Platform Vlieghinder Kennemerland
 

GGD: veel meer gezondheidsschade door vlieghinder in regio Schiphol

 |
 Geplaatst door: Redactie (Wim) 
 |
 Bekeken: 439 
|
 parool.nl 
HvS_GGD-logo.png

Door Herman Stil

Het aantal omwonenden van Schiphol dat vanwege vlieglawaai met ernstige slaapverstoringen kampt, ligt fors hoger dan tot nu toe is berekend. Volgens de GGD moet de hinder rondom Schiphol ‘substantieel’ worden verminderd als het vliegverkeer na de coronacrisis weer op gang komt.

In Amsterdam-Amstelland en Kennemerland zijn de problemen het grootst, omdat vliegtuigen daar veelal op minder dan duizend meter overvliegen.

Dat blijkt uit gezamenlijk onderzoek van vijf GGD’s rondom de luchthaven. Vlieghinder en slaapproblemen leiden volgens de gezondheidsdiensten tot stress en kunnen uiteindelijk luchtwegklachten, hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten en psychische klachten veroorzaken.

Sinds 2016 is er, door de snelle groei van het vliegverkeer, weer sprake van een toename van hinder, klachten en gezondheidseffecten rondom Schiphol, concluderen de GGD’s. Daaraan kwam abrupt een einde door de coronacrisis.

In Amsterdam, Amstelland en Kennemerland zijn de problemen het grootst, omdat vliegtuigen daar veelal op minder dan duizend meter overvliegen. Maar slaapproblemen en stress doen zich ook veel vaker dan gedacht voor in gemeenten die verder van de luchthaven liggen. Het gaat vooral om mensen onder de aan- en uitvliegroutes van Schiphol.

Vroege ochtend
Vooral slaapverstoring in de vroege ochtend, tussen vijf en zeven uur, levert veel stress op, gevolgd door vlieghinder tussen elf en twaalf uur ‘s avonds. Dat zijn ook precies de piekmomenten waarop relatief veel vluchten aankomen of vertrekken. Vooral starts leveren veel overlast op. Dicht bij de luchthaven, in plaatsen als Aalsmeer, Hoofddorp en Badhoevedorp is er ook overlast van taxiënde toestellen.

De gezondheidsdiensten willen dat de geluidshinder door vliegverkeer substantieel wordt verminderd om slaapverstoring te minimaliseren. De GGD’s willen voorkomen dat het herstel van de luchtvaart de komende jaren ook weer de gezondheidsproblemen bij omwonenden vergroot. Schiphol verwacht dat het aantal vluchten - en daarmee de overlast - pas op zijn vroegst in 2023 weer op het niveau van 2019 zal liggen.

Minder bochten
Zo zouden vliegtuigen ‘s nachts minder bochten moeten maken en altijd in glijvlucht moeten landen. Het aanpassen van de richting en de hoogte van een vliegtuig levert altijd extra geluid op.

Het kabinet is al van plan om het aantal nachtvluchten vanaf Schiphol sterk terug te brengen, van 32.000 naar maximaal 25.000 per jaar. Volgens de GGD’s moet die reductie vooral in de late avond en vroege ochtend vallen. Maar dat treft de luchtvaartsector in het hart, omdat juist dan vliegtuigen landen en starten die belangrijk zijn voor het internationale netwerk van de luchthaven.

Ook willen de gezondheidsdiensten een beter systeem om geluidshinder te meten. Vlieglawaai wordt nu vooral berekend, waardoor er forse afwijkingen voorkomen met het aantal mensen dat daadwerkelijk hinder ervaart.

Proefslapen
Daarnaast adviseren de gezondheidsdiensten om in bestaande en nieuwe woonwijken maatregelen te nemen om vlieglawaai te temperen, waaronder aanpassingen in bebouwing en extra geluidsisolatie, meer groen en meer recreatiemogelijkheden. Bij nieuwbouwwijken in gebieden waar men veel geluidshinder ervaart, kan men aanstaande bewoners bijvoorbeeld laten proefslapen.

De GGD’s hebben ook 65 omwonenden geïnterviewd, onder wie 16 uit Amsterdam, Amstelveen, Uithoorn en Aalsmeer. Het gaat om mensen die via actiegroepen zijn geworven, waarvan kan worden aangenomen dat ze kritisch tegenover Schiphol staan. De onderzoekers erkennen dan ook dat die groep niet representatief is.

Het merendeel geeft aan vanwege ernstige geluidshinder en slaapverstoring door vliegverkeer psychische problemen te hebben. Een deel van hen schrijft gezondheidsklachten als moeheid, stress, luchtwegklachten en hart- en vaatziekten toe aan het vliegverkeer. Een aantal gebruikt slaapmiddelen. Bij sommigen heeft het slaapprobleem gevolgen op het gebied van relaties en werk.

Naast slaapproblemen en stress werken de GGD’s ook mee aan onderzoek naar de uitstoot van schadelijke stoffen door vliegtuigen, fijnstof en ultrafijnstof voorop. Er is onder meer onderzoek gedaan op een aantal scholen rondom de luchthaven. Schiphol zelf laat onderzoek doen naar fijnstof op het vliegveld .De resultaten daarvan worden later dit jaar verwacht.

Bekijk bericht op "parool.nl "

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Hans Buurma uit Hilversum

Dit is toch te gek voor woorden, een schaam-je-dood-show van de luchtvaartsector die op deze manier geen enkele goodwill overhoudt in zijn belangrijkste markt Nederland. Tijd voor 'naming&shaming;' !

De vliegtuigen die tussen 4 en 7 uur 's morgens starten, zijn (zoals iedereen weet) vakantievluchten. Die hebben totaal niets met het netwerk te maken. Het gaat om carriers die tig keer per dag heen en weer willen vliegen om de ticketprijzen extreem laag te houden.

De enige goede oplossing is nachtsluiting in het belang van de volksgezondheid. Dus van 32.000 naar nul. Schiphol heeft jaren geleden nachtsluiting gehad en toen was er ook een goed functionerend netwerk en waren er ook veel vakantievluchten. Het kan dus wel.

Hebben op "vanzelfsprekende" luchtvaartgroei gerichte politici (VVD, CDA, D66?, PvdA?, PVV. FvD) ook interesse in goede gezondheid van medemensen? Laat uw partij dan voor gezondheid kiezen en nou eens echt serieus laten onderzoeken hoeveel luchtvaart Nederland nodig heeft voor een gezonde internationaal gerichte economie (namelijk 60 tot 70 procent van het volume in 2019). Laat dat in de verkiezingstijd luidkeels weten. Het zal u veel waardering opleveren.

Geplaatst door Kijk naar de toekomst uit Uitgeest

OMGEVINGSWET: WETGEVING, UITVOERING & HANDHAVING ONDER VUUR

Aan de nieuwe, steeds maar uitgestelde, Omgevingswet is een gezondheidsparagraaf dan wel wettelijke toevoeging vanuit het Ministerie voor volksgezondheid gekoppeld. Maar door slimme obstructie door de luchtvaartsector - met versluierende rekenmethoden die enorme hinder mogelijk maken - dreigt de intentie van deze wet te worden aangetast, de uitvoering gefrustreerd en de handhaving wederom een farce te worden.

Maar wellicht kan met de nieuwe rol van de GGD en OMT bij de aanpak van de pandemie en dit onderzoek meer aandacht worden opgewekt bij politiek en bestuur?

De samenwerking van 4 Provincies en maar liefst 56 gemeenten rond Schiphol door bestuurders - die maar liefst 8,3 miljoen bewoners vertegenwoordigen! - is een belangrijk gegeven: deze "Bestuurlijke Regie Schiphol" is namelijk mordicus tegen het concentreren van hinder via vaste routes naar straks Super preferente Polderbaan en Kaagbaan en een nieuw hoogfrequent vliegsysteem met tot 52x per uur laag aanvliegen dat door I&W en defensie wordt opgebouwd. Let wel: de Polderbaan 2.0 is een ramp voor de regio!

Zo gezien zou de door de pandemie aangezwengelde aandacht voor onze volksgezondheid wel eens tot een noodzakelijke, zorgvuldige doorvoering van de Omgevingswet met gezondheidsparagraaf kunnen leiden. Maar dan zal wel eerst de ongezonde aantasting van ons democratisch en wettelijk bestel door de luchtvaartsector (en mee heulende MRA) afgeschud moeten worden.


Geplaatst door anoniem1 uit nederland

Ik krijg er letterlijk nachtmerries van als het landende verkeer hier om 5-6 uur s,ochtends ((gedurende de rem slaap periode) over komt (niet al te vaak gelukkig) ik verzin dit helaas niet!.

Normaal droom ik zelden over vliegtuigen maar de laatste 2-3 keer dat men hier zo vroeg overkwam bij de landing droomde ik elke keer over neerstortende of op een hele vreemde manier startende vliegtuigen (waar ik dan zelf in zit).
Ik schrik wakker uit de droom en hoor de vliegtuigen overkomen en ik herinner me de vreselijke droom.

Klinkt sommigen misschien onwaarschijnlijk in de oren maar ik verzin dit niet helaas.

Geplaatst door V.O.S. uit Onder de Kolderbaan

Verloedering. Onder. Schipholbeleid.

Het is een ironie dat een landje als Nederland de luchtvaartsector zoveel gewicht in de samenleving laat drukken, terwijl het aan de gezondheidszorg het geld weer kan worden uitgeven.
In Den Haag snappen ze maar 1 ding: de 73% belang in de Schipholgroup.
De rest snappen ze gewoon weg niet.
Minister zijn moet aan kwaliteitseisen voldoen en niet zoals het is: elke kl**tzak of tr*t kan minister worden.
Voorbeeld is Wiebes, heeft een enorme puinhoop achter gelaten, gezinnen de afgrond ingedrukt en wordt niet eens vervolgd.
Dit heerschap heeft het al eerder voor elkaar gekregen om een puinhoop achter zich te laten.
Die s*fk*t van een Rutte is al niet veel beter, onder zijn 'leiding' heeft het plaats gevonden.
De luchtvaart heeft carte blanche gekregen in de 12 jaar dat zijn kabinetten er een puinhoop van hebben gemaakt.
Er is geen evenwicht meer tussen woongenot en de terreur die de mensen over zich heen krijgen, dag en nacht.

De KLM is weer aan het klagen geslagen en wil weer veel geld van de belastingbetaler om daarmee de herrie en vervuiling over de regio uit te kunnen blijven storten.
Diezelfde KLM is alom vertegenwoordigd in de late avond tot diep in de ochtend om de mensen in de dorpen boven het Noordzeekanaal hun smerig product op te leggen.
En ook nog het Coronavirus blijven verspreiden, al wordt dat natuurlijk ontkent.

Stem op een partij dat de Schipholgroup durft aan te pakken, zodat er weer evenwicht ontstaat tussen het recht op rust, reinheid en veiligheid.
Weg met dat liberale gezwets van de VVD, geeft alleen maar ellende.
In de geest van de VVD moet alles worden geprivatiseerd, we ervaren dagelijks hoeveel narigheid dat geeft.
Je betaalt je inmiddels blauw aan instellingen die geprivatiseerd zijn.
Behalve Schiphol, dat moet in de handen van de regering blijven want dat levert veel geld op ten koste van de inwoners.


Geplaatst door ir. B. van Marlen uit Uitgeest

De reacties hier zijn m.i. volkomen juist en terecht. Alleen leven we in een land waar men niet erg zorgzaam handelt naar zijn medemens. Het egoïsme viert hoogtij, dat zien we in deze crisis steeds duidelijker.

“Het kabinet is al van plan om het aantal nachtvluchten vanaf Schiphol sterk terug te brengen, van 32.000 naar maximaal 25.000 per jaar. Volgens de GGD’s moet die reductie vooral in de late avond en vroege ochtend vallen. Maar dat treft de luchtvaartsector in het hart, omdat juist dan vliegtuigen landen en starten die belangrijk zijn voor het internationale netwerk van de luchthaven.”

Terugdringen van het aantal nachtvluchten is in strijd met de mainportgedachte, waar overstappers en masse moeten in de vroege uren worden aangeleverd om de vliegtuigen te vullen (mensen die hier NIETS te zoeken hebben, maar gaan voor lagere kosten en gemak). De sector zal er alles aan doen dit tegen te gaan. Men is ook geniepig in de zin dat van ons wordt gevraagd dezelfde situatie te laten ontstaan rond Lelystad (want om terug te gaan naar 25000 (nog erg veel), moet Lelystad wel eerst opengaan).

“Ook willen de gezondheidsdiensten een beter systeem om geluidshinder te meten. Vlieglawaai wordt nu vooral berekend, waardoor er forse afwijkingen voorkomen met het aantal mensen dat daadwerkelijk hinder ervaart.”

Er zijn inderdaad verschillende indicaties, dat de berekeningen stelselmatig onder geluidsmetingen zitten. Maar uiteindelijk moeten Lden en Lnight altijd worden berekend met een wiskundige formule. Ik heb dit nu gedaan voor Uitgeest na weken van ontwikkelen en testen van algoritmen. Wat hieruit blijkt is dat er tijdelijk nog veel ongunstiger periodes zijn dan een jaargemiddelde weergeeft (maar toegegeven ook soms betere). Wat ik ook vond is dat als we de oude maat Ke gebruiken (in 2000 afgeschaft en vervangen door Lden voor Schiphol), dat wij nu al boven de 35 Ke uitkomen (ver buiten de door de overheid gepresenterde zgn. ‘gelijkwaardige’ 58 dB(A) Lden contour. Binnen deze (35 Ke) maat zouden bouwbeperkingen moeten gelden! Daarnaast vond ik dat wij de afgelopen 14 jaar slechts 3 ‘akoestisch gezonde maanden’ kenden, namelijk: april, mei en juni 2020 (door corona). Met ‘akoestisch gezond’ bedoel ik Lden niet hoger dan 45 dB(A). Ik heb ook een berekening gemaakt van het aantal vluchten dat per 2019 al teveel was om een gezonde leefomgeving te creëeren. Dit kwam uit op ca. 85000 op jaarbasis. Nu al dus!

Mijn conclusies zijn dan ook:
• De sector heeft zich akoestisch rijk gerekend en mag een enorme hoeveelheid herrie produceren. Er gaat letterlijk een hele andere werkelijkheid schuil achter de door de sector gepresenteerde plaatjes.
• De (niet deskundige, maar ook niet ethisch hoogstaande (sorry)) politici hebben dit wettelijk bekrachtigd (Netelenbos en Kok in 2000, PvdA).
• Veel woonplaatsen in het zgn. ‘buitengebied’ hebben nu al een te hoog Totaal Volume Geluid in Lden (en nog meer in Ke) en dit gaat nog veel erger worden met superpreferente banen.
• Elke vorm van handhaving ontbrak, zodra grenzen werden bereikt zijn ze opgerekt.
• De overheid en de luchtvaartsector hebben een cultuur geschapen van list en bedrog, die de kinderopvangtoeslagaffaire (KOTA) tot kinderspel reduceert.
• Men gaat gewoon door met het verzieken van dit land omwille van de winst in regio Amsterdam en elke vorm van effectieve inspraak door omwonenden wordt vernietigd.
• Dit noem ik ook: ongekend onrecht!

Op 26 jan a.s. zal ik deze boodschap uitdragen op de BEELDBEPALENDE avond voort de gemeente Uitgeest.

Mijn BEELD zal u duidelijk zijn!

Geplaatst door Jaap uit Bussum

De avondklok zou ook voor de luchtvaart moeten gelden. Of beter: juist en alleen voor de luchtvaart!

Geplaatst door anoniem1 uit nederland

De luchtvaart sector heeft een uitzondering gekregen voor de negatieve sneltest hetgeen natuurlijk te verwachten was.
Volgens het omt is de werkwijze zodanig aangepast dat het net zo veilig is als een negatieve sneltest.

Als dat klopt dan zou een negatieve sneltest toch ook geen probleem moeten zijn ?


Geplaatst door Jaap uit Bussum

@ Anoniem. Je zou die test toch ook bij aankomst kunnen doen?