Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Hoe Groningen Airport Eelde de waarheid lijkt te manipuleren (ten koste van omwonenden)

 |
 Geplaatst door: Redactie (Wim) 
 |
 Bekeken: 187 
|
 Joeri Westen - Extinction Rebellion Drenthe 
mannetje_zonder_kreet.jpg

Afgelopen december hebben zowel de Provincies Drenthe als Groningen, gestemd over het voor hun rekening nemen van de zogenaamde NEDAB-kosten van Groningen Airport Eelde. Dit betreft zaken als de brandweer op het vliegveld, marechaussee en meer van dergelijke algemene kosten. Dit gaat voor beide provincies om €22 miljoen ieder, voor een periode van 10 jaar. Dus gezamenlijk om €44 miljoen publiek geld totaal.

Die beslissing door beide provincies, is mede genomen op basis van het zogenaamde Kantar onderzoek, dat in het Kantar rapport is verschenen. Opdrachtgever voor dit draagvlakonderzoek, is Groningen Airport Eelde zelf geweest. In dit onderzoek is het draagvlak in de regio Noord-Nederland, voor de activiteiten van Airport Eelde onderzocht. Afgelopen donderdag is er een presentatie geweest op Groningen Airport Eelde, over dit Kantar onderzoek en het Kanar rapport, voor de Cro (Commissie regionaal overleg luchthaven Eelde).

Daar waren ook veel omwonenden bij aanwezig, zoals uit Glimmen van Lokaal Belang Glimmen, van VOLE (Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde) en Drenthe Blijft Stil. En ook andere omwonenden van Groningen Airport Eelde, zoals bijv. uit Donderen, Tynaarlo, Eelde - Paterswolde en andere dorpen en gemeenschappen rondom Groningen Airport Eelde.
Ook waren hier enkele van de Statenleden en gedeputeerden van de provincies Drenthe en Groningen bij aanwezig.

Op die avond bleek vrij snel, dat er bepaalde zaken aan dit Kantar onderzoek en in het Kantar rapport, niet overeen lijken te stemmen met de actuele situatie rondom Groningen Airport Eelde en dat de opdrachtgever, Groningen Airport Eelde, dit onderzoek behoorlijk gestuurd lijkt te hebben en de feiten zelfs verdraaid en gemanipuleerd lijkt te hebben.

In een pdf-bestand, hieronder gepresenteerd, heb ik dit op een rijtje gezet en hier een overzicht van gemaakt. Dit roept op z'n minst vragen op over de betrouwbaarheid van dit draagvlakonderzoek door Groningen Airport Eelde.

Hoe Airport Eelde de waarheid lijkt te manipuleren

Het Kantar onderzoek naar het draagvlak voor Groningen Airport Eelde is uitgevoerd door Kantar, een Brits bedrijf waar het Nipo (Nederlands Instituut voor Publieke Opinie) sinds 2008 onderdeel van is. Het Nipo stond altijd bekend als een gerenommeerd peiling bureau opgericht in 1945. Zij voeren peilingen uit in aanloop naar verkiezingen in Nederland en voeren daarnaast ook opinieonderzoek uit op heel veel andere vlakken en uiteenlopende thema's.
De specifieke onderzoeksvraag die in dit onderzoek door Kantar centraal staat stond was: “ In welke mate is er draagvlak in regio Noord-Nederland voor de huidige activiteiten van Groningen Airport Eelde en een eventuele uitbreiding van haar activiteiten? ” Wat in het onderzoek wordt verstaan onder, en aanmerkt als, “directe omgeving” van de luchthaven en de “wijde omgeving van de luchthaven”, is al meteen waar de grootste onduidelijkheid ontstaat. Daarover straks meer.

Voor het onderzoek zijn 2.294 Inwoners van de provincie Groningen, Friesland, Drenthe en de gemeenten Steenwijkerland, Staphorst, Zwartewaterland en Hardenberg van de provincie Overijssel van 18 jaar of ouder gevraagd om deel te nemen, waarvan er uiteindelijk 1.076 (46%) hebben deelgenomen. Dus slechts iets meer dan 1000 inwoners in een enorm ruim gebied in geheel Drenthe, Friesland, Groningen en het uiterste noorden van Overijssel. Een groot deel daarvan woont dus dermate ver van Groningen Airport Eelde vandaan dat zij überhaupt weinig tot niets merken van vliegverkeer van en naar Groningen Airport Eelde. Van de deelnemers aan dit onderzoek wonen slechts 154 mensen in de “directe omgeving” van Groningen Airport Eelde.

En dan de vraag: wat verstaat Airport Eelde precies onder “directe omgeving”. Laten we eerst even kijken naar wat in het Kantar onderzoek als de “directe omgeving” wordt gedefinieerd en wat wordt aangemerkt als de “wijdere omgeving”.

Zie beide afbeeldingen die zijn opgenomen in het Kantar rapport.

noord nederland
details gemeenten rond Eelde
(exacte tekst, net als beide afbeeldingen, uit het Kantar onderzoek)

In het groene postcodegebied wat op de kaart in het Kantar rapport wordt aangeduid als “directe omgeving” van Groningen Airport Eelde, is niet te zien waar en hoe de startbaan en de aanvlieg- en vertrekroute van en naar Groningen Airport Eelde loopt, en hoe zich dit verhoudt tot de “directe omgeving” van Groningen Airport Eelde. Daarom ga ik daar hieronder verder op in.

De Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde (VOLE) heeft daarom ook de lijn van de start- en landingsbaan ingetekend in het kaartje van de “directe omgeving” uit het Kantar rapport. En een lijst ernaast van de postcodes die tot de “directe omgeving” (groen gebied en groene postcodes) gerekend worden, dan wel tot de “wijdere omgeving” (rood gebied en roze postcodes).

Afbeelding door VOLE

lijst  gemeenten


Wat opvalt, is dat alle postcodes in het groene gebied, die in het Kantar rapport aangemerkt worden als “directe omgeving” van het vliegveld, allemaal buiten de lijn van de aanvlieg/vertrekroute van de startbaan (de blauwe rechte lijn) van Groningen Airport Eelde vallen, uitgezonderd een heel klein stukje van wat het postcode gebied van Kolham (9615) en Slochteren (9621) lijken te zijn.
En de enige postcodes die wél als directe omgeving van Groningen Airport Eelde kunnen worden aangemerkt omdat de start- en landingsbaan en de aanvlieg/vertrekroute naar en van Groningen Airport Eelde precies binnen deze postcode gebieden liggen, worden in het Kantar rapport juist tot de “wijdere omgeving” gerekend. Terwijl dit gebied dus op alle mogelijke manieren direct aangrenzend is aan Groningen Airport Eelde, en recht onder de vertrek- en aanvliegroute liggen van het vliegveld.
Om dit nog duidelijker te maken zijn de in het Kantar rapport als “directe omgeving” en “wijdere omgeving” aangemerkte gebieden , aangegeven op satellietbeelden van Google Earth en is eveneens aangegeven waar Groningen Airport Eelde zich bevindt ten opzichte van deze gebiedenkluchthaven Eelde
Opmerkelijk kan worden genoemd, dat in het Kantar rapport geen van de postcodes in de “directe omgeving” van Groningen Airport Eelde daadwerkelijk aan het vliegveld grenzen, terwijl de postcodes die direct aan en rondom het vliegveld liggen in het Kantar rapport juist als “wijde omgeving” worden aangemerkt.

Nota bene Eelde zelf waar Groningen Airport Eelde ligt, zou gelden als “wijde omgeving” ipv “directe omgeving”. En dit geldt ook voor Glimmen, aan de noordoostkant van het vliegveld, direct in het verlengde van de start- en landingsbaan en voor het dorp Donderen, dat aan de zuidwestkant direct in het verlengde van de start- en landingsbaan van het vliegveld ligt. Glimmen met 1342 inwoners (in 2021 volgens Wikipedia) ligt 2,9km. in het verlengde van de start- en landingsbaan van Groningen Airport Eelde. En Donderen, met iets
meer dan 400 inwoners (volgens de meting in 2021 aldus Wikipedia), ligt zelfs maar 2 km. direct achter de start- en landingsbaan van Groningen Airport Eelde.

Voor beide dorpen, maar wellicht nog iets meer voor Donderen dan voor Glimmen, geldt dat grotere verkeersvliegtuigen bij het opstijgen dan wel landen om en nabij de 200 tot 100 meter, als het niet nog lager is, over komen vliegen.

Van een deugdelijk draagvlakonderzoek kan dus geen enkele sprake zijn, als dit soort feitelijke informatie wordt gemanipuleerd verdraaid. Het wrange is dat de provincies Drenthe en Groningen, juist mede op basis van dit rapport hun beslissing hebben genomen voor een investering van €22 miljoen ieder, in de zogenaamde NEDAB-kosten voor het Groningen Airport Eelde. Dit gaat dus om een totaal van €44 miljoen aan gemeenschapsgeld dat mede op basis van een rapport waarvan de feiten aantoonbaar niet kloppen in een noodlijdend vliegveld worden gestopt.

Een beslissing van de provincies Drenthe en Groningen die op z'n minst teruggetrokken zou moeten worden tot er wél een degelijk draagvlakonderzoek is uitgevoerd, waar er niet met de feiten wordt gerommeld en gesjoemeld.

Bovendien. Hoe kun je een draagvlakonderzoek doen als van de iets meer dan 1000 ondervraagden slechts 154 daadwerkelijk in de directe omgeving van Groningen Airport Eelde wonen? En wonen die 154 mensen überhaupt wel echt in de directe omgeving van het vliegveld. Of wonen zij in wat in het Kantar rapport wordt aangemerkt als de “directe omgeving” van Groningen Airport Eelde. Dit onderzoek rammelt aan alle kanten.
En Groningen Airport Eelde lijkt de feiten en de uitkomst van het Kantar onderzoek gestuurd en gemanipuleerd te hebben, of op z'n minst onduidelijkheid gecreëerd te hebben. Is dit om maar te zorgen dat het zogenaamde "draagvlakonderzoek" voor Groningen Airport Eelde, zo gunstig mogelijk uitvalt?

Het pdf bestand "Strategie Groningen Airport Eelde NV 2024 - 2033" kunt u hier lezen, waarin dit Kantar onderzoek en het Kantar rapport zijn opgenomen, waar kritische bevindingen over gaan. Zo kunt u zelf mijn bevindingen verifiëren.


Joeri Westen – Extinction Rebellion Drenthe

Reacties op dit bericht