Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Groeiende milieubelasting luchtvaart versterkt roep om duurder vliegticket

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 1126 
|
 fd.nl 07-08-2017 
hvs_schiphol_DSC_2515.JPG

Door Gerben Hieminga en Rico Luman

OPINIE

Groeiende milieubelasting luchtvaart versterkt roep om duurder vliegticket

De luchtvaart groeit snel en belast daarmee in toenemende mate het klimaat. Bovendien is verduurzaming lastig te realiseren en is elektrisch of op waterstof vliegen voorlopig niet haalbaar. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de lage prijzen van vliegtickets onder vuur liggen. Serieus klimaatbeleid kan immers niet om de luchtvaart heen, ook al ontbreekt de sector in het klimaatakkoord van Parijs.

De verwachting is dat de luchtvaartsector tot na 2035 met 4,5% per jaar hard zal blijven groeien. De toenemende welvaart en middenklasse in Azië stuwen de vraag naar vliegreizen, maar ook in Europa blijft de groei fors. Het aandeel van de luchtvaart in de wereldwijde CO2-uitstoot van 2%-3% zal daarmee in deze periode verdubbelen volgens de Oeso.

De economische bijdrage van de luchtvaart is door de lage prijzen in verhouding tot de CO2-uitstoot gering. Internationale vliegtickets zijn vrijgesteld van accijns en btw. Bovendien staan de prijzen door felle concurrentie al jaren onder druk en daar lijkt voorlopig geen verandering in te komen. Zo blijven prijsvechters als Ryanair, Easyjet en Wizzair inzetten op goedkopere tickets en richt Air France-KLM budgetdochter ‘Joon’ om op prijs te kunnen blijven concurreren. De lage prijzen wakkeren de vraag naar vliegen aan en vergroten de CO2-uitstoot.

Tegelijkertijd zijn landen die het Parijs-akkoord serieus nemen, naarstig op zoek naar manieren om hun CO2-uitstoot te beperken. Nieuwe technieken bieden perspectief om binnen de klimaatdoelstellingen te blijven groeien. Zo schakelt de autosector om naar elektrisch rijden, stappen elektriciteitsbedrijven over naar hernieuwbare energie en maakt vastgoed een verduurzamingsslag door met betere isolatie van gebouwen. In de luchtvaart zijn dit soort (radicale) innovaties voorlopig echter niet voorhanden.

Alternatieven
Doorbraken in luchtvaart vereisen veel tijd en alternatieven komen pas na 2030 in beeld
Overstappen op elektrisch aangedreven vliegtuigen is nog een utopie. De energiedichtheid van batterijen is vooralsnog te laag, waardoor accupakketten veel te zwaar zijn voor een vliegtuig, waar elke kilo telt. Ook dalen accu’s tijdens de reis niet in gewicht. En waterstof is vanwege de lagere energiedichtheid en het grote vereiste volume voor opslag voorlopig eveneens geen optie.

Doorbraken in de luchtvaart vereisen veel tijd en moeten om veiligheidsredenen volledig doorontwikkeld en getest worden. Alternatieven zullen daarom pas na 2030 in beeld komen. Tot die tijd zien wij drie opties om de groeiende CO2-uitstoot af te remmen: …• Versnelde vervanging van oude vliegtuigen. Elke generatie (zoals bijvoorbeeld de Boeing 787 Dreamliner en de A320 NEO) is 10-20% zuiniger dan de voorgaande. …• Efficiëntiemaatregelen zoals meer vracht in de buik van vliegtuigen en één Europees luchtruim, dat vliegen zonder omwegen mogelijk maakt. …• Ten slotte: Bijmenging van biokerosine. Dit kan 60% tot 80% CO2 besparen in de brandstofketen.
Brengen deze mogelijkheden voldoende vaart om de roep om hogere prijzen de kop in te drukken? Naar verwachting niet. Vervanging van vliegtuigen gaat door de lange levensduur en inzet traag, efficiëntiemaatregelen liggen voor een deel politiek gevoelig en bijmenging van kerosine gebeurt door het nadelige prijsverschil en onvoldoende beschikbaarheid nog nauwelijks. Dit houdt de groei van de luchtvaart dus niet bij. Branchevereniging IATA en VN-luchtvaartorgaan ICAO zetten in op compensatie van CO2, maar de feitelijke uitstoot wordt hier niet mee verminderd.

