Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Hoe kon de uitstoot van de Nederlandse luchtvaart zo groeien?

 |
 Geplaatst door: 2eHans 
 |
 Bekeken: 1528 
|
 NOS 
gh_vliegtuig_030504_1902GNDsc02107.jpg

In nagenoeg alle sectoren is de CO2-uitstoot de afgelopen vijf jaar gedaald, maar in de luchtvaart juist flink gestegen, bleek vandaag uit cijfers die de NOS heeft opgevraagd bij de Nederlandse Emissieautoriteit. Waarom kon die uitstoot juist in de luchtvaart groeien?

De luchtvaart neemt een uitzonderingspositie in als het gaat om de aanpak van klimaatverandering. Niet alleen in Parijs in 2015, ook in Nederland dit jaar, bleef de luchtvaart buiten schot in het klimaatakkoord. De sector is niet meegegaan in het 'post-Parijs-tijdperk', zegt Paul Peeters, deskundige op het gebied van uitstoot in de luchtvaart. Er zijn inmiddels wel eigen mondiale afspraken gemaakt om de uitstoot tegen te gaan (zie kader), maar die gaan volgens hem lang niet ver genoeg.

Een paar jaar geleden is wereldwijd afgesproken dat de luchtvaart alle toekomstige groei moet compenseren, tot het niveau van 2020. "Dat betekent dus dat je vanaf dan gelijk blijft. Maar eigenlijk moet je voor het klimaat naar beneden, zelfs naar nul uitstoot, net als alle andere sectoren", zegt Peeters.

Maximum stellen aan CO2-uitstoot


Algemeen worden er drie mogelijkheden gezien om de uitstoot in de luchtvaart naar beneden te brengen: duurzamer vliegen, compensatie van de uitstoot in andere sectoren of alternatieven voor vliegen zoals treinverkeer.

Volgens Peeters wordt daarbij de belangrijkste maatregel over het hoofd gezien. Hij pleit voor de verplichte invoering van het bijmengen van synthetische kerosine, en het stellen van een maximum aan de CO2-uitstoot. "Dat prikkelt de industrie om innovatief te worden en eigenlijk is dat de enige route die echt naar nul CO2-uitstoot in 2050 zou kunnen leiden."

Synthetische kerosine is nu nog flink duurder dan gewone kerosine. Het langzaam steeds meer inzetten op de nieuwe brandstof zou daarom in de toekomst tickets wel steeds duurder maken, zegt Peeters. Maar het is volgens hem de enige manier waarop de uitstoot echt flink kan gaan dalen.

Omslag gaande


Henri Werij, decaan lucht- en ruimtevaarttechniek van de TU Delft, zegt dat de luchtvaart het klimaatprobleem wel degelijk serieus neemt. De uitdaging is enorm, zegt hij, maar op dit moment is er binnen de sector een serieuze verandering gaande. "Je ziet dat er een omslag in het denken plaatsvindt binnen de sector, en ik heb niet de indruk dat dat voor de bühne is."

Hij spreekt geregeld met de top van de KLM of bedrijven als Airbus. "Ik merk in die gesprekken dat ze er serieus mee bezig zijn. En dat de omslag wel eens veel eerder kan plaatsvinden dan tot nu toe gezegd wordt."

NOS op 3 dook eerder al in de luchtvaart-cijfers. In onderstaande video wordt uitgelegd op welke manieren je CO2 kunt compenseren, hoe dat zich verhoudt tot het totaal en wat in de luchtvaart nog zal moeten gebeuren om de uitstoot terug te dringen.

Toen in 2015 het Klimaatakkoord van Parijs werd gesloten, was er naast lof ook direct kritiek van milieuorganisaties. Zowel de luchtvaart als de scheepvaart wisten de dans te ontspringen. Het werd als te ingewikkeld gezien om deze internationale sectoren in het akkoord onder te brengen.

In het Nederlandse Klimaatakkoord staat alleen dat "de afspraken over zee- en luchtvaart geen onderdeel uitmaken van de afspraken (...) omdat hiervoor met name internationale afspraken worden gemaakt vanwege het grensoverschrijdende karakter."

'Luchtvaarttafel'


Wel was er het afgelopen jaar sprake van een aparte 'luchtvaarttafel'. Deelnemers waren vooral afkomstig uit de luchtvaartsector. Het leidde in maart tot een Ontwerpakkoord Duurzame Luchtvaart. De vertegenwoordiger van milieuorganisaties stapte op enig moment op, uit onvrede over de bereikte resultaten. In een brief aan de Tweede Kamer werd dit besluit toegelicht.

Vooral het feit dat de groei van de luchtvaart niet ter discussie werd gesteld, alsook het feit dat de luchtvaart vrijstellingen van belasting kent, is de milieubeweging een doorn in het oog. "De sector neemt zo het ministerie in een houdgreep en daar willen wij geen bijdrage aan leveren", schreven ze.

Wel gaan de gesprekken door, laat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nu weten. Henri Werij zit namens de TU Delft aan de luchtvaarttafel. "Iedereen aan die tafel maakt zich zorgen over de uitstoot van CO2. De uitdaging voor de luchtvaart is enorm, maar alle partijen willen het probleem aanpakken."

Peeters noemt het een "gemiste kans" dat de luchtvaart niet meteen meegenomen is in het Klimaatakkoord. "Vooral ook uit lijfsbehoud voor de sector. Want als je 'Parijs' serieus neemt, dan kom je er niet mee om de uitstoot op het niveau van 2020 te houden."

