Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Gezondheid van omwonenden en kostenplaatje tellen ook mee bij wel of niet heropenen vliegbasis De Pe

 |
 Geplaatst door: Redactie (Wim) 
 |
 Bekeken: 236 
|
 ed.nl - 27-12-2021 
1280px-Aankomst_F-35_Leeuwarden-8.jpg
F35 boven Friesland
Credit: Defensie

Door Hans Vermeeren

HELMOND - Voordat er een besluit wordt genomen over het heropenen van vliegbasis De Peel wordt er onderzocht hoe omwonenden hun gezondheid beleven. Het ministerie van Defensie zal de GGD hierbij betrekken.

Het gaat dan om eenzelfde soort studie als enkele jaren geleden is uitgevoerd onder de omwonenden van Eindhoven Airport. Die kwam er destijds op initiatief van voormalig CDA-kopstuk Pieter van Geel, aangesteld als 'verkenner’ om de toekomst van de luchthaven bij Eindhoven te onderzoeken.

Alle resultaten zullen worden betrokken bij het besluit door de minister van Defensie over de vraag of de basis weer in gebruik wordt genomen of niet.


Mede als gevolg van de resultaten van dat GGD-onderzoek werden het gebruik en de groei van die luchthaven stevig aan banden gelegd. Dat gebeurde met name omdat omwonenden vooral vroeg in de ochtend, laat op de avond en in het weekend enorme geluidshinder ondervonden van het vliegverkeer van en naar Eindhoven.

Buiten gebruik
Bovendien komt er nog een ‘kosteneffectenanalyse’ van het na bijna dertig jaar weer in gebruik nemen van deze de vliegbasis ten oosten van Gemert-Bakel. Er moet daarvoor flink in de luchthaven worden geïnvesteerd: de start- en landingsbaan zal eerst moeten worden gerenoveerd.

Beide onderzoeken worden in de eerst helft van het volgend jaar uitgevoerd. Defensie kondigt ze aan in de zogenoemde reactienota op de bijna zeshonderd zienswijzen die bij het ministerie zijn ingediend over de plannen met de basis in Vredepeel. Alle resultaten zullen worden betrokken bij het besluit door de minister van Defensie over de vraag of de basis weer in gebruik wordt genomen of niet.

Zware dobber
Voordat dit besluit genomen kan worden, zal er ook nog een zogeheten milieueffectrapportage moeten worden opgesteld. Wat zijn de gevolgen voor de leefomgeving en de natuur. Met name daar wacht Defensie een zware dobber, zo erkent het ministerie zelf, vanwege de stikstofproblematiek.

Er is namelijk een vergunning van het ministerie van Landbouw en Natuur nodig op grond van de Wet natuurbescherming. Anders kan de luchthaven niet weer opstarten. Dat komt omdat er beschermde natuurgebieden in de directe omgeving liggen van de vliegbasis De Peel - die officieel sinds enkele jaren Luitenant-generaal Bestkazerne heet.

De minister van Infrastructuur en Waterstaat moet ook nog een vergunning verlenen voor de heropening. Dat betekent dus dat er inmiddels drie ministeries betrokken zijn bij de plannen.

Zeer concreet
Dat die plannen al zeer concreet zijn, komt uit de nota ook nadrukkelijk naar voren. De nu al aanwezige wettelijke mogelijkheden in de vorm van 'geluidruimte’ om vanaf deze basis weer te gaan vliegen, kan Nederland niet missen.

De Peel is een van de acht militaire luchthavens in Nederland en de enige die nu niet in gebruik is. Mogelijkheden om elders vliegtuigen te stationeren zijn er om uiteenlopende redenen niet.

Wat vooraf ging:

Defensie maakt in de zomer van 2019 bekend dat het overweegt weer te gaan vliegen vanaf de in 1993 buiten gebruik gestelde vliegbasis De Peel.

Die plannen roepen in de zes Peelgemeenten reacties vol scepsis op.

Ook de politiek loopt niet warm. De gemeenteraad van Gemert-Bakel eist dat er meer onderzoek naar wordt verricht.

De toestellen die vanaf de vliegbasis gaan vliegen, zijn nieuwe F-35's. Daar komen al flink wat klachten over.

Al met al valt een besluit over de heropening op zijn vroegst in 2024 te verwachten.

Ook komt er een enquête naar het draagvlak voor heropening van De Peel onder omwonenden.


Bekijk bericht op "ed.nl - 27-12-2021 "

Reacties op dit bericht