Vrijstelling
Wereldwijde vrijstelling voor accijns op kerosine is niet meer van deze tijd
De mogelijkheden om het klimaateffect van de luchtvaart terug te dringen zijn al met al beperkt en het is daarmee niet vreemd dat de lage ticketprijzen onder vuur liggen. Het IMF heeft eerder een CO2-heffing geopperd. Ook de wereldwijde vrijstelling voor accijns op kerosine — die nog dateert uit 1944 — is niet meer van deze tijd. Verandering is door het mondiale niveau op korte termijn echter lastig. In Europa geldt het Emissie Transfer System (ETS) voor emissierechten in de luchtvaart. Europa loopt hiermee wereldwijd voorop, maar de prijsopslag op tickets is voor consumenten nog nauwelijks merkbaar.
Het is daarom niet verwonderlijk dat de Europese Commissie de regels voor het ETS wil aanscherpen en er stemmen opgaan om de CO2-uitstoot zwaarder te belasten. Als de opbrengst daarvan vervolgens voor de stimulering van biokerosine wordt ingezet, snijdt het mes aan twee kanten en kan Europa wereldwijd het voortouw nemen.

Bekijk bericht op "fd.nl 07-08-2017"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Jos

"Wereldwijde vrijstelling voor accijns op kerosine is niet meer van deze tijd".

Terechte constatering van deze 2 ING economen. En daar kunnen we de vrijstelling van BTW op tickets en het niet doorbelasten van de externe kosten (de vervuiler betaalt) aan toevoegen. Goed dat we dat deze geluiden ook steeds meer vanuit zakelijk Nederland gaan horen. Normale economische principes die ook van toepassing moeten zijn op de luchtvaart.

Geplaatst door Jaap uit Bussum

Het klimaatprobleem is heel lang weggezet als een linkse hobby. Het besef begint steeds meer te groeien dat het klimaatprobleem voor een economische catastrofe kan zorgen die zijn weerga niet kent.

Geplaatst door H.J. Meijer uit Elburg

HEMEL EN AARDE BEWEGEN

Willen onze kinderen onze uitlaatgassen wel?

Ultrafijnstof, CO-2
snuiven zij niet heel gedwee.
Zijn ze nog zwijgzaam in embryostaat,
nu al weet je, ze zijn heel erg kwaad,
dat je je zo liet gaan........

Was je wel een verstandige ouder,
of was je meer een vliegende aandeelhouder?


Sigaretten, vliegtuigen, cruiseschepen, het zijn allemaal producten die mensen worden opgedrongen.
Er is veel te veel geld in de wereld. Het vliegen, het varen en vervolgens de uitlaatgassen daarvan worden de mensen door de strot gedrukt, de luchtpijp in, de longkanker tegemoet.
Het kapitaal van de rijken moet rendement opleveren en daarom wordt er in de politiek weinig ondernomen om het verwoestende tij van uitlaatgassen spugende vliegtuigen, cruiseschepen etc. te keren.
Wat te denken van de schatrijke families, die vroeger in het voormalige Nederlandsch Indië de inheemse mensen op suikerplantages keihard en voor een hongerloontje hebben laten werken en de opbrengst grotendeels in hun eigen zak hebben gestoken?
Die families zijn puissant rijk geworden en ten koste waarvan? Lees eens wat over 'ons koloniale verleden', bekijk de film 'de kleine vuren van Java' en durf eens eerlijk te zijn. Houd de schaamte niet voor je.
In het programma van Jort Kelder 'Hoe heurt het hier eigenlijk?' kun je ze zien. Ik ken zo'n echte belegger persoonlijk,
zat met hem op de padvinderij.
Nu beleggen zij hun geld o.a. in vliegtuigen en cruiseschepen, en zie wat er gebeurt, overal in de wereld, waar veel te veel mensen met die schepen en vliegtuigen overal naartoe worden gevlogen, gevaren, 'gesleept'.
Binnensteden worden grondig verpest, stadsbestuurders kunnen het niet aan, zie bijvoorbeeld Amsterdam, Giethoorn, Florence.
De lucht wordt verpest, de atmosfeer wordt verpest, het klimaat raakt op tilt.
En dan praten over het aanjagen van de 'jongste regionale economie', bijvoorbeeld door de boeren in Flevoland weg te jagen, hen aan te bieden dat ze Lelystad-Airport sneeuwvrij mogen maken, als dat nog eens nodig mocht zijn, en bij gelegenheid kerosine te laten morsen, om ervoor te zorgen, dat het vliegtuig-in-nood veilig kan landen.
Het valt niet mee: Als je kritiek hebt op je organisatie, word je ontslagen of kun je een eventuele promotie wel vergeten.
Aan de top van veel organisaties en bedrijven zitten veel mensen, directieleden etc, die zijn vastgelopen in de fuik van de verblinding door vrees voor gezichtsverlies. Ze weten tegenspraak dulden niet te onderscheiden van gezichtsverlies ervaren. Op weg naar de top zijn ze alleen maar verschrikkelijk alleen, eenzaam en verlaten. Ondergeschikten durven het niet aan ze wakker te schudden uit vrees dat ze hun eigen positie zomaar verliezen, en een volkstuintje voor eigen levensonderhoud hebben ze niet.
Maar .............. wie weet, wat zou de directeur heel blij zijn met een krachtige reactie van iemand die met liefde voor het bedrijf opmerkt, dat het anders moet. Een zucht verlichting in de directiekamer, eindelijk.
Inkeer bij leven is heel prettig. Ik heb nog nooit van iemand gehoord, dat hij/zij na zijn/haar dood tot inkeer is gekomen.
Jongens en meisjes die de luchtvaart anno nu nog menen te moeten promoten, ga je schamen. Kijk nog even naar de vliegtuigen, die met liefde in elkaar zijn gezet en laat ze staan. Jammer voor jullie, maar er gaat zoveel kapot door al dat gevlieg. Doe eens iets aan je fysieke en je mentale conditie. Wees wijs, laat het vliegtuig staan, schuif gezellig aan,
word lid van een toneelgezelschap of een koor
EN ZING, LACH, BID, WERK EN BEWONDER ....................................

Het ga jullie goed. Echt goed, daar is schone lucht voor nodig.

Henk Meijer

Elburg, 15 augustus 2017
Drs. H.J. Meijer
Lid van de Gelderse Natuur en Milieu Federatie

Geplaatst door Griese JH uit amstelveen

DANK JE HENK MEIJER ! ! WORDT VERVOLGD !

Geplaatst door Sibie

Dank, dhr. Meijer, voor deze ware en mooie woorden!

Mijn hart huilt als ik zie wat materialisme en egoïsme aanrichten. Ten koste van natuur en werkelijk (puur) levensgeluk. Ik probeer mijn kinderen zoveel mogelijk op te voeden vanuit liefde, immaterialisme en het geluk vinden in het kleine en in de natuur. Het lukt me ten dele want, zoals hierboven gezegd, wordt ons van alles opgedrongen. Dat maakt me boos en verdrietig maar ik blijf positief en gelukkig zien mijn kinderen goed in dat levensgeluk niet samenhangt met macht, rijkdom en bijv. verre vakantiereizen. Ik kan het niet zo mooi omschrijven en daarom wil ik u, dhr. Meijer, danken voor uw reactie. Wat u zo mooi beschrijft is wat regelmatig door mijn hoofd gaat en waar ik me redelijk machteloos door voel als individu. Zo ook (om aan te sluiten op het thema van dit nieuwsbericht) machteloos tegen de overlast van het vliegverkeer.

Ik ben doodmoe door de stress die het lawaai geeft (ze komen hier naar 2 banen aangevlogen over ons huis, de laatste weken ELKE dag zo'n 100 vliegtuigen per uur van 's ochtends vroeg tot ' s avonds laat). En de luchtvervuiling van o.a. het vliegverkeer doet m'n longen en hoofd geen goed. Ik woonde voorheen in dezelfde gemeente maar ervoer daar geen hinder omdat de vliegtuigen in de verte langs vlogen en er toen beduidend minder vliegverkeer was. Ik had weinig keuze w.b. een ruimere woning voor ons gezin en heb deze woning ruim 10 jaar geleden aangenomen zodat we eindelijk weg konden uit onze piepkleine studentenflat. Pas toen we hier woonden kwam ik erachter hoe groot de overlast van het vliegverkeer was. Ik heb het al die jaren uit kunnen houden omdat er tussen de pieken door momenten van rust waren en er na elf uur 's avonds niet meer laag overgevlogen werd. Sommige dagen werden andere banen gebruikt vanwege veranderde windrichting. In de loop der jaren is het vliegverkeer toegenomen en wist ik soms niet waar ik het zoeken moest. Het laatste jaar echter is de overlast nog groter geworden en de laatste maanden is het voor mij onhoudbaar. Ik sta stijf van de stress van het lawaai en ervaar problemen met m'n ademhalingswegen, welke problemen compleet verdwenen toen ik een week in Drenthe was. Ik vraag me af wat ik mijn kinderen en mezelf aandoe door hier te blijven wonen. Zelf maken we niet tot nauwelijks gebruik van het vliegtuig. Door de goedkope vluchten is het voor veel meer mensen weggelegd een vliegvakantie te boeken met gevolg dat wij (en vast heel wat mensen met ons, maar bijna niemand durft te klagen want dan word je weggezet als 'zeikerd') negatieve effecten op welzijn en gezondheid ervaren. Ik wil niet klagen want er is een oplossing die wel binnen mijn macht valt: verhuizen naar een ander deel van Nederland. Niet dat de oplossing simpel is want de kinderen hebben o.a. hier hun vriendjes, school en onze familie woont hier en hoe kom je elders in korte tijd aan een sociale huurwoning? Maar ik wil weg omwille van m'n lichamelijke en geestelijke gezondheid, ik houd het niet meer uit!! En dan staat er nog een week baanonderhoud gepland waardoor er 7 nachten zonder slaap aankomen omdat de baan waarvoor ze over onze wijk aanvliegen extra belast wordt (nee, oordopjes helpen niet afdoende en dan nog voel je de trillingen van de vliegtuigen door je bed heengaan)

Ik wil geen klaagzang uiten, ik wil laten zien wat het doet met omwonenden van Schiphol en hoe we machteloos staan t.o. het vliegverkeer tenzij minder mensen gebruik gaan maken van vliegtuigen. Er zijn genoeg alternatieven om een prima vakantie te hebben (en herinner daarbij dat het geluk in jezelf en in de kleine dingen zit).

Geplaatst door lies uit amsterdam

Deze waardevolle teksten niet alleen hier plaatsen maar ook opsturen naar andere media svp - krant, sociale media enz... Dan kunnen deze ideeen breder worden gedragen.

Geplaatst door Henk Meijer uit Elburg

Voor Sibie,

Dat het leven zoveel pijn kan doen is duidelijk voor iedereen die je verhaal leest en tot zich laat doordringen. Ik heb je tekst - met commentaar - doorgestuurd naar 'Zorgverleners voor het klimaat'. 'Gaaf land', zegt Mark Rutte, maar heeft hij zelf wel in de peiling dat er gigantisch gelogen wordt in het luchtvaartwereldje, waar blabla en buitenkant de dienst uitmaken.
Leisureland, ledigheid en luchtvaart lijken het goed met elkaar te kunnen vinden.
Ik zal zeker om een parlementaire enquête over de luchtvaart (Schiphol, etc.) vragen.