Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Havens willen schonere schepen

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 1195 
|
 blikopnieuws.nl 
hv_overig_1502.jpeg

De havenbedrijven van Antwerpen, Hamburg, Rotterdam, Le Havre en Bremen/Bremerhaven staan volledig achter het initiatief van de landen rond de Noordzee en de Oostzee om de twee zeeën vanaf 2021 als beheersgebieden voor stikstof-emissie (NECA; Nitrogen Emission Control Areas) aan te wijzen.
De vijf willen de leden van de commissie Bescherming van het maritieme milieu (MEPC; Maritime Environmental Protection Committee) oproepen om tijdens de 70e vergadering van de commissie, die van 24 tot 28 oktober 2016 in Londen wordt gehouden, hun steun voor dit initiatief uit te spreken.

Europese havens staan onder enorme druk om hun milieubelasting terug te dringen. Dat geldt vooral havens met belangrijke industriële clusters in de buurt van woongebieden en/of Natura 2000-locaties. Het initiatief om de Noordzee en de Oostzee als NECA aan te wijzen biedt een uitstekende mogelijkheid om de schadelijke gevolgen voor het milieu verder terug te dringen. De scheepvaartindustrie is verantwoordelijk voor een steeds groter deel van de uitstoot van stikstofoxiden (NOx). Deze uitstoot leidt tot stikstofdeposities op beschermde Natura 2000-locaties en hoge concentraties NOx in woongebieden. De uitstoot van stikstof vanaf het land is inmiddels aanzienlijk teruggedrongen. Ondanks enkele eerste initiatieven is de scheepvaartindustrie er tot op heden echter nog niet in geslaagd om de uitstoot vanaf zee in dezelfde mate te reduceren.

2011 – 2021

Uit internationaal onderzoek is gebleken dat het aanwijzen van een NECA een (kosten-) effectieve manier is om de uitstoot van stikstofoxide door zeeschepen te reduceren. Er zijn verschillende beproefde technologieën waarmee aan de NECA-voorwaarden kan worden voldaan, waaronder motoren op twee brandstoffen of pure gasmotoren op vloeibaar aardgas (LNG), selectieve katalytische reductie (SCR) en uitlaatgasrecirculatie (EGR).

De wereldwijde normen van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) vormen de basis voor een effectieve reductie van de uitstoot door de scheepvaart. De NOx Tier III-vereisten van de IMO voor schepen die na 1 januari 2021 worden gebouwd en in het beheersgebied voor stikstof-emissie actief zijn, vormen het belangrijkste instrument om de NOx-uitstoot te reduceren. In vergelijking met de Tier II-vereisten, die sinds 2011 voor alle nieuw te bouwen schepen gelden, zorgen deze vereisten ervoor dat de NOx-uitstoot, die schadelijke gevolgen heeft voor de luchtkwaliteit en de gezondheid, met ongeveer 75% wordt teruggebracht.

Bekijk bericht op "blikopnieuws.nl"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Wim uit Castricum

"Europese havens staan onder enorme druk om hun milieubelasting terug te dringen".
En nog de luchtvaart, maar dan met uitstoot verminderingen en niet met allerlei vage maatregelen.