Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Groei Schiphol tot 2024 is geen gelopen race

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 596 
|
 noordhollandsdagblad.nl - 01-04-2020 
stikstofdioxide
Stikstofdioxide
Credit: ChiralJon

Door Frans van den Berg

SCHIPHOL - Wanneer de coronacrisis achter de rug is, kan Schiphol tot 2024 verder groeien van 500.000 naar 540.000 vluchten.

Dat groeiscenario is steeds de conclusie van de vele rapporten die de laatste weken door Schiphol en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat naar buiten worden gebracht. Toch is die groei allerminst een gelopen race. Groei is pas mogelijk wanneer aan drie eisen wordt voldaan, zo is eerder door de politiek bepaald. De allerbelangrijkste is een verbetering van de veiligheid. Daarnaast moet eerst de geluidsoverlast voor de omgeving afnemen. De commissie Remkes heeft daar nog stikstofeisen aan toegevoegd. En dan moet er ook nog een meerderheid in het parlement voor te vinden zijn.

Jaren
Bij zowel geluidsoverlast, stikstof en veiligheid is het opvallend dat er veel plannen zijn en al deels worden uitgevoerd, maar dat er nog jaren overheen gaan voor alles is uitgevoerd. Neem alle dieselvoertuigen vervangen door elektrische wagens. Of taxibots die vliegtuigen van en naar de startbaan slepen zodat de motoren al die tijd uit kunnen blijven. Een test daarmee zou dit voorjaar beginnen. En dan nog, het duurt jaren voor zo’n systeem is ingevoerd, als het al haalbaar is op het volle Schiphol met een toch al ingewikkeld systeem van taxibanen en startbanen.

Dat complexe systeem van (taxi) banen en de vele wisselingen van startbanen, was een van de belangrijkste kritiekpunten van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Die OVV schudde de sector enkele jaren geleden wakker met een vernietigend rapport over de veiligheid en veiligheidscultuur op de luchthaven. „Er zijn geen aanwijzingen dat de luchthaven op dit moment onveilig is, maar partijen moeten de veiligheidsrisico’s structureel verminderen”, stelde de OVV. De onderzoeksraad constateerde dat verdere groei niet veilig kan worden opgevangen met marginale aanpassingen.

Beoordeling
Sindsdien wordt hard gewerkt aan het maken en uitvoeren van plannen volgens een ’roadmap’. Het onderzoekscentrum NLR en het bureau To70 hebben aan de hand van de aanbevelingen van de OVV en de plannen van de roadmap gekeken in hoeverre de veiligheidssituatie is verbeterd. Minister Van Nieuwenhuizen nam maar al te graag de conclusie over dat ’een toename van het aantal vliegtuigbewegingen tot 540.000 over de periode 2020-2024 niet zal leiden tot een toename van de ongevalskans per vliegtuigbeweging’.

Maar dat wil niet zeggen dat er volgend jaar maar meteen 10.000 extra vluchten kunnen komen. Natuurlijk is er al veel verbeterd zoals de onderlinge samenwerking, de verbouwing van de toren bij de luchtverkeersleiding en extra opstelplaatsen, maar wie de lijst van plannen doorneemt ziet ook dat veel projecten nog jaren vergen. Neem het compleet maken van het stelsel van dubbele taxibanen: klaar in 2023. Of het risicovolle oversteken van de Kaagbaan door vrachttoestellen. Een nieuwe oversteek is eind 2024 klaar. Een ander gevaar is op Schiphol het slepen van toestellen, zeker wanneer dan een landingsbaan wordt overgestoken die in gebruik is. Daarom is het beter om de sleepregie en grondverkeersleiding in dezelfde ruimte te brengen, maar dat kan pas in 2023.

Coronacrisis
Het geeft maar aan dat het wellicht beter is de komende jaren geen of slechts minimale groei door te voeren. Tel daarbij dat de sector eerst uit de coronacrisis moet opkrabbelen. Na het failliet van FlyBe zijn er al veel start- en landingsrechten vrijgekomen. Daar kan Schiphol beter zuinig op zijn. Tijdens de vorige crisis maakte Schiphol de fout om de omzet op te krikken door de deur open te zetten voor prijsvechters. Die fout moet niet opnieuw worden gemaakt. Door even op de rem te trappen wint de sector ook tijd bij het uitvoeren van de plannen op het gebied van veiligheid, overlast en uitstoot.

Bekijk bericht op "noordhollandsdagblad.nl - 01-04-2020"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door B. van Marlen uit Uitgeest

Onthoud: groei in luchtvaart kan niet zonder meer CO2-emissies, meer stikstof en meer herrie.

Vermindering van overlast wordt slechts gezocht in het verder belasten van mensen wonend onder zgn. 'optimale vaste routes'. Deze mensen worden tweederangs burgers, en dit mag in dit land!