Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Hinder vliegtuiglawaai Schiphol gelijk gebleven

 |
 Geplaatst door: 2eHans 
 |
 Bekeken: 1889 
|
 Haarlems Dagblad 
Hinder vliegtuiglawaai Schiphol gelijk gebleven

De overlast van het vliegverkeer van Schiphol is de laatste vier jaar vrijwel gelijk gebleven.

Althans dat blijkt uit een hinderbelevingsonderzoek dat in opdracht van de Omgevingsraad Schiphol is uitgevoerd. Voor het onderzoek is de mening gevraagd van duizend omwonenden uit de wijde omgeving van de luchthaven.

Meer vluchten


De cijfers zijn gelegd naast een onderzoek uit januari 2013. In die vier jaar is het aantal starts en landingen met dertien procent toegenomen.
De luchtvaartsector claimt dat de hinder van het vliegtuiggeluid afneemt door de inzet van stillere toestellen en andere vliegroutes. Maar uit het aantal klachten dat bij het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol wordt ingediend, blijkt dat niet.
Van de duizend ondervraagden zei 14 procent in januari van dit jaar dat zij ernstige hinder ondervinden van overkomende vliegtuigen. Vier jaar eerder was dat 16 procent.
Dus iets minder. Maar van die ondervraagden meent 34 procent dat de overlast is toegenomen, 52 procent ervaart evenveel herrie en slechts acht procent meent dat het is afgenomen.

Nacht


De onderzoekers constateren dat de hinder door vliegtuiggeluid afneemt naar mate de afstand tot de luchthaven toeneemt. Dat is logisch. Bij de woonkernen pal rond Schiphol komen de landende en startende toestellen immers veel lager over en is ook sprake van grondlawaai.
Daar zegt 36 procent van de bewoners ernstige hinder te ondervinden en ligt 14 procent ook in de nacht wakker van de herrie. Verder van de luchthaven wordt bij vier procent de nachtrust verstoord.

Bekijk bericht op "Haarlems Dagblad"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Griese JH uit amstelveen

Zie : https://www.bewonersomgevingschiphol.nl/standpunt/vliegtuiglawaai-blijft-grootste-bron-hinder/
STANDPUNT ORS BEWONERSDELEGATIE :

Vliegtuiglawaai blijft grootste bron van hinder
Woensdag 7 juni 2017
Drie op de tien omwonenden van Schiphol geven aan vaak of regelmatig hinder te ervaren door vliegverkeer. Het aantal inwoners dat zich soms stoort is ongeveer even groot. Verder vindt een op de drie inwoners dat de overlast van vliegtuigen in het algemeen is toegenomen. Ten slotte verwachten bijna drie op de tien inwoners dat de geluidshinder de komende tijd zal toenemen.
Dit blijkt uit het Hinderbelevingsonderzoek Schiphol dat in opdracht van de Omgevingsraad Schiphol (ORS) in januari 2017 is uitgevoerd. Het is de herhaling van een vergelijkbaar onderzoek uit 2013. In vergelijking met het vorige onderzoek is de tevredenheid over de leefomgeving nagenoeg gelijk gebleven en is de hinder niet afgenomen.
De bewonersdelegatie in de ORS heeft een aantal methodologische bezwaren tegen de onderzoeksopzet. Behalve de mate van validering is dat de periode waarin het onderzoek is uitgevoerd: de maand januari geeft een vertekend beeld omdat er dan minder vliegtuigen zijn, men in het algemeen minder buiten is en met de ramen dicht slaapt. Ook zijn op basis van een vergelijking van twee peiljaren geen uitspraken zijn te doen over trends.
Zoals eerder aangegeven (bij het vaststellen de onderzoeksopdracht) betwijfelen de bewoners het nut van dit soort steekproefonderzoek. Dat in absolute omvang het aantal gehinderden beperkt is, is geen nieuws. Of er sprake is van toe- of afname van hinderbeleving zou moeten worden gemeten met een vaste onderzoeksgroep. De validiteit kan onder meer blijken uit een kaart met radartracks en postcodes van geënquêteerden.
De bewonersvertegenwoordigers willen meer specifiek onderzoek naar individuele hinderbeleving van personen die gelet op de locatie waar ze wonen of verblijven daadwerkelijk hinder ondervinden. Dan gaat het om frequentie, cumulatie en duur van de geluidsblootstelling, de dosis-effectrelatie, en gezondheidsgevolgen van schadelijke uitstoot.

