Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Geen uitvluchten meer op Schiphol

 |
 Geplaatst door: 2eHans 
 |
 Bekeken: 846 
|
 Bewoners Omgeving Schiphol 
Bewoners_logo_2x.png


Woensdag 23 januari 2019

Bij de hervatting van de onderhandelingen in de Omgevingsraad Schiphol (ORS) later deze maand zitten de bewonersdelegatie en die van de bestuurders op één lijn. Dat is het resultaat van het overleg tussen deze twee ORS-delegaties. Met ingang van het gebruiksjaar 2020 moeten de in de Aldersakkoorden gemaakte afspraken eindelijk worden verankerd in een Luchthavenverkeersbesluit (LVB). Dit LVB dient minimaal een plafond voor het totaal aantal vluchten (500.000) en de nachtvluchten (29.000) vast te leggen zodat hierop kan worden gehandhaafd. Dat geldt ook voor de vierdebaanregel. Daarna is herstel van vertrouwen door de luchtvaartsector nodig via harde afspraken over hinderbeperking zodat er voldaan wordt aan de verwachtingen van het Aldersakkoord, voordat er in de ORS verder kan worden gesproken over de ontwikkeling van Schiphol in de toekomst.

Met zo’n Luchthavenverkeersbesluit kan er een einde komen aan het zogeheten “anticiperend handhaven” dat de rechtszekerheid van omwonenden ernstig heeft aangetast: het oude stelsel geldt maar het nieuw telt, dus beide worden niet gehandhaafd. Pas nadat het gedogen is gestaakt, kan er worden gesproken over de ontwikkeling van Schiphol in balans met de omgeving.

Het is helaas nog niet zeker of de luchtvaartsector zal aansluiten bij dit gezamenlijke standpunt van de twee andere partijen. Schiphol verzint allerlei uitvluchten om onder de huidige baangebruiksregels uit te komen en misbruikt een kwestieus Milieueffectrapport (MER) om overdreven groeiclaims te onderbouwen.

Zoals de enorme groei van het aantal pretvluchten aantoont, zit er veel “lucht” in het huidige plafond van 500.000 vluchten. Nu Schiphol klaagt dat het geen instrumenten heeft om de overeengekomen “selectiviteit” te garanderen, is het strikt handhaven van dat plafond het beste middel om het doel te bereiken. Marktwerking corrigeert dan de uitwassen, zoals vliegen voor een habbekrats. Het is voor de luchtvaartsector kennelijk moeilijk om zich te voegen naar de maatschappelijke realiteit: ongebreideld vliegen is geen vanzelfsprekendheid.

Bewoners hebben recht op zekerheid. Omwonenden van Schiphol moeten erop kunnen vertrouwen dat de overheid hen beschermt tegen inbreuken op hun gezondheid en veiligheid. Zeker zijn van een ongestoorde en duurzame leefomgeving, daar gaat het om.

Er zitten niet alleen teveel vluchten in de lucht, maar er zit ook te veel lucht in het aantal vluchten

Waar andere instrumenten falen, blijkt een een plafond onontbeerlijk om selectiviteit af te dwingen

Bekijk bericht op "Bewoners Omgeving Schiphol"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Bob uit Uitgeest

De maatschappelijke realiteit: ongebreideld vliegen is geen vanzelfsprekendheid. Integendeel hyet is zelfs sterk ongewenst, tenzij we nu alle klimaatdoelen overboord gooien!!! Dit lijkt me geen goed plan, dus stoppen met groei en later zelfs krimpen.