Platform Vlieghinder Regio Castricum
 

Governance & Participatie Luchtvaart

 |
 Geplaatst door: 2eHans 
 |
 Bekeken: 477 
|
 Bewoners Omgeving Schiphol 
Bewoners_logo_2x.png

Het AldersAkkoord van 2008 kan worden gezien als de pacificatie van de “luchtvaartstrijd” die eind vorige eeuw woedde. De kritiek op de groei van Schiphol culmineerde in het verzet tegen aanleg van de Polderbaan. Deze als “milieubaan” verkochte uitbreiding kon de verhitte gemoederen niet sussen. Om de verstoorde verhouding tussen de luchthaven en de omgeving te beëindigen werd een uitruil van selectieve groei met hinderbeperking overeengekomen tot en met 2020 onder het motto “Ontwikkeling in balans met de omgeving”.

Uitwerking en naleving van het akkoord werden opgedragen aan de Alderstafel, die vanaf 2015 is opgegaan in de Omgevingsraad Schiphol. (ORS) Deze raad is een verbeterde vorm van de Commissie Regionaal Overleg (CRO), het wettelijke adviesorgaan dat de Luchtvaartwet kent voor de relatie van een luchthaven met zijn omgeving. Met zijn tripartiete samenstelling van partijen en twee ‘kamers’ voor informatie en consultatie lijkt de ORS op een “luchtvaart SER”.

Aldus ontstond een solide model voor permanent overleg over de uitvoering van het akkoord en advisering aan de overheid. Desondanks is de grondslag van het akkoord niet uitgevoerd: het plafond is voortijdig gehaald, maar de hinderbeperking is niet gerealiseerd: volgens het Aldersverslag van 2019 is meer dan 100% van de ‘geluidswinst’ omgezet in groei in plaats van 50%. De oorzaak is simpel: governance & participatie sluiten niet op elkaar aan. Besturing maakt niet waar wat met betrokkenheid was overeengekomen. Instrumenten ontbreken en afspraken hangen in de lucht.

Niet verwonderlijk concludeerde Hans Alders als ORS-voorzitter dat het draagvlak volkomen is verdwenen en een enorme vertrouwensbreuk is ontstaan. Logisch dat bewoners en bestuurders (samen een tweederde meerderheid van de ORS) hebben geadviseerd: eerst gemaakte afspraken nakomen en pas nieuwe afspraken maken als de naleving is gegarandeerd. Daarvoor is allereerst een nieuw afwegingskader nodig met harde, afdwingbare normen voor netwerkkwaliteit in relatie tot economische groei, baancapaciteit, veiligheid, gezondheid, leefbaarheid en duurzaamheid wat betreft klimaat. Vervolgens dient er een einde te komen aan de versnippering van projecten met hun ad-hoc consultatiestructuur. Vorm de bestaande CRO’s om tot omgevingsraad per vliegveld op basis van een representatieve vertegenwoordiging van bewoners, bestuurders en luchtvaartsector.

De uitkomst van de maatschappelijke consultatie en de omslag in de publieke opinie tonen aan dat de omgeving geen groei duldt op de huidige locaties van Schiphol en de regionale vliegvelden. Dit is op Schiphol trouwens ook fysiek onmogelijk. Stabilisatie van het verkeersvolume, zo nodig aangevuld met verplaatsing van het vliegverkeer naar elders is de enige uitweg. De publieke commotie bij Lelystad is een voorbode wat Nederland te wachten staat indien onverhoopt uitbreiding van Schiphol wordt doorgedrukt. Ieder vervuilend bedrijf is veroordeeld tot overleg met zijn omgeving. Een houdbare oplossing voor de verhouding wonen-vliegen is bepalend. Zonder nationaal luchtvaartakkoord geen hernieuwde pacificatie.

Bewonersdelegatie Omgevingsraad Schiphol (ORS)

Bekijk bericht op "Bewoners Omgeving Schiphol"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Bob

"Daarvoor is allereerst een nieuw afwegingskader nodig met harde, afdwingbare normen voor netwerkkwaliteit in relatie tot economische groei, baancapaciteit, veiligheid, gezondheid, leefbaarheid en duurzaamheid wat betreft klimaat."

Het accent ligt hier volledig fout. Begin eerst maar eens met dergelijke harde en afdwingbare normen voor de leefbaarheid en het klimaat. Bekijk voor elke verbinding of deze echt nodig is voor NL. Gooi eruit wat ook via andere kanalen dan een directe vliegverbinding bereikt kan worden en organiseeer de hubs binnen Europa zodanig dat onnodig via Amsterdam vliegen wordt vermeden.

En niet te vergeten: doe eindelijk eens iets concreets voor de tienduizenden ernstig gehinderen in de vorm van veel meer geluidsisolatie van woningen dan de minieme hoeveelheden die volgens de veel te ruime geluidsnormen zijn toegewezen en verhogen van de transitievlakken van 2000 en 3000 voet, die veel te laag zijn, en stop met NADP2.

De geluidsnormen zijn te ruim gesteld door de Ke- truc waarbij de eerste 65 dB(A) niet werden meetgeteld, en het gelijkwaardig maken aan dit stelsel van de Lden-norm. Deze Ke-maat is in de jaren 60 van de vorige eeuw opgesteld in een tijd dat roken normaal werd gevonden en er heel anders werd gedacht over effecten van geluid en over emissies van broeikasgassen totaal niet werd nagedacht. Hou eens op met die uitzonderingspositie voor de luchtvaart.

Zonder deze maatregelen is elke aanspraak op verdere groei wat mij betreft onbespreekbaar.

Geplaatst door Jan Griese

@ Bob, Chapeau ! gr Jan Griese

Geplaatst door Bob

Bedankt Jan, helaas schieten we er (nog) geen donder mee op. Hopelijk groeit het verzet! Het kan zo niet langer.

Geplaatst door JeeWee

@ Bob. Top. Helemaal mee eens. In 2017 ben ik begonnen met klachten indienen bij BAS, omdat ik vind dat het hele leefklimaat volledig om zeep geholpen wordt. Alles hebben we maar te slikken hier. Stank, herrie, gedreun van heel de woning. 's Morgens te vroeg wakker worden. Als je op een vrije dag met mooi weer in de tuin wil werken of zitten, is de hele omgeving vergeven van de kerosinedamp. De vliegtuigen worden stiller, maar inmiddels hoor je er soms zes tegelijk vliegen enzovoort, enzovoort, enzovoort. Gekkenhuis hier. Mijn verzet groeit met de dag.
Als je een klacht indient bij BAS heeft het geen zin om een melding te doen van het geluid van één specifiek vliegtuig. Dat vullen ze geheel naar eigen wijze in ben ik allang achter. Een verhaal vertellen over wat je ervaart. Wat het met je doet, als je er last van hebt.
Ik was nooit zo een klager in het verleden, maar sinds een jaar of acht ben ik gaan merken dat ik me steeds vaker begon te ergeren aan vliegverkeer. Van mij krijgen ze te horen wat ik inmiddels vind van het hele asociale doordrambeleid.
Jurgen

Geplaatst door Arnold

Ik ben ook maar begonnen met klachten indienen. Vooral omdat ik vind dat de luchtvaartsector eens moet gaan waarmaken wat ze beloven.
Ik weet ergens ook wel dat dat nooit gaat gebeuren maar misschien kan de groei hierdoor verminderd worden.

Geplaatst door Jan Griese

@Arnold: Klachten tellen zo wie zo mee in de Statistieken .En Arnold Op gegeven moment Kan de Politiek niet om deze corrupte zaken heen ! Er is nu al een conflict in de Tweede Kamer dwz in de Coalitie partijen . Nu ook het stikstofuitbreidingsverbod en de EU moet nog uitspraak doen in de Lelystadkwestie . WE HEBBEN NU IEDEREEN NODIG Stas SNEL is bezig met zijn Tickettax en noemt nu ook de BTW Tax

H Groet Jan Griese