Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Grote meerderheid bewoners regio Schiphol ervaart vlieghinder

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 698 
|
 schipholwatch.nl - 16-11-2020 
PVRC_-_mannetje_kaal-2.jpg

Maar liefst 2 op de 3 inwoners in de regio rond Schiphol geeft aan vaak of regelmatig hinder te ondervinden van het vliegverkeer. In een groter gebied rond het vliegveld – zich uitstrekkend over vrijwel heel Noord- en Zuid-Holland – stelt nog altijd 1 op de 3 burgers de overlast te ervaren. Liefst 10 procent kampt zelfs met gezondheidsproblemen als gevolg van de overmatige luchtvaart.

Het totale gebied (zie hier) dat werd onderzocht door Team Vier, met daarbinnen de oranje contour die wordt gedefinieerd als het ‘binnengebied’ (illustratie uit genoemd rapport).

Vliegverkeer is daarmee veruit de grootste veroorzaker van overlast voor burgers: op de tweede plaats komt wegverkeer met één op de acht inwoners die overlast ondervinden.

Dit blijkt uit een rapportage hinderbeleving die bureau Team Vier opstelde in opdracht van de Omgevingsraad Schiphol. Het belevingsonderzoek is onderdeel van het bestemmingsplan van studentenwijk Uilenstede/Kronenburg in Amstelveen. Aan het onderzoek verleenden ruim 1.300 burgers hun medewerking.

Slecht één op de vier mensen rond Schiphol zegt zich nooit te storen aan het vlieglawaai. “Het vliegverkeer is de belangrijkste bron van hinder in het onderzoeksgebied”, aldus Team Vier in de rapportage.

Ernstige slaapverstoring
In de directe omgeving van Schiphol heeft maar liefst 14 procent van de burgers last van ernstige slaapverstoring door het vlieglawaai. Dat is één op de zeven mensen.

De herrie van Schiphol overvalt veel mensen die in de regio zijn gaan wonen. Maar liefst 64 procent van hen heeft er geen rekening mee gehouden toen zij de keuze op hun huidige woning lieten vallen. Slecht 29 procent deed dat wel.

Bijna de helft van de mensen rond Schiphol signaleert dat de hinder de voorgaande periode is toegenomen. Nog eens 40 procent bemerkt geen verschil. Slechts 8 procent denkt dat de overlast afneemt. Tot zover dus de ‘minder hinder’-fabel van Schiphol-directeur Dick Benschop.

Geen hoop op minder hinder
Voor de toekomst verwacht 30 procent van de bewoners dat de vliegherrie zal groeien. Slechts 3 procent verwacht minder lawaai in de toekomst.

Team Vier onderzocht ook de gevolgen van de vliegherrie. Bijna één op de twee mensen zegt regelmatig persoonlijke gesprekken te moeten onderbreken vanwege een overliegend toestel, één op de drie kampt met (chronische) slaapverstoring en 20 procent kan de radio of tv niet verstaan. Ook moeten telefoongesprekken vaak worden onderbroken.

Opmerkelijk is verder dat maar liefst één op de tien burgers in de regio kampt met aantoonbare gezondheidsproblemen die het directe gevolg zijn van het overmatige vliegverkeer. Mensen geven aan klachten te hebben aan de luchtwegen en overmatige stress.

Slaapproblemen treden vooral op bij mensen in de leeftijd van 35 tot 49 jaar (32 procent) en 50 tot 65 jaar (45 procent). Jongere mensen hebben minder last van deze slaapverstoringen. Vrouwen hebben er meer last van dan mannen (42 procent versus 27 procent).

‘Klachten hebben geen zin
Verderop in het onderzoek blijkt de moedeloosheid van veel burgers rond Schiphol. Zij dienen geen klachten meer in en ondernemen überhaupt geen actie meer tegen de overlast omdat “je er toch niets tegen kunt doen”, “Schiphol een machtig bedrijf is” of omdat zij “zelf ook gebruikmaken van Schiphol”.

Veruit de meeste mensen hebben dan ook helemaal geen behoefte aan een meldpunt als BAS (65 procent). De strategie van Schiphol om zo min mogelijk ruchtbaarheid te geven aan het bestaan van het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) blijkt geslaagd. Slechts 16 procent van de mensen in de directe omgeving weet van het bestaan. In het totale onderzoeksgebied weet maar 3 procent ervan.

Veruit de meeste mensen die ernstige overlast ondervinden van vliegtuiglawaai dienen nooit een klacht in bij BAS. “Dat heeft geen zin. Ze luisteren niet naar de mensen”, “het helpt toch niet”, “er wordt van alles beloofd, maar ze laten Schiphol toch gewoon groeien” zijn hierbij belangrijke argumenten.

Het vliegveld blijkt niet erg succesvol in het zelf verschaffen van informatie over het vliegverkeer. Slechts één op de vijf respondenten zegt wel eens iets te hebben gezien vanuit Schiphol. Maar liefst 80 procent heeft nooit iets gelezen van Benschop en zijn spindokters.

Bekijk bericht op "schipholwatch.nl - 16-11-2020"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door ir. B. van Marlen uit Uitgeest

Groeien met minder hinder is gewoon een leugen en dit is altijd al zo geweest. Er is maar een optie: MINDER! Ook beter voor het klimaat, en het gaat verdere corona-import tegen.

Het wordt nu hoog tijd dat dit idiote en criminele gedrag van deze sector stopt!

Geplaatst door Wobbe uit Amsterdam


De weerstand onder de Nederlandse bevolking tegen de wens van de luchtvaart om meer te mogen vliegen is de afgelopen twee jaar fors gegroeid. In 2018 was een derde nog voorstander van meer vluchten, daar is dit jaar nog 14 procent van over. Het aantal Nederlanders dat wil dat de luchtvaart krimpt, verdubbelde in die tijd van een kwart naar 49 procent. De fans van krimp en tegenstanders van verdere groei zijn bij elkaar opgeteld goed voor 77 procent van de ondervraagden. Acht procent heeft geen mening over groei van de luchtvaart.

<i> Bron:</i > RTL Nieuws