswijzeperiode, die aanstaande vrijdag van start gaat, is anders volledig voor de bühne.

Jan Rooijakkers, voorzitter van HoogOverijssel: ‘De minister wil het besluit tegelijkertijd voorleggen aan de bevolking en aan de Tweede Kamer. Oftewel, alle zienswijzen die burgers, gemeenten en provincies in gaan brengen, krijgt de Tweede Kamer niet te zien voordat deze zelf een oordeel moet vormen over het besluit. Dat is hoogst ongebruikelijk en kan in Nederland door een klein maasje in de wet alleen bij besluitvorming voor vliegvelden’.

Maasje in de wet
Dat maasje in de wet stelt de minister in staat om bij Luchthavenbesluiten gelijktijdig met de zogenaamde voorhang in de Tweede Kamer, bij belanghebbenden wensen en bedenkingen in te winnen.

Rooijakkers: ‘Volgens ons zijn wensen en bedenkingen heel iets anders dan zienswijzen. En daarbij: je kunt als minister wel constateren dat iets mag of kan. Maar dat betekent niet dat je dit ook moet doen. Zeker niet als je nog een beetje vertrouwen wilt creëren bij de burgers. Zeker als je de Tweede Kamer voor vol aan wilt zien’.

HoogOverijssel vraagt de minister nu om van deze maas in de wet geen gebruik te maken. ‘Bij alle besluiten voor grote projecten, zoals nieuwe snelwegen of spoorwegen, besluit de Kamer pas als alle inspraak- en zienswijzenprocedures zijn afgerond. Zodat de politiek de ingebrachte standpunten vanuit de bevolking, maar ook vanuit gemeenten en provincies kan meewegen. Alleen de luchtvaart ontspringt de dans’.

Ongehoord
‘Wij vinden dit ongehoord, en vragen de minister met klem om het besluit pas in de Tweede Kamer in te brengen als de zienswijzenperiode is afgerond en alle zienswijzen zijn beantwoord. Net als bij ieder ander ruimtelijk project’.

Vertrouwen herwinnen
Gea de Wit-Verweij van HoogOverijssel: ‘Eén van de grondwaarden van deze minister is het vertrouwen herwinnen van de bevolking. Met deze handel en wandel echter overschrijdt ze wederom de norm om dit vertrouwen terug te krijgen. Ze schaadt respectloos de inbreng van de inwoners, lokale en provinciale bestuurders in Overijssel, Gelderland, Friesland, Drenthe, Flevoland en Noord-Holland, die ze nog niet eens heeft ontvangen. Inbreng, die burgers en collega-overheden tijd en moeite vraagt, maar die in een democratisch stelsel gebruikelijk is. Bijzonder dat luchtvaart en luchthavens ook hier boven wet- en regelgeving uitstijgen’.

Laagvliegroutes voorkomen
Jan Rooijakkers: ‘Met dit besluit wil de minister Lelystad Airport snel openen, waarbij de vliegtuigen straks via absurde laagvliegroutes boven Noord- en Oost-Nederland komen aan- en uitvliegen. Dit willen wij koste wat kost voorkomen. Eenmaal laagvliegroutes, altijd laagvliegroutes. Daarom roepen wij iedereen toch op om een zienswijze in te dienen, en de minister te vertellen dat dit niet kan’.

HoogOverijssel werkt momenteel samen met de actiegroepen tegen laagvliegen (SATL) aan een voorbeeld-zienswijze die iedereen naar eigen inzicht kan aanpassen en indienen. Deze zienswijze wordt in de loop van januari via de websites van de actiegroepen ter beschikking gesteld.

Bekijk bericht op "flevopost.nl - 08-01-2019"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Bob uit Uitgeest

Ingediende zienswijzen hebben nooit geleid tot een vermindering van groei is mijn ervaring. Deze minister is net als alle voorgangers in dit dossier totaal niet te vertrouwen. Men wil dit vliegveld zo snel mogelijk doordrukken tegen de wil van velen, en zo zal het helaas weer gaan, net als bij de polderbaan (betere naam: 'leugenbaan') in 2003.

Geplaatst door van rossum uit alkmaar

<FONT COLOR="red" >Enquête over vliegen</font> (7 januari 2019). Enquêtes hebben het imago van neutraal onderzoek en eerlijke conclusies, maar dat is vaker niet dan wel het geval. Nederlander positief over luchtvaart staat in onze krant aan de hand van een enquête in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. En als dat ministerie de opdrachtgever is over vliegen, dan denk ik, dat de resultaten wel heel kritisch bekeken moeten worden en wel heel mogelijk beïnvloed zijn door de vraagstelling. Zij willen toch vermoedelijk een uitslag die uitbreiding van de luchtvaart mogelijk maakt. Nadruk op een vraag of meer vragen over het gemak en de bereikbaarheid verhogen dan de positieve reacties, veel minder nadruk en minder vragen over het lawaai en de luchtvervuiling reduceren de negatieve reacties. En zo wordt dan het totaal resultaat posi5ief in plaats van negatief. Het extra schandalige is, dat dat ministerie die gegevens wil gebruiken voor het opstellen van de nieuwe luchtvaart nota voor de periode 2029-2050.
De vraag van het ministerie over al dan niet uitbreiden dan wel vermindering (daar lijken ze al helemaal niet aan te denken) van het aantal vluchten zou toch in de eerste plaats moeten zijn: wat doet het vliegen met de gezondheid en het welzijn van de Nederlandse burgers, niet hoeveel mensen vliegen wel leuk vinden.
Een gekleurde (en daardoor valse) enquête van een ministerie dat allen lijkt te kijken naar de verkeerde, naar economische belangen in plaats van de belangen van de Nederlandse burgers, en daarbij dus nog bereid lijkt tot bedrog, tot een enquete waarvan de uitslag gemanipuleerd lijkt, schandalig.

beste groeten/best greetings, Hans van Rossum

bezoek/visit mijn/my website http://home.kpn.nl/hansvanrossum

Geplaatst door M de Groot uit Baarn

Inderdaad is het verwonderlijk dat inbreng bij de wijziging van het luchthavenbesluit niet openbaar is. Dat is wel het geval bij de nieuwe consultatie luchtverdelingsregeling van Lelystad Airport. Dus ieder zendt het door naar een fractie van de Tk.