Geplaatst door Jos

Indien ik de avond wordt gebeld voor een onbekende enquête neem ik ook niet deel. Er was slechts een deelname van 20%. Dit is geen representatieve steekproef.

Geplaatst door Elemans

MOOIE PRAATJES MAAR JE ZAL ER MAAR DAGENLIJKS HINDER VAN ONDERVINDEN!

Graag reageer ik op het stuk hierboven. Zelf ben ik woonachtig in het oude gedeelte van saendelft. Helaas is het vliegtuiglawaai de afgelopen 2 a 3 jaar enorm toegenomen. Van af en toe een dagje last tot elke dag, de gehele dag. Het begint in de ochtend. Vanaf ongeveer 06.00 vliegt er minimaal elke minuut een landend vliegtuig zeer laag over, vervolgens gedurende de dag soms uren achtereen ( afhankelijk welke baan ze gebruiken, deze week zelfs een dag waarop ze continu met zijn twee kwamen aanvliegen) om vervolgens in de avond tot een uur of 23.00 wederom te hebben dat er bijna elke minuut een vliegtuig zeer laag overvliegt. Gevolg dat zelfs visite het als hinderlijk ervaart en je zelf geen normaal gesprek kunt voeren, tenzij je alle ramen en deuren sluit. Hetzelfde geldt voor het kijken naar de tv. Zelf slaap ik altijd met het raam een stukje open, gevolg.... de afgelopen 2 jaar ben ik elke dag om 06.00/06.30 wakker, gewoon van het aanvliegen van de vliegtuigen.
Helemaal wrang is dat de vliegtuigen enkele jaren geleden een iets andere aanvliegroute hadden waardoor ze helemaal niet over onze wijk vlogen maar gewoon over de weilanden. Dan hoor je ze ook wel eens, maar we weten allemaal dat we hinder zullen hebben van Schiphol en daar kan ik mee leven, maar nu wordt ons leefgenot wel heel erg aangetast. Voor mijn kinderen blijf ik hier wonen, maar graag was ik voor de vliegtuigen vertrokken.

Meermalen geklaagd op een website voor de geluidshinder, maar het maakt allemaal niet uit.
Een teleurgestelde bewoonster van Saendelft!

Geplaatst door Peter uit Badhoevedorp

Stop direct met subsidie voor toerisme, de luchtvaartsector en schiphol en zet een streep door de ambitie van schiphol om de grootste (overstap) luchthaven van europa te willen worden.
Alleen dan en icm geleidelijk iets stillere vliegtuigen zal de overlast, vervuiling en herrie weer langzaam iets afnemen.

Geplaatst door V.O.S.

Verloedering. Onder. Schipholbeleid.

De sector barst van het geld, zie de exorbitante salarissen en bonussen!
Bovendien wordt het systeem in Nederland ook nog gesubsidieerd.
Gevolg: een prima voor de sector werkende pr..

Dus ook zeer handig gebruikmakende van de media, die vaak klakkeloos de informatie overnemen van de Schipholgroup, allerlei positieve zaken omtrendt de vervuiling en herrie, de wereld in kunnen sturen.


Dat de geluidshinder gelijk is gebleven is de zoveelste grove leugen!
Ook de omgeving van Uitgeest is verworden tot bijna onbewoonbaar gebied, vanwege een continue vliegtuiggeluid, dag en nacht!
Slapen zonder oordoppen is niet meer mogelijk.
Er is een 'ijkjaar' en dat jaar was 1990 als ik me niet vergis.
De sector zou dat jaar als standaard aanhouden, dus niet meer vervuiling / herrie dan toen werd geproduceerd.
Hiertoe is de vervloekte Polderbaan onder de noemer ' millieubaan' aangelegd!
Zoals de wijde omgeving van Schoorl tot Dortdrecht inmiddels weet, is dit een van de vele leugens!

Onder de zieke politiek in Nederland, wordt de Schipholgroup geen strobreed in de weg gezeten, maar zijn de inwoners de klos!

De Staat der Nederlanden en de Schipholgroup, schenden artikel 21 van de Nederlandse grondwet!

Geplaatst door Griese JH uit amstelveen

@ VOS: Veel met u eens, maar de media worden STEEDS kritischer , Groot voorbeeld , De Telegraaf, was altijd onder journalist Arnold Burlage een UNVERFRÖHEREN voorstander vanGroei. Maar nu zijndaar journalisten Paul eldering en Yteke de Jong, die beslist kritisch zaken aan kaarten. De Wal zal het schip eens keren !

