Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Grootschalig gezondheidsonderzoek in 2016 start in Amstelland

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 1704 
|
 amstelveenweb.com 
hvs_lvnl_DSC_2529.jpg

Bron: GGD Amsterdam

Zaterdag 17 september 2016 start de Amsterdamse GGD met de Gezondheidsmonitor 2016, een grootschalig gezondheidsonderzoek onder volwassen inwoners (19 jaar en ouder) van Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer, Uithoorn, Ouder-Amstel en Diemen. Bijna 39.000 inwoners ontvangen per post een uitnodiging om een vragenlijst via internet in te vullen. De vragenlijst gaat onder meer over ziekten en aandoeningen, roken, lichaamsbeweging, voeding, alcoholgebruik, psychische problemen, mantelzorg en de leefomgeving. Dit onderzoek wordt eens in de vier jaar uitgevoerd en geeft inzicht in de gezondheid, de zorgbehoefte en het zorggebruik van de bevolking.

De resultaten uit dit onderzoek helpen de GGD en de gemeenten bij het opstellen van hun gezondheidsbeleid. Het onderzoek geeft antwoord op allerlei vragen zoals: komen bepaalde gezondheidsproblemen in onze gemeente vaker voor dan elders in Nederland? En passen de voorzieningen bij wat mensen nodig hebben om zo gezond mogelijk te leven? Zijn er veranderingen vergeleken met het vorige onderzoek?

Meedoen kan op twee manieren: online, of op papier. Inwoners die de vragenlijst online invullen, kunnen na afloop voor een aantal onderwerpen hun eigen score lezen, bijvoorbeeld voor alcoholgebruik en gewicht. Op basis van de ingevulde antwoorden krijgen de respondenten tips voor het (verder) verbeteren van hun leefstijl. Inwoners die de vragenlijst liever schriftelijk willen invullen, ontvangen eind september een vragenlijst per post.

Nieuwe thema's in 2016 zijn ouderenmishandeling, de bekendheid van Veilig Thuis, het zelfstandig kunnen beheren van financiën en dagelijkse administratie en het ontvangen van mantelzorg. Daarnaast zijn er vragen over sport- en beweegmogelijkheden in de buurt en zijn er vragen opgenomen om de gezondheidseffecten van ultra fijn stof in de buurt van Schiphol in kaart te brengen. Het onderzoek sluit goed aan op de informatiebehoefte van gemeenten door de nieuwe taken op het gebied van zorg en welzijn.

Resultaten in 2017. Alle GGD'en in Nederland voeren de gezondheidsenquête in het najaar van 2016 uit. Daardoor komen voor een groot aantal thema's nationale cijfers beschikbaar waarmee de lokale cijfers vergeleken kunnen worden. De resultaten staan in 2017 op de website gezondheid in beeld van de GGD Amsterdam: www.ggdgezondheidinbeeld.nl . Ook verschijnen in 2017 factsheets met resultaten voor de afzonderlijke gemeenten en wijken. Verder zijn in 2017 de gemeentelijke, regionale en nationale cijfers op de websites van het RIVM en het CBS te vinden.

Bekijk bericht op "amstelveenweb.com"

Reacties op dit bericht