Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Halvering sterfgevallen door Europees akkoord tegen luchtvervuiling

 |
 Geplaatst door: 2eHans 
 |
 Bekeken: 972 
|
 Rijksoverheid.nl 
tb_vliegtuig_10-7-2007_Luchtballon_met_vliegtuig.JPG

Nieuwsbericht | 30-06-2016 | 13:22

Lidstaten, de Europese Commissie en het Europees Parlement hebben vandaag een akkoord gesloten over een nieuwe Europese Richtlijn om verdergaand luchtvervuiling aan te pakken en voor schonere lucht te zorgen. Het aantal vroegtijdige sterfgevallen door luchtverontreiniging in 2030 wordt ruim gehalveerd. Dat gebeurt door plafonds op te leggen voor stoffen (onder andere fijnstof, stikstof en ammoniak) die een groot effect hebben op het welzijn van mensen.

Sluipmoordenaar


Staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu en voorzitter EU Milieuraad: "We binden met dit akkoord de strijd aan met luchtvervuiling, een sluipmoordenaar die jaarlijks voor honderdduizenden doden zorgt. We zorgen met deze afspraak voor een flinke gezondheidswinst, door de uitstoot van bepaalde stoffen te beperken. Ik ben blij dat we dit akkoord na lang onderhandelen op de laatste dag van het Nederlands voorzitterschap hebben weten te bereiken voor alle mensen in Europa!"

Aanzienlijke gezondheidswinst


De nieuwe Richtlijn zal een vermindering betekenen van de hoeveelheid verontreiniging die binnen de EU door menselijk toedoen in de lucht wordt gebracht. Lidstaten krijgen individuele doelstellingen opgelegd voor het verminderen van de uitstoot van zwaveldioxide, stikstofoxiden (NOx), vluchtige organische stoffen, ammoniak en fijnstof. De nieuwe Richtlijn bevat doelstellingen voor 2020 en verder. Voor 2030 zijn verdergaande reductieverplichtingen opgenomen. Dit leidt tot een aanzienlijke gezondheidsverbetering in Europa.

Nationaal programma


Lidstaten krijgen ook een verplichting een nationaal reductieprogramma op te stellen om zeker te zijn dat de afgesproken doelstellingen gerealiseerd worden. De Europese Commissie beoordeelt de voortgang en kan zo nodig lidstaten aanspreken op het uitblijven van (voldoende) resultaat.

Bekijk bericht op "Rijksoverheid.nl"

Reacties op dit bericht