Bekijk bericht op "NOS"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Kijk naar de toekomst uit Uitgeest

UITSTOOT BETREFT NIET ALLEEN CO2 / MAAK OOK BESTUURLIJK SCHOON SCHIP

Burgemeesters in de Noord kop van onze provincie maken zich grote zorgen over de verdere groei van luchtverkeer. Het achter de schermen herindelen van het luchtruim voor maximale uitbreiding van capaciteit is hen een doorn in het oog. Ook heel wat wethouders van metropool gemeenten zien dit probleem. Maar al deze bestuurders worden weggehouden bij de macht en beslissende besluitvorming.

Nimmer besteedt de N.O.S. aandacht aan de schaduwmacht van de in het leven geroepen Metropool regio's M.R.A. en M.R.D.H. welke als - niet officieel en niet democratisch gecontroleerde - tussenlaag vanuit een tweetal bureau's op Zuid As en R'damse binnenstad (dis)functioneren.
Met als voorzitters en hoofdverantwoordelijken de burgemeesters Aboutaleb (PvdA) en Halsema (GL) en ondersteund door eigen ambtenarenapparaat worden hier de directe belangen van de Mainport groot gemeenten Rotterdam (Havenbaronnen) en Schiphol (luchtvaartsector) consequent doorgedrukt.

Dat dit volledig in strijd is met de in de nieuwe Omgevingswet omschreven verandering van attitude bij bestuurders en rol van de burgerparticipatie wordt in de media niet of nauwelijks belicht. Dat zegt iets over de grip die machtige partijen binnen onze economie blijkbaar op deze media hebben verworven.

Al met al lijkt niet alleen een sanering van Schiphol noodzakelijk maar ook aanpak van deze zich dictatoriaal ontwikkelende bestuurlijke constructies intussen hoog nodig.

.

Geplaatst door Michel uit Wijk aan zee


Geplaatst door Bob uit Uitgeest

Als de luchtvaartsector het klimaat echt serieus zou nemen zou men voor een groeimoratorium pleiten. De nu bestelde duizenden vliegtuigen gaan mondiaal de CO2 uitstoot behoorlijk laten toenemen.

Kortom: we worden weer gewoon besodemieterd! En gaat u intussen een warmtepomp aanschaffen?

Geplaatst door Anoniem uit Anoniem

Denk dat een bukraket meer CO2 kan besparen dan een warmte pomp, een vliegtuig minder is altijd goed.

Geplaatst door M. uit Heemskerk

We worden gek gemaakt door onze overheid, overlast kan mensen echt tot waanzin leiden. De wet zou mensen moeten beschermen, maar de wet op geluid wordt voor de luchtvaart telkens verruimd, wat blijft er dan nog over? Wanhoop? Wraak? Zeg het maar

Geplaatst door Peter uit Badhoevedorp

Henri Werij, decaan lucht- en ruimtevaarttechniek van de TU Delft, zegt dat de luchtvaart het klimaatprobleem wel degelijk serieus neemt.
"Je ziet dat er een omslag in het denken plaatsvindt binnen de sector, en ik heb niet de indruk dat dat voor de bühne is."
Hij spreekt geregeld met de top van de KLM of bedrijven als Airbus. "Ik merk in die gesprekken dat ze er serieus mee bezig zijn.

Dat is dus duidelijk, Henk Werij is dus duidelijke een corrupte puppet van de Nederlandse luchtvaart en volstrekt niet betrouwbaar als ‘decaan’, wat uiteraard ook geen wetenschapsrol is overigens..

Iedereen kan topman Elbers zijn uitlatingen volgen, die wil vooral meer groeien, meer subsidie, meer voorkeursbehandeling en absoluut niet vanuit zichzelf minder vervuilen..

Gewoon corrupt smerig BV Nederland tuig.

Geplaatst door Bob uit Uitgeest

Elk bedrijf is geinteresseerd in continuiteit, dus ook KLM en andere (Airbus, etc.). De voorgestelde maatregelen zullen echter onvoldoende blijken te zijn om verdere groei van de uitstoot door de luchtvaart tegen te gaan. Er komen wel technische verbeteringen, zei het langzaam en te laat!

Alternatieve brandstoffen zullen niet de oplossing worden. Het idee om afvalolien uit de voedselsector te gaan gebruiken zal ook leiden tot een perverse handel hierin, aangevuld door palmolie. Zie AirportWatch vandaag.

Alleen CO2 uitstoot hoger beprijzen zal echt helpen.

Geplaatst door M. uit Heemskerk uit Heemskerk

Ik wordt knetter gek van de stijgers vandaag weer om de paar minuten. Er moet iets veranderden en snel

Geplaatst door Ed uit Oegstgeest

En wij worden gek van die landers (Oegstgeest)..... Dagelijks van 7-23u. Van ellende m'n thuiswerkdag maar weer ingeruild voor het kantoor. Wie kaapt er nu wat Cora?!

Geplaatst door M. uit Heemskerk uit Heemskerk

@Ed, is heb echt met de mensen in Oegstgeest ook te doen, daar lees ik veel over, jullie worden ook krankzinnig.
Dat thuis werken is wel een bijzonder iets geworden met dat vliegtuiglawaai om de paar minuten, voor mij ook al niet meer te doen zonder oordoppen, maar dat is ook niet vol te houden, zit niet comfortabel. Mijn werk wil verhuizen naar onder de aanvliegroute tegen Akersloot aan, ik fiets daar al niet meer graag als ze landen op de Polderbaan. Ben benieuwd of collega’s het ook vervelend gaan vinden, zo onder de aanvliegroute, nu snappen ze er niks van dat iemand daar zo last van kan hebben. Ik denk op deze manier nog 10 jaar en de meerderheid kan ze wel uit de lucht willen schieten.

Geplaatst door Klaar uit Oegstgeest