Platform Vlieghinder Kennemerland
 

’Haarlemmermeer legt Schiphol geen strobreed in de weg’

 |
 Geplaatst door: Redactie (Wim) 
 |
 Bekeken: 571 
|
 digitalekrant.noordhollandsdagblad.nl - 15-12-2021 
schiphol-pixabay_1280.jpg
Schiphol
Credit: hpgruesen

Rapportage over gevaarlijke stoffen jaar te laat klaar


Door Willemien Schenkeveld

SCHIPHOL De gemeente Haarlemmermeer ziet onvoldoende toe op Schiphol en maakt zich zo medeverantwoordelijk voor gezondheidsschade door de kankerverwekkende stoffen die de luchthaven uitstoot. Dat zegt milieuorganisatie Mobilisation for the Environment.

Dinsdagmiddag, bijna een jaar na het verstrijken van de deadline, leverde Schiphol een wettelijk verplichte rapportage over de uitstoot van kankerverwekkende stoffen in. De gemeente Haarlemmermeer had via de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied al drie keer uitstel verleend voor deze vijfjaarlijkse rapportage.

,,En als wij er niet achteraan hadden gezeten, was er nóg niets gebeurd’’, zegt Johan Vollenbroek van Mobilisation for the Environment. Hij trok in maart aan de bel, toen de rapportage er niet bleek te liggen en is sindsdien bezig met bezwaarschriften. ,,Haarlemmermeer heeft zitten slapen. We hebben het voor ze moeten uitspellen.’’

De nationale luchthaven stoot jaarlijks volgens RIVM-cijfers uit 2018 minstens 40.000 kilo kankerverwekkende stoffen uit, waaronder benzeen en formaldehyde. Het bedrijf is wettelijk verplicht die gevaarlijke uitstoot zo ver mogelijk terug te brengen. Daarbij hoort een vijfjaarlijkse rapportage over de uitstoot en wat er tegen wordt gedaan.

,,Vanwege de omvang van de inventarisatie hebben we om uitstel gevraagd’’, zegt een woordvoerster van Schiphol. Haarlemmermeer en de Omgevingsdienst verleenden dat uitstel ook tot drie keer toe ’omdat de inrichtinghouder meewerkt aan het aanleveren van de gegevens’, aldus een reactie van B en W op een bezwaarschrift van MOB. Om diezelfde reden weigerde Haarlemmermeer een handhavingstraject in gang te zetten.

Vollenbroek vindt dat de gemeente het verplichte terugdringen van de gevaarlijke uitstoot moet opnemen in de omgevingsvergunning. Dat weigert Haarlemmermeer op dit moment, al is dat voor later niet uitgesloten. Vollenbroek: ,,Ze lijken Schiphol op geen enkele manier een strobreed in de weg te willen leggen.’’

Via Twitter richt Vollenbroek zich tot Haarlemmermeer: ’Vanwege niet nakomen van wettelijke verplichtingen is de gemeente mede verantwoordelijk voor gezondheidsschade van werknemers Schiphol én haar inwoners. Oproep aan gemeente(raad): kom uw wettelijke verplichtingen na of moet u eerst voor de rechter worden gesleept?’

Toevoeging redactie vlieghinder.nl
Weer die VVD wethouder Nobel die het toch zo goed voor heeft met de bewoners in de Haarlemmermeer. Lees hier op deze site:

Bekijk bericht op "digitalekrant.noordhollandsdagblad.nl - 15-12-2021 "

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Langs de lijn uit Uitgeest

HAARLEMMERMEER, MRA en SCHIPHOL MEPPEN ER OP LOS: SMASH!

Aangespoord door de Ministeries van I&W (v/h I&M) en Financien kwamen deze spelers tot het project SMASH. Onderdeel van de Schiphol "governance" ofwel directe invloed op het Openbaar bestuur om de bedrijfsbelangen optimaal door te drukken.

Dit project geeft precies de mentaliteit aan die tegenwoordig op de burelen - en sinds corona vaak gewoon thuis - heerst: een smash (sportterm) is een klap waar eventuele opponenten nooit van zullen herstellen en tekent de negatieve, agressieve inzet bij de (top-)ambtenaren en bestuurders.

Binnen de Omgevingswet is het zo geregeld dat Nationaal, Provinciaal en Lokaal verplichte Omgevingsvisies als opvolgers van "Structuurvisies" er onderdeel van uitmaken. Dit onder het motto: "Lokaal/regionaal wat kan, maar Nationaal wat gezien het algemeen belang moet." Ook interesant bij de heisa rond Meta& Zeewolde!

Maar bij dit SMASH project lag het helaas anders:

Bij deze "StructuurvisieMetropoolregioamsterdamSchipholHaarlemmermeer" kwamen alle 32 aangesloten Gemeenten in een situatie waarbij door genoemde spelers i.s.m. de Transport Autoriteit, NS ProRail e.a. een dwingend Programma - met advies van de Vereniging Deltametropool - werd opgelegd.

In de BUCH regio was het de gemeente Uitgeest waar via burgerparticipatie een Metropolitaan opgedrongen HUB-DORP tijdig werd afgewend en door een eigen "OmgevingsVisieUitgeest 2030" werd vervangen.

Intussen lijkt burgerparticipatie geheel door ""overheidsparticipatie" te zijn vervangen en worden alle 32 MRA geeenten verleid om macht en middelen af te staan aan een nieuwe Lobbyorganisatie MRA 2.0 met bestuursbureau op de Zuid As.

Opvallend: De bestuurstop MRA 2.0 bestaat uit de burgemeester van Amsterdam en de Provinciecommissarissen van Noord-Holland en Flevoland, waarvan er 1 al jaren voorzitter is van de ooit door de luchtvaartsector e.a. genoemde Vereniging Deltametropool. Smash!

Over "bestuurscultuur" gesproken..........................