Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Geluidshinder Schiphol Vervolgmelding referentie nummer: 0031651094537

 |
 Geplaatst door: Redactie (Wim) 
 |
 Bekeken: 661 
|
 Bekend bij de redactie vlieghinder.nl 
Logo_ILT.jpg
Credit: ILenT

Ter illustratie hoe het gaat als je een terechte klacht indient bij de Inspectie Leefomgeving en Transport. Je ontvangt een nietszeggende reactie.Geachte heer/mevrouw,

Wij hebben de aanvullende informatie op uw eerdere melding ontvangen.

Met vriendelijke groet,

Inspectie Leefomgeving en Transport
Klant via webformulier (M Kleverlaan) (30/01/2021 01:06 )

Vannacht 00:56 uur vond de verkeersleiding van Schiphol het weer nodig om een 747 cargo te laten vertrekken. Uiteraard nachtrust verstorend en afwijkend van de nachtroute. Wanneer is er eens een sanctie tegen dat verrotte boven de wet staande Schiphol? Wanneer neemt men de bewoners eens in bescherming? Is Schiphol heilig?

referentie nummer:0031651094537
Referentienummer 210130-000000
• Gemaakt op: 30/01/2021 01:06
• Laatst bijgewerkt op: 11/02/2021 16:40

Reactie via e-mail (Inspectie Leefomgeving en Transport) (03/02/2021 11:08 )
Geachte heer Kleverlaan,

Graag informeren wij u over het volgende.
Wij werken aan de beantwoording van uw vraag en hebben daarvoor meer tijd nodig dan voorzien.
Wij hopen op uw begrip en zetten ons in u het antwoord zo snel mogelijk te sturen.

Met vriendelijke groet,

Inspectie Leefomgeving en Transport
..................................................................
Postbus 16191 | 2500 BD | Den Haag
..................................................................
T 088 489 0000 (lokaal tarief)
www.ilent.nl
Automatische reactie via (Beheerder) (30/01/2021 01:06 )Reactie via e-mail (Inspectie Leefomgeving en Transport) (11/02/2021 16:40 )

Geachte heer .........

Via het klantcontactcentrum heeft u melding gedaan van geluidsoverlast van een Boeing 747 cargo toestel welke boven uw woning aan de Voorstraat 38 in Wijk aan Zee heeft gevlogen op zaterdag 30 januari 2021 zo rond 00:56 uur Lokale Tijd en hierbij van de nachtroute is afgeweken.
De Inspectie Leefomgeving en Transport heeft de radar tracks van de door u opgegeven vlucht bekeken en gevirtualiseerd in het vliegtuigvolgsysteem en heeft de radiotelefonie uitgeluisterd.

Alvorens in te gaan op de door u gemelde geluidsoverlast wil ik u graag uitleggen in welke mate de Inspectie Leefomgeving en Transport (hierna: Inspectie) iets voor u kan betekenen.
De Inspectie is er voor toezicht en handhaving op de in Nederland geldende wettelijke kaders waarvoor de Inspectie het toegewezen agentschap is.
Dat betekent dat de Inspectie alleen handhavend kan optreden als er overtredingen worden begaan.
Als de Inspectie overtredingen constateert dan kan de Inspectie maatregelen, dwangsommen of boetes opleggen.
Op uw melding zijn in de Nederlandse wetgeving de volgende regels van toepassing: artikel 3.1.1, 3.1.3 en 3.1.5 uit het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol (LVB) en de Tijdelijke regeling groot onderhoud Polderbaan.

Op het tijdstip van uw melding was er sprake van groot onderhoud van de Polderbaan (Baan 18R/36L).
De Polderbaan is van 25 januari 2021 tot en met 26 april 2021 buiten gebruik.
De vlucht in kwestie betreft een Boeing 747-400 met Callsign MPH7551 van Martinair welke om 00:52 uur (lokale tijd) is opgestegen van baan 36C (Zwanenburgbaan).
Het starten van de Zwanenburgbaan is tijdelijk toegestaan op basis van de tijdelijke regeling groot onderhoud Polderbaan.
Normaal gesproken is op basis van artikel 3.1.5 vierde lid van het LVB een start van baan 36C verboden in de periode van 23:00 tot 6:00 uur.

De Inspectie heeft voor deze vlucht ook de radiotelefonie uitgeluisterd.
Voor de take-off heeft de gezagvoerder van de MPH7551 een aanvullende instructie van de luchtverkeersleider gekregen om een koers richting noordwesten aan te houden en door te klimmen naar 6000 voet.
De gezagvoerder van de MPH7551 komt deze opgegeven klaring na en zet koers richting het noordwesten.
Omstreeks 00:55 uur krijgt de MPH7551 een bocht van de luchtverkeersleider richting het westen en ook deze klaring komt gezagvoerder van de MPH7551 na.
Het betreft bij deze vlucht een aanvullende instructie van de luchtverkeersleider en geen eigen initiatief van de gezagvoerder.

De Luchtverkeersleiding Nederland kan op basis van artikel 3.1.3 tweede en derde lid van het LVB instructies geven die leiden tot afwijking van een luchtverkeerweg, indien dit naar haar oordeel noodzakelijk is in verband met een veilige en doelmatige afwikkeling van het luchthavenluchtverkeer.
Voor dit soort afwijkingen in het horizontale of het verticale vlak is in het derde lid van artikel 3.1.3 van het LVB een percentage van het aantal vliegtuigbewegingen in het gebruiksjaar vastgesteld.
De ILT volgt de mate waarin afwijkingen van de nachtroutes optreden in elk gebruiksjaar en rapporteert hierover in de Staat van Schiphol.

De Inspectie begrijpt dat u hinder heeft ondervonden van deze vlucht, omdat er echter geen sprake is van een overtreding kan de Inspectie hierdoor niet handhavend optreden.

Wat betreft uw tweede melding met incidentnummer 210209-000000 die wij op 9 februari 2020 van u hebben ontvangen, kan ik u berichten dat deze nog in behandeling is. Op deze melding kunt u spoedig een terugkoppeling van ons verwachten.

Met vriendelijke groet,

Inspectie Leefomgeving en Transport
..................................................................
Postbus 16191 | 2500 BD | Den Haag
..................................................................
T 088 489 0000 (lokaal tarief)
www.ilent.nlReacties op dit bericht

Geplaatst door Ed uit Oegstgeest

De reactie is volstrekt helder: er heeft 's nachts inderdaad een 747 cargo over Wijk aan Zee gevlogen en dat mag.

Geplaatst door ir. B. van Marlen uit Uitgeest

Omdat de geluidsnormen veel te ruim zijn gekozen (Lden van 58 dB(A) en Lnight van 40 dB(A)) heeft de luchtvaart het recht gekregen om een grote hoeveelheid mensen in de slaap te storen. Dat hebben ze slinks voor elkaar gekregen in 2000 bij de overgang van Ke naar Lden.

Het gevolg is dat we aan de willekeur van LVNL zijn overgeleverd. Men lult zich er altijd uit met het argument weersomstandigheden of veiligheid.

Zonder dat de ‘weeffout’ Lden niet eerst wordt aangepakt zal hierin niets veranderen. De sector zal dit tegenwerken gesteund door VVD, CDA, D6, PvdA, … .

U blijft dit soort nietszeggende antwoorden krijgen vanuit IL&T. ‘Economie’ gaat voor volksgezondheid in dit land!

Geplaatst door Wim Perlee uit Castricum

Typisch een gevalletje van de slager die zijn eigen vlees keurt. Altijd topkwaliteit.
De Inspectie leefomgeving en Transport is een onderdeel van het Ministerie Infrastructuur & Waterstaat & heel slim ook van Milieu. Zo dus alles in een hand, wel zo makkelijk.

Geplaatst door V.O.S. uit Onder de Kolderbaan

Verloedering. Onder. Schipholbeleid.

Straks, als de Polderbaan (in mijn beleving: Kolderbaan) gerreed is gemaakt voor het NextGen
systeem, krijgen de inwoners van o.a. Uitgeest, bij windrichting uit de noordelijke hoek, de volgeladen cargo's in de nachten over zich heen.
En zie maar tegen een door en door verrot systeem op te boksen dat geld verdienen boven de gezondheid van de inwoners heeft gesteld.
Wellicht de enige manier is het politiek wegvagen van de pro-Schipholpartijen.
De partijen GL. en de PvDD zijn mogelijk goede kandidaten.
De rest van de politieke partijenen maken grote delen van Nederland feitelijk onbewoonbaar omdat zij geld prevaleren boven gezondheid.

Wat ook heel belangrijk kan zijn in deze, is de innige band verbreken die de luchtvaartsector in Nederland heeft met Politiek Den Haag.
73% aandelen in het bezit van Politiek Den Haag staat gelijk aan staatsterreur tegen de inwoners.
De politiek in Nederland zou op grond van artikel 21 van de Nederlandse grondwet, helemaal geen band mogen hebben met industriële activiteiten.
Zij dient objectief aan de zijlijn te blijven.