Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Het draagvlak voor groei van luchtvaart is afgenomen: in 2020 is dat gedaald tot 14%

 |
 Geplaatst door: 2eHans 
 |
 Bekeken: 533 
|
 Rijksoverheid 
schphol_DSC_3247.JPG

Draagvlak voor luchtvaart in Nederland
Nederlanders zijn in 2020 iets minder positief over de luchtvaart in Nederland dan in 2019- Hoewel nog steeds een ruime meerderheid van de Nederlanders (79%) in het algemeen positief is over de luchtvaart in Nederland, zijn zij gemiddeld iets minder positief dan in 2019 en 2018.

Meer draagvlak in 2020 voor een (blijvende) krimp van de luchtvaart


- Tijdens de coronacrisis is het aantal vluchten in Nederland zeer sterk gedaald. Ruim één op de tien (14%) Nederlanders vindt dat het aantal vluchten na de coronacrisis toe moet kunnen nemen ten opzichte van het niveau voor de coronacrisis. Circa de helft (49%) vindt dat het aantal vluchten juist af zou moeten nemen. Verder vinden ongeveer drie op de tien (28%) dat het aantal gelijk moet blijven en 8% heeft er geen duidelijke mening over.
- Het draagvlak voor groei van luchtvaart is afgenomen: in 2018 en 2019 vond nog 35% dat het aantal vluchten moest kunnen stijgen, in 2020 is dat gedaald tot 14%. En het draagvlak voor krimp is sterk gestegen: in 2018 en 2019 was 24% daar voorstander van, nu is dat toegenomen tot 49%.
- Voorstanders van krimp noemen uit zichzelf het vaakst milieuvervuiling als argument voor hun gewenste afname in het aantal vluchten. Economische belangen worden het vaakst genoemd als reden voor gewenste groei van luchtvaart.
- Naast een voorkeur voor groei of krimp is gevraagd hoe acceptabel men groei van het aantal vluchten (post-corona versus pre-corona) zou vinden. Deze acceptatie van groei ligt iets hoger dan de voorkeur voor groei (29% versus 21%). Ook de acceptatie is in 2020 gedaald: in 2018 en 2019 gaf nog 38% aan groei acceptabel te vinden.

Lees het hele onderzoek hier


Reacties op dit bericht

Geplaatst door B. van Marlen uit Uitgeest

Als je er zelf nooit last van hebt omdat je niet onder vliegpaden woont en ook weinig nadenkt over milieueffecten en klimaat, dan kan je gemakkelijk voor groei van de luchtvaart zijn. En vooral als je dan ook nog tot de belanghebbenden hoort.

De sector is nu bezig de geluidsterreur te concentreren boven de aan- en uitvliegroutes van Polderbaan en Kaagbaan. Verzet u zich hiertegen!

Geplaatst door Jaap uit Bussum

Dit stuk was een bijlage bij het concept van de luchtvaartnota. Zou er iets mee gedaan zijn?

Geplaatst door Michel uit Wijk aan zee

De mensen worden wakker en accepteren niet meer dat Moedertje Aarde zo verkracht wordt.

De media besteden nu wel aandacht aan olie en staalbedrijven. Wat voorheen onneembare bastions waren zijn nu punt van discussie.
Er verschijnen berichten dat vliegvelden hun exploitatie maar moeten staken ( maa ) , schiphol dient te minderen met (nacht)vluchten, het begin is er!

Blijf je best doen voor Moedertje Aarde!

Geplaatst door Michiel uit Oestgeest

Hoe kan het dat KLM en andere nog steeds vanaf Schiphol naar Brussel en Luxembourg vliegen. Dat is minder dan 500 km en goed per spoor te bereiken. Ondanks de afspraken met leningverstrekker Hoekstra. Intussen worden omwonenden gebombardeerd met herrie en uitstoot. Zie vliegherrie.nl voor de klachten. Helaas is de noodzaak te vliegconsuminderen niet doorgedrongen tot een groter deel van de bevolking. De oproep van b.v het internationaal energie agentschap om de olie, gas en kolenwinning te staken levert zo niets op. De oliedorst van de luchtvaartuig niet te stillen. En dus blijven oliemaatschappijen pompen. Klimaatcrisis lijkt te worden genegeerd. De consument is dus essentieel, want waar de vraag stagneert verdwijnt ook het aanbod. Vraagt bewustwording, maar verwacht niets van het huidige liberale overheidsbeleid.

Geplaatst door 12kwadraat uit Castricum