Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Gezondheid- en belevingsonderzoeken (1996-2015) rondom luchthavens

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 997 
|
 rivm.nl (17-01-2017) 
hv_overig_2692.jpeg

Publiekssamenvatting
Mensen kunnen dezelfde geluidsterkte anders beleven. Zo blijkt dat omwonenden hetzelfde aantal decibellen per regionaal vliegveld verschillend ervaren. Dit komt doordat omstandigheden op en rond de luchthavens van invloed zijn op de manier waarop geluid wordt ervaren. Het aantal en het type vliegtuigen zijn onder andere van invloed op de beleefde hinder. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de verwachtingen over de toekomstige hoeveelheid vliegverkeer en de bijbehorende hoeveelheid geluid.

Meten

Hinder door luchtverkeer kan op twee manieren in kaart worden gebracht: met berekeningen of met een zogeheten belevingsonderzoek. De nationale rekenformule, die in 2002 voor Schiphol is opgesteld, wordt ook gebruikt om toekomstverwachtingen voor regionale luchthavens te berekenen. Deze rekenmethode houdt minder rekening met lokale actuele omstandigheden doordat hij een algemene weergave van de hindersituatie geeft.

Beleven

Belevingsonderzoeken zijn nuttige instrumenten omdat ze recht doen aan de veelheid van factoren die geluidhinder bepalen. Het is dan wel van belang dat ze op dezelfde manier zijn opgezet zodat de resultaten goed met elkaar kunnen worden vergeleken.

Om de verschillen tussen de regionaal beleefde hinder nader te onderzoeken, zijn enkele vragen toegevoegd aan de landelijke GGD-monitor volksgezondheid. Dit is een gestandaardiseerd, vierjaarlijks onderzoek dat een beeld geeft van de ervaren gezondheid in Nederland in brede zin. Op deze manier wordt inzicht verkregen in de geluidhinder rond regionale luchthavens en de eventuele verschillen daartussen.

Voor deze inventarisatie heeft het RIVM een overzicht gemaakt van de belevingsonderzoeken die in de periode 1996-2015 zijn uitgevoerd rond de regionale luchthavens van nationale betekenis.

De link naar het onderzoeksdocument treft u onderstaand aan.

Bekijk bericht op "rivm.nl (17-01-2017)"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door annoniem uit Heiloo

Haha, die is goed verzonnen!
Nijhuis zou kunnen zeggen:

"Nee, Schiphol heeft door de komst van moderne vliegtuigen een hele grote winst geboekt op het gebied van hinder beperking voor de omgeving, dit is duidelijk zichtbaar in de rapportages. Wij zijn van mening dat we nóg groter kunnen groeien."

maar eigenijk bedoelt hij:

"Nee, Schiphol heeft door creatief met cijfers om te gaan een hele grote winst geboekt op het gebied van hinder beperking voor de omgeving, dit hebben we gedaan door de klachten in aparte hokjes te stoppen zoals gemeten hinder en belevenis hinder. De getallen komen dan voor ons gunstiger uit dus wij zijn van mening dat we nóg groter kunnen groeien."

"ach en al die omwonenden, laat ze maar lekker zeuren, ze leveren lang niet zoveel geld op als ik doe"

Geplaatst door anoniem

Is het een idee om OVERLAST SCHIPHOL - VIA VLIEGHINDER aan te kaarten bij de MONITOR zodat er meer publiciteit komt voor de milieuschade en de persoonlijke schade die wordt aangericht. Of via URGENDA?

Geplaatst door anoniem

uuh,is er niet nog een derde manier om de hinder in kaart te brangen?
De wetenschappelijke method van meten=weten?

Geplaatst door lies uit amsterdam

Urgenda vorig jaar tevergeefs door mij benaderd met het verzoek een rechtszaak aan te spannen tegen Schiphol cs.

Geplaatst door Mariannne uit Castricum

Anoniem heeft wel een punt in de eerste reactie hierboven.
Alles wat Nijhuis schrijft vertelt is van zo'n ongelofelijke vuigheid dat je je gaat afvragen zijn dit soort zetbazen wel in staat om enige besef te hebben wat wij als inwoners allang weten dat Schiphol met al zijn maatschappijen een grote manifesto is van vervuiling, a- moreel besef en een volstrekte normloosheid. ( samen op cursus geweest bij Samen Lager Onderwijs S.L.O. ) met de schamele leiders die Nederland volop aantrekt en niet meer kwijtraakt. Zie Alders en consorten. Een voorbeeld van het a- morele besef is onlangs gebeurd door die bovenstebeste KLM door mensen die een tijdelijke Amerikaanse verblijfsvergunning hebbenom in Amerika te wonen door dat een ernstig diep gestoorde persoonlijkheids " de president van een groot land" een decreet heeft uitgevaardigd door ze de toegang te weigeren en niet in te laten stappen in Amsterdam aan mensen met diepe
trauma's. En ja, hoor de KLM was meteen de hakkenklapper. En ja hoor, nadat de rechters het besluit opschorten wordt er door de meedogenloze pers meteen het bericht overgenomen dat de KLM blij is met het uitstel. Wat een schijnheiligheid van dit bedrijf en pers.
Het is van alle tijden.De mens is onmachtig en onwetend om een werkelijke betere wereld te ontwerpen voor andere mensen in andere culturen, de natuur is geminimaliseert, de vernietiging van vogels, nu ook in Lelystad etc. Trouwens het bedrijven terrein van Nijhuis in zijn almachtige
brein zal gelijk Icarus in zee neerstorten. Gewoon de tijd nemen, het gebeurt.

