Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Gezamenlijke reactie op de berichtgeving over de steun aan KLM

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 1654 
|
 Natuur en Milieufederatie Noord-Holland, Natuur & Milieu, Milieudefensie en Greenpeace 
AirFrance_KLM_HvS.JPG

"KLM doet een flink beroep op steun van onze overheid. Dat terwijl de luchtvaartmaatschappij geen belasting betaalt over kerosine en ook geen BTW betaalt over vliegtickets. De luchtvaartsector valt ook buiten al het klimaatbeleid.
Nu de overheid KLM en haar werknemers wil helpen in deze onzekere periode, is het tijd om concrete afspraken te maken met het luchtvaartbedrijf. Goed dat de overheid dwingt dat KLM voor minder lawaai en luchtvervuiling gaat zorgen en haar CO2-uitstoot omlaag moet brengen.
De luchtvaartmaatschappij kan hierna niet terugkeren naar het oude en zal een nieuw pad in moeten slaan met minder vluchten. Het kan niet bij mooie woorden blijven, er moeten harde doelen aan worden verbonden. Zo voorkomen we dat de luchtvaartsector en onze maatschappij van de ene crisis in de andere crisis rolt."


Reacties op dit bericht

Geplaatst door J. Goedhart uit Wormerveer

Ik ben het hier volledig mee eens.
De KLM zal een flinke stap terug moeten doen. Om onze planeet leefbaar te houden zullen we met zijn allen veel minder fysiek kunnen vliegen.
Laat de KLM zich gaan verdiepen in het faciliteren van reizen naar binnen, naar de kern van het menselijk bewustzijn, daar is veel rust en vrede te vinden.

Geplaatst door Michel uit Wijk aan zee

Ja.......daar gaan we weer. Bedingen dat er minder overlast is en een beetje stikstofreductie, geen bonus en mindering salaris. Een paar nachtvluchten minder en hoppa ik durf te wedden dat het binnen niet al te lange tijd de luchtvaartlobby het weer voor elkaar krijgt om op ouderwetse voet Moedertje Aarde naar de verdommenis te helpen.

Deze arrogante vlieglobby is net als bobo,s vd bankenwereld voorzien van een meters dikke betonplaat voor den ogen die alleen dollars en euro,s zien.
Een empathieloos gedroogd die Pas onder dwang van bonussen en salarisverhoging afziet en dat in een tijd dat werknemers zonder pardon aan de kant geschoven worden.

Nee dit vliegtuig verdient geen steun............De bewoners zijn te vaak bedrogen met mooie woorden!

Geplaatst door Ed uit Oegstgeest

De eerdere aandelen inkoop meegenomen besteed dit kabinet nu ongeveer evenveel geld aan KLM als aan de aanpak van de stikstof problematiek. Hoewel de stikstof emissie van de luchtvaart relatief beperkt is klinkt het toch als water naar de zee dragen. Dit onder boterzachte niet gespecificeerde voorwaarden. Daarnaast is het zeer waarschijnlijk dat KLM nog dit jaar weer de hand komt ophouden en dan is het, overigens om verkeerde redenen, nog moeilijker om geen steun te verlenen. En dit alles omkleed met economische argumenten waar veel op valt af te dingen. Wederom een gemiste kans van het”groenste kabinet ooit” om de economie te verduurzamen en de leefomgeving van velen structureel te verbeteren. Helaas geen optimistische stap vooruit maar een angstige vlucht naar het verleden.

Geplaatst door Gerrit uit IJlst

Steun aan een vliegtuigmaatschappij is in deze tijden geld gooien in een bodemloze put !!! De concurrentie zal dit niet aanvaarden deze overheidssteun !!! Wat gaat de EU beslissen wanneer er een rechtszaak wordt aangespannen ?De KLM zal moeten krimpen want het aantal reizigers zal de eerstkomende jaren heel laag blijven !!! Gaat KLM wel weer vliegen met halflege toestellen dan gaat dat nog veel meer geld kosten !!! Circa 1 miljard verlies per maand !!! Ik denk niet dat de staat dit heel lang gaat betalen met gemeenschapsgeld !!! Helaas !


Geplaatst door B. van Marlen uit Uitgeest

Ja, ze (Van Nieuwenhuizen) noemde het gisteren wel, zij het schoorvoetend, het streven naar duurzaamheid en vermindering van hinder als voorwaarden voor staatssteun. Maar geen enkele doelstelling werd hierbij geformuleerd, laat staan de mogelijkheid tot controle en handhaving.

Wat kunnen we hieruit concluderen? Dat het geen mallemoer zal gaan voorstellen. Men zal zich beroepen op CORSIA, het elektrisch taxiën en het vervangen van enkele lawaaiige toestellen. Allemaal volstrekt onvoldoende. Niets werd gezegd over het aantal vliegbewe-gingen, niets over Lelystad. Ook niets over het idee om straks zgn. minder hinder te geven door deze te verplaatsen naar de ongelukkigen die onder de ‘optimale vaste routes’ komen te wonen, waaronder de frequentie zal worden opgevoerd naar een passage elke 70 seconden. Krimp van luchtvaart als noodzaak werd natuurlijk ook door niemand genoemd. Men wil weer gewoon doorgaan als voorheen.

En dan te bedenken, dat we met zijn allen aan deze ongein nog mogen meebetalen ook.

Europa is nu gemiddeld al 2 graden opgewarmd las ik ook gisteren. Echte winters bestaan niet meer, en ondanks alle regen van deze winter zitten we nu al op en watertekort. En dan zijn er ook nog idioten die de klimaatverandering ontkennen. Dit kan niet goed gaan.

Geplaatst door Kijk naar de toekomst uit Uitgeest

MEN WIL DOORGAAN ALS VOORHEEN!

Daarom is er ook een "Bestuurlijke regie Schiphol" , de B.R.S., opgetuigd.

Deze bestuurdersclub maakt deel uit van de Omgevingsraad Schiphol O.R.S. en heeft in onze regio een Groen Link(s) wethouder aangesteld als regiovertegenwoordiger. Namens alle wethouders stuurde hij een persbericht vol dubieuze uitspraken en leugens over door onze "luchtvaart Minister" aangekondigde "hinderbeperking" de regio in. Dat Groen Link(s) loopt over van adoratie voor Metropool vorming en Globalisering, helaas ook na de ellende die over ons allen heen is gekomen. Het schaduwbestuur o.l.v. Halsema, burgemeester voor Groot Amsterdam, geeft hen een machtig gevoel.

Maar geen woord over de dreigende super preferentie voor de Polderbaan en het elke 70 seconden urenlang teisteren van de omgeving door laagvliegend vliegverkeer. Die zogenaamde hogere aanvliegroutes zijn volkomen vrijblijvend en niet gehandhaafd waardoor ook gewoon op de huidige minimum laagte gevlogen kan blijven worden.

Extra wrang is dat in de gemeente Uitgeest de PvdA wethouder Jelle Brouwer tijdig door burger organisaties is gewaarschuwd, maar in de Raad glashard ontkende van deze dreiging op de hoogte te zijn. Het aan de orde stellen van deze ellende is aan de politici niet besteed, braaf volgen zij de door de Metropool Regio opgelegde onderwerping aan Groot Amsterdam en het volledig achterhaalde Mainport beleid dat ook weer aan de krankzinnige steun operatie richting K.L.M. ten grondslag ligt.....................