Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Herrie bron van overlast voor miljoen in Nederland

 |
 Geplaatst door: Redactie (Wim) 
 |
 Bekeken: 760 
|
 krant.ad.nl 
oren_dicht.png

Door Edwin Timmer

Omwonenden van luchthavens zijn gevoeliger voor vliegtuigherrie dan twintig jaar geleden. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM dat vandaag verschijnt. Het geluid van opstijgende en landende toestellen zorgt vaker voor ergernis, frustratie en slechte nachtrust.

Bij een geluidsniveau van 60 decibel ervaart tegenwoordig ruim 75 procent van de omwonenden rond Schiphol ernstige hinder. Dat percentage lag in 2002 op minder dan 50 procent, blijkt uit de studie Relaties Vliegtuiggeluid - hinder en slaapverstoring 2020 van het RIVM.

Ook rond de vliegvelden Rotterdam-The Hague, Eindhoven en Maastricht 'lijkt de ervaren hinder op dit moment groter dan we in het verleden zouden verwachten, op basis van bestaande methodes om verstoring te voorspellen', verklaart RIVM-onderzoeker Abhishek Sahai.

Een doorwrochte verklaring geeft de studie niet. Sahai: ,,Maar het is wel een trend dat ervaren overlast groeit. Dat zien we ook bij wegverkeer en zelfs bij de hinder die mensen ervaren van hun buren." Bij vliegtuigherrie is de toename wel extra duidelijk.

In de studie vergelijkt het RIVM de ervaren hinder in 2002 en in 2020. Dankzij de coronapandemie telde Schiphol in dat laatste jaar aanmerkelijk minder vliegbewegingen (401.000 versus 227.000). En toch was de ervaren overlast in 2020 omvangrijker.

Politieke doofheid voor de hulproep van omwonenden is volgens de Marcel Cobussen een verklaring voor de sneller ervaren hinder. ,,Burgers hebben het gevoel de controle te zijn kwijtgeraakt, omdat ze het idee hebben dat er niet naar hun klachten wordt geluisterd", aldus de hoogleraar Auditieve Cultuur aan de Universiteit Leiden. ,,Dan klaag je ook eerder over vliegherrie."

Cobussen noemt het heel zorgwekkend dat de overheid rond vliegvelden, maar in de nieuwe Omgevingswet ook bij industrie, voor geluidsregels uitgaat van jaargemiddelden. ,,Klachten worden amper nog ontvankelijk verklaard. Terwijl de piekbelasting heel hoog kan zijn. Jaargemiddelden vegen eigenlijk de realiteit weg." Ook bij autoverkeer en windturbines moet het geluid binnen jaargemiddelden blijven.

Met 'ernstige hinder' bedoelt het RIVM de verzameling van negatieve gevoelens die omwonenden ervaren, zoals ergernis, boosheid, ontevredenheid, agitatie en een gevoel van uitgeput raken. Slaapverstoring betekent dat mensen onvoldoende kunnen uitrusten voor de volgende dag. Beide kunnen leiden tot gezondheidsproblemen zoals een hogere bloeddruk en andere hart- en vaatziekten.

Secretaris Jan Boomhouwer van de Stichting Recht op Bescherming tegen Vliegverkeer (RBV) is niet verbaasd over de bevindingen uit het RIVM-rapport. Misschien maakte elk vliegtuig vroeger meer lawaai, maar tegenwoordig passen er veel meer vluchten binnen een geluidsnorm. ,,Het resultaat is dat je niet drie keer flink gestoord wordt, met verder stilte, maar dat de overlast alsmaar doorgaat. Daar worden mensen gestoord van."

Nul vertrouwen
Het aantal mensen dat rond Schiphol ernstige hinder ervaart zou zo'n 200.000 bedragen. Over heel Nederland schat het RIVM dat circa een miljoen mensen geluidsoverlast ervaren door vliegvelden, autoverkeer, treinen en windturbines. RBV-secretaris Boomhouwer: ,,Er is bij ons nul vertrouwen in wat het ministerie van Infrastrctuur en Waterstaat steeds voor Schiphol bedenkt."

De stilte uit de coronaperiode is mogelijk ook een reden waarom mensen gevoeliger zijn voor geluid. Cobussen: ,,Veel mensen, ook rond vliegvelden, hebben kennisgemaakt met een stillere omgeving. Het kan dus wel anders, realiseren ze zich. Zodra de geluidsoverlast dan weer toeneemt, is de ergernis ook groter."

Een belangrijke conclusie is volgens het RIVM dat de oude methode om geluidshinder rond vliegvelden te voorspellen, niet langer voldoet. De huidige opzet kan de invloed van niet-akoestische factoren niet bepalen. Met een gerichte studie op die aspecten zou dat wel mogelijk zijn.

Toevoeging redactie vlieghinder.nl
Zelfde onderwerp eveneens het AD, iets andere tekst. Zie hier .

Bekijk bericht op "krant.ad.nl"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door BS uit Castricum

Even een reminder:
Je hoeft echt niet gevoelig te zijn voor geluid om hier de bibbers van te krijgen:

’s Nachts vliegen de naderende vliegtuigen vanuit het oosten vanaf het Markeermeer via Hoorn en Heerhugowaard naar de Noordzee, waar ze samen met de vluchten vanuit het (zuid)westen via een vaste route tussen Limmen en Castricum door boven land komen. Vervolgens vliegen ze ten noorden van Uitgeest richting het laatste rechte stuk voor de Polderbaan.

Dit komt uit de publicatie van Schiphol over de nieuwe route nadering vliegverkeer Polderbaan.

Voor de goede orde: er bestaat geen ruimte tussen Limmen en Castricum waar een vliegtuig met goed fatsoen tussendoor kan vliegen en in de praktijk -zoals ook nu het geval is- gaan deze vliegtuigen over de meest noordelijke wijk(en) van Castricum. Deze mensen krijgen dus een VASTE ROUTE over zich heen, en wel -ook- s'nachts. De rest is dan uit de brand. Ik heb hier geen woorden voor, dit is ronduit schandalig. Om de problemen met de nachtelijke overlast op deze manier op te lossen is wel een ultieme vorm van "schiphollen". En in mijn ogen onwettig (want discriminerend) en tegen elke fatsoensnorm in. De herrie is hier een geprogrammeerde vorm van ernstige overlast voor een kleine populatie. En wel met opzet. Want de Polderbaan is ook nog eens een preferente baan.

Geplaatst door V.O.S. uit Onder de Kolderbaan

Verloedering. Onder. Schipholbeleid.

Van s'morgens vroeg (al rond 04:30) tot rond het middag-uur een vrijwel onafgebroken ketting van een exorbitante hoeveelheid herrie en dito kankerverwekkende stoffen wat er over ons wordt gestort sinds de vervloekte illegaal aangelegde Polderbaan in gebruik is.
Je word er inderdaad gestoord van en ik heb sterk de neiging om er een paar neer te schieten.
Al heb ik er gelukkig de middelen niet voor.

Het is echt mens-onwaardig om zoveel herrie en vervuiling dag in dag uit, over je heen te krijgen terwijl je er NIET voor gekozen hebt.
Voordat de illegaal aangelegde Polderbaan (Kolderbaan / leugenbaan) in gebruik was, was het fijn wonen in de (Buch)gemeenten die nu worden geterroriseerd door de luchthaven Schiphol.
En wederom speelt de Nederlandse Staat een dubbelrol, als een duivel die toch altijd voor het vervloekte Schiphol zal kiezen.
Wij, inwoners van de Buch-gemeenten zijn derderangs burgers voor Den Haag.

Stem op een anti-Schiphol partij!
Een partij die durft op te komen voor een gezonde leefomgeving, dat waar alle inwoners van Nederland recht op hebben.

De Nederlandse Staat schendt artikel 21 van de Nederlandse grondwet.


Geplaatst door BS uit Castricum

@ VOS

De BUCH gemeenten hebben dit al van mijlenver kunnen zien aankomen. Toen het nog PVRC was en Castricum -terecht- bang was om nog meer hinder te krijgen hebben diverse deskundige mensen gepoogd om de Goegemeente te overtuigen dat er iets vreselijk fout dreigde te gaan. We zijn collectief door Schiphol/Provincie Noord-Holland en Amsterdam op alle mogelijke manieren vermorzeld. Iets mooiers kan ik er niet van maken. Naar mijn overtuiging zijn de laatste maatregelen echter van een orde die elke betamelijkheid te boven gaat. Hier worden grenzen overschreden. Tot voor kort hadden de overheden nog enig fatsoen. Dat lijkt voorbij en waar de overheid niet door de rechter wordt teruggeroepen gaan ze gewoon door. Wij hebben de pech dat we geen Urgenda hebben om de staat te dagen. Dat neemt niet weg dat er veel harder had moeten worden gereageerd, vooral als je dit soort excessen -want dat zijn het- ziet aankomen. Het kan niet zo zijn dat de overlast op deze manier op een -klein- deel van de regio wordt afgewenteld. Dat is ronduit misdadig. Geluid en fijnstof, alles tegelijk.

Geplaatst door Michel uit Wijk aan zee

Deze onderzoeker kan geen aantoonbare verklaring geven voor de overlast…… Er is maar 1 verklaring! Er vliegt teveel vliegtuig!

Geplaatst door B. van Marlen uit Uitgeest

”Burgers hebben het gevoel de controle te zijn kwijtgeraakt, omdat ze het idee hebben dat er niet naar hun klachten wordt geluisterd."

Dit is niet slechts een idee, ook al luistert men aandachtig en uit men diepe bezorgdheid, het is allemaal vals toneelspel. Omwonenden hebben namelijk nooit controle gehad over hun leefom-geving, het grote geld en de aandeelhouders wel! We klagen (dit heet nu ‘melden’) omdat we die kloteherrie met al die voortdurende leugens zat zijn!

Daarnaast omdat het aantal vluchten sluipenderwijs sterk is opgevoerd (vooral op de Polderbaan en Kaagbaan), en straks onder vaste routes wordt dit helemaal een hel, die wordt afgewenteld op de pechvogels eronder! De ruimte is in dit land te klein, want deze herriegoten hebben een breedte van kilometers. Stillere vliegtuigen zorgen alleen maar voor meer passages, die nauwelijks minder herrie geven (want 2 à 3 dB(A) lager).

De reacties hier liegen er niet om, de overheid wel en ook voortdu¬rend. Het wordt crimineel is werkelijk op zijn plaats! Bij mij is ook nul vertrouwen in wat het ministerie van Infrastrctuur en Waterstaat steeds voor Schiphol bedenkt.

Het kan pas goed komen als de geluidsnormen 48 en 58 dB(A) Lden en 40 dB(A) Lnight aanzienlijk worden verlaagd en er veel minder vluchten komen, en anders niet.

Nog meer studie is helemaal niet nodig en kan worden gebruikt als excuus om voorlopig met dit beleid door te gaan; we weten genoeg, ook uit het buitenland.