Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Governancestructuur of bewonersparticipatie?

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 699 
|
 bewonersomgevingschiphol.nl - 15-04-18 
logo_ORS.jpg

De Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat houdt op 18 april 2018 een hoorzitting (Lees hier) over de “governancestructuur” voor de luchtvaart”. Dit niet alledaagse begrip wordt niet verduidelijkt, maar de bijlage bij de convocatie die de genodigden hebben gekregen (maar vreemd genoeg niet is gepubliceerd) stemt bepaald niet gerust:

”Het doel van dit rondetafelgesprek is om informatie te verkrijgen over de visies van betrokkenen op de gewenste toekomstige structuur van besluitvorming (governancestructuur) voor de luchtvaart in Nederland. De besluitvorming rondom luchtvaart in Nederland is aan een herijking toe. We willen naar een nieuwe balans tussen overheden, inwoners en belanghebbenden waarbij sprake is van consistent, transparant management, samenhangend inzichtelijk beleid, processen en beslissingsrechten. De discussies en besluitvorming rondom het vliegveld Lelystad hebben duidelijk gemaakt dat niet iedere partij zijn/haar rol kende, dat verwachtingen anders lagen en dat transparantie ontbrak. De vraag is of alle belanghebbenden in balans met de belangen die in het geding zijn voldoende inbreng kunnen hebben op het besluitvormingsproces. Daarbij zullen economische belangen goed afgewogen moeten worden tegen belangen van hinder, overlast, milieu en klimaat, zodat de rijksoverheid afgewogen voorstellen kan doen aan het parlement.”

In de bijdragen aan de hoorzitting van de provincie Noord-Holland en de gemeenten Amsterdam en Aalsmeer komt de aap uit de mouw: bewoners moeten hun plaats kennen en overheden moeten weer ongehinderd kunnen besluiten. Dat de provincie Noord Holland die mening is toegedaan was ons al bekend. Zij frustreert het huidige overleg in de Omgevingsraad Schiphol (ORS) al langer door bepaalde onderwerpen buiten dit wettelijk adviesorgaan om te willen regelen (zoals bouwen onder de routes. Lees hier) en bij andere adviezen de bewoners af te vallen (zoals vermindering nachtvluchten. Lees hier ). Merkwaardig is wel dat de gemeente Amsterdam zich (na de raadsverkiezingen) daarbij aansluit.

Dat het een rommeltje is bij de besluitvorming over de Milieueeffectrapporten (MER) Schiphol en Lelystad is voor iedereen duidelijk. Dat daarin verbetering moet komen vinden de omwonenden uiteraard ook. Maar laten we eens beginnen met het nakomen van alle gemaakte afspraken. Daarna kunnen we de procedures verbeteren. Een voorstel daarvoor ligt al klaar in de brief van de ORS-voorzitter van 13 december 2017. Lees hier .

Iedere suggestie dat de huidige chaos in het luchtvaartbeleid komt door bewonersparticipatie wijzen wij af. Hetzelfde geldt voor twijfel aan onze representativiteit. Lees hier .De gekozen ORS-bewonersvertegenwoordigers zijn volkomen ten onrechte uitgemaakt voor “grijze oude mannetjes met rare plannetjes”. Behalve dat deze denigrerende en discriminerende bejegening een Kamerlid niet past, doet het namelijk onrecht aan de loyale inbreng die de afgelopen jaren is geleverd. En we moeten toch niet willen dat een goed Hollands gebruik als polderen – waarvoor internationaal bewondering bestaat – de nek wordt omgedraaid?

Bekijk bericht op "bewonersomgevingschiphol.nl - 15-04-18"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door marianne uit castricum

Een onthutsend geschreven samenvatting vanwege de doorzichtigheid van de zogenaamde machthebbers waar vanaf 2002 nog steeds geen duidelijk concreet antwoord op is gevonden.
De laatste alinea " grijze oude mannetjes met rare plannetjes " is eveneens onthutsend omdat de visie van de tegenstanders zo zichtbaar is. Net of het zelf geen " oude wijn in nieuwe zakken zijn " .
De Heeren van Schiphol worden niet oud, sterven niet maar weten beperkt wat meer op het gebied van vliegen of te wel fladderen in de ruimte.Overdrachtelijk gezien zijn de bestuurders, de Politiek, Provinciale Staten, Schiphol, Shell e.a. al op sterven na dood. Het hullie tegen jullie.
We zijn bekend dat het personeelsbeleid van deze sectoren meedogenloos is.Men doet aan jongeren- en ouderendiscriminatie.Het oud worden begint al bij > 40 jaar. Als de jongeren en de ouderen morgen hun werkzaamheden niet zouden doen lag bv Schiphol op zijn gat, zo niet heel
Nederland.Intussen laten we het gewoon gebeuren, dat de dividendbelasting wordt afgeschaft en geen belasting op kerosine- en tickets wordt geheven.Terwijl de inwoners zelf kreunen om de lastenverzwaringen. In relatie met het voorafgaande, pleit ik voor een rechtsgang op Europees niveau dan wel een tribunaal voor het opzettelijk plegen van misdaden tegen de mensheid, de burger , inwoner, in de vorm van vliegtuighinder, fijnstof, de mentale/ psychiatrische ziekte van veel medewerkers in deze sectoren die je over je heen krijgt. Het lukt in ieder geval de burgers op termijn.
( Mededeling: Eind vorige eeuw is geconstateerd dat zowel de grote luchtstromen als de grote oceanenstromen steeds zwakker worden, zodat hoge- en lage drukgebieden als het ware bv in ringvormen om landen liggen waardoor veel regen valt, verhoging zeespiegel en heftige stormen).