Platform Vlieghinder Regio Castricum
 

Gerechtelijke dwaling over geluidsnormen Schiphol

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 539 
|
 eenvandaag.avrotros.nl - 08-11-2018 
wp-politiek_3701.JPG

Redactie: Jan Salden
Verslag: Marja Sol

Video over dit onderwerp op NPO 1, EEN VANDAAG en een interview te zien/luisteren via de link onderaan dit artikel.

De Raad van State heeft onjuist geoordeeld in een zaak over geluidsnormen rond Schiphol, zeggen oud-hoogleraren Klaas van Egmond en Ben Ale.

Beiden waren nauw betrokken bijj de groei van Schiphol. Klaas van Egmond was baas van het Milieu- en Natuur Planbureau (MNP) en Ben Ale zat in de commissie die de milieunormen van Schiphol moest beoordelen. De geluidsnormen zijn volgens hen op onrechtmatige wijze veranderd, waardoor er op Schiphol tienduizenden extra starts en landingen mogelijk zijn dan wettelijk was toegestaan.

Inwoners stapten naar de Raad van State
Inwoners van Aalsmeer stapten dit voorjaar naar de Raad van State vanwege het 'gesjoemel' met de geluidsnormen door het toenmalige ministerie van Verkeer en Waterstaat. De zaak draait om de bescherming van omwonenden in de directe omgeving van de luchthaven.

Voorafgaand aan de ingebruikname van de vijfde baan op Schiphol, de Polderbaan, werd afgesproken en vastgelegd dat nooit meer dan 10.000 woningen te maken zouden mogen krijgen met ernstige geluidsoverlast. Deze norm begon echter al na een aantal jaren te knellen.

Minister Eurlings gebruikte nieuwe berekening
Minister Eurlings greep in 2008 het verlengen van de milieuvergunning van Schiphol aan om deze zogeheten 'huizennorm' aan te passen. Door in berekeningen uit te gaan van andere, volgens het ministerie nauwkeurigere, vliegroutes kwam de nieuwe norm uit op 10.800 woningen. Dat leverde Schiphol meer ruimte op om te groeien. Bij omzetting naar nieuwe Europese geluidsregels werd de norm later bijgesteld naar 12.300 huizen.

Bekijk ook eens hier:
'Ministerie sjoemelde met geluidsnormen Schiphol'

'Die rekensom bestaat niet eens'
Omwonenden betoogden voor de Raad van State dat Eurlings de huizennorm op onrechtmatige wijze 'omhoog had gesjoemeld'. Toch oordeelde de hoogste bestuursrechter eind juni dat het ministerie correct had gehandeld. Het 'actualiseren' van de huizennorm was toegestaan.

Maar volgens emeriti hoogleraren Klaas van Egmond en Ben Ale, destijds nauw betrokken bij de besluitvorming rond de geluidsnormen van Schiphol, heeft de Raad van State zich laten misleiden door het ministerie. Volgens hen was het aantal van 10.000 huizen een harde, definitieve norm en niet de uitkomst van een rekensom, zoals het ministerie betoogde.

"De Raad van State is uitgegaan van teksten die in de loop der jaren door het ministerie zijn verspreid", aldus Van Egmond. "Die rekensom is niet traceerbaar, niet navolgbaar. Hij bestaat niet eens." Ale: "Je zou het in juridische termen een dwaling kunnen noemen. Een uitspraak die is gedaan op grond van onjuist inzicht in hoe het probleem in elkaar zat."

I

NFO
Reactie van de Raad van State / minister Cora van Nieuwenhuizen

De Raad van State laat tegenover EenVandaag weten inhoudelijk niet op de kritiek te reageren. “Met de uitspraak is de procedure afgerond. De beslissing staat daarmee in rechte vast”, aldus de hoogste bestuursrechter in een schriftelijke reactie. Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat laat in een reactie weten het niet eens te zijn met Van Egmond en Ale. “De actualisatie van de normen is uitgebreid met de Kamer besproken en de rechter heeft het ministerie in het gelijk gesteld.”


Norm al in 1995 vastgelegd
Ook uit Kamerstukken blijkt dat de norm van 10.000 woningen vast lag en niet zonder meer gewijzigd kon worden. Zo werd het getal al in 1995 in de Planologische Kernbeslissing (PKB) van Schiphol opgenomen. Het toenmalige kabinet liet in het stuk opnemen dat voor wijziging van de norm een nieuwe, zware 'PKB-procedure' doorlopen moest worden, mét instemming van beide Kamers. Die heeft echter nooit plaatsgevonden.

Een wetswijziging is er, ondanks het wettelijk vastleggen van de norm van 10.000 huizen in 2002, nooit geweest. Oud-PvdA-Kamerlid Rob van Gijzel, midden jaren negentig Schiphol-woordvoerder namens zijn partij, noemt het oprekken van de norm illegaal. "Het staat buiten de wet." De norm van 10.000 huizen was destijds bewust gekozen zegt hij. Schiphol mocht wel groeien, maar minder mensen zouden overlast krijgen. "Die 10.000 huizen kon je niet zomaar gaan verhogen, die ligt juridisch vast, die is in de wet verankerd. Dus als je er goed naar kijkt is het nog steeds zo dat die 10.000 huizen de standaardnorm is van Schiphol."

'Rechters moeten opknappen wat Kamer laat liggen'
Ook de Raad van State heeft zich volgens Van Gijzel niet de vraag gesteld: is dit wel wettelijk verankerd? "En dat is toch het enige dat telt." Volgens Van Gijzel heeft de Tweede Kamer de zaak destijds laten lopen. Hij onderstreept de stelling van Van Egmond en Ale dat er door het oprekken van de huizennorm veel meer kan worden gevlogen rond Schiphol.

Maar Van Gijzel wil de Raad van State niet de schuld geven: "De Kamer moet samen met het kabinet heldere afspraken maken over de grenzen van Schiphol voor geluid, luchtkwaliteit en veiligheid. Als ze vinden dat er geen grenzen zijn, dat kan, laten ze het dan gewoon zeggen, want de rechters moeten nu opknappen wat de politiek heeft laten liggen. Het enige wat nu aan het eind van de streep is gebeurd is dat elke rechtszekerheid van de omwonenden is weggenomen."

Nog een versie maar dan nu.nl. Lees hier.


De link naar de uitspraak, argumenten en overwegingen van de RvS leest u hier.

Bekijk bericht op "eenvandaag.avrotros.nl - 08-11-2018"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Jaap

Verbijsterend. Ik heb hier geen woorden voor.

Geplaatst door Bob

Zie Truc 8 uit mijn cursus 'Liegen en Bedriegen':

Truc 8 – Grenswaarden?
Stel bij de informatie dat er duidelijke grenzen zijn aan de groei, maar maak deze zo ruim dat ze een verwacht groeipercentage (zo’n 5% per jaar) gemakkelijk aankunnen, en stel deze tijdig bij met economische motieven (werkgelegenheid) voordat ze knellend gaan worden.

Een grenswaarde is immers niet bedoeld om echt beperkend te werken, maar om zogenaamd goede intentie weer te geven.

Voorbeelden zijn:
• Maximaal 44 M passagiers en 3 M ton vracht, vervangen door Totaal Volume van de Geluid-belasting (TVG) in 2003, overigens berekend a.d.h.v. een virtuele luchthaven met één start- en landingsbaan.
• Aantal vliegtuigbewegingen (maximaal 500000 vtb’s (510000?), liefst binnenkort naar 600000 op Schiphol, of 10000 voor Lelystad, wat daarna snel kan oplopen tot 45000).
• Aantal woningen met ernstig gehinderden binnen de 35 Ke-contour of ‘gelijkwaardige’ 58 db(A) Lden-contour (eerst 10000 binnen 35 Ke later in 2013 verhoogd tot 12300 binnen de 58 db(A) Lden-contour).
• Aantal nachtvluchten: ‘beloofde’ grens van 29000, nu opgerekt naar 32000, maar dit kan worden verkocht als een vermindering!
• Vervangen van zgn. ‘handhavingspunten’ (slechts 35 in totaal, wat volstrekt onvoldoende is voor een goede handhaving) door het systeem van ‘salderen’ (toelaten van plaatselijke overschrijding, als elders minder hinder werd geconstateerd) en daarna door ‘vliegen volgens afspraak’ (VVA), waarbij elke wettelijke bescherming gewoon werd weggehaald. De nieuwe truc van Alders is: ‘In het nieuwe stelsel wordt de verdeling van de geluidbelasting over de omgeving niet meer gereguleerd via grenswaarden in handhavingspunten, maar via regels voor strikt geluidpreferent baangebruik’. Zo zijn we mooi van die handhavingspunten af!

Geplaatst door Michel

Gisteravond vol verbazing en ongeloof de huizentruc op NPO 1 gevolgd.
Vandaag diverse media gelezen, de in 1995 gestelde norm gewoon oprekken van 10.800 naar 12.400 om zo nog meer vluchten te kunnen verwerken. De hoge heren noemen het mist optrekken, een gerechtelijke dwaling van de raad van state.........De raad van state......een instituut uit 1531.......Dat dit kan in NL!
Dit dossier is het failliet van de rechtsstaat NL, de aanranding van de bewoners rondom shithol.

Geplaatst door Sara

Hier idem. Totale verbijstering. Mooi stuk Bob. Met name dat je het zo precies weet hoe de vork in de steel zit. Zelf verblind ik snel door het mordor inkt gordijn. Zeker als ik op verjaardagen mijn mede bewoners wil informeren. Waar mensen vaak banger zijn voor suikers of gluten dan voor ultra fijnstof, maar dat terzijde. Dutch corruption. Unieke vorm. Na deze manipulatie van de waarheid, regeert de leugen prachtig en is formeel. Keurig netjes en volgens de regels is alles gegaan. Zo komt het dat er echt maar en hand vol mensen protesteren. Namelijk de direct gedupeerden en de gevoelig bedraden mensen. De rest van Nederland vind dat je er maar niet moet gaan wonen en houdt zich krampachtig vast aan het recht om even te gaan uitwaaien op Bali. Het ergste van Dutch corruption is dat ze bijna niet te bestrijden is. Komt het over twintig jaar naar buiten dat honderden mensen binnen een straal van 10 km van schiphol hersen-ziek zijn tgv van het ultrafijn stof dan komen ze er mee weg. Want er was geen norm.. volgens mij hebben ze zichzelf daar nu al voor ingedekt.

Geplaatst door Kijk naar de toekomst

Kan het failliet van onze rechtsstaat nog worden voorkomen?

Nu het hoogste rechtsorgaan zich aan bovenstaande heeft bezondigd, komt het failliet van onze rechtsstaat wel heel dichtbij.

Want wat blijft er over van de - in de nieuwe Omgevingswet verankerde - grotere rol voor de burgerparticipatie wanneer het aangebrachte rechtsmiddel, dus weer Raad van State, zo onbetrouwbaar is gebleken?

En wat betreft huizennormen: hoe is het in vredesnaam mogelijk dat alle vanaf 2005 gebouwde woningen totaal niet meetellen bij de hinder berekeningen? Blijven de verantwoordelijke bestuurders & politici verstoppertje spelen bij dit buitengewoon onsmakelijke Schiphol dossier?

Geplaatst door Bob

Wat te zien is is dat dezelfde spelletjes worden gespeeld door steeds weer andere belanghebbenden. Dit gaat zo al decennia lang door!

Als gesteld eens wordt dat er maximaal 10000 woningen aan ernstige hinder mogen blootgesteld, dan betekent dit eenvoudig, dat als er meer woningen bijkomen in dat gebied (de vroegere 35 Ke contour), het aantal vluchten niet zo sterk kan stijgen als is gebeurd bij een lagere geluidproductie per vliegtuig. Maar ja, 'Schiphol mag immers niet op slot'.

Geplaatst door Ed

De zoveelste aanleiding voor parlementaire enquête Schiphol!

Geplaatst door Wim

https://www.raadvanstate.nl/over-de-raad-van-state/organisatie/organogram/afdeling-advisering.html

Het CDA/VVD gehalte aan leden van de Raad van State (totaal 21 leden) valt erg mee. Slechts 2 met VVD en 1 met CDA achtergrond. Overigens ook nog PvdA 2, CDA 1 en GL/Milieu Defensie 1.

Het zijn allen, met een enkele uitzondering na, leden op WO plus niveau en een uitgebreid CV, en allemaal op leeftijd.

De RVS is vanuit deze 21 leden opgedeeld in zogenaamde secties. Sectie iv gaat onder andere over infra en waterstaat, dus ook over luchtvaart. Bestaat uit 9 leden wv 1 met CDA en 1 met GL/Milijeudefensie achtergrond

Van directe politieke invloed is dus geen sprake. Het is dan ook des te ernstiger dat in alle objectiviteit ernstige fouten worden gemaakt.

Geplaatst door Frans S.

"Volgens van Gijzel heeft de Tweede Kamer de zaak destijds laten lopen."
Onze 'volksvertegenwoordigers' hebben dus geslapen of ze hebben bewust de andere kant op gekeken. De Raad van State kan geen wetten maken of veranderen daar hebben we de Eerste en de Tweede Kamer voor. Die norm van 10.000 huizen is dus nog steeds de wettelijke norm, handhaven en zoals Ed al zegt een parlementaire enquête, open die beerput.