Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Heiloo wil extra meetpunten voor vlieggeluid en fijnstof.

 |
 Geplaatst door: 2eHans 
 |
 Bekeken: 223 
|
 NHD 
Nomos_28_Limmen_hvs.JPG

In Heiloo moeten toch extra meetpunten komen voor vliegtuiggeluid, fijnstof en stikstof. ’Meten is weten’, vindt de raad, al kost dat wel zo’n 10.000 euro per jaar extra.

„De berekende overlast blijkt keer op keer niet overeen te komen met de echte gemeten overlast”, legde Annemarieke Nierop van de PvdA uit. „Er blijken nieuwe vliegtuigen van KLM en Transiava te zijn die niet stiller, maar anderhalve decibel luidruchtiger zijn dan de oude.” De meetpunten moeten ook de hoeveelheden fijnstof en stikstof in kaart brengen. De PvdA stelde voor, twee of drie nieuwe meetpunten in Heiloo te installeren. „We moeten eerst meten voordat er duidelijke kaders komen waarop gehandhaafd kan worden.”

„Mensen ervaren geluidshinder”, viel Arjen Vroegop van de VVD haar bij. „Als er kosten mee gemoeid zijn, dan is dat maar zo. Er is een meetpunt op het oude gemeentehuis en eentje in Limmen, maar de vliegtuigen vliegen vooral over het zuiden van Heiloo. Er moeten extra meetpunten komen in Zandzoom en Zuiderloo.'' „We moeten data hebben om maatregelen te kunnen nemen”, vond Peter Soonius van D66.

Wethouder Ronald Vennik vond dat met het huidige meetpunt de situatie nu al wel duidelijk in kaart wordt gebracht. De overheid is bovendien met een nieuw geluidssysteem bezig dat beter aansluit bij de metingen. „En we moeten ook naar de financiële situatie in Heiloo kijken”, vond Vennik. Elk extra meetpunt kost 5.000 euro per jaar. „Stel dat we dit tien, vijftien jaar doen, dan hebben we een investeringsbedrag van rond een ton dat we ook aan andere dingen kunnen uitgeven.”

Hij kreeg in de gemeenteraad echter alleen steun van het CDA. „Hogere aanvliegroutes, dat helpt pas echt bij de afname van geluidshinder”, vond Hessel Hiemstra. „Daar zou ik wel meer van willen weten. Extra meetpunten hebben weinig of geen toegevoegde waarde, maar kosten wel 15.000 euro per jaar.”

Maar alle andere partijen hadden het geld ervoor over, dus het voorstel van de PvdA werd aangenomen.

Bekijk bericht op "NHD"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door ir. B. van Marlen uit Uitgeest

‘Wethouder Ronald Vennik vond dat met het huidige meetpunt de situatie nu al wel duidelijk in kaart wordt gebracht. De overheid is bovendien met een nieuw geluidssysteem bezig dat beter aansluit bij de metingen. „En we moeten ook naar de financiële situatie in Heiloo kijken”, vond Vennik. Elk extra meetpunt kost 5.000 euro per jaar. „Stel dat we dit tien, vijftien jaar doen, dan hebben we een investeringsbedrag van rond een ton dat we ook aan andere dingen kunnen uitgeven.’

De werkelijkheid is dat er veel te weinig meet- en handhavingspunten zijn in heel Noord-Holland! Men kan er gewoon omheen vliegen en dan beweren dat het daar wel meevalt.

Dat mooie nieuwe meetsysteem van de overheid gaat ervoor zorgen dat in een heel groot gebied in Noord- en Zuid-Holland de grens van 48 dB(A) Lden wordt opgehoogd naar 50 dB(A), terwijl er tevens een bredere contour wordt vastgelegd van 55 dB(A) Lden, terwijl men voor de grenswaarden 48 en 58 dB(A) Lden tenminste terug zou moeten gaan naar respectievelijk 45 en 55 dB(A) Lden, om ervoor te zorgen dat de leefomgeving niet verder achteruitgaat. En dan heb ik het nog niet eens over het effect, dat men het aantal vluchten gaat opvoeren met iets minder lawaaiige toestellen (als dat al zo is), zodat er gebieden komen met praktisch continue vliegtuigherrie. Daarnaast is het gevaar reëel, dat u teveel ZZS en UFP over zich heen krijgt!

En die extra kosten moeten natuurlijk betaald worden door de overheid en de luchtvaartsector en niet op gemeenten worden afgewenteld. Een kwestie van fatsoen en zelfs een verplichting voor de overheid om te zorgen voor een gezonde leefomgeving.

Weest u dus gewaarschuwd en blijf op uw hoede! Waar de overheid toe in staat is kunt u lezen in het rapport ‘Blind voor mens en recht’.