Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Hilversum komt in actie tegen vierde aanvliegroute. Brandbrieven over nieuwe ’herriegoot’

 |
 Geplaatst door: Redactie (Wim) 
 |
 Bekeken: 1140 
|
 noordhollandsdagblad.nl - 04-08-2023 
countryside-384624_1280.jpg

Door Eddie de Paepe

Het is onacceptabel dat Hilversummers meer vlieglawaai krijgen door de (geplande) herindeling van het Nederlandse luchtruim. Dat is de boodschap van de mediastad aan minister Mark Harbers en de Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS).
Met beide brandbrieven aan minister Harbers en BRS-voorzitter Jeroen Olthof geeft het Hilversumse college gehoor aan de oproep die op 21 juni door de raad is gedaan. Deze oproep kwam tot stand op initiatief van CDA, SP, VVD, GroenLinks, Hart voor Hilversum, PvdA en Democraten Hilversum. Dit onder de titel ’Noodlanding voor vierde route’.

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil een extra, vierde aanvliegroute voor passagiers- en vrachttoestellen voor Schiphol ’aanleggen’. Hoewel de route nog niet is ontworpen bestaat er volgens de raad een reële mogelijkheid dat deze (gedeeltelijk) de gemeente Hilversum zal raken. Met als gevolg meer geluidshinder voor de inwoners.

Lees ook hier: Vrees voor toename geluidsoverlast van Schiphol in Hilversum. Nieuwe aanvliegroute komt op zo’n 5 kilometer boven Midden-Nederland

In de oproep wezen de partijen erop, dat de provincie Noord-Holland zich in haar zienswijze niet heeft uitgesproken voor of tegen de vierde aanvliegroute.

Uitwerking
Naar verwachting komt het kabinet binnenkort met een concrete uitwerking van de nieuwe aanvliegroute. Vijftien gemeenten in de provincies Noord-Holland, Utrecht en Gelderland en de provincie Utrecht hebben zich al tegen het plan uitgesproken.

De raadsfracties constateerden verder dat er onder inwoners en in de media onrust is over de extra vliegroute van en naar Schiphol.

Vandaar dat de raad het college vroeg om duidelijk te maken dat een toename van geluidshinder voor de inwoners van Hilversum als gevolg van de herverdeling van het Nederlandse luchtruim onacceptabel is. En dat ’een maximale beperking hiervan te allen tijde is te prefereren’.

De deur uit
Daar hebben B en W nu, een kleine anderhalve maand later, gehoor aan gegeven. De brandbrieven zijn de deur uit. De een is geadresseerd aan minister Mark Habers van Infrastructuur en Waterstaat. De ander aan de Noord-Hollandse gedeputeerde Jeroen Olthof, voorzitter van de Bestuurlijke Regie Schiphol. De BRS is een samenwerkingsverband van 56 gemeenten en 4 provincies in de Schipholregio.

Lees ook hier: Nieuwe ’herriegoot’ richting Schiphol - onder meer boven Gooi, Eemland en Vechtstreek. Petitie al 25.000 keer ondertekend

Geluidsklachten
In de brieven vraagt het college aandacht voor het noodlanding-pleidooi van de Hilversumse gemeenteraad. B en W voegen daaraan toe dat zij van de gelegenheid gebruik maken om hier aan toe te voegen dat het aantal geluidsklachten over vliegtuigen boven Hilversum sterk lijkt te zijn toegenomen. ’Graag vernemen wij welke oorzaken hieraan ten grondslag kunnen liggen’, aldus het college.

Richting minister wordt daaraan toegevoegd: ’Wij hopen dat u dit signaal binnen de daarvoor bedoelde gremia kunt afgeven en horen graag welke’. En richting Olthoff: ’Wij verzoeken u dit standpunt in de BRS te bespreken en hopen dat u ons kunt teruggeven of/hoe hier vanuit de BRS op kan worden geacteerd’.

Lees ook hier: Utrecht uit zorg over luchtvaart en 4e aanvliegroute bij Harbers

Bekijk bericht op "noordhollandsdagblad.nl - 04-08-2023"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Kijk naar de toekomst uit Uitgeest

BUCH-REGIO ZWIJGT IN ALLE TALEN: OPOFFERING VOOR MRA 2.0?

Ondanks vele waarschuwingen inzake Next-Gen hoogfrequent aanvliegen en dreigende herriegoten in de lokale en regionale media en aan politieke partijen blijven de Colleges in de BUCH gemeenten horende doof en ziende blind voor de desastreuze ontwikkelingen.

De regio laat zich vertegenwoordigen door een D66 burgemeester van de enige (!) bij de MRA 2.0 aangesloten gemeente Uitgeest. De Raad aldaar droeg macht en middelen over aan het MRA 2.0 bureau op de Zuid As waar een bestuurlijk trio de lakens uitdeelt:

De burgemeester van Amsterdam en de Commissarissen van de Koning in NH en Flevoland wisten in samenwerking met de vliegsector maar liefst 4.100 miljoen Euro Rijksbudget voor infrastructuur ten behoeve van de HUB Schiphol binnen te slepen. Dat ondanks een vermoedde schuldpositie van de Gemeente Amsterdam van maar liefst 10.000 miljoen Euro, zoals o.a. door ene Jack van Gelder onlangs in de SBS avondshow tussen neus en lippen werd gemeld.

Deze bevoordeling van de Noordvleugel/NOVEX Schipholregio ten koste van talloze MIRT projecten elders in het land - die "on hold" zijn gezet door VVD minister Harbers! - lijkt merkwaardig genoeg volledig aan de aandacht van de Nationale media en omroepen te ontsnappen.

Kortom, er is sprake van een krankzinnige doofpot en taboe op openheid tegenover het ene na het andere milieuschandaal dat via o.a. het burgerinitiatief/mediaplatform Schipholwatch anno 2023 naar buiten komt!

Geplaatst door Ed uit Oegstgeest

NIMBY in optima forma, uiterst doorzichtig vanwege de steun van de pro-vliegpartijen VVD en CDA die beiden, naast de PvdA, grote verantwoordelijkheid dragen voor de enorme overlast waaronder grote delen van de randstad al jaren, en in toenemende mate, gebukt gaan. Hypocriet, immoreel, schaamteloos.

Geplaatst door B. van Marlen uit Uitgeest

Vaste hoogfrequent gebruikte routes in de Luchtruimherziening vormen DE methode van de sector en overheid om ‘de overlast te beperken’ en passen geheel binnen de geluidzoneringssystematiek (met de maten Lden en Lnight) die in de Luchtvaartwet is opgenomen. De sector zal door middel van modelberekeningen claimen, dat door de inzet van ‘stillere en zuinigere’ vliegtuigen, die trouwens moeten worden betaald uit verdere groei, de TOTALE hoeveelheid gehinderden zal afnemen, en dat aan duurzaamheidseisen zal worden voldaan, en dan ‘groei kan met minder hinder’.

‘Herriegoten’ gaan vanaf 2025 worden ingevoerd, 2 stuks per baan voor landend verkeer en 3 stuks voor opstijgend verkeer, maar nu al wordt het aantal (te beginnen op de Polder- en Kaagbaan) stelselmatig opgevoerd. De vlieghoogten zullen veel lager zijn dan de hier problematisch genoemde 5000m, u moet vooral dichter bij de start/landingsbanen eerder rekening houden met zo’n 650-700m. Aan de kust voor de Polderbaan zal dit wel hoger zijn.

Onderwonenden zullen als het ware een bombardement van continu vliegtuiglawaai over zich heen krijgen met steeds kortere tussentijden (denk aan ca. 70s). Mensen uit de VS noemen dit ‘een ware aanslag op onze gemeenschap’. De ‘Federal Aviation Authority (FAA)’, vergelijkbaar met onze luchtverkeersleiding, noemt dit ‘geen noemenswaardig lawaai’. Tevergeefs vroeg men in de VS om meer spreiding. Het zal bij ons niet anders gaan!

Voor verderopgelegen gebieden is de grens van 6000vt (ca. 1800m) gezet, waarboven men vrij is om te doen wat men wil, omdat er van geluidhinder geen sprake meer zou zijn. Alle Lelystad-vliegroutes mogen dan ook op deze hoogte over het hele land worden gelegd. En u zult begrijpen, dat een nieuwe aanvliegroute leggen op zo’n 5 kilometer boven Midden-Nederland totaal geen probleem is voor de sector.

‘In de oproep wezen de partijen erop, dat de provincie Noord-Holland zich in haar zienswijze niet heeft uitgesproken voor of tegen de vierde aanvliegroute.’ De rol van de provincie is m.i. zeer discutabel en ieder zinnig mens zou moeten pleiten voor een signifiante krimp van de luchtvaart en niet voor nog meer aanvliegroutes die groei mogelijk maken. Want deze vliegtuigen moeten wel allemaal op Schiphol landen!

De luchtvaartenthousiasten en direct belanghebbenden (inclusief de reisorganisaties) doen alsof iemand die zich hiertegen verzet een zeurpiet is, die maar moet verhuizen, omdat het lawaai wel mee zou vallen. Ik ontvang op Twitter regelmatig nog veel deerniswekkende reacties uit deze hoek, die ik u zal besparen!

De plaatselijke politiek laat zich inderdaad volledig inpakken en verbindt zich met de NOVEX Schipholregio en de MRA, instanties die de melagomane luchtvaartgroei willen voortzetten onder het mom van ‘beheerst en selectief’. Bedenk dit goed en vraag uw politieke vertegenwoordigers en gemeenteraadsleden naar een duidelijke standpunt in deze en wees heel alert bij de keuze voor uw stem straks bij de verkiezingen.

Bedenk, dat als die routes er eenmaal zijn, u er nooit meer vanaf zal komen, u alle toekomstige groei met steeds toenemende aantallen vliegtuigen per etmaal over of vlak langs uw woning krijgt, en u zelf mag opdraven voor alle kosten in termen van verlies van gezonde levensjaren, verlies aan woongenot en waardedaling van uw woning! Er is namelijk geen enkele weinig bewoonde ruimte in dit land breed genoeg om de overlast plaatselijk niet heel groot te laten worden. Ik heb het al vaker geschreven: deze mensen zullen driedubbel worden gepakt als tweederangs burger!

Geplaatst door Langs de lijn uit Uitgeest

HOE TE ONTKOMEN AAN "NEVENSCHADE" VERBONDEN AAN DE VLIEGSECTOR?

Kort voor z'n vertrek uit de politiek lanceerde Mark Rutte het begrip "nevenschade", optredend bij onbegrensde, economische activiteiten. Dat is dan de schaduwkant van "gaaf en mooi Nederland" zoals dat slim bij politieke propaganda maar evengoed bij de aanzet tot een nieuwe Nota Ruimte wordt gekaderd.

Zo gezien doet de Hilversumse Regio een verwoede poging om aan dreigende nevenschade veroorzaakt door de vliegsector te ontkomen. Daarbij valt op dat men zich richt tot de NH gedeputeerde die nu juist de gehele NOVEX Schipholregio - met de HUB Schiphol als kern - uitleverde aan enige ministeries die zich aan nevenschade weinig of niets gelegen zullen laten liggen.

De minstens zo door nevenschade bedreigde regio's BUCH en Alkmaar lijken volledig te zijn ingepakt door de Metropoolregio Amsterdam 2.0, de actieve Economische Raden en het trio topbestuurders dat vanuit hun MRA 2.0 bureau op de Zuid As de NOVEX Schipholregio geheel naar de wensen van de vliegsector gaan modelleren.

In feite zouden -om ongewenste nevenschade te voorkomen - genoemde regio's een vuist moeten maken tegen de bestuurlijke wildgroei rond de HUB en (top-) bestuurders die daar ongecorrigeerd aan meewerken.