Geplaatst door Robert uit Heiloo

Afgelopen dagen weer extreem veel vliegtuigen in Heiloo. Rustig in de tuin zitten is er weer niet bij of de vliegtuigen razen op 500 tot 600 meter hoogte over. Kortom mensen hier moet is aangedaan worden. Zie bijlage de rapportage dat overlast in Heiloo flink aan het stijgen is. Als meer mensen een klacht indienen hoe eerder men er wat aan gaat doen, Kortom vul regelmatig een klacht in. Einde van de dag begin 7 uur (soms wel half zeven) en eind tijd tijd wanneer je invult. Dan is wederom 1 klacht dan voor Heiloo. Kost je werkelijk 30 seconden!

Zie link voor BAS kwartaal rapportage. Wellicht goed om deze ook via de hoofdpagina te delen.

Geplaatst door Michiel uit Voorschoten

In de Leidse regio bij aanvliegen van de Kaagbaan op 600 m en veelal ook lager is de overlast ook enorm toegenomen. Die irriterende "jankers" van die prijsvechters gaan van 's morgens vroeg tot 's avonds laat door been en merg. En tussendoor vierpitters B747 die vanaf ARTIP aanvliegen en even lekker de motoren aantrekken bij de scherpe bocht naar het noordoosten. Criminelen zijn het. We hebben tijden gehad dat ze midden in de nacht kwamen aanvliegen. Kinderen wakker, wij wakker, volgende ochtend met wallen onder de ogen naar het werk en school. Criminelen zijn het. Mensenrechten schenders zijn het. Recht op slaap, recht op rust.
Wij blijven hier klagen op BAS en via de telefoon tot ze in Amsterdam strontziek ervan worden. We bundelen wel onze klachten om de categorie veel klagen te vermijden.
Wie stopt deze stompzinnige groei van Schiphol. Politiek, vergeet het maar, Prijsvechtende vliegverslaafde consument, vergeet het maar. WIj, misschien en beetje. Ik volg al jaren na de crisis van 2008 de financieel/economische bende die centrale banken wereldwijd aanrichten. Inclusief subsidies aan de bijna failliete luchtvaartmij's. Het is niet of maar wanneer deze Ponzi economie inéénzakt en de grote schoonmaak van dit doorgeslagen kapitalisme kan beginnen. Wij hebben er nu geen moer aan, maar uiteindelijk zal de economie weer de mens dienen en niet de bonus parasieten in politiek en bedrijfsleven. Die mogen met Musk's XSpace enkele reis naar Mars en daar stikken zoals ze ons laten stikken.

Geplaatst door marianne

HInder gelijk gebleven. Conclusie:" Is niet erg, natuurlijk".

Geplaatst door Jaap uit Bussum

Volgens de rapportage van BAS over het tweede kwartaal 2017 is het aantal mensen dat geklaagd heeft met 43% toegenomen t.o.v. het tweede kwartaal 2016. Het zijn er nu 2.584. Maar op het aantal mensen dat in deze regio woont nog niet zo veel. Laat iedereen die hinder ondervindt dat blijken door bij BAS te klagen. Zie ook het advies van de PVRC op deze site https://www.vlieghinder.nl/paginas/page/schipholhinder

Geplaatst door Griese JH uit amstelveen

@Jaap: Helemaal mee eens, maar dat wist je al.... Ik zal eens informeren, of 20 % wel een representatieve steekproef is ...? Niet verwonderlijk: De sector én nb alle belangrijke Bestuurders stemden voor , om dit flut onderzoek te publiceren.. Alleen d66 Weth Castricum was veel genuanceerder ......! Onze Bestuurders moeten nog erg veel bijleren, vooral die uit Amsterdam (d-66 wethouder Ollongren, én VVD weth Haarlemmermeer.

Geplaatst door Anoniem

Ook in de gemeente sassenheim (kaagbaan) is de geluids overlast de laatste jaren enorm toegenomen, en vaak gaat het 24u per dag door (ook snachts) en dus vele slapeloze nachten) alleen zijn de mensen hier klaagmoe, en de Pro mensen erg agressief, dus houden vele mensen hun mond.....

