Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Haarlemmermeer komt op voor bewoners met overlast Schiphol

 |
 Geplaatst door: Redactie (Wim) 
 |
 Bekeken: 609 
|
 rodi.nl - 05-12-21 
vvd_verboden_in_te_rijden.png

Het gemeentebestuur wil veel meer gaan inzetten op thema’s als gezondheid, leefbaarheid en bereikbaarheid voor Schiphol. Een deel van de inwoners van Haarlemmermeer ervaart overlast van vliegtuiggeluid en negatieve effecten op de leefbaarheid en gezondheid. Daarnaast zijn er ruimtelijke beperkingen. “De komende jaren moeten we hinderbeperking en gezondheid in de volle breedte beter op de agenda zetten. Ik wil daarbij ook naar innovatieve maatregelen kijken”, kondigt wethouder Jurgen Nobel aan.

Door internationale bereikbaarheid van de luchthaven is Haarlemmermeer de afgelopen tien jaar bijna altijd een van de sterkste economische regio’s van Nederland. Dat heeft ook nadelen. Zo is er overlast van vliegtuiggeluid en er zijn ruimtelijke beperkingen. Daardoor kunnen op sommige plekken geen of minder nieuwe woningen worden gebouwd. Ook beïnvloeden zowel het vlieg- als wegverkeer de luchtkwaliteit in negatieve zin. “Het was, is en blijft de inzet van de gemeente om die negatieve effecten op de leefbaarheid en gezondheid zo minimaal mogelijk te laten zijn, zonder het belang van de luchthaven uit het oog te verliezen”, aldus de wethouder.

Beperken
Wethouder Jurgen Nobel kondigt dan ook maatregelen aan. “We zetten ons de komende tijd nog meer in om de hinder voor onze inwoners te beperken. Zo pleiten we al een tijdje voor een nachtsluiting, omdat we weten dat slaapverstoringen effect hebben op de gezondheid van inwoners. Ook willen we heldere en controleerbare afspraken en randvoorwaarden over het verdienen van eventuele groei, een permanent omgevingsfonds, met geld dat ten bate komt van de gemeenschap, minder overlast voor onze inwoners door grondgeluid, betere luchtkwaliteit en een nieuw isolatietraject.”

Meer ruimte
Naast veiligheid en leefbaarheid zijn er ruimtelijke beperkingen. Zo is er het Luchthavenindelingbesluit (LIB). De contouren van het LIB moeten nodig herzien worden, want op sommige plekken zien wij meer ruimte en het belangrijkste: ze moeten op de juiste plek liggen. Ook wil de gemeente geen extra start- of landingsbanen, daarom wil Haarlemmermeer ook af van de reservering van een tweede Kaagbaan, nabij Rijsenhout. En dat de rekenregels van geluid niet verder worden aangescherpt. Dat zou namelijk betekenen dat er helemaal niks meer gebouwd kan worden in heel Noord- en Zuid-Holland.

Technologie
Verder wil de gemeente naar geluidsadaptief bouwen en slimme ramen, zoals de technologie in DeNoize ramen waarbij geluid wordt verminderd met een ruis onderdrukkend systeem, om de leefbaarheid voor inwoners verbeteren.

Haarlemmermeer zit weliswaar aan tafel in de verschillende overleggremia, het is alleen geen bevoegd gezag als het gaat om het nationale luchtvaartbeleid. Het bestuur wil daarom goed blijven samenwerken met lokale- en regionale overheden om de belangen voor de regio gezamenlijk in Den Haag te agenderen. “We willen nog beter met het Rijk samenwerken om de dingen die voor ons belangrijk zijn voor elkaar te krijgen. In overleggen en met zienswijzen oefenen wij invloed uit. Het is belangrijk dat ook inwoners en bedrijven kunnen blijven meepraten. Dat moet laagdrempelig en breed toegankelijk zijn.”

Bekijk bericht op "rodi.nl - 05-12-21"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door 12kwadraat uit Castricum

Wethouder Jurgen Nobel (VVD), is een groot voorstander van groei van Schiphol, goed voor de economie.
Hoe geloofwaardig is deze man?

Geplaatst door Langs de lijn uit Uitgeest

VERKIEZINGSRETORIEK GAAT HIER TEN KOSTE VAN ANDERE REGIO's

Om de bouw van 30.000 woningen (woonbunkers voorzien van DeNoize ramen!) en een extra metrolijn te realiseren wordt door Schiphol CEO Benschop en het college Haarlemmermeer een fraai sprookje over leefbaarheid en gezondheid voor de burger opgelepeld.

Ook in Amstelveen gaat een D66 wethouder prat op vage beloften van de CEO en wel een nachtstop exclusief voor die gemeente en het verminderen van luchtverkeer aldaar. Zo vermeldt deze gemeente trots in een "Position paper Schiphol".

Tegelijkertijd zwijgen vele bestuurders en politici in de Deelregio's bij de Polderbaan en Kaagbaan over wat daar dreigt te gebeuren:

Via een reeds geplaatst "Next-Gen" hoogfrequent vliegsysteem wil men deze banen bij de luchtruimherziening tot HYPERPREFERENT opwaarderen om zo 24/7 de "top-regio" rond Amstelveen en Hoofddorp tegemoet te komen.

Tegenover dit opportunisme en deze verkiezingsretoriek kan het best het gezond verstand worden geplaatst: de bouw van een nieuwe pier is volledig vastgelopen, een extra Kaagbaan steeds verder uit zicht en voor zowel de Schiphol Groep als het - al jaren in feite technisch failliete KLM - zou een stevige saneringsronde de enig juiste benadering zijn.


Geplaatst door Ed uit Oegstgeest

Misschien is een beter idee Schiphol te laten krimpen van Intercontinentale HUB tot een luchthaven van Nationaal belang, met zeg 250.000 vluchten, en de hierbij beschikbaar komende ruimte toe te kennen aan de ontwikkeling van data centers van bedrijven die zich graag in Nederland willen vestigen. Hiermee wordt op een alternatieve, een veel meer op de toekomst gerichte manier geinvesteerd in de voor het bedrijfsleven zo belangrijke connectiviteit met de rest van de wereld; een digitale HUB! Daarbij kan de restwarmte van deze centers gebruikt worden voor het verduurzamen van het kleinere Schiphol en voor andere bedrijven en/of woningen in de Haarlemmermeer. In de provincie is hergebruik van deze warmte minder voor de hand liggend (zie discussie Zeewolde). Door minder luchtverkeer komt er tevens ruimte voor extra (duurzame) woningbouw in de randstad. Een win-win dus!