Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Geluidshinder Zaventem weer op regeringstafel

 |
 Geplaatst door: 2eHans 
 |
 Bekeken: 695 
|
 De Tijd 
hv_veiligheid_2916.jpeg

De volgende federale regering moet zich opnieuw buigen over de geluidshinder rond Brussels Airport, nu een langverwacht rapport is gepubliceerd dat de emotie uit het debat moet halen. 'Nachtvluchten zijn niet coherent met de luchthaven', klinkt het.

Maak een objectief rapport over de geluidshinder rond de luchthaven van Zaventem, dat een einde maakt aan het steekspel tussen actiegroepen en de politieke rust terugbrengt. Dat was het grote idee in juli 2017, toen een Franstalige rechter in de Brusselse rechtbank van eerste aanleg de federale regering verplichtte een milieu-effectenstudie te laten uitvoeren.

Federaal minister van Mobiliteit François Bellot (MR) stelde daarop het Parijse studiebureau Envisa aan. Hij zei een 'objectieve, wetenschappelijke en transparante studie' te verwachten. Hij hoopte dat de studie het debat over geluidshinder kon 'objectiveren'.

Nadat eerder al enkele bevindingen werden gepubliceerd, hebben de Parijse onderzoekers nu hun eindconclusies klaar. Daarin doen ze een reeks voorstellen, waarbij ze politiek heel behoedzaam blijven. Herhaaldelijk merken ze op dat niet zij, maar politici de knopen moeten doorhakken. En dat wetenschap de politiek niet kan vervangen.

Minder inmenging


De onderzoekers breken een lans voor investeringen in meer taxibanen, wat extra flexibiliteit biedt en de hinder kan doen dalen. Ook willen ze de luchthaven meer verantwoordelijk maken voor het vliegtuiglawaai, omdat die er grote beslissingen over neemt.

Meer verantwoordelijkheid voor Brussels Airport betekent minder politieke inmenging. De onderzoekers stellen voor dat de politiek zich buigt over de grote lijnen van het luchthavenbeleid en de handen afhoudt van het dagelijkse bestuur. Zo pleiten ze voor een strategisch luchtvaartplan voor heel België, met daarin ook de luchthavens van Luik en Charleroi, en voor dezelfde geluidswet in heel België. Dat kan, zeggen ze, als de drie gewesten daarover afspraken maken.

Tegelijk zou het helpen als de aanduiding van de CEO van de verkeersleider Skeyes niet wordt gezien als een politieke benoeming. 'Politieke inmenging leidde in het verleden tot technische en veiligheidskwesties', staat in het rapport. De onderzoekers stellen een onafhankelijk toezicht op de lawaaihinder voor, waarbij geen band mag zijn met het kabinet van de minister.

De Fransen merken ook op dat het niet helpt dat de nationale luchthaven en de verkeersleiding in België worden gezien als een 'Vlaams bedrijf'. Ze roepen de politici op zich boven het lokale en regionale belang te stellen.

'Ongelukkige locatie'


Het Parijse studiebureau waarschuwt wel dat het probleem niet helemaal oplosbaar is, maar hoogstens kan worden beheerd. 'Door de ongelukkige locatie en oriëntatie van de luchthaven en het historisch falende beleid om de toestroom van woningen adequaat te voorkomen zijn de mogelijkheden om vluchten over minder bevolkte gebieden te concentreren beperkter dan op veel andere luchthavens.'

'Geluidshinder blijft in de nabije toekomst een probleem rond Brussels Airport', staat in het rapport. 'Het is onmogelijk iedereen te beschermen of het effect perfect te verdelen, zodat geen enkele gemeenschap het zwaarst door de geluidsbelasting wordt getroffen. Er zullen altijd winnaars en verliezers zijn. Buurtbewoners mogen een zekere mate van vliegtuiglawaai verwachten nabij de luchthaven, al is dat voor hen onaangenaam.'

Nachtvluchten elimineren


Hoe die hinder dan moet worden verdeeld, is een 'politieke kwestie'. De onderzoekers suggereren dat alle betrokken regeringen en besturen een gemeenschappelijke verklaring afleggen waarin ze beloven de best mogelijke oplossing te vinden en dat de overheid geregeld enquêtes houdt over het lawaai. Dat moet onrealistische verwachtingen van omwonenden temperen.

Over nachtvluchten is het rapport wel duidelijk. De onderzoekers zeggen dat ze die 'niet coherent' vinden met de luchthaven van Zaventem. 'De nachtelijke activiteiten in de loop van de tijd elimineren of aanzienlijk verminderen levert volgens ons een belangrijke bijdrage aan het herstel van het vertrouwen tussen de luchthaven en de omringende gemeenschap. Veel luchthavens in Europa met een vergelijkbaar karakter verbieden nachtvluchten volledig. Er is veel gelegenheid om een uitstekend bedrijf te ontwikkelen op basis van de vraag naar toegang tot de Belgische en EU-hoofdstad.'

Het rapport verandert de politieke context voor de discussie over de luchthaven van Zaventem. De voorbije twee jaar kon Bellot lastige vragen van zich afduwen omdat hij in opdracht van een rechter een objectief rapport afwachtte. Dat is er nu. De politici moeten nu de knopen doorhakken, zoals de Franse onderzoekers herhaaldelijk schrijven.

Bekijk bericht op "De Tijd"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door M. uit Heemskerk

Nachtvluchten moeten natuurlijk verboden worden, er zijn weinig redenen ok mensen uit hun slaap te halen. Maar zeker niet voor vakantie of meer banen. Voor politie en trauma is een heel ander verhaal.

Het blijft mij verbazen dat ik niks over krimp lees van de luchthavens. Meer schaarste van vluchten zal meer winst per vlucht opleveren. Minder geluid, minder klimaatschade en minder milieuvervuiling.