Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Groeien de nachtvluchten op de Polderbaan mee met Schiphol?

 |
 Geplaatst door: 2eHans 
 |
 Bekeken: 1530 
|
 Clustervertegenwoordigers ORS 
Groeien de nachtvluchten op de Polderbaan mee met Schiphol?

De ministeries van infrastructuur en Milieu en van Economische Zaken hebben de actieagenda Schiphol opgesteld. Hierin wordt beschreven wat er allemaal nodig is om Schiphol ook na 2020 verder te kunnen laten groeien. Men zet in op het handhaven of verbeteren van de positie van Schiphol in de internationale ontwikkelingen ten behoeve van de Nederlandse economie en de werkgelegenheid.

Ook na 2020 gelden de afspraken van het Aldersakkoord. Dat wil zeggen dat groei en vermindering van de hinder zich in dezelfde mate ontwikkelen. Wat het specifiek voor de Polderbaan gaat betekenen is vooralsnog zorgelijk. De afspraken over het aantal nachtvluchten wordt nog steeds niet aangehouden. Afspraak is maximaal 29.000 maar er worden meer dan 32.000 vliegbewegingen uitgevoerd op jaarbasis op de Kaagbaan en Polderbaan samen. Er zijn geen ontwikkelingen bekend hoe aan de afspraken voldaan gaat worden. Schiphol probeert de afspraken van het Aldersakkoord op te rekken en de afspraken over de nachtvluchten zouden daar een onderdeel van kunnen zijn.

In maart gingen er ruim 500 en in april ruim 600 nachtvluchten over de Polderbaan. Het geluidsniveau ligt ’s nachts gemiddeld wat hoger dan overdag. Dat is vreemd want ’s nachts zou er in glijvluchten geland horen te worden.

Ook in de kwestie van de route van d nachtvluchten zit totaal geen beweging. Sinds mei vorig jaar gaan alle landende vliegtuigen ’s nachts op de Polderbaan over Castricum. De Luchtverkeersleiding zou maatregelen nemen om ten minste de helft via een andere route te laten gaan en daarmee Castricum en omgeving wat meer te ontzien. Er is op dit onderwerp geen enkele voortgang te melden over dit onderwerp.

De bewonersvertegenwoordiging in de Omgevingsraad stellen de nachtvluchten regelmatig aan de orde in de besprekingen in de Omgevingsraad en we zullen daar uiteraard mee doorgaan totdat de nachtvluchten correct volgens afspraken worden behandeld.

Gerard Jägers
Clustervertegenwoordiger namens de bewoners van het buitengebied van de Polderbaan in de Omgevingsraad Schiphol


Reacties op dit bericht

Geplaatst door anoniem

Ook na 2020 gelden de afspraken van het Aldersakkoord. Dat wil zeggen dat groei en vermindering van de hinder zich in dezelfde mate ontwikkelen

Wat een leugen,
De hinder word niet minder. Het wordt elk jaar meer?
Zou me niks verbazen als de klm of Schiphol binnenkort een prijs krijgen voor het meest duurzame en groene bedrijf van Nederland.
Houd toch op,dit soort onzin creeert zoveel extra woede.

Geplaatst door anoniem

En ja, weg uit dat overleg.
Als het nu iets oplevert dan ok,maar het levert helemaal niks op voor de bewoners.
Zelfs de voor de bewoners bijzonder slechte afspraken (zoals het opgeven van cda overdag in ruil voor 3000 minder nachtvluchten snachts) worden niet nagekomen.
De ors staat er bij en kijkt er na en is mede verantwoordelijk door het verlenen van een soort van legitimiteit en de indruk te wekken van een "polder model" overleg en wederzijds respect.
Maar dat is er allemaal niet.
En vervolgens worden er vrolijk nieuwe afspraken gemaakt, wederom zonder maatregelen om die bij niet nakomen te enforcen.

Geplaatst door Wobbe uit Amsterdam

Die ‘Omgevingsraad’, dient enkel om de wereld indruk te geven dat de luchtvaartsector best wel luistert naar het gezeur van de omwonenden. Doe niet naïef; laat je niet gebruiken om die schijn van overleg en wederzijds begrip op te houden. Die bestaat namelijk niet. De afspraken die er worden gemaakt zijn allemaal even vrijblijvend en boterzacht. Er is geen enkele garantie dat ze worden uitgevoerd. Uiteindelijk doet Schiphol gewoon wat zij goeddunkt, maar intussen kan ze naar buiten toe de indruk wekken dat de omwonenden ermee hebben ingestemd. Vertegenwoordigers van bewoners worden gebruikt als een pion in een PR-spelletje. Kap met dat overleg, loop weg en maak er flink veel stennis bij. Zij hebben dan een legitimiteitsprobleem, voor hun slachtoffers maakt het geen verschil, want, met of zonder overleg; gebeurt gewoon hetzelfde; namelijk wat zij willen.

Geplaatst door V.O.S.

Verloedering. Onder. Schipholbeleid.

Het zogenaamde ''meepraten'' is niet meebeslissen!
De Nederlandse Staat beheert en de sector (Schiphol) profiteert.
Daar de Nederlandse Staat van mening is dat Schiphol een kip is die gouden eieren legt en voor de beleidsmakers geld belangrijker is dan het welzijn van de inwoners, gaat er helemaal niets veranderen in positieve zin.
Het enige dat wellicht een positievere uitwerking kan hebben voor de inwoners, zal zijn dat de koppeling die tussen de sector (Schiphol) en de Nederlandse Staat aanwezig is, verboden gaat worden.
Dan pas kan Schiphol als normaal bedrijf worden aangesproken.

Alle klachten die de inwoners generen worden keurig geregistreerd door Bas en vervolgens veranderd er helemaal niets in positievere zin voor de inwoners, omdat Bas slechts een adviserende rol toebedeeld is.
Bovendien is het klachtensysteem klant-onvriendelijk uitgelegd, zodat het al een hele toer is om op een snelle en gebruiksvriendelijke manier de klachten in te vullen.
Het ontmoedigingsbeleid werkt, dus de Nederlandse Staat en de sector (Schiphol) kunnen zich al jaren op de borst slaan dat ze het zo goed doen.

Geplaatst door anoniem

Begrijp niet goed waarom mijn reactie verwijderd is.
Is het omdat het gefundeerde kritiek op de ors bevatte?


Het gaat om het volgende.
Er was een afspraak over glijvluchten overdag,
Deze afspraak is niet nagekomen door Schiphol.
In plaats daarvan bood Schiphol aan de nachtvluchten te beperken tot 29.000
Een voor de bewoners bijzonder ongunstige ruil waar de ors mee instemde.
Vervolgens word ook deze vervolg afspraak,die al bijzonder slecht is voor de bewoners!!,niet nagekomen. De ors staat er bij en kijkt er na, en gaat vervolgens vrolijk door met het maken van volgende afspraken.

Dit is toch absurd??

Geplaatst door anoniem

Maar goed, geen kritiek meer op de ors, de boodschap is duidelijk.
Zal mijn ergenissen over Schiphol wel ergens anders gaan posten.


Geplaatst door anoniem uit aalsmeer

De reacties op het bericht zijn er beslist niet afgehaald omdat kritiek op de ORS niet acceptabel zou zijn, juist wel. Er was een andere gegronde reden voor dus plaatst u uw reactie alstublieft alsnog een keer!

Geplaatst door Webbeheer uit UK

Er worden geen berichten gewist met kritiek op de ORS. Dat zou absurd zijn

Geplaatst door webbeheer

Mededeling: Sommige reacties werden wegens technische redenen abusievelijk gewist. Inmiddels zijn de meeste berichten uit de backup teruggeplaatst. Excuses voor de overlast