Geplaatst door Eric uit Zwammerdam

Ik woon sinds kort in Zwammerdam,en merk dat de bewoners gewend zijn geraakt aan de herrie. Ik hoor er niemand over praten. Persoonlijk vind ik het geluid soms erg irritant. Vooral in de nacht en vroege ochtend. Maar het wisselt vaak. Soms de hele week achter elkaar en soms een aantal dagen rust.
Ik kom uit een gebied waar vrijwel geen laagvliegers waren,maar hier dus wel. Wat mij meer zorgen baart,is de vervuiling. 1 start van een vliegtuig is hetzelfde als 1 miljoen vrachtwagens die optrekken. En daar moet wat aan gedaan worden. Al die zieke mensen met ademhalingsproblemen. Dat kost ontzettend veel ellende en geld voor de samenleving. Is dat het wel waard? Lijkt me van niet. Ik heb dus zelf nooit een vliegtuig gebruikt uit principe. Toen ik hoorde dat die apparaten veel vervuilde dacht ik bij mijzelf: Ik ga geen medemens besmeuren met mijn vliegneigingen.
Bovendien heb ik via mijn beroep nogal eens te maken met schiphol. Er werken daar verschrikkelijke mensen in alle opzichten. De winkels zijn wel leuk daar. Maar daar is alles mee gezegd.

Geplaatst door Griese JH uit amstelveen

@ Eric: Tja , Er wordt al jaren een hetze gevoerd tegen zgn "'Zeurpieten , die klagen over de herrie ". (RECHT ONDER DE BANEN ) Soms zie ik in mijn dorp autos rond rijden met een sticker: "Kom je aan Schiphol, of KLM , dan kom je aan mij, aan mijn V.. reten "..... Er valt met dit soort lieden beslist NIET te praten . Ook wordt de kritiek van de Bewonersdelegatie in de ORS vaak weer in de discussie Economie versus Milieu getrokken. Dit terwijl de KERN van onze kritiek is:
Schiphol , en Sector: Jullie belazeren de boel .... Beloften worden VERBROKEN, Geen CDA vluchten, terwijl het in UK wel kan (Heathrow, ) Nachtvluchten ter compensatie van GEEN CDAlandingen , 29000 . Nu 32000 , om het niet meer te laten worden . Nog 1 : In 2008, 2010 en 2013: De Buitenv. baan werd beloofd (Aldersaccoord ) MINUS 7 % groei. HET IS NU + 50 % groei.... RIVM doet vervolg onderzoek naar Ultra Fijnstof, TERWIJL Prof . Lucas Reinders UVA, en de Autoriteit op dit gebied: "" RIVM houdt haar literatuur niet bij.. Actie is NU geboden..
De zakkenvullers van de Sector bedienen zich van onoirbare praktijken, en Rommelen met de Cijfers. Eindelijk teruggefloten door de Comm MER. Nu is het weer wachten wanneer de Schipholheren, met hun afgedwongen nieuwe berekeningen komen, en er keihard gelobbied wordt door Sectorpartijen in o.a. een Programma als de Haagse Lobby door omroep WLN , met ja daar zijn ze weer.. CDA er Martijn van Helvert doet ook mee.. (Ik dacht dat het CDA grote schoonmaak had gehouden in haar fractie.. Niet dus ! )
Nog een zo vaak gehoorde Drogreden: Schiphol was er eerder dan u. Alsof Bewoners te Kennemerland, Hilversum, Oegstgeest e.a. daar een boodschap aan hebben . EN... Al jaren legde de politiek zaken vast in WETGEVING... Harde Beloften dus . .. Als we daar niet meer van op aankunnen is er GEEN sprake meer van de Rechtstaat....
Houd u deze site in de gaten.
Binnenkort een grote Schiphol Manifestatie waar grote aantallen OMWONENDEN BIJ MOETEN ZIJN ! WORDT VERVOLGD

Geplaatst door Michiel uit Voorschoten

Prima deze manifestatie. Ik doe zeker mee! En ik hoop dat vele duizenden zich hierbij aansluiten. De maat is vol! De afgelopen dagen was het afschuwelijk in de Leidse regio met voornamelijk die prijsvechter jankers en grote (KLM) kisten continue laag over onze daken. In de tuin een gesprek voeren met visite is gewoonweg onmogelijk geworden. Elke 5 minuten is het herrie, herrie, herrie onder zo'n aanvliegroute. Tot 's avonds 23.00 uur laat. En vroeg in de ochtend nog ver voor 6.00 uur pure slaapverstoring. Wat een criminelen uit naam van de economische groeiverslaving en het algemeen belang. Maar deze ervaring hadden we ook al in de natuur van de Kempen en de Baronie. En wanneer ik web pagina's van vlieghinder verenigingen in andere regio's afloop blijkt het daar niet anders. We moeten ons sterke tegengeluid nu laten horen naar de politiek in Den Haag en die groeiverslaafde bonus kliek op Schiphol. De kwaliteit van leven voor veel Nederlanders staat ernstig op spel door de terreur van deze luchthaven. We moeten hiertegen massaal in verzet komen!

Geplaatst door Thijs uit Heiloo

Mee eens Michiel! het roer moet om!
@ Jan: ik ben er ook bij!

Geplaatst door Wobbe uit Amsterdam

In Amsterdam wordt momenteel een proef gedaan met een app om overlast van lawaaiige evenementen in kaart te brengen. Door een aantal vragen te beantwoorden als ‘Wat voor geluiden hoor je?’ en ‘Wat vind je daarvan?’ kunnen omwonenden van een evenemententerrein aangeven hoe zij het geluid ervaren. Tegelijkertijd moeten ze een opname van 30 seconden maken van dat geluid. Op een kaart wordt vervolgens met rode bolletjes aangegeven waar men overlast ondervindt en waarom. Het gaat bij de proef (voorlopig) enkel om de festivalellende, maar mij lijkt dat we zo’n proef ook zouden moeten afdwingen om de daadwerkelijke geluidsoverlast van Schiphol zichtbaar te maken.

De app heet MoSART (Mobile Soundscape Appraisal and Recording Technology) en is ontwikkeld door het bedrijf SoundAppraisal.


Geplaatst door Griese JH uit amstelveen

@Thijs en Michiel Dank voor jullie aanmoedigingen. Tot later ! gr Jan

Geplaatst door Robert uit Heiloo

Wie weet waarom de vliegtuigen die aankomen op de Zwanenburgerbaan en aan komen vliegen vanuit de oost kant Nederland bij Alkmaar wel op 1200 meter hoogte vliegen en dan afzakken en de vliegtuigen die op de polderbaan landen en aanvliegen via westkant Heiloo wel al op 600 meter de bocht maken. Dan zouden ze toch ook hoger kunnen vliegen boven Heiloo?

Geplaatst door Jaap uit Bussum

@Robert. Heeft u die vraag weleens aan BAS voorgelegd?

Geplaatst door Thijs uit Heiloo

@ Jaap: Ik heb dat wel eens gevraagd bij BAS. Het antwoord daarop is dat de LVNL de wanvlieghoogtes bepaald en dat BAS alleen maar klachten verzameld (gevolgd door een copy-paste van hun site met "wat kan BAS wel en wat niet")
zelfde vraag gesteld bij de LVNL met als antwoord: het ministerie van I en M is hier verantwoordelijk voor.
zelfde vraag gesteld bij ministerie van I en M. antwoord: dit is tot stand gekomen in samenwerking met de LVNL, zij bepalen de routes.

je wordt van kastje naar muur en weer terug gestuurd. niemand wil de verantwoordelijkheid nemen. Een inspecteur van de leefomgeving en transport zei een keer lachend aan de telefoon:
"op 600 meter hoogte vliegen is minder belasting voor de verkeersregelaars, omdat de piloot nu meer doet. Reken er, gezien de groei van schiphol, maar op dat het de komende jaren nog zal toenemen."


Geplaatst door Griese JH uit amstelveen

@ Thijs: Dat is dus met het bekende kluitje in het riet sturen, alles ten dienste van de Capaciteit.`..
en GEEN bewogenheid met de onderwonende Bewoners.. ondanks de lollige openheid van de Inspecteur...

Geplaatst door Jaap uit Bussum

@Thijs. Ik lees het al; uw ervaring met BAS is niet veel beter dan de mijne. Hun antwoord is juist, maar je hebt er niet veel aan; niets eigenlijk. Overigens is BAS ook bedoeld voor het beantwoorden van vragen en niet alleen voor het registreren van klachten. Ook even copy paste van hun site, van de home page nota bene:

BAS is het informatie- en klachtencentrum waar omwonenden terecht kunnen met al hun vragen en klachten over het vliegverkeer van, naar en op Schiphol. BAS is een gezamenlijk initiatief van Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) en Amsterdam Airport Schiphol (AAS).

Informatiecentrum en al hun vragen, staat er toch?

Geplaatst door V.O.S.

Verloedering. Onder. Schipholbeleid.

@allen. ( 29 jun 2017 om 11:54:36 Geplaatst door Robert)

Dezelfde vraag heb ik ook geruime tijd geleden gesteld.
Antwoord: 1) veiligheid, er dient een hoogte verschil tussen beide aanvliegroutes te zijn.
2) onder de aanvliegroute richting Polderbaan bevinden zich minder
geluidsgehinderden, zo is de stelling.