Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Geen reden voor groei van Airport (Eindhoven)

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 1493 
|
 ed.nl 
tb_vliegtuig_Transavia-PH-XRD.jpg

OPINIE - Bernard Gerard is secretaris van het Platform de 10 Geboden voor Eindhoven Airport. Hij ziet geen reden voor groei van Eindhoven Airport.

De Brabants-Zeeuwse Werkgevers noemen in hun achterbanenquête Eindhoven Airport als hun tweede luchthaven voor zakelijk verkeer, maar hun feitelijke reisgedrag is er niet naar. Het zakelijk gebruik van Eindhoven Airport is namelijk niet groot en relatief dalend.

Nu er geen sterke statistische argumenten blijken te zijn die de centrale rol van Eindhoven Airport voor de regionale economie ondersteunen, moet de vraag opnieuw gesteld worden welk zwaarwegend belang gediend is met aanhoudende groