Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Gezondheid tienduizenden Nederlanders verder onder druk door LVB

 |
 Geplaatst door: Redactie (Wim) 
 |
 Bekeken: 444 
|
 schipholwatch.nl - 02-07-2021 
PVRC_-_mannetje_kaal-2.jpg

Als het nieuwe luchthavenverkeersbesluit (LVB) van demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen wordt goedgekeurd, komt de gezondheid van vele tienduizenden landgenoten nog verder onder druk te staan. De Commissie MER heeft zienswijzen op het besluit onvoldoende meegewogen om dit te voorkomen.

Dit meldt geluidsexpert ir Bob van Marlen in een reactie op de toetsing door de Commissie MER (CieMER) van het LVB2021.

“De commissie gaat er veel te makkelijk vanuit dat aan de gelijkwaardige bescherming van burgers ten opzichte van eerdere besluiten tegemoet is gekomen. Men acht het aannemelijk dat de gehanteerde rekenmodellen kloppen, maar gezien de grote financiële belangen van de luchtvaartsector en de twijfelachtige reputatie in het gebruik van deze rekenmodellen, is het nog maar de vraag of die modellen en de uitkomsten zijn te accepteren”, aldus Van Marlen.

“De commissie had op zijn minst een poging moeten doen om de modellen na te rekenen en te verifiëren. Dat is nu niet gebeurd, men volstaat met de opmerking dat de gebruikte gegevens en rekenmodellen ‘over het algemeen herleidbaar’ zijn. Dat vind ik te zwak.”

Nóg meer ‘geluidruimte’
De CieMER gaat nergens in op het bezwaar dat is aangetoond dat al bij de vorige overgang van Kosten-eenheden naar de Lden-norm sprake was van een verslechtering van de geluidssituatie voor burgers. Het leidde tot een sterke toename van het aantal vluchten, vooral in de vroege ochtend en de late avond. “De nieuwe grens van 58 decibel is te hoog en geeft nóg meer geluidruimte.”

“Ik zie dit als de zoveelste truc om Schiphol te kunnen laten groeien. Dat spel gaat nu straks bij de herziening van het luchtruim gewoon verder”, aldus Van Marlen.

De CieMER gaat te makkelijk overstag en stemt in met een handhavingsregime dat omwonenden nog minder bescherming biedt dan het vorige stelsel. “Ook dat stelsel kende al veel manco’s en werd zwaar bekritiseerd. Op het moment dat dat stelsel beperkingen ging opleggen en dus de burger begon te beschermen, moest het worden vervangen door een stelsel met meer vrijheden voor de luchtvaart.”

40 Procent meer vliegverkeer
“De commissie aanvaardt kritiekloos de verslechtering van de leefomgeving in met name de regio’s onder de Polder- en Kaagbaan. Zij looft de presentatie door de sector van de geluidscontouren voor 2015 en 2020. Maar benoemt niet dat de toename van anderhalve decibel leidt tot een groei van het vliegverkeer met 40 procent! Daarbij gaat de commissie volledig voorbij aan het recht op een gezonde leefomgeving en vindt het kennelijk prima dat de gezondheid van deze mensen wordt opgeofferd ten gunste van mensen die dichterbij het vliegveld wonen.”

Van Marlen wijst erop dat het verplaatsen van geluid naar andere regio’s en andere mensen een vaker gebruikte tactiek is.

WHO-normen genegeerd
Een lichtpuntje is volgens Van Marlen wel dat de commissie heeft verzocht om aanvullende informatie over jaargemiddelden en piekbelastingen binnen een aantal gebieden rond Schiphol en heeft gevraagd om de bijdragen van andere geluidsbronnen ook mee te nemen. “Maar zij geeft dan weer niet aan voor welke gebieden dat moet worden gedaan en wat er met die gegevens gaat gebeuren, terwijl het van groot belang is om bewoners te beschermen tegen dit overmatige geluid.”

Van Marlen stoort zich er aan dat de CieMER op geen enkele wijze de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO betrekt in haar beschouwingen. “Er wonen nu al meer dan 2 miljoen mensen binnen de contour van 48 decibel Lden, terwijl de WHO de ‘gezondheidsgrens’ heeft bepaald op 45 decibel. Het aantal mensen dat gedwongen in een ongezonde leefomgeving woont, wordt alleen maar groter met verdere groei van Schiphol.”

Lees hier de volledig uitgewerkte kritiek van ir Bob van Marlen

Bekijk bericht op "schipholwatch.nl - 02-07-2021"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Frank van den Kommer uit Zaandam

Ik hebgetracght het artikel te lezen over de 'tienduizenden' Nederlanders ...

Door mijn hersenschade lukte dat maar ten dele,
Zelf schrijven lukt mij wel aardig, wat ik dus nu maar doe.

Schiphol houdt mij nu al bijna 10 jaar in een beklemmende wurggreep.
In 2012 liep ik door een operatie hersenschade op.
Sindsdien is mijn leven een Hel.
Niet in de laatste plaats door het vliegtuiglawaai van Schiphol. Dit lawaai drijft mij van tijd tot tijd tot het uiterste. Op het randje van de Waanzin.

Ik ben nu 63 jaar oud en leef mijn hele leven in de Zaanstrek. Schiphol ben ik mee groot geworden en ik maakte mij er nooit al te druk om.
Totdat ik in 2012 dus hersenschade opliep.

Mijn 'filter' voor geluiden is 'beschadigd'. Werkt niet meer, waardoor juist het geraas van straalmotoren een niet ontkoombare bron van Frustratie is.

Ik woonde destijds in Zaandijk, onder de Oostelijke uitvliegroute van de Polderbaan.
De toestellen kwamen op 1000 meter hoogte mijn slaapkamer voorbij. Ik kon de mensen bijna nog zien zitten.

Ik raakte door het dolle. Vanuit de revalidatie in Heliomare, de hele dg thuis in mijn bed met mijn laptop als enige uitlaatklep.

Ik ben toen de vliegtuigen gaan volgen op Radar Net en van het een kwam het ander.

Ik ontdekte dat de RIVM-Schiphol kaartjes met de geluidscontouren niet overeenstemden met wat ik waarnam. (Fysiek, met mijn eigen ogen zag!)
Hierdoor ben ik dit gaan bestuderen en kreeg daarbij een heel vreemd gevoel dat ik niet kon bewijzen. Maar voor mij klopten de kaartjes niet, maar waren zij een volstrekt gemanipuleerde weergave van de realiteit !
De contouren vielen EXACT binnen de bewoonde gebieden, iet wat op zich al vreemd is.
Dat door ook nooit kritiek op was verbaasde mij nog meer.
Het bleek een aperte leugen te zijn. Opgesteld door het RIVM (dat wij inmiddels wel kennen van andere onwaarheden en onjuiste voorstellingen van de realitei.

Maar de schellen vielen mij pas écht van de ogen toen ik op de Radar een vliegtuig zag aankomen, overvliegen en een bocht maken boven Purmerend.
Tot Purmerend kon ik het vliegtuig duidelijk horen !

Met de Radar en Google Earth was de route haarfijn te volgen.
Het kwam er op neer dat het vliegtuig nog op 11 Kilometer van af de start route hoorbaar was, wanneer deze rechtuit wordt doorgetrokken naar Alkmaar.
11 Kilometer naar het Oosten !
Maar dat moest betekenen dat dit ook minimaal 11 Kilometer naar het Westen moet zijn !

Dus een geluidsspoor producerend van 2x 11 Kilometer breed !!!
Dat is op een haar na de totale breedte van de hele provincie, van Beverwijk tot Volendam !!
(en neemt nog toe al naar gelang het vliegtuig hoger komt !).

Stel je dat eens vóór ! 20 kilometer breed, bulderend geluid in de hemel boven je !
Zo hebben wij het niet geleerd.
MAAR DIT IS WEL DE WERKELIJKHEID ! (KIJK HET MAAR NA !)
En niet één vliegtuig, maar honderden per dag . Iedere twee minuten ééntje.

Ik schreef er ongeveer dit verhaal bij vergezeld van schermfoto's, kaartjes e.d. als onderbouwing e stuurde dit naar diverse media.
Niets .
Alleen het Haarlems dagblad stuurde een journalist en fotograaf en kwam ik i de krant met mijn verhaal.


Maar net als nu, interesserde niemand zich voor dit fenomeen.
"Ik hoor nooit wat"! "Waar maak je je druk om"?
Het liep op een dood spoor uit.

Ik verhuisde naar Zaandam West en kijk uit mijn flatje op Westzaan.
Ik zie ze weer voorbij komen. Op de radar en vanuit mijn raam....
Met Noorden wind stijgen ze op naar het Noorden en dan is het lawaai als vanouds.
Met dat verschil dat nu ook nog eens de Zwanenburgbaan een toontje mee zingt !
Dus wordt ik nu van twee kanten gek gemaakt.

Bij BAS mocht ik niet meer meedoen omdat ik als "veelklager" te boek kwam te staan.
Ik ben machteloos in mijn eentje.
Kontakt gehad met de Actiegroep Hoofddorp, maar dat doofde ook uit.

Nu is er het nieuwe meldpunt "MeldVliegherrie.nl" waar ik ongestraft mag melden.
Maar door de ervaringen geneer ik mij inmiddels om veel te klagen. Hoe gek kunnen ze je maken?
Maar ik zet nu door.
Ik ben geen 'veel klager', nee Schiphol is een "VEELPLEGER" ! Al talloze keren veroordeeld, gesanctioneerd en wat nog meer, ze gaan gewoon door !
Ik overtreed geen wetten, zij wel !
Neem maar het Nachtvluchten verbod.
Wordt niet gehandhaafd, dus komen ze er weer mee weg ....

Wie ziet de logica nog meer van de 20 Kilometer, waarbij de RIVM kaartjes broddelwerk zijn.
Ik hoor het graag eens !

Frank

Geplaatst door Frank van den Kommer uit Zaandam

Overigens was ik bovenstaande reactie begonnen te schrijven omdat ik furieus werd over de titel!
"Gezondheid van tienduizenden ...."

Mijn laatste 'onderzoekje betrof namelijk een voor mijn eigen begripsvorming gemaakte inventarisatie van de omwonenden van Schiphol.

Dit afgezet tegen de op internet circulerende kaartjes over locaties waar de meeste meldingen vandaan komen, dan heb je een idee van het oppervlak. En dit gebied beslaat globaal de drie Randstad provincie Utrecht en Noord- en Zuid Holland.

Nu weten we dat maar een paar procent melding maakt, maar dat er dus heel veel mensen wél last ondervinden en dat niet rapporteren.

Uitgaande van het totaal aantal inwoners van deze drie provincies, dan komt dat op 7.975.172 mensen.
(Laat ik eerlijk zijn; maar daarvan zal natuurlijk iet iedere uithoek last ondervinden !).

Maar we hebben het wél over een agglomeratie van 8 Miljoen mensen en niet van 'enkele Tienduizenden' !!!

Ik vind dit een nogal denigrerende titel voor het artikel, die weinig recht doet aan de klachten van het ondervonden overlast van het vlieglawaai. Het wordt zo afgedaan als ''een paar duizend mensen' ten opzichte van "De motor van onze Economie", zoals Rutte dat Fijntjes weet uit te drukken. Maar 8 Miljoen mensen, nou, laten het er 4 Miljoen zijn, is dat dan 'geen factor van de Economie'?

Miljoenen mensen die regelmatige stress ondervinden en slapeloze nachten ondervinden, slaappillen of andere medicatie gebruiken, juist vanwege "Marks' Motor"?

Ik vind dit dan ook een schandalige neerbuigende titel en de verwijzing naar de 'Rekenmodellen' moet m.i. óók geschrapt worden, omdat die uit Puur Bedrog bestaan, gelet op mijn betoog in het bovenstaande artikel.
(en niet te vergeten, de manipulaties met de cijfers van de 'meetpalen'.)

Ik heb gezegd.


Geplaatst door B. van Marlen uit Uitgeest

Beste mensen,

De dieptrieste reactie van Frank van den Kommer laat zien wat wij blijkbaar over ons heen moeten laten komen. Ik heb me uitgebreid in deze materie verdiept en zelf een meet- en rekenmodel opgemaakt (eigen ‘burgerinitiatief’). Hoe meer ik te weten kwam, hoe meer ik bewust werd van het slinkse en misdadige handelen van de luchtvaartsector in nauwe samenwerking met de overheid. Een vergelijking is nauwelijks te vinden, misschien komt het gedrag van de overheid in de toeslagenaffaire er nog het dichtst bij. Het recht op een normaal gezond leven wordt letterlijk voor tienduizenden mensen in dit land vertrapt! Het verbaast me steeds dat men dit maar accepteert en er niet harder tegen ageert.

Het geniepige is dat deze ontoelaatbare herrie over een steeds groter gebied wettelijk is vastgelegd als acceptabel en de luchtvaartsector bijna ongehinderd zijn gang kan gaan. Dit zit hem in de uiterst geraffineerde Lden-maat en de veel te hoge grenzen die men zich heeft toegerekend. Daarnaast heeft men stelselmatig elk stelsel dat handhaafbare grezen oplegde onderuit gehaald zodra dit berperkend begon te worden en vervangen door een slapper regime, dat de luchtvaartgroei optimaal door laat gaan. Klinkklare leugens van dhr. Alders, waar ik in onze zienwijze op heb gewezen worden door de beoordelaars in de Cie MER volkomen genegeerd, wat natuurlijk op zijn zachtst gezegd merkwaardig is en mijns inziens uiterst verdacht.

Dit verzieken van de leefomgeving is een nieuwe fase ingegaan met hoogfrequent aanvliegen van de Polderbaan en later de Kaagbaan. Dit betekent vliegtuigpassages om de 70 s jankend over onze huizen door gebruik van de NeXtGen navigatietechniek. Ik heb dit al eenmaal geconstateerd, op 31 juli 2021 van 1900-1930 h. Het zal steeds meer gaan toenemen. Dit is niet anders dan regelrechte terreur.

Opmerkelijk is dat de Cie MER het Schipholgedrag goed lijkt te gaan keuren, alhoewel men wel om ‘aanvullingen’ heeft geplaatst. Maar gold dit ook niet voor de stikstofberekeningen voor Lelystad Airport, zo knap onderuitgehaald door mijn ‘collega’ Leon Adegeest?

De cultuur bij de overheid is nog steeds liegen en bedriegen en het faciliteren van misdadig gedrag bij bedrijven (bv. TATA Steel) en de luchtvaartgroei overeenkomstig het neo-liberale gedachtengoed van de VVD. Dit kan niet anders leiden dan tot ernstige botsingen met omwonenden.

Leest u a.u.b. verder op: https://liegenenbedriegen.webnode.be
U zult het herkennen.