Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Gemeente Amsterdam eist vastlegging afspraken Schiphol

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 395 
|
 schipholwatch.nl - 04-11-2019 
HvS_Logo-rijksoverheid-instrastructuur-en-Waterstaat.png

De gemeenteraad van Amsterdam eist van minister Cora van Nieuwenhuizen dat gemaakte afspraken nu eindelijk eens worden vastgelegd in de wet zodat er kan worden gehandhaafd.
“Daarmee komt een eind aan jarenlang gedogen en ontstaat er rechtszekerheid voor de omgeving, ook voor wat betreft de planologie op de grond”, aldus de raad in een brief aan de minister.

Transparant en toegankelijk voor omwonenden
De gemeente eist ook een effectief monitoring- en handhavingssysteem dat transparant en toegankelijk is voor omwonenden. “Belangrijk is dat afspraken over uitzonderingen controleerbaar worden vastgelegd en dat er sancties kunnen worden opgelegd aan luchtvaartmaatschappijen wanneer voorwaarden zijn overschreden.”

Het college pleit voor een substantiële vermindering van het aantal nachtvluchten en vraagt de minister een gedeeltelijke nachtsluiting te onderzoeken.

Pas op de plaats
Over het algemeen vindt de raad van Amsterdam dat de aanbevelingen uit het RLI-rapport Luchtvaartbeleid Leeshier) een nieuwe aanvliegroute goed aansluiten op de wens van de stad om een pas op de plaats te maken met de groei van Schiphol. RLI is de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur, een belangrijke adviseur van de regering en het parlement.

“We moeten inzetten op het vervangen van korte vluchten door internationaal treinverkeer. De invoering van een vliegbelasting zien we als een belangrijke eerste stap, maar in de huidige vorm onvoldoende om een gedragsverandering teweeg te brengen. Een steviger inzet verdient de voorkeur.”

Waarnemend wethouder Economische Zaken Simone Kukenheim besluit haar brief door aan te dringen dat de hoofdstedelijke aanbevelingen worden opgenomen in de nieuwe Luchtvaartnota.

Niet in handen van Schiphol
SchipholWatch raadt de gemeente Amsterdam aan zeer nauwgezet de aanleg van het monitoring- en handhavingssysteem te volgen en de verantwoordelijkheid over die systemen niet in handen te geven van Schiphol.

Tot op heden blijken de Schipholsystemen zoals Nomos voor geluidsmetingen een zeer vertekend beeld te geven (zie hier) van de werkelijke vliegoverlast. Zo blijkt slechts een klein percentage van de vliegtuigen als zodanig te worden geregistreerd.

Ook de gang van zaken rond het recentelijk gehackte Bewoners Aanspreekpunt (BAS) van Schiphol biedt weinig vertrouwen (Lees hierin een juiste implementatie van de afspraken over de luchthaven.

Bekijk bericht op "schipholwatch.nl - 04-11-2019"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Kijk naar de toekomst uit Uitgeest

Raden A'dam en Rotterdam zijn om, maar de Colleges?!

Er tekent zich een samenhang in de lobby voor het aan banden leggen van de luchtvaart af.

De raden van grote spelers A'dam en Rotterdam zitten nu merendeels op een lijn met de bewonersgroepen gebundeld in de L.B.B.L. en de G 11 milieu organisaties. Het kennisnetwerk IMpact gaat zelfs nog een stap verder en heeft de noodzakelijke sanering van luchthaven Schiphol op drie hoofdpunten samengevat. Een glasheldere lobby op basis van adviezen van de Raad voor Leefomgeving & Infra, aangevuld met genoemde punten ligt in het verschiet.

Wel vormt de manier waarop betrokken Colleges van B&W met het dossier omgaan een enorme bron van zorg. Getreuzel, slap optreden en negeren van bovenstaande, democratisch gelegitimeerde lobby is meer regel dan uitzondering. Dat zou door pro actief handelen van voorstanders van een democratische aanpak - tegen de dictatuur van de Schiphol Group e.a. in - aangepakt moeten worden.

Daarom een oproep aan het PVRC bestuur, werkgroep en leden om nu mede naar buiten te treden en hier ten volle aan mee te werken!

Geplaatst door Bob uit Uitgeest

Gedogen en op geen enkele manier iets handhaven is de enige juiste omschrijving van wat er al die tijd is gedaan. Gevolg: steeds meer mensen in de herrie en een uitbreiding van negatieve efefcten op de gezondheid van vele Nederlanders. Dit MOET echt nu stoppen. Wij zijn het zat om als tweederangs burgers behandeld te worden!

Het grote aantal mensen die meer dan 45 d(A) Lden om hun oren krijgen moet worden verminderd. Elke andere uitkomst is volledig ONACCEPTABEL.

Geplaatst door Peter uit Badhoevedorp

Amsterdam is grootaandeelhouder Schiphol en kan dus prima ingrijpen.
Dat men dit niet doet is een hele bewuste keuze.
Links lullen, rechts vullen.
Het is doodstil als het gaat om Schiphol en het massatoerisme.
Liever profileert links zich tegenwoordig op nieuwe thema’s als meer asielzoekers, opvang voor ongedocumenteerden, white privilege cursussen en anti auto beleid... Om te kotsen allemaal!

Geplaatst door H. vd Sloot uit Amstelveen

Als ik het goed begrijp gaan we in 2020 nog veel meer overlast krijgen van de laagvliegende gif-verspreiders omdat dan minder mensen hinder zouden ondervinden, die 'kleine' groep idioten die onder de laagvliegers wonen hebben vette pech. Dat die gebieden juist dichtbevolkt zijn doet niet ter zake.
Amsterdams beleid is hypocriet en het is tijd voor een grote bezem.
Zeker van die mannekes van D66 verdienen een schop onder hun kont.

Geplaatst door gerard

Helemaal mee eens. Bekijk eens het plaatje op https://donderdorp.nl. De vliegtuigherrie slaat neer in de dorpen met van nature weinig achtergrondgeluid waardoor je die dat vliegtuiglawaai juist als extra hinderlijk ervaart. In de steden heest 'van nature' al veel achtergrondgeluid, waardoor juist daar het vliegtuiggeluid door de toch al aanwezige achtergrondgeluiden wordt gemaskerd en er minder hinder door vliegverkeer wordt ervaren. Zo werkt het menselijk gehoor nu eenmaal. Maar de stadse elite heeft anders 'besloten'. Inderdaad 'over de rug van' de mensen buiten de grote steden. DOM!