Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Handhavingsrapportage Schiphol 2014 naar Tweede Kamer

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 1160 
|
 transport-online.nl 
wp_politiek_3707.JPG

SCHIPHOL - Schiphol is in 2014 binnen de grenswaarden voor de externe veiligheid en het totale volume van de geluidbelasting gebleven. Dat geldt ook voor de normen van de nachtelijke geluidbelasting en de emissies. Wel heeft de luchthaven de grenswaarde voor de geluidbelasting in een handhavingspunt overschreden. Dat blijkt uit de Handhavingsrapportage Schiphol 2014 die 23 maart naar de Tweede Kamer is gestuurd.

In deze rapportage doet de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) verslag over vastgelegde veiligheids- en milieuaspecten voor Schiphol over de periode 1 november 2013 tot en met 31 oktober 2014. Het gaat dan om de naleving van de normen en regels door Schiphol, Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) en de op Schiphol opererende luchtvaartmaatschappijen.

Bevindingen baangebruik, luchtverkeerswegen en slotsmisbruik

De ILT heeft geen overtredingen geconstateerd in de regels voor het baangebruik. Daarentegen hebben twee luchtvaartmaatschappijen een waarschuwing gekregen omdat ze zijn afgeweken van een voorgeschreven luchtverkeersweg.
Eén luchtvaartmaatschappij heeft herhaaldelijk tussen 23:00 uur en 07:00 uur vluchten op Schiphol uitgevoerd zonder een, voor die periode toegewezen, slottijd. Voor dit ‘slotsmisbruik’ heeft de luchtvaartmaatschappij een dwangsom van 15.000 euro betaald.

LVNL heeft voor naderende vliegtuigen in de nacht buiten de Terminal Control Area Schiphol (TMA) het maximaal toegestane percentage afwijkingen van de minimale vlieghoogte overschreden. De ILT bereidt in april voor deze overtreding een bestuurlijke boete voor.
Afwijken van regel gebruik vaste stroomaansluiting

Uit oogpunt van luchtverontreiniging en geurhinder moeten gezagvoerders van vliegtuigen op het platform gebruik maken van de vaste stroomaansluiting in plaats van de stroomvoorziening van het vliegtuig. Voor de overtreding van deze regel heeft de ILT 25 luchtvaartmaatschappijen een waarschuwingsbrief gestuurd en één luchtvaartmaatschappij een last onder dwangsom opgelegd.

Overschrijding geluidsnorm handhavingspunt

In een handhavingspunt dat voor het etmaal geldt (punt 33) is de grenswaarde voor de geluidbelasting overschreden. Deze overschrijding is het gevolg van het vliegen volgens de regels van het nieuwe normen- en handhavingstelsel (NNHS) dat momenteel in wet- en regelgeving verankerd wordt. De overschrijding zal worden opgevangen met een experimenteerregeling waarin voor punt 33 een vervangende grenswaarde wordt vastgesteld. Deze regeling wordt binnenkort door de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu vastgesteld en door de ILT gehandhaafd.

Bekijk bericht op "transport-online.nl"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Jaap uit Bussum

"De overschrijding zal worden opgevangen met een experimenteerregeling waarin voor punt 33 een vervangende grenswaarde wordt vastgesteld." Ik begrijp dat er staat: "Als we een grenswaarde niet kunnen handhaven, verhogen we hem."

Geplaatst door V.O.S.

Verloedering. Onder. Schipholbeleid.

Makkelijk om binnen de gestelde normen te komen en te blijven.
Bedenk dat de sector met goedkeuring van de Nederlandse regering, vele handhavingspunten heeft opgedoekt!
Bovendien keurt de slager (nog steeds!) zijn eigen vlees!