Platform Vlieghinder Kennemerland
 

GGD-GHOR noemt overlast van vliegverkeer groot probleem

 |
 Geplaatst door: 2eHans 
 |
 Bekeken: 1024 
|
 NHD 
HvS_GGD-logo.png

In coronajaar 2020 werd minder gevlogen, maar omwonenden van Schiphol en de andere vliegvelden ervoeren meer geluidhinder en slaapverstoring dan in 2016. Dat blijkt uit GGD-onderzoek.

,,Vooral in de gebieden rondom de grotere vliegvelden, komt geluidhinder en slaapverstoring door vliegverkeer voor’’, schrijven de onderzoekers van GGD GHOR Nederland in het ’Belevingsonderzoek geluidhinder en slaapverstoring luchtvaart 2020’, dat begin deze week naar de Kamer is gestuurd: ,,Zo is het probleem groot in de wijde omtrek van Amsterdam Airport Schiphol. In zestien gemeenten wordt onder 18- tot 64-jarigen door meer dan tien procent ernstige geluidhinder ervaren. Wanneer wordt ingezoomd op wijk- of buurtniveau, vallen de percentages nog hoger uit.’’

Het gaat in het rapport niet om gemeten lawaai van vliegverkeer maar om hoe mensen dat lawaai ervaren. De onderzoekers hanteren bij het begrip geluidhinder de definitie van de World Health Organization (WHO): een verzamelterm voor allerlei negatieve gevoelen, zoals ergernis, ontevredenheid, boosheid, teleurstelling, zich teruggetrokken voelen, hulpeloosheid, neerslachtigheid, ongerustheid, verwarring, het zich uitgeput voelen en agitatie.
Polderbaan

In het onderzoek: ,,Met name in de gemeenten Aalsmeer (40 procent), Uithoorn (34 procent), Heiloo (24 procent), Castricum (21 procent) en Amstelveen (21 procent ) wordt veel geluidhinder ervaren van vliegverkeer. Het hoge hinderpercentage in Heiloo en Castricum laat zien dat de impact van de Polderbaan ook in verder weg gelegen gebieden in het noorden wordt ervaren.’’

De andere preferente baan - de Kaagbaan - laat eveneens uitschieters zien, op relatief grote afstand van Schiphol. De onderzoekers: ,,In de invloedssfeer van de Kaagbaan ervaren inwoners ook veel ernstige geluidhinder, bijvoorbeeld in Oegstgeest (18 procent) en Kaag en Braassem (17 procent).
Slaapverstoring

Behalve naar geluidhinder is deelnemers aan het onderzoek ook gevraagd naar slaapverstoring. Als de WHO-norm voor geluid van vliegverkeer wordt nageleefd, zou maximaal elf procent van de inwoners last hebben van ernstige slaapverstoringen door geluid van vliegverkeer. In heel Nederland zijn er zes gemeenten waar meer dan elf procent van de 18- tot 64-jarigen wakker ligt. Allemaal in de regio rond Schiphol: Aalsmeer (23,7 procent), Amstelveen (11,2 procent), Castricum (12,5 procent), Heiloo (11,1 procent), Uitgeest (11,3 procent) en Uithoorn (16,8 procent).

De ’randen van de nacht’ - tussen 22 en 23 uur en tussen 6 en 7 uur - blijken een pijnpunt als het gaat om slaapverstoring, melden de onderzoekers. Op Schiphol gelden alle vluchten tussen 23 en 7 uur als nachtvluchten. Het aantal toegestane nachtvluchten gaat in altijd nog niet vastgestelde Luchthavenverkeersbesluit (LVB-1) omlaag van 32.000 naar maximaal 29.000 per jaar. Maar daar vallen vliegbewegingen tussen 22 en 23 uur dus niet onder.

Een goede analyse van trends over slaapverstoring is volgens de onderzoekers nu nog niet te maken. Slechts enkele GGD-regio’s hebben tijdens de vorige Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen in 2016 de slaapverstoring gemeten. Op basis van deze gegevens lijkt slaapverstoring door vliegverkeer redelijk stabiel. Door GGD Kennemerland is slaapverstoring al langer gemeten en daar bleef tussen 2008 en 2016 het percentage ernstig slaapverstoorden vrijwel gelijk bij een gelijkblijvend aantal nachtvluchten van Schiphol.

De onderzoekers dringen erop aan serieus in te zetten op het verminderen van geluidbelasting in de (randen van de) nacht ter preventie van slaapverstoring. De nachtelijke geluidbelasting wordt in de regel uitgedrukt in ’Lnight’, de maat voor gemiddelde geluidbelasting tussen 23 en 7 uur (40 decibel gemiddeld). Maar die maat kan volgens de onderzoekers niet leidend zijn, omdat een klein aantal nachtvluchten (piekbelasting) de slaap ernstig kan verstoren. ,,Het uitgangspunt zou moeten zijn: zo min mogelijk vluchten in de (randen van de) nacht en - als het niet anders kan - met zo stil mogelijk materieel.’’
Minder vliegbewegingen

Opmerkelijk: in 2020 werd er veel minder gevlogen vanwege de coronapandemie. Schiphol noteerde bijvoorbeeld bijna 241 duizend vliegtuigbewegingen, ruim 53 procent minder dan in 2019 (bijna 497 duizend vliegbewegingen). Maar dat gegeven leidt niet tot daling van de ervaren hinder. Ten opzichte van vorige gezondheidsmonitor is er juist sprake van een toename. De onderzoekers: ,,Kijkend naar het landelijk gemiddelde, was er een significante stijging waarneembaar van 3,1 procent naar 3,7 procent onder 18- tot 64-jarigen.’’

Kennelijk zijn we gevoeliger geworden voor ’herrie’. De onderzoekers constateren dat in 2020 ook bij andere bronnen van geluid - zoals wegverkeer - mensen méér hinder ervaren. Het wegverkeer was in 2020 net als het vliegverkeer sterk gereduceerd, vanwege lockdowns en thuiswerkadviezen.
Ver van Schiphol

Bewonersorganisaties zijn hoe dan ook blij met het onderzoek. ,,Belangrijke vaststelling dat ernstige geluidshinder en slaapverstoring zich ook voordoet ver van Schiphol en onder primaire banen, de Kaagbaan en de Polderbaan’’, stelt Matt Poelmans van de bewonersdelegatie in de Omgevingsraad Schiphol. ,,Belangrijk ook omdat het onderzoek de theoretisch berekende hinder corrigeert voor de daadwerkelijk ervaren hinder.’’

Het volledige onderzoek kunt u hier lezen.

Bekijk bericht op "NHD"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door B. van Marlen uit Uitgeest

Gepleit wordt voor minder nachtvluchten, maar Schiphol doet precies het tegenovergestelde. Op de Polderbaan hebben we nu gedurende de GEHELE nacht beginnend om 23:00 h vliegtuigpassages (30-70 stuks) met piekwaarden van 55-75 dB(A) (op meetpunt nm27 te Uitgeest), waarvan vele pretvluchten van Transavia. De meesten zitten tussen de 60-65 dB(A), volgens de vroegere Ke systematiek telden deze niet eens mee! Daarnaast nog steeds vrachtoestellen (B-747) met meer dan 70 dB(A), wat overeenkomt met een schreeuwer vlak naast je bed! Twee of drie ervan verzieken de nachtrust al volledig. Het kan de sector geen mallemoer schelen, ze gaan er gewoon mee door. Dit heet ‘mainport-beleid’ of ‘publiek belang’.

De Bocht om Uitgeest kan echter wat verlichting gaan geven (na ruim 20 jaar geluidsterreur!), dat dan weer wel, maar zal de herrie ook weer verplaatsen.

En straks met ‘optimale vaste routes’ wordt overdag een complete hel van continue herrie geschapen aan alle randen van dorpen en steden in Noord-Holland (ook in de omgeving van de Kaagbaan)!

Men stuurt op het verminderen van het TOTAAL aantal gehinderden (rond Amsterdam), met de mogelijkheid mensen op te offeren als tweederangsburgers, en dit gaat ook gebeuren, zelfs als het aantal vluchten zou afnemen! Laat u niet besodemieteren!

Het past overigens allemaal in de slinkse geluidsnormen Lden en Lnight, die wettelijk vastliggen, met veel te hoge grenswaarden.

Geplaatst door anoniem1 uit nederland

Af en toe een vliegtuig is geen enkel probleem. Zelfs redelijk vaak een vliegtuig is op zich nog wel te doen.

Maar bij een bepaald niveau,een bepaald soort geluid en volume (het gierende en fluitende geluid van de flappen vol open in combinatie met gas geven) en een bepaalde frequentie slaan je hersens volledig op tilt. Dat kan al na 1-2 uur zijn als de vliegtuigen constant om de minuut met heel veel lawaai overvliegen.
Je kan dan niets meer doen,je kan je nergens meer op concentreren. Je bent volledig verlamd. Het is voor je hersens hetzelfde als het shellshock syndroom.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Shellshock_(psychiatrie)

Het geluid van op lage hoogte bochten makende vliegtuigen en vliegtuigen die met de flappen uit en halfvol gas landen is met niets te vergelijken. Het is verschrikkelijk.
Wij wonen dicht bij een drukke spoorlijn waar ook snachts veel treinen rijden. Daar wen je aan en daar heb je geen last van,op een gegeven moment hoor je het niet meer bewust.
Het is een ander soort geluid en de frequentie is veel lager.

Dat er meer overlast is ervaren dat is logisch al is het aantal meldingen van overlast bij bas wel gedaald volgens mij. Mensen hebben meer thuisgezeten en thuisgewerkt. Scholen zijn dicht geweest. Misschien dat een besmetting ook invloed heeft op de gevoeligheid van mensen voor verstoringen in de omgeving. De effecten van een besmetting in aanmerking genomen lijkt mij dat zeker een mogelijkheid. Zeker bij mensen die langdurige effecten van een besmetting ondervinden.

Schiphol wil helemaal niks doen. De reductie naar 440k vluchten betekend dat er meer mogelijkheden zijn voor hinderreductie. CDA landingen zijn meer bereikbaar geworden door een lagere belasting van de lvnl en omdat het minder druk is. Hoger aanvliegen en sneller stijgen kan gemakkelijk. Het is de weigering van de sector om ook maar iets te doen aan de overlast die nog het meest storende is. Het intresseert ze werkelijk waar helemaal niets.

De extreme overlast is hier vooralsnog grotendeels verdwenen maar dat is meer geluk en toeval dan wijsheid van de sector. Voor vele anderen is de extreme overlast er nog steeds.