Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Geen slapeloze nachten meer door overvliegende vliegtuigen?

 |
 Geplaatst door: 2eHans 
 |
 Bekeken: 344 
|
 NHD 
tb_leefomgeving_castricum_Albertshoeve.jpg

De geluidshinder van Schiphol bezorgt mensen uit de regio al jaren slapeloze nachten. Dankzij de oprichting van de nieuwe Maatschappelijke Raad Schiphol (MRS) is er hoop op een frisse wind. Gaat er eindelijk verandering komen in het beleid dat de belangen van Schiphol stelselmatig zwaarder laat wegen dan die van de bevolking?

De MRS gaat gevraagde en ongevraagde adviezen uitbrengen aan de luchtvaartsector en het kabinet. Het wordt een maatschappelijke raad voor bewonersorganisaties waarin ook experts zitting zullen nemen.

In die belangrijke rol voor bewoners schuilt het verschil met de oude Omgevingsraad Schiphol (ORS), waarvoor de MRS de vervanger is. „Het belang van omwonenden wordt krachtiger in de hele discussie naar voren gebracht en je zit niet meer in één orgaan met de luchtvaart’’, licht de onafhankelijk voorzitter van de nieuwe raad, Eddy van Hijum, toe tijdens een voorlichtingsavond van het Platform Vlieghinder Kennemerland (PVK) in Castricum om bewoners te informeren over de oprichting van de een nieuwe raad.
Compromissen

Oud CDA-politicus Van Hijum legt uit waarom de oude raad niet meer werkte: „In de oude raad werden voortdurend compromissen gesloten en besluiten genomen, waardoor omwonenden het gevoel hadden dat ze aan het einde van de rit aan het kortste eind trokken.”

Voorlopig is niet duidelijk of de geluidshinder waar bewoners mee geconfronteerd worden ook zal afnemen. Recente besluiten, onder andere de invoering van een nieuw systeem (RECAT-TBS) waardoor vliegtuigen dichter op elkaar aan kunnen vliegen, en het besluit om de aanvliegroute van vliegtuigen te concentreren op de Polder- en Kaagbaan, lijken de overlast voor omwonenden alleen maar erger te maken.

Wantrouwen


Tijdens de voorlichtingsavond lijken de aanwezige PVK-leden in eerste instantie dan ook wantrouwend te zijn. En daar hebben ze goede redenen voor. De belangen van Schiphol wegen al vele jaren zwaarder dan die van de bewoners, wat de leefkwaliteit bepaald niet ten goede is gekomen.

Winnie de Wit van SOS Zaanstreek en Vliegherrie.nl heeft een bundel samengesteld waarin de problemen van bewoners in dichtvorm zijn verwoord. De Wit: „Sommige mensen zijn de wanhoop nabij, omdat ze niet meer slapen. Ze denken zelfs over zelfdoding.”

Bob van Marlen, zelfverklaard ervaringsdeskundige, schrijft op schipholwatch.nl: ’De overheid en belanghebbenden hebben nog steeds groei (van Schiphol, red.) als voornaamste doel, en het gevolg is dat er steeds meer Nederlanders met herrie worden belast. Daarnaast strookt dit beleid totaal niet met de klimaatdoelstellingen, die vragen om een sterke vermindering van CO2-emissies, ook door de luchtvaart.’

Verandering van beleid?


Gaat er met de oprichting van de MRS eindelijk iets veranderen? Vindt er, met het oog op de klimaatdoelstellingen, een kentering plaats in het denken over Schiphol? Aanvankelijk lijken aanwezige bewoners op de voorlichtingsavond er weinig in te geloven. Ze stellen kritische vragen. Maar gaandeweg lijkt het wantrouwen wat minder te worden. Bewoonster Agaath Schreuder: „Ik heb vertrouwen in Eddy van Hijum, hij maakt een integere indruk. Ik heb nu de hoop dat er toch eindelijk iets verandert.”

Zo ligt er inmiddels een plan van Minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat op tafel, de experimenteerregel, waarin staat dat Schiphol vanwege de geluidsoverlast moet krimpen van 500.000 naar 440.000 vluchten. Verschillende luchtvaartmaatschappijen zijn het niet eens met die maatregel, maar Schiphol gaat er in principe mee akkoord. Ook ligt er een plan om het aantal nachtvluchten te beperken, wat vermoedelijk voor de bewoners een enorme opluchting zou zijn. Schreuder vat het adequaat samen: „Er waait een andere wind in Den Haag.”

Budget


De oprichting van de MRS lijkt een ontwikkeling in die trend. Van Hijum: „Inhoud staat voorop. We hebben budget om onderzoeken te laten uitvoeren door externe experts. We willen gewoon met goed onderbouwde adviezen komen. De beste adviezen zullen unanieme adviezen zijn, maar het moet geen compromissenmachine worden. Het gaat erom dat mensen gehoord worden. Dat ze het gevoel hebben dat hun geluid niet ergens in een brij aan belangenafwegingen verloren gaat.”

Of het uiteindelijk écht gaat leiden tot verandering, dat zal de tijd leren. De bewoners zitten er in ieder geval naar te snakken. Zodat ze eindelijk weer rustig kunnen slapen ’s nachts, zonder het oorverdovende lawaai van overvliegende vliegtuigen.


PVK


Platform Vlieghinder Kennemerland (PVK) is in 2003 opgericht om de belangen te behartigen van eenieder die de vlieghinder in de regio Castricum teruggebracht wil zien worden tot acceptabele proporties. Het PVK zoekt de dialoog met instanties uit de luchtvaartsector (onder andere Schiphol, luchtverkeersleiding en vliegtuigmaatschappijen) en informeert en bevraagt politieke beleidsmakers en besluitvormers. Het belangrijkste resultaat van jaren actievoeren is het terugbrengen van het aantal nachtvluchten en vermindering van de geluidshinder.

Schiphol


Schiphol is de grootste luchthaven in Nederland en een zeer belangrijke binnen Europa. Het is dan ook niet zo gek dat de Nederlandse staat de belangen van de luchthaven beschermt. Maar luchtvaart gaat ook gepaard met grote nadelen, en niet alleen vanwege de hoge CO2-uitstoot. De bevolking heeft veel te klagen over de geluidsoverlast die Schiphol oplevert.

Bekijk bericht op "NHD"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door B. van Marlen uit Uitgeest

Zonder te willen opscheppen wil ik u uitleggen, waarom ik m.i. terecht een ervaringsdeskundige wordt genoemd. Allereerst heb ik met deze problematiek te maken als inwoner van Uitgeest sinds 1997, dus al heel lang. Voordat de zgn. ‘Polderbaan’ openging in 2003 werd onze omgeving al steeds vaker overvlogen, ik schat al sinds 1998 of 1999! Sindsdien heb ik meer dan 1 miljoen vliegtuigen over Uitgeest horen gaan, en ben ik duizenden keren in mijn slaap gestoord. Dat verklaart dus het ervaringsdeel!

Dan de claim van deskundige. Ik heb me uitgebreid verdiept in de methode van geluidszonering door de luchtvaart en en de wiskundige formules van de geluidsmaten Ke, LAeq-nacht, en de overgang van Ke en LAeq-nacht naar Lden en Lnight met handhavingspunten. Daarnaast heb ik jarenlang de relevante stukken opgehaald van internet en bestudeerd. Ik heb eigen software ontwikkeld, waarmee ik deze maten heb kunnen berekenen voor onze locatie, aan de hand van zelfgedane metingen met Explane en met behulp van de gegevens die te vinden zijn op http://www.donderdorp.nl. Ik heb vervolgens een doorrekening voor deze geluidsmaten gedaan naar het jaar 2050 met de groeiprognoses die in de Luchtvaartnota 2020-2050 werden vermeld en met het streven naar ‘superpreferent’ baangebruik.

Met deze ervaringen en analyses heb ik een voordracht (jan 2021, over internet door corona) gegeven voor onze gemeenteraad en daarna voor de leden van het PVK (waar ik zelf ook tot toegetreden ben), en ik heb diverse zienswijzen ingediend bij I&W met hulp van anderen in Uitgeest en erbuiten.

Daarnaast heb ik analyses gedaan voor het NOMOS meetpunt nm27 te Uitgeest, dat zelf ook de piekwaarden en het verloop in de tijd van het geluid weergeeft (als het instrument goed werkt, wat niet altijd het geval is). Hiermee heb ik de invloed van stiller worden van vliegtuigen op de gemiddelde piekwaarden over de jaren 2007-2022 geanalyseerd wat slechts leidde tot een geringe afname van ca. 1%.

Ik ben niet in het bezit van het rekenmodel, dat door de overheid worden gehanteerd, noch beschik ik over de invoergegevens hiervan, maar ik zou hier graag over beschikken om er eens kritisch naar te kijken. Als ‘deskundige’ ken ik mijn beperkingen, maar meen ik toch vanuit deze inhoudelijke basis tot de discussies bij te kunnen dragen.

Ik heb vele spelers in dit veld ontmoet sinds ik me hier intensiever mee bezig houd, en volg de ‘webinars’ van de UECNA, die heel veel soorgelijke situaties voor omwonden wereldwijd laten zien.

Ik spreek hierbij ook de wens uit, dat de MRS niet hetzelfde lot krijgt toebedeeld als diens voorgangers en dat er nu eindelijk een significante verbetering volgt voor omwonenden, zonder dat de herrie maximaal wordt verplaatst naar een kleiner, maar toch aanzienlijk deel hiervan onder zgn. ‘optimale vaste routes’, lees: ‘herriegoten’.

Vandaar de kenschetsing: ‘ervaringsdeskundige’, tot u dienst!