Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Groeiend verzet tegen alternatieve vliegroute

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 1142 
|
 omroepflevoland.nl - 01-09-2017 
thomas_natuur_01-pp.jpeg

De gemeente Lelystad sluit zich aan bij een groep Veluwse gemeenten, die zich verzetten tegen een alternatieve vliegroute voor Lelystad Airport.

De alternatieve route is vorig week gepresenteerd door Vliegveld Teuge. De route ontziet het parachutistencentrum Teuge en stiltegebieden aan de oostzijde van de Veluwe, maar leidt volgens de gemeenten Harderwijk, Nunspeet en Ermelo tot ongewenste problemen in hun regio. Putten, Barneveld en Lelystad sluiten zich bij dit standpunt aan.

De gemeenten vinden dat er voor het Luchthavenbesluit in 2015 al uitvoerig naar een route over Nunspeet is gekeken. Na afweging is de voorkeur gegeven aan een variant die op grotere hoogte via Elburg loopt en volgens de gemeenten het kleinste aantal gehinderden oplevert. De nieuwe, door Teuge voorgestelde, vliegroute is nooit op milieueffecten onderzocht en zou helemaal opnieuw moeten worden bestudeerd. Dit leidt tot vertraging voor het vliegveld. De gemeenten vinden dat ongewenst, gezien het landelijke belang van Lelystad Airport bij de opvang van groei van Schiphol.

Petitie
Tegelijk hebben actiegroepen tegen de uitbreiding van Lelystad Airport aangekondigd dat ze op 12 september hun petitie aanbieden aan de Tweede Kamer. De petitie op internet is tot nu toe door 50.000 mensen ondertekend.

De actiegroepen zeggen dat de vliegroutes van Lelystad Airport 750.000 bewoners en twee miljoen toeristen met overlast opzadelen. Zij hekelen vooral het vliegen over natuurgebieden.De petitie wordt een dag voor een overleg van de Tweede Kamer over luchtvaart aangeboden.

Bekijk bericht op "omroepflevoland.nl - 01-09-2017"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door H.J. Meijer uit Elburg

Bericht in 2 delen:

Over het zelfgekozen levenseinde van de Veluwe, van Nederland, de Aarde (deel 1)

Het is te gek voor woorden, dat we dit allemaal over ons heen krijgen, en zogenaamd, omdat er niets aan te doen is. Een vriendelijk vliegtuigje op een grasveld had nog iets van een prille verkering. Maar wat hier gebeurt, is volstrekt amoreel, er wordt ons iets opgelegd. Dit is geweldpleging. HET MOET NIET BIJ GESCHREVEN PROTEST BLIJVEN ! Met de slinkse methode van groepen uitnodigen (aan de pokertafel van Hans Alders) en anderen daarmee bewust buitensluiten is geleidelijk het hele land vergiftigd met een soort gedwongen 'huwelijken' met de macho luchtvaartlobbes. De zogenaamde deskundigen zijn vrijwel uitsluitend mensen uit de meet- en stuurhoek, zgn. luchtvaartdeskundigen en economen. De structuur van het ambtenarenapparaat is heel erg massief en dient alleen maar de belangen van de luchtvaart. Je zou verwachten, dat de overheid ook de belangen van de volksgezondheid behartigt, maar dat valt tegen. Voor de luchtvaart is alles te regelen en er zijn nog meer routes mogelijk dan aanvankelijk was gedacht ......, en er kunnen nog meer mensen worden vervoerd dan gedacht. Economen zijn maar beperkt in staat de werkelijkheid te overzien, maar omdat ze het altijd hebben over groei, worden ze op handen gedragen. Deskundigen op terreinen van landschaps- en natuurbeheer, de leefomgeving etc. en gezondheidszorg worden niet gehoord. In het TV-journaal zijn alleen maar succes-stories in beeld. Een kritische vraag van een journalist wordt als een ongelukje in de beeldvorming snel weggezet. Er zijn grenzen aan de groei, maar zo lang er nog spelers in de lucht zijn, die meer willen zal de liberale overheid, die nooit nee zegt tegen meer, het goedkeuren. Tegenwerking niet dulden. Er zijn nog steeds veel instellingen, zoals banken en puissant-rijke lieden, die hun geld graag beleggen in de productie van vliegtuigen en cruise-schepen, transportmiddelen uit de megalomane cultuur. Ik hoorde onlangs van een schatrijke familie (die ik van nabij ken), hoe die familie zo schatrijk was geworden.

vervolg: zie deel 2

Geplaatst door H.J. Meijer uit Elburg

Over het zelfgekozen levenseinde van de Veluwe, van Nederland, de Aarde (vervolg van deel 1)

De voornaamste bron van inkomsten in het verleden was de suikerrietcultuur in het voormalig Nederlands-Indië, het tegenwoordige Indonesië. De arbeiders op de plantages werkten zich krom voor het bekende hongerloontje, het grootste deel van de opbrengst, 'verdween' in de zakken van de ondernemers. Zie evt. de film 'De kleine vuren van Java'. Zij - die ondernemers - ontkwamen er niet aan, dat ze schatrijk werden. Zij hebben een groot deel van hun vermogen belegd in industriële projecten met groeimogelijkheden, zoals de bouw van cruise-schepen, vliegtuigen etc. Om maximaal rendement te verkrijgen moeten die vervoermiddelen heel groot zijn. Men noemt dit schaalvergroting, allemaal groot: steeds grotere vliegtuigen, steeds grotere schepen etc., allemaal bedoeld om het rendement zo groot mogelijk te kunnen laten zijn. Giga -grote schepen, en giga vliegtuigen, die met veel te veel mensen aan boord op plaatsen komen, waar ondernemers glunderen en de lokale bevolking de adem inhoudt vanwege de aantallen passagiers/bezoekers. Citaat uit een toeristisch aantrekkelijke plaats: 'De mensen - de plaatselijke bevolking - kijken reikhalzend uit naar het einde van het vakantieseizoen'. Niemand is blij, nou ja behalve die beleggers en consorten. Wat iedereen ieder jaar regelmatig op televisie ziet, is dat er op Schiphol lange rijen wachtenden zijn, van wie er altijd wel enkele worden geïnterviewd, je ziet dan onrustige, teleurgestelde mensen. Wat je niet op televisie te zien krijgt, zijn de honderdduizenden mensen, die 's nachts de slaap niet kunnen vatten of wakker worden door het lawaai van de vliegtuigen. (Daar is geen beginnen aan.) De gevolgen van de slapeloosheid zijn heftig. Wat ook heftig blijkt de zijn, dat is de psychische conditie van mensen, die met een vliegtuig op vakantie gaan. Als enthousiast pleitvoerder van 'Stilte in de lucht' heb ik (als onderdeel van mijn vrijwilligerswerk) gesproken met een psychiater (GGZ-Centraal) over het vliegverkeer: Hij zei: "Een vliegtuig is een gestroomlijnd stukje tunnel, de mensen gaan er gestrest in en komen er nog meer gestrest uit. Ze wilden kunnen ontspannen op vakantie............... Waar kies je voor?" Is de toegenomen gejaagdheid, die je tegenwoordig ziet in de stad, in de supermarkt, op de weg met bumperklevertjes etc. ook niet toegenomen, doordat veel mensen na hun vliegvakantie niet zijn uitgerust in wat hun vakantie had moeten zijn? Als je eenmaal met een vliegtuig op reis bent gegaan, ben je een ander mens. Je kunt niet meer terug. Het is de 'nieuwe Tantaluskwelling', misschien zelfs 'forever stressed'. Een gewaarschuwd mens,.............
Het is goed om zoveel mogelijk te wijzen op de nadelen van het reizen met een vliegtuig, niet alleen vanwege effecten op de effecten op de leefomgeving, incl. klimaat, maar ook op de schadelijke effecten voor je eigen gezondheid.
P.S.
De opdringerige praktijk van deze industrieën vertoont merkwaardige parallellen met de tabaksindustrie (en niet omdat iedereen de sigaar lijkt zijn, maar) omdat bij beide een soort verslaving aan de producten wordt beoogd, met veel reclame etc.