Geplaatst door Thijs uit Heiloo

Ook ik heb aan Urgenda gedacht, zie hier de reactie op mijn vraag of zij zich willen inzetten voor een betere leefomgeving welke wordt beschadigd door schiphol:

"Veel dank voor uw bericht. Goed en begrijpelijk punt!
Onze focus ligt echter elders, niet omdat Schiphol minder belangrijk is, maar omdat wij niet alles kunnen doen.
Als organisatie hebben we simpelweg niet de capaciteit om op alle onderwerpen actief te zijn.
Bovendien richten Natuur en Milieu en Milieudefensie hun peilen wel ook op Schiphol en vliegverkeer."

Geplaatst door Thijs uit Heiloo

verbazingwekkend stukje op nu.nl. Europa wil dat Nederland schonere lucht gaat realiseren, vooral de files zouden veel luchtvervuiling veroorzaken... Natuurlijk komt er wel vuil in de lucht vanuit het wegverkeer maar laten we nu eens eerlijk zijn, er zitten inmiddels zoveel katalysators onder mijn auto dat de uitlaatgassen echt wel minder vervuild zijn. Er rijden steeds meer start-stop autos rond die dus in de file uit staan. Hybride technieken zetten steeds meer door en Tesla is ook goed op weg. Ik heb nog nooit een katalysator op een vliegtuig zien zitten, en verwacht ook niet dat dat op korte termijn zal gaan gebeuren.
Weer ontspringt Schiphol de dans en weer is de bewoner de dupe.

http://www.nu.nl/binnenland/4446834/lucht--en-waterkwaliteit-in-nederland-moeten-beter-van-europese-commissie.html

Geplaatst door marianne uit castricum

Thijs, dank je wel voor de reactie. Jammer dat er niet meer organisaties meedoen en vooral de organisaties die groot zijn, heel groot, bedoel ik multinationals met goed beleid.
Wat ook ernstig is dat er binnen het Ministerie geen enkel tegengeluid is tegenover beleidsmakers en politici. Heel bijzonder dat een individu in zijn eigen beeld blijft hangen en zijn eigenste ? denkbeelden wil overdragen aan burgers of liever gezegd door zijn strot wil duwen.
Zou niet weten wat er wel zou moeten gebeuren. Als grote groepen die ook de kunst, onderwijs,
muziek, literatuur, duurzaamheid, vervuiling willen minimaliseren, goede opvang vluchtelingen. asielzoekers, armen, zal je lidmaatschap veel geld moeten kosten. Of steun zoeken bij al die groepen die geprobeerd zijn te minimaliseren zoals apothekers, medische- en psychiatrische wereld, ouderen, politie,brandweer, politie, vrijwilligers, mantelzorgers, jeugd, ouders, onderwijs, andere culturen etc. Groepen die de stront van een maatschappij moeten opruimen, bezuinigingen en dan nog dat gelul dat ze het niet goed doen etc. Wat een paradox.Nee, met deze inwoners in grote gedeelten van Hol- land win je niets ? win je niets, echt niet.( zie Groningen )
Er is nog steeds een prangende vraag die me bezighoudt. Jaren geleden werd er al door de VVD
toegezegd dat ze een onderzoek zullen doen naar het VVD- Leden Geld wat over de wereld is weggestald en verankerd. Zo ook met de PVV ( geen partij, geen leden, geen beleid etc ) Heeft een van de anderen een antwoord op deze vragen ? Of zijn deze verschijnslen zo ingeburgerd
dat er geen publicitaire aandacht aan wordt gegeven. Wat heeft dit met Schiphol te maken ? Alles, het door en door rotte blauwdruk systeem van deze organisatie is smakeloos maar ook dwingend absurd, dwingend onzichtbaar crimineel, door wetten te negeren, door leugens te vertellen voor hun eigen zakje en andere mee te slepen in hun onzalige systeem geholpen door hakkenklappers.Cijfers vertellen niets als je ook geen inzicht hebt in in andere zaken. Valse interpretatie