Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Geluidshinder Schiphol toch niet zo sterk afgenomen

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 1502 
|
 parool.nl 
hvs_lvnl_DSC_2527.jpg

Door Herman Stil

De herrie van vliegtuigen rondom Schiphol is de afgelopen twee jaar lang niet zo sterk gedaald als de luchtvaart doet voorkomen.

Staatssecretaris Sharon Dijksma van luchtvaart erkent dat de huidige berekening van vliegtuiggeluid achterhaald is. Er komt een nieuwe methode om geluidshinder door vliegtuigen rondom Schiphol te bereken.

Bewonersgroepen rondom de luchthaven klagen al langer dat de luchtvaartsector een loopje neemt met de geluidsnormen. Uit de huidige geluidsberekeningen zou blijken dat de herrie de afgelopen jaren flink is afgenomen, onder meer doordat de vliegroutes van en naar Schiphol de afgelopen twee jaar zijn verbeterd. Op basis daarvan zijn onder meer de plannen voor verdere groei van het vliegverkeer in Nederland gemaakt.

Verbetering
Dijksma bevestigt nu in antwoord op Kamervragen van D66 dat er weliswaar sprake is van verbetering, maar lang niet zo groot als de luchtvaartsector aan de hand van de oude berekeningen doet voorkomen. Als wordt gerekend volgens een nieuwe methode, op basis van Europese regels, dan blijkt de geluidswinst door de nieuwe vliegroutes heel wat minder groot uit te vallen. Alleen is bij een nieuwe landingsmethode, waarbij vliegtuigen op rustige momenten in glijvlucht naar Schiphol dalen in plaats van stapsgewijs, de geluidswinst juist iets groter.

Dat Schiphol de cijfers de afgelopen twee jaar heeft gemanipuleerd, zoals een aantal bewonersgroepen beweert, weerspreekt de staatssecretaris. "Ik neem nadrukkelijk afstand van een met opzet te rooskleurige voorstelling over de geluidseffecten. Schiphol heeft de geldende regels correct toegepast." Dat kan volgens haar ook niet anders, omdat de oude rekenmethode als enige door het kabinet is voorgeschreven

Europese voorschriften
Dijksma laat nu het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR) in Amsterdam nieuwe geluidsregels maken, op basis van de Europese voorschriften. "De Europese voorschriften zijn nog niet formeel vastgesteld, maar er zijn internationaal al wel een aantal rekenmodellen op gebaseerd." Wanneer de nieuwe methode wordt ingevoerd, is nog niet bekend.

Ook zegt Dijksma toe het netwerk van dertig geluidsmeetpunten rondom Schiphol, waarmee de actuele situatie wordt gemeten, zal worden verbeterd. Nu spelen die nauwelijks een rol in de discussie over geluidsoverlast door vliegtuigen. Een alternatief voor geluidsberekeningen zijn de palen volgens Dijksma niet; daarvoor zijn ze te onnauwkeurig.

Groei
Dijksma gaat op basis van de nu ontstane situatie opnieuw met de luchtvaartsector en de omgeving om tafel zitten om de groei van het vliegverkeer en de wijze waarop dit na 2020 plaats vindt, te bespreken. Voor de beperkingen van het aantal starts en landingen op Schiphol op een half miljoen vliegbewegingen per jaar (nu: 470.000) en de opening van Lelystad Airport heeft dat geen gevolgen.

Kamerlid Salima Belhaij van D66 is blij dat er eindelijk wordt geluisterd naar de omwonenden van Schiphol. "Goed dat Dijksma de nieuwe rekenmethode gaat gebruiken. We begrijpen dat Schiphol ruimte nodig heeft om te groeien, maar daarbij moet je altijd rekening houden met geluidsoverlast en omwonenden."

Bekijk bericht op "parool.nl"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Wim uit Castricum

"Alleen is bij een nieuwe landingsmethode, waarbij vliegtuigen op rustige momenten in glijvlucht naar Schiphol dalen in plaats van stapsgewijs, de geluidswinst juist iets groter".

Hoezo CDA landingen? Ook een halve waarheid, dus ook een sprookje of een leugen.

PVRC. SvP enig onderzoek (boven Castricum e.o. vooral in de nacht) is gewenst, om daarna de bewonersvertegenwoordigers op de hoogte te stellen, zodat deze leugen ook op de plaats terecht komt, waar het thuis hoort.

Geplaatst door Jaap uit Bussum

Waarom zo moeilijk blijven doen met berekenen? Meten is een stuk objectiever, alhoewel je meetgegevens natuurlijk ook weer "naar eigen smaak" kunt interpreteren.

Geplaatst door gerard

Jaap, zolang de Lden als maatstaf wordt gebruikt, zijn ook metingen slechts beperkt te koppelen aan hinder. Het gaat ook om de aantallen en het type geluid, bijvoorbeeld de tonaliteit (het janken) die meer dan de Lden de mate van hinder bepalen

Geplaatst door Jaap uit Bussum

@Gerard. Klopt, ik gaf zelf ook al aan dat het meten van geluidzijn beperkingen heeft; uiteindelijk bepaalt het individuele, subjectieve individu wat hij of zij hinderlijk vindt of niet. En dat is van heel veel factoren afhankelijk. Maar ben je het wel met mij eens dat meten wel objectiever is dan berekenen? Je zou zeggen dat in deze hight tech eeuw het op zijn minst mogelijk moet zijn om achteraf te meten of de vooraf gemaakte berekeningen kloppen?

Geplaatst door anoniem

De herrie is toegenomen. Hij is niet afgenomen en al helemaal niet met 20%
DE HERRIE NEEMT ELK JAAR TOE !!!
Dat weet werkelijk waar iedereen. waarom de waarheid zo apert blijven ontkennen, wees eens eerlijk gvd.

Geplaatst door anoniem

Ik neem nadrukkelijk afstand van een met opzet te rooskleurige voorstelling over de geluidseffecten. Schiphol heeft de geldende regels correct toegepast

Dit is toch absurd.
Wat een idioot. de waarheid zo apert ontkennen terwijl werkelijk waar iedereen met een beetje hersens kan zien dat Schiphol aan alle kanten de zaak manipuleert en belazert,ik blijg het ongelooflijk vinden. werkelijk waar er zijn vrijwel geen eerlijke mensen in Nederland, in de 2e kamer misschien 5.

Geplaatst door anoniem

Een alternatief voor geluidsberekeningen zijn de palen volgens Dijksma niet; daarvoor zijn ze te onnauwkeurig.

wut?
Die berekening die is nauwkeuriger en accurater dan de metingen,
Meent ze dit nu echt?

Geplaatst door Jaap uit Bussum

@Anoniem. Ja, als je ziet wat een gemiddelde smartphone al kan, dan zouden daartoe gespecialiseerde meetpalen het toch wel aan moeten kunnen?

Geplaatst door gerard

@ Jaap, Ik ben het helaas niet zo met je eens. Het is misschien vloeken in de kerk, maar ik heb dit al eens eerder gesteld: De berekening is reproduceerbaar en voorspelbaar vanuit dat opzicht een goede meetlat. Metingen zijn dat - helaas- niet. Daar zit vanuit allerlei invloeden veel spreiding op, hoe nauwkeurig je ook meet. Je zou metingen misschien kunnen gebruiken ter validering van de berekeningen, maar ook daar zitten zoveel haken en ogen aan die het op de keper beschouwd onmogelijk maken een nauwkeurige en eenduidige relatie tussen meten en rekenen te geven. Verder denk ik dat het eigenlijk niet zoveel uitmaakt wat voor getal men gebruikt. Destijds heeft men ongeveer de toenmalige Ke contouren een beetje vertaald naar Lden waarden en de bijbehorende Lden waarden bij de handhavingspunten opgeschreven. Maar hoe de correlatie is met een berekende (of gemeten) Lden met het feitelijk aantal gehinderden? Bij mijn weten is daar geen hard wetenschappelijk getal voor. Men heeft primair countourlijntjes getrokken en Lden getallen opgeschreven die het Schiphol (politiek gezien) mogelijk maakt om überhaupt te kunnen vliegen. Het aantal gehinderden is daarna via een voor mij volstrekt ondoorzichtige methodiek vastgesteld. Iets met huizen en aantal inwoners, maar het is natuurlijk absurd dat die lijntje absoluut niet overeenkomen met de feitelijke hinder die zo hier en daar ervaren wordt.
Mijn grootste bezwaar tegen Lden is daarom al jaren, of je meet of rekent, dat dit een zeer slechte indicator is voor de feitelijk ervaren hinder door de onderwonenden.

Geplaatst door gerard

O ja., Ik ben vergeten te vermelden dat, als men de rekenmethodiek aanpast, zich eenzelfde probleem zal voordoen als destijds bij de overgang van Ke naar Lden. 'Oud' moet worden vertaald naar 'nieuw'. Het is dan te verwachten dat de normen van de nieuw berekende Lden naar aantal gehinderden zodanig zal worden aangepast dat het aantal vluchten van Schiphol onaangetast blijft. Ik denk zelfs dat de 50/50-regel ook onder vuur zal komen te liggen. Anders zou de 'beloofde' groeipotentie immers verdampen.

Geplaatst door Jaap uit Bussum

@Gerard. Het lijkt wel of je je verontschuldigt het niet met mij eens te zijn. Dat hoeft niet. Je leert meer van mensen die het niet met je eens zijn dan wel.
Ik begrijp uit jouw reactie twee punten:
1. Er bestaan nog geen technieken waarmee je kunt meten of de berekening correct waren (de validerende functie van het meten);
2. De norm, thans Lden, is niet toereikend.
Over het eerste punt zou ik willen opmerken dat ik mij daar een beetje over verbaas. Ik zeg niet dat wat je schrijft niet waar is, maar dat ik het in deze tijd, waarin een gemiddelde smartphone al meer kan dan een volwaardige computer van 20 jaar geleden, vreemd vind dat er nog zoveel haken en ogen aan betrouwbaar meten kleven. Het zou toch op zijn minst een indicatie moeten opleveren? Of ben je bang voor gekleurde interpretaties van die meetgegevens? En met meten zou je toch ook trends moeten kunnen ontdekken? Als je vooraf gemaakte berekeningen achteraf niet voldoende kunt toetsen, valt m.i. het fundament onder die berekeningen weg. En kennelijk is dat ook zo, gezien de actuele discussie over de geluidsberekeningen van Schiphol. Het zou in mijn ogen betekenen dat je andere berekeningen moet maken waarvan je de betrouwbaarheid wel achteraf kunt toetsen.
Ik denk dat we het over het tweede punt wel eens zijn. Lden is een kunstmatige grootheid om de geluidsbelasting uit te drukken, waarbij geluid in avond en nacht zwaarder wegen. Maar mensen zijn geen machines waarvoor je kunt bereken hoeveel geluid ze aan kunnen. De vraag is hoe je dat beter zou kunnen doen. Het model verfijnen zou m.i. betekenen dat je er allerlei voor discussie vatbare parabelen in gaat stoppen. Of moeten we het zoeken in periodieke geluidsbelevingen van de omwonenden? Dat zijn de sensors waar het om gaat.

Geplaatst door Gerard uit Kastricum

Jaap, je kunt onderdaad heel nauwkeurig geluid meten. Maar wat gebeurt er als een vliegtuig overvliegt? Als het bewolkt is,of mistig, of er heerst temperatuurinversie, of de setting van het vliegtuig zijn niet standaard, dat alles beïnvloedt de actuele geluidsneerslag op de geluidsmeter. Dat laat zich niet voorspellen. En dus niet modelleren. Je kunt op z'n best proberen een lange termijn gemiddelde te bepalen. Over meerdere jaren omdat het seizoen ook van invloed is op de actuele geluidsneerslag.

Geplaatst door de Vries

Die Dijksma verteld alles met een glimlach op een kinderlijke toon. Wat een vreselijk incompetent mens is dat.

Geplaatst door Jaap uit Bussum

@Gerard. Dus je zegt dat je de geluidsbelasting door onvoorspelbare invloeden niet van te voren nauwkeurig kunt berekenen, maar achteraf wel nauwkeurig kunt meten? Heb ik dat goed begrepen? Als dat zo is, zou ik zeggen dat juist dan achteraf meten heel belangrijk is. Het gaat uiteindelijk toch om de werkelijke geluidsbelasting, en niet om de verwachte?
Het verschil tussen de berekende en de werkelijke geluidsbelasting zou dan geanalyseerd kunnen worden naar:
1) verschillen ontstaan doordat de prognose van het vliegverkeer niet uitkwam (meer/minder verkeer, andere typen toestellen, enz.)
2) verschillen ontstaan door onvolkomenheden in de berekeningswijze. Met die laatste kennis zou de berekeningswijze mogelijk verbeterd kunnen worden.
Of heb ik je toch ergens verkeerd begrepen?

Geplaatst door Gerard uit Kastricum

Jaap, de feitelijke geluidsneerslag kan per woning verschillen. Je kunt toch niet op ieder huis een geluidsmeter neerzetten? En je weet pas achteraf wat de feitelijke belasting was. Dan kan je toch niet achteraf zeggen dat men minder of juist meer had mogen/kunnen vliegen? Met een model heb je die nadelen niet. En, nogmaals, de relatie tussen gebruikslimieten en geluidswaarden kan je (binnen grenzen ) naar behoeft kiezen. Of die geluidswaarden nu uit een array aan meters komen of uit een model maakt in beginsel niet uit. Je past gewoon de relatie aan om de gewenste uitkomst te krijgen.

Geplaatst door Jaap uit Bussum

@Gerard. Sorry, maar je hebt niet kunnen overtuigen. Ik laat het hierbij.

Geplaatst door Gerard uit Kastricum

Jaap, geen probleem voor mij. Maar het is m.i. wel een probleem dat niet-technici kennelijk moeite hebben dit fenomeen te begrijpen. En ik kan het niet beter uitleggen
Probeer je eens door een ander te laten overtuigen.

Geplaatst door Ruud

"En je weet pas achteraf wat de feitelijke belasting was. Dan kan je toch niet achteraf zeggen dat men minder of juist meer had mogen/kunnen vliegen? Met een model heb je die nadelen niet"

Dit is een redenering vanuit de sector. Ja, bijvoorbeeld bewolking kan invloed hebben op de daadwerkelijke geluidsneerslag. Nee, dan ga je niet de norm aanpassen voor minder/meer vliegen. De norm is vanuit de bewoner, de daadwerkelijke geluidsneerslag. De variaties door het weer zijn dan het 'risico' van de sector, waarvoor je een marge in het gebruik zal moeten inbouwen. Blijft wel het punt dat je niet op ieder huis een meter kunt plaatsen.


Geplaatst door Jaap uit Bussum

@Gerard. Als die gelegenheid zich voordoet, zal ik dat zeker ter sprake brengen. Modelvalidatie door achteraf de verwachtingen aan de realisaties te toetsen was in mijn werkomgeving de normaalste zaak van de wereld; maar dat was in de financiële wereld. Ik zeg niet bij voorbaat dat het daarom ook in andere "werelden" mogelijk zou moeten zijn, maar je ziet het ook bij productie, handel, enz. Maar omdat uitzonderingen de regel bevestigen houd ik alle opties open.
Bedankt voor de tijd die je er aan besteed hebt.

Geplaatst door anoniem

Regels zijn zo pervers. De overlast in the buitengebieden telt nauwelijks mee voor de totale overlast. Veel buiten gebieden met toch erg veel overlast vallen zelfs buiten elke geluids contour.
Schiphol dumpt alle overlast in de buitengebieden, om een kleine rekenkundige winst te behalen in de binnengebieden. Vervolgens kan men weer groeien en de overlast in zowel binnen als buiten gebied weer doen toenemen.

De overlast in de buitengebieden is extreem toegenomen de laatste jaren, nu zelfs tot aan kampen toe..en het gaat not erger worden.
Telt allemaal niet mee voor de geluidswinst die Schiphol claimt.
Het zijn pure oplichters en bedriegers, Misdadigers van de ergste soort.

Geplaatst door anoniem

De regels en alles,het is een farce om de bevolking in slaap te sussen en Schiphol lekker te laten doen wat ze willen. Het is zo ongelooflijk oneerlijk en onrechtvaardig.

Geplaatst door anoniem

Het gaat ze helemaal niet om een objectieve meting van de overlast,in tegendeel. Men probeert uit alle macht een objectieve en eerlijke meting van de totale overlast te vermijden.
Men telt heel veel toch wel erge overlast totaal niet mee.

Ongelooflijk dat dit kan in een fatsoenlijk land als Nederland. Schiphol brengt onze hele nationale moral omlaag. Maar goed,dat is toch niks waard. lol

Geplaatst door Gerard uit Kastricum

Meten van geluid is niet synoniem van meten van de overlast. De modellen zijn in zoverre gevalideerd dat ooit een standaardcurve werd opgenomen. Maar het gaat eigenljk niet eens niet om het valideren van het geluid. Het gaat om het valideren van de overlast. De vertaalfactor van geluid naar overlast moet gevalideerd worden. En die is dus uiterst rekbaar. En dat begrijpt men kennelijk niet.

Geplaatst door Gerard uit Kastricum

Meten van geluid is niet synoniem van meten van de overlast. De modellen zijn in zoverre gevalideerd dat ooit een standaardcurve werd opgenomen. Maar het gaat eigenljk niet eens niet om het valideren van het geluid. Het gaat om het valideren van de overlast. De vertaalfactor van geluid naar overlast moet gevalideerd worden. En die is dus uiterst rekbaar. En dat begrijpt men kennelijk niet

Geplaatst door Jaap uit Bussum

@Gerard. Is dat wat je bedoelde? Geluidsbelasting is niet hetzelfde of evenredig aan geluidsoverlast? Maar dat begrijp ik donders goed. Sterker, dat betoog ik zelf ook wel eens door op te merken dat geluid en eerste een subjectieve belevenis is, en ten tweede dat het van veel omstandigheden afhankelijk is zoals geluidssterkte, aard van het geluid, continu of afwisselend, omgevingsgeluid, tijdstip, toonhoogte, enz. Geluidsbeleving kun je alleen maar meten door periodiek de omwonenden er over te benaderen. Verder zou BAS daar een rol ik kunnen spelen, ware het niet dat mensen om diverse redenen niet of niet meer klagen.

Geplaatst door Gerard uit Kastricum

Vraag: wat was het maximum aantal zwaar gehinderden toen Ke nog de norm was, en wat sind de Lden de norm is? Ik ken de getallen niet meer maar vond het verbazend te zien hoe die getallen verschilden