Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Greenpeace bereidt rechtszaak voor tegen de staat: achteruitgang natuur moet stoppen

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 590 
|
 greenpeace.org 
stikstofdioxide
Stikstofdioxide
Credit: ChiralJon

Door Marianne Benard

Onze natuur staat er slechter voor dan ooit. Maar opnieuw doet het kabinet met haar stikstofaanpak onvoldoende om de achteruitgang van kwetsbare natuur te stoppen. Wij zien geen andere oplossing dan de bescherming van natuur en biodiversiteit af te dwingen bij de rechter.

Het wordt steeds stiller in de natuur

De Nederlandse natuur holt achteruit. Vooral onze bos- en heidegebieden die liggen op hoge zandgronden, zoals de Sallandse Heuvelrug, staan ernstig onder druk. Vogels, reptielen en insecten nemen in deze gebieden drastisch in aantal af; de omvang van populaties is teruggelopen tot wel 70%. Sommige dieren, zoals de korhoen, zijn zelfs bijna geheel verdwenen.

Een van de grootste bedreigingen van onze natuur is het enorme stikstofoverschot in Nederland – de hoogste van de EU. Onze natuur verstikt letterlijk onder die enorme hoeveelheid stikstof. Om de natuur te kunnen laten herstellen, moet de uitstoot van stikstof drastisch omlaag. Even leek het kabinet niet aan deze taak te kunnen ontsnappen, toen vorig jaar de hoogste rechter van Nederland het stikstofbeleid van de overheid naar de prullenbak verwees.

Industriële landbouw grootste vervuiler

Maar helaas, ruim een jaar later zitten we nog steeds midden in de stikstofcrisis en is het duidelijk dat het kabinet is bezweken voor de druk door de industriële boeren met massa aantallen varkens, kippen of koeien – de grootste uitstoters van stikstof. De nieuwe stikstofaanpak is onvoldoende; hiermee zal de natuur achteruit blijven gaan, komen we onze wettelijke verplichting niet na, en daardoor zal ook de Nederlandse economie op slot blijven staan.

In het beste geval wordt slechts de helft van de reductie die nodig is behaald. De Nederlandse natuur- en milieuorganisaties (Lees hier) hebben vaker hun zorgen geuit en gewaarschuwd dat drastische keuzes nu noodzakelijk zijn. Vorige week verwees ook de gezaghebbende commissie Remkes (Lees hier) de stikstofaanpak van de overheid naar de prullenbak.

Wettelijke plicht

De overheid handelt willens en wetens in strijd met haar wettelijke plicht om stikstofgevoelige natuur te beschermen. De overheid komt er al decennia mee weg om ingrijpende, maar noodzakelijke veranderingen voor natuurbehoud en herstel voor zich uit te schuiven. Maar als het roer nu niet om gaat, dan zullen unieke planten en diersoorten uitsterven.

Daarom willen wij met een stap naar de civiele rechter de Staat dwingen de kwetsbare Nederlandse natuur en biodiversiteit te beschermen. Samen met ecologen en juristen bereiden we ons voor op het starten van een rechtszaak. Zo kunnen wij een aanpak afdwingen die de achteruitgang van de natuur stopt en biodiversiteit beschermt. Niet eerder is geprobeerd om bescherming van natuur af te dwingen bij de civiele rechter. Wij richten ons op het ambitieniveau van het totaalpakket aan maatregelen. Dat moet simpelweg een stuk hoger komen te liggen.

De nalatigheid van de Nederlandse overheid is exemplarisch voor het wereldwijde gebrek aan verantwoordelijkheid om de planeet gezond door te geven aan de volgende generatie. Wereldwijd staat de natuur onder grote druk concludeerde het gezaghebbende IPBES en stevenen we af op een 6e massa uitsterving van soorten.

Greenpeace verwacht de rechtszaak eind 2020 met zo veel mogelijk mensen in te dienen.

Bekijk bericht op "greenpeace.org"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door ir. B. van Marlen uit Uitgeest

Deze rechtzaak is nodig en terecht. Naast de Nederlandse problematiek, die sterk naar voren komt, omdat we hier weinig ruimte en veel inwoners hebben, is het mondiale probleem van klimaatverandering nog veel groter.

Ik heb het al erder genoemd: voor dez crisis geldt geen groepimmuniteit, die we overigens ook bij corona nog lang niet hebben bereikt!