Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Grote toename van landende vliegtuigen op komst, Utrecht en Gelderland bezorgd

 |
 Geplaatst door: Redactie (Wim) 
 |
 Bekeken: 550 
|
 rtlnieuws.nl - 29-10-2022 
gh_vliegtuig_030504_1902GNDSC02129.jpg

Inwoners van Utrecht en Gelderland krijgen de komende jaren te maken met een flinke toename van landend vliegverkeer. Ergens boven die provincies komt een vierde zogenoemd 'naderingspunt', voor passagiers- en vrachttoestellen.

Vliegverkeer dat landt op Schiphol nadert de luchthaven nu nog vanaf drie plekken in Nederland: vanaf de Noordzee voor de kust van Noord-Holland, vanaf Rotterdam en vanaf Lelystad. Daar komt over twee jaar een vierde naderingspunt bij: in het zuidoosten van de provincie Utrecht of het zuidwesten van de provincie Gelderland.

Plaatje luchtruimherziening ziet u hier

Volgens minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat is dit het gevolg van een herindeling van het Nederlandse luchtruim. Door de komst van de F-35 is het noodzakelijk om een bestaand militair luchtruim in Noord-Nederland te vergroten. Daardoor verdwijnt een kleiner militair luchtruim in zuidoost Nederland.

Dat kleinere luchtruim zorgt er nu nog voor dat landende vliegtuigen uit Centraal-Europa, het Midden-Oosten en verder eerst een stukje naar het noorden moeten vliegen, om Schiphol vervolgens vanaf Lelystad te naderen. "Dat kan straks efficiënter", want de vliegtuigen kunnen rechtstreeks, "met als gevolg minder uitstoot van schadelijke stoffen en minder geluidsoverlast."

Besluit over Lelystad twee jaar uitgesteld, Schiphol moet fors krimpen. Lees hier.

Han van Staveren gelooft er niks van. "In Utrecht krijg je juist meer geluidsoverlast." Van Staveren woont in Elst, in het zuidoosten van de provincie Utrecht. "Als dat nieuwe naderingspunt hier komt, heeft dat een enorme impact, omdat vanaf een hoogte van ongeveer 2 kilometer dalend vliegverkeer over gaat komen dat er nu niet is."

120 vliegbewegingen per dag
Uit stukken die Harbers naar de Kamer heeft gestuurd blijkt dat het om 42.000 vliegbewegingen per jaar gaat. "Dat zijn 120 per dag", zegt Van Staveren. "En het ministerie kan wel beweren dat die vliegtuigen om dorpen en natuurgebieden heen zullen gaan, maar dat gaat gewoon niet, als je ze in rechtstreekse lijnen naar Schiphol wilt laten vliegen."

Klaas Wagenaar uit het Gelderse Wageningen maakt zich ook zorgen. "We hebben hier nu 120 vertrekkende vliegtuigen per dag en die komen over op ongeveer 6 kilometer. Dat is draaglijk, zeker in verhouding tot de overlast die mensen in Aalsmeer hebben van vliegverkeer. Met het nieuwe naderingspunt komen er 120 aankomende vliegtuigen bij, op 2 à 2,5 kilometer hoogte. Dat is ergerlijk en vind ik persoonlijk niet leuk."'

Brieven van Utrecht en Gelderland
Uit brieven van de provincies Utrecht en Gelderland blijkt dat de besturen daarvan zich eveneens zorgen maken over wat door de commissie voor de milieueffectrapportage 'een groep nieuwe geluidgehinderden' genoemd wordt van luchthaven Schiphol. De commissie brengt de milieugevolgen van een project in beeld.

"We vinden het belangrijk dat de effecten op de grond in kaart worden gebracht", schrijft Utrecht al in maart 2021. "Wij sluiten niet uit dat de introductie van het naderingspunt tot aanzienlijk meer hinder op de grond kan leiden. Kunt u verhelderen hoe de routes zullen worden vormgegeven?", vraagt Gelderland in oktober van datzelfde jaar.

"Het tekenwerk en rekenwerk aan de nieuwe routes begint nu pas", reageert Harbers. "We weten nog niet waar de routes in de toekomst komen te liggen. De komende twee jaar wordt nu getekend, hoe de nieuwe routes eruit zien. Daarna komt er weer een officieel besluit en daar kan te zijner tijd ook iedereen weer wat van vinden. Pas als de routes vast staan begint de uitvoering."

'We worden geschiphold'
Wagenaar en Van Staveren hebben ondertussen gelezen dat bewoners er 'helemaal niks' van kunnen vinden, omdat overleg beperkt blijft tot bestuurders, maatschappelijke organisaties en luchtruimgebruikers. "Het gaat enorme consequenties hebben", zegt Wagenaar. "Voor het toerisme in Gelderland, voor de natuur, voor de huizenprijzen, voor de mogelijkheden om bij te bouwen."

"We zitten in een klimaatcrisis, een stikstofcrisis én een woningbouwcrisis", constateert Van Staveren. "En dan besluit het kabinet tot een herindeling van het luchtruim, om Schiphol in de toekomst gewoon te kunnen laten groeien én om Lelystad Airport te kunnen openen: we worden geschiphold, we worden echt voor de gek gehouden."

Overlast rond Schiphol
3000 omwonenden van Schiphol begonnen deze zomer een rechtszaak aan tegen de staat. Ze eisen dat de vliegtuigherrie drastisch vermindert. Hoe erg die overlast is, zie/hoor je in een video, via onderstaande link naar het originele artikel......
Soms vliegen er wel 300 vliegtuigen per dag over het huis van Jan. Normaal wonen? Dat is niet meer te doen, zegt hij. Jan sleept staat voor de rechter.

René Lukassen

Toevoeging redactie vlieghinder.nl. Een commentaar van SchipholWatch op dit onderwerp leest u hier.....

Bekijk bericht op "rtlnieuws.nl - 29-10-2022"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door V.O.S. uit Onder de Kolderbaan

Verloedering. Onder. Schipholbeleid.

Schiphol is niet van Nederland, Nederland is van Schiphol.
Schiphol, zo blijkt weer, kan doen wat het wil.
Al decennia lang is de Schiphol-groep diep genesteld in de Nederlandse politiek.
I & W danst naar de pijpen van de Schiphol-directie.
Hoe Schiphol opereert weten we inmiddels wel, vaak met illegale praktijken: de illegaal aangelegde Polderbaan (Kolderbaan) en het zonder vergunning aanleggen en het in gebruik nemen van het hoogfrequent-aanvliegsysteem op de Polderbaan.
Geen milieuvergunning, lozen van zwaar verontreinigd afvalwater in de bodem (van het schoonspuiten van vliegtuigen) tot aan het uitknijpen van de goedkoopste werknemers.
Vier miljoen in Maastricht Airport steken om vooral het luchtverkeer maar uit te breiden en niet te investeren in het grondpersoneel.
Deze Schipholsoap wordt onder de paraplu van de Nederlandse Staat, koste wat kost, in stand gehouden.

Geplaatst door anoniem1 uit nederland

Men wil nu op meer dan 80km voor de landing al op 2km hoogte wil gaan vliegen. Dat gaat een enorme toename van overlast geven.

Voor het landen op schiphol is heel nederland aangemerkt als laagvlieg route.

Geplaatst door anoniem1 uit nederland

En als je dan klaagt over geluid dan zegt de luchtvaart maffia:dan had je maar niet in Nederland moeten gaan wonen.

Geplaatst door anoniem1 uit nederland

Een 80m lange sliert aan laagvliegende vliegtuigen over het centrum van Nederland. Allemaal met vermogen om die 2km hoogte tot vlak voor de werkelijke landing vast te houden.
Totaal onnodig maar makkelijker voor de LVNL.

Welk onmens kan zulke dingen bedenken? Men is volledig van god los.

Geplaatst door Jaap uit Bussum

Stond er ook niet iets in die nota over de herziening van het luchtruim over continu dalen?
Ik zal het antwoord maar geven; het staat er 65 keer in.
Het eerste citaat:
" Dit concept maakt continu dalen mogelijk
en verkort de naderingsroutes vanuit het zuidoosten."
Het is maar wat je onder continu dalen verstaat. De nota suggereerde meer dan er in de praktijk zal worden waargemaakt, maar daarvoor is een werkwoord: Schiphollen.

Geplaatst door anoniem1 uit nederland

Het huidige plan is te absurd en ik denk niet dat dit doorgang zal vinden.

Het wachtgebied zou zich gaan bevinden op 2000-2500 meter hoogte. Daar waar alle overige wachtgebieden in nederland een stuk hoger liggen. Omdat het landingsgebied zo laag is zullen vliegtuigen over grote afstanden en dicht bevolkte gebieden laag moeten gaan vliegen.

Waarom dit landingsgebied zo veel lager dan de andere landingsgebieden. Hoe dit zit weet ik niet maar ik vermoed dat er eigenlijk geen plaats is in het luchtruim voor dit naderings gebied. Omdat het conflicteert met andere uitgaande routes. En dat men om dit probleem te vermijden het landingsgebied 1-2km lager heeft geplaatst dan normaal.

Dit is hetzelfde als de laagvliegroutes van lelystad. Er is gewoon geen ruimte in ons luchtruim om al dat verkeer op een fatsoenlijke wijze te faciliteren. En dan komt men met "oplossingen" die keer op keer meer overlast opleveren.

Ik heb het niet nagekeken maar durf wel te stellen dat er in europe niet een groot vliegveld is dat een naderingsgebied heeft op 100km afstand van de luchthaven en op 2-2.5km hoogte. Het is niet iets dat normaal is zelfs niet in de luchtvaart wereld.


Geplaatst door anoniem1 uit nederland

30 okt 2022 om 13:19:21

Geplaatst door Jaap uit Bussum

Dat word inderdaad vaak genoemd. En dat gaf mij in eerste instantie ook de hoop dat de luchtruim herziening voor de omwonenden gunstig zou kunnen uitpakken.

Maar het kan gewoon niet op basis van wat in dit artikel vermeld staat. Als men in zuidoost utrecht of zuidwest gelderland al op 2km hoogte zit dan kan je niet de volgende 80km met cda landen. Die 2km hoogte moet tientallen kilometers worden vastgehouden voordat men daadwerkelijk bij schiphol is.

Ik denk dat men CDA landingen probeert anders te definieren. Waarbij het geleidelijk dalen van 1200 meter naar 0 meter tijdens het laatste stuk van de nadering als CDA landing wordt aangemerkt.
CDA landingen vanaf het naderingspunt (de klasieke definitie van cda landingen) is met dit voorstel simpelweg niet mogelijk.


Geplaatst door anoniem1 uit nederland

Het nieuwe luchtruim kan de overlast op meerdere manieren verminderen,het is zeker niet allemaal negatief voor de omwonenden (al zullen er grote verschillen zijn tussen de impact die het gaat hebben op verschillende regios).

Er zijn minder bochten nodig,en bochten geven veel overlast. Er zijn vanuit zuidoost utrecht ook routes te bedenken die vrijwel in een rechte lijn lopen met een enkele bocht voor de eindnadering. En die de bebouwing grotendeels vermijden. Je hoeft met dalend verkeer niet ver van de bebouwing te zitten om de overlast grotendeels weg te nemen. Van dalend verkeer dat 3km van de bebouwing verwijdert is heb ik persoonlijk geen overlast.

Maar als je leest welke andere veranderingen er aankomen met herziening luchtruim. Zoals het volledig vrij vliegen boven de 1800 meter zonder rekening te hoeven houden met bebouwing. En als je dan bedenkt hoe alle veranderingen uit het verleden voor de omwonenden hebben uitgepakt. Dan geeft dat toch aanleiding voor optimisme.
En als je dan leest dat men in oost utrecht verwacht op 2000-2500 meter hoogte te zitten dan weet je eigenlijk al dat het voor de omwonenden niet goed uit gaat pakken. Ook niet op die punten waar dat potentieel wel zou kunnen.

Het beleid komt van de lvnl en de klm. De belangen van de omwonenden wegen in de praktijk niet mee in de besluitvorming.


Geplaatst door Jaap uit Bussum

@Anoniem uit Nederland.
Zojuist de herziene nota over de herziening van het luchtruim van 99 pagina's doorgenomen, maar ik heb niet zo snel kunnen vinden dat men boven het zuidoosten van de provincie al tot 2.000 meter gedaald is. Ik heb wel dit gevonden (bldz 53):

Voorlaatste vluchtgedeelte (daalvlucht):

In de huidige situatie (met vectoring) wordt binnen deze stap vaak geruime tijd horizontaal gevlogen op een hoogte tussen de 2.000 en 3.000 voet (circa 600 tot 900 meter). Het ontbreken van vaste routes zorgt dat er in een groot gebied geluidsimpact is op de grond. Het plan-MER geeft aan dat de omvang van de 43, 45 en 48 Lden geluidscontouren afneemt.

Hiermee word bij mij (mogelijk ten onrechte) de suggestie gewekt dat in de nieuwe situatie de geluidsoverlast in het voorlaatste traject afneemt. Men zou immers ook hoger gaan aanvliegen (CDA).

Of lees ik ergens over heen?

Geplaatst door anoniem1 uit nederland

@jaap:

Dit baseer ik op de informatie in dit artikel. Of dat klopt dat zou ik inderdaad niet weten maar als ik op een artikel reageer dan ga ik uit van de informatie in dat artikel.

Klaas Wagenaar uit het Gelderse Wageningen maakt zich ook zorgen. "We hebben hier nu 120 vertrekkende vliegtuigen per dag en die komen over op ongeveer 6 kilometer. Dat is draaglijk, zeker in verhouding tot de overlast die mensen in Aalsmeer hebben van vliegverkeer. Met het nieuwe naderingspunt komen er 120 aankomende vliegtuigen bij, op 2 à 2,5 kilometer hoogte. Dat is ergerlijk en vind ik persoonlijk niet leuk."'

2 a 2.5km in het gelderse wageningen.

Geplaatst door anoniem1 uit nederland

Er is wel iets voor te zeggen om minder snel conclusies te trekken. Maar bij ontwikkelingen in de sector slaat mijn hoofd al snel op tilt.

Zal proberen in de toekomst wat minder snel conclusies te trekken. Hoe het nu werkelijk gaat uitpakken is mij niet duidelijk maar 2-2,5 km in zuidwest gelderland/oost utrecht lijkt mij zeker niet onmogelijk. Het is handiger voor de lvnl en mogelijk ook noodzakelijk vanwege conflicten met uitgaande routes. (de kruizingen die plaatsvinden en de hoogtes kan je zien op de vluchtroutes nu,en dan kan je bedenken hoe hoog zo,n naderings gebied moet zitten om daar niet mee te conflicteren).

Geplaatst door Jaap uit Bussum

@ Anoniem uit Nederland:

Bedankt voor uw reactie. Vanavond (9-11-22) begint om 19:00 uur een vraag- en antwoordsessie over de luchtruimherziening georganiseerd door I&W. Die ga ik volgen in de hoop er wijzer van te worden. Omdat de vliegroutes en de hoogten waarop gevlogen wordt niet bekend zijn, vind ik het lastig om de gevolgen van de herindeling in te schatten. De link naar deze sessie is:
https://pino.webex.com/pino-du/j.php?MTID=mdccbe52df77b58fcac05e79935aa4386

Reageren?

Let op! Door het plaatsen van een reactie gaat u akkoord met onze huisregels.