Platform Vlieghinder Kennemerland
 

GroenLinks: krimp Schiphol wettelijk vastleggen kan wooncrisis oplossen

 |
 Geplaatst door: Redactie (Wim) 
 |
 Bekeken: 1063 
|
 nhnieuws.nl 
woningbouw.jpg
Woningbouw
Credit: SatyaPrem

De GroenLinks-fractie in de Tweede Kamer wil dat Schiphol minstens 100.000 vluchten inlevert en wil dat ook wettelijk laten vastleggen. Die krimp zal volgens Kamerlid Suzanne Kröger genoeg stikstofwinst opleveren om 100.000 extra woningen te kunnen bouwen. Bovendien zou minder geluidsoverlast de regio rondom Schiphol leefbaarder maken.

Kröger laat NH Nieuws weten vanmiddag in de Tweede Kamer voor de wettelijk krimp van Schiphol te gaan pleiten bij de nieuwe minister van Infrastructuur en Waterstaat, Mark Harbers. "Een kleiner Schiphol is beter voor de gezondheid van omwonenden, het klimaat, de natuur en helpt de wooncrisis oplossen"zegt Kröger. "Wat GroenLinks betreft legt het kabinet snel de noodzakelijke krimp juridisch vast."

Het maximumaantal vluchten op Schiphol zou dan met 100.000 teruggaan naar hoogstens 400.000 vliegbewegingen per jaar. De huidige 500.000 vluchten staan overigens ook nog niet wettelijk vast. Daar wordt al zeven jaar aan gewerkt, maar tot nu toe zijn de kabinetten Rutte II, III en IV daar nog niet in geslaagd, onder andere door het ontbreken van een natuurvergunning.

Op de vingers getikt
Inmiddels kan Schiphol daardoor ook al zeven jaar niet 'gestraft' worden als zij de geluidsregels overtreedt, maar hoogstens op de vingers getikt door Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Als het aan GroenLinks ligt, komt die juridische basis er voor 500.000 vluchten per jaar er ook niet meer, maar worden er niet meer dan 400.000 vliegbewegingen wettelijk vastgelegd.

Bekijk bericht op "nhnieuws.nl"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door C. uit Amsterdam

Wat ik begreep uit het luchtvaartdebat is krimp niet het eerste doel omdat door de pandemie het vliegverkeer uberhaupt al is afgenomen werd gezegd maar dat men meer gaat inzetten op vermindering van geluidsoverlast en verbetering van de leefomgeving!? Ook ivm natuur vergunning voor Schiphol. Sorry maar in Groen Links heb ik niet zoveel vertrouwen meer. We daveren hier vandaag alweer weg onder de Bulderbaan 80 DB Gebulder en meer.

Geplaatst door Eric van Dijk uit Ell

G.L. Kamerlid Suzanne Kröger toont hiermee gebrekkige kennis te hebben van de habitatrichtlijn. Schiphol heeft hooguit stikstofrechten voor het aantal vliegbewegingen ten tijde van aanwijzing van naburige N2000 gebieden. Het referentiejaar is 1994 en het aantal vluchten in dat jaar bepalend (tussen 350.000 en 400.000). Dit verklaard de grote paniek bij I&W en is de reden waarom Marc Harbers het allemaal erg ingewikkeld noemt.
Nog eens 100.000 vluchten inleveren voor woningbouw betekent voor Schiphol ongeveer een halvering t.o.v. 2019. Dus 400.000 vluchten kost eerder woningen dan dat het die oplevert.

Geplaatst door Kijk naar de toekomst uit Uitgeest

SNODE PLANNEN VAN GL-BURGEMEESTER HALSEMA TOT NU TOE VERBORGEN

Naast de STOPERA resideert burgemeester Halsema samen met de CvdK's (VVD en PvdA!) in NH en Flevoland in een nieuw METROPOOLBUREAU op de Zuid As. Deze drie topbestuurders maken de dienst uit binnen de door I&W en luchtvaartsector opgebouwde metropolitane bestuurstructuur - zonder enige democratische basis - die het groeiverdienmodel van Schiphol en satelietluchthavens moet veiligstellen. Via nieuwe "landsdelen" en Metropoolregio's elders wordt aldus vorm gegeven aan de gewenste "Holland Metropool", zoals in de tokomstvisie van de Royal Schiphol Group c.s. omschreven.
Niet toevallig zijn de burelen van de huidige - door een fraudeschandaal beschadigde - Landsadvocaat ook op de Zuid As te vinden. Via intensieve samenwerking van juristen bij I&W, de ambtenaren van het Metropoolbureau en dit kantoor van de Landsadvocaat wordt gezocht naar "geitenpaadjes" om de nieuwe Omgevingswet en bestaande milieuwetgeving te omzeilen en de Polderbaan en Kaagbaan hyperpreferent te maken met het "Next-Gen" hoogfrequent vliegsysteem: bewuste concentratie van de overlast aldaar om elders de grootschalige verstedelijking richting 20 miljoen inwoners van de Holland Metropool te realiseren.

Zo gezien lijkt het verhaaltje van genoemd GL kamerlid niet meer dan een goedkope verkiezingsstunt. Intussen werken de grote landelijke partijen GL, CDA, VVD, PvdA en D66 helaas allemaal mee aan de hierboven geschetste opzet. Opvallend is daarbij dat dit alles grotendeels buiten de media wordt gehouden en de gevoerde struisvogelpolitiek nergens aan de kaak wordt gesteld.