Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Hier komen straks waarschijnlijk (veel) meer vliegtuigen over

 |
 Geplaatst door: Redactie (Wim) 
 |
 Bekeken: 581 
|
 rtl.nl - 29-03-2024 
hv_vliegtuig_2999.jpeg

Politiek mag het programma luchtruimherziening dan stilliggen, stil zitten doen de ambtenaren niet. In alle stilte werkten ze de afgelopen jaren aan een nieuw luchtruim, dat oefenen met de F-35 mogelijk moet maken, net als nieuwe vliegroutes voor landend verkeer op Schiphol.
Die routes zijn nog niet gedeeld met de Tweede Kamer maar het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) liet ze al wel analyseren op haalbaarheid.

Eén van de voorgenomen maatregelen die het Nederlandse luchtruim toekomstbestendig moet maken is een vierde naderingspunt voor landend vliegverkeer uit het zuidoosten. Nu komt landend verkeer op drie plekken het luchtruim van Schiphol binnen. Het is de bedoeling dat daar een vierde punt bijkomt: ZUDOS, iets ten zuiden van Doorn in de provincie Utrecht.

Gevoelig (naderings)punt
Dat zal volgens de stuurgroep Luchtruimherziening 'leiden tot verkeer boven delen van Nederland waar dat nu minder of niet het geval is'. Met andere woorden: op plekken in de omgeving van Doorn zal de vlieghinder toenemen en daarmee ligt het vierde naderingspunt 'gevoelig', realiseert de stuurgroep zich.

Luchtverkeersleiding hier: oefende in diepste geheim met extra aanvliegroute Schiphol

Het is de bedoeling dat het landende verkeer via het vierde naderingspunt zo veel mogelijk via vaste routes richting Schiphol gaat. En afhankelijk van de richting waarin ze daar moeten landen en of op dat moment één of twee landingsbanen in gebruik zijn, zien die routes er ongeveer zo uit. Zie hier

Schiphol handelt vliegverkeer over het algemeen af via het zogenoemde 2 + 1 principe. Tegelijkertijd zijn er twee startbanen in gebruik en één landingsbaan, of twee landingsbanen en één startbaan. In een wat verdere toekomst moet de luchtruimherziening het mogelijk maken om twee landingsbanen en twee startbanen tegelijkertijd te gebruiken. Dan kan er meer vliegverkeer worden afgehandeld dan nu het geval is.

Vianen, Oudewater, Alphen
Bij landen in noordelijke richting en in de variant dat één landingsbaan wordt gebruikt in combinatie met twee startbanen vliegt verkeer dat nadert vanaf Doorn naar de Kaagbaan. Dan vliegt het via Vianen, Oudewater, Alphen aan de Rijn om voor Lisse af te draaien. Als er twee landingsbanen in gebruik zijn gaat het via Nieuwegein, Montfoort, Woerden, het Groene Hart en Aalsmeer naar de Aalsmeerbaan.

Lees ook hier: Defensie moet maatregelen nemen om bewaking luchtruim te garanderen

Bij landen in zuidelijke richting volgt het verkeer een andere route. Het gaat dan via Zeist, de Bilt, Utrecht en Breukelen, om ter hoogte van Mijdrecht naar het noorden af te draaien, over Amstelveen en Amsterdam. Bij of boven Wormerveer draait het dan af naar de Polderbaan of de Zwanenburgbaan. De Polderbaan is de landingsbaan als er twee startbanen in gebruik zijn; de Zwanenburgbaan als er één startbaan in gebruik is.

Niet aan de Kamer gemeld
Dat deze routes in 2022 zijn geanalyseerd is niet gemeld in voortgangsbrieven die het ministerie van IenW naar de Tweede Kamer stuurt over de luchtruimherziening. In de laatste brief, van oktober 2023, meldt IenW dat gewerkt wordt aan 'onder andere het eerste ontwerp van de nieuwe inrichting van het luchtruim en aan de zoekgebieden waarin vaste naderingsroutes kunnen komen te liggen'.

"Het schetsontwerp is naar verwachting begin 2024 gereed en beschrijft (…) de ligging van de verkeerspatronen van en naar Schiphol, inclusief naderingspunten", staat in de Kamerbrief.

Al lang in kaart gebracht
Die punten en vaste naderingspunten lijken door ambtenaren dus al lang in kaart te zijn gebracht. Er is real time mee gesimuleerd en de haalbaarheid is door een extern bureau geanalyseerd.

De politieke besluitvorming erover, die heeft nog niet plaatsgevonden. Volgens demissionair minister Harbers is 'de eventuele publicatie van het schetsontwerp en de ontwerpruimte aan het volgende, missionaire kabinet'.

René Lukassen

Bekijk bericht op "rtl.nl - 29-03-2024"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door ir. B. van Marlen uit Uitgeest

Door de te hoge grenswaarden in Lden en Lnight zullen de mensen onder deze nieuwe routes de sjaak worden en een continue groeiende herriestroom over zich heen krijgen. Dit blijkt uit ervaringen met dit soort routes in de VS. Zit je er eenmaal onder dan zal alle toekomstige groei over deze routes gaan. Dit leefgebied wordt zo ongezonder gemaakt voor ‘de economie’! Helaas is dit geen 1 April grap!

Geplaatst door Kijk naar de toekomst uit Uitgeest

Er lijkt geen eind te komen aan het oprekken van geografische, bestuurlijke en zeker ook morele grenzen. Provinciebestuurders verplaatsen zich al naar Metropoolregio's 2.0, departementen stellen een NOVEX Schipholregio ter grootte van 56 gemeenten en 4 Provincies in (met eigen management team!) en een "team luchtvaart" zetelt in de aftakelende Provincieburelen.

Of een intussen zeer noodzakelijk "nieuw sociaal contract" voor de vele getroffenen met hun meer dan 50 bewonersorganisaties er zal komen is maar zeer de vraag.

Ten slotte: er zal zeker sprake zijn van pogingen om ook het resterende juridisch pad te frustreren en/of te blokkeren, dus wees waakzaam!

Geplaatst door Anoniem1 uit Nederland

Veel misverstanden en misleiding over deze route. Het gaat niet zozeer om een nieuw naderingspunt. Het gaat meer om het verplaatsen van het naderingspunt boven lelystad. Dit om ruimte te geven aan lelystad aiport.

Dit blijkt onder andere uit het bestaan van de naderingsroute over amsterdam centrum voor landen vanuit het noorden.

Het gaat dus niet om het spreiden van overlast maar om het verplaatsen van overlast naar gebieden waar veel meer mensen wonen.

De nieuwe route zal de drukste naderingsroute worden met veel meer dan de geclaimde 20% van de vluchten. Mogelijk meer dan 50%.

Helaas niet veel openheid vanuit de overheid maar dat was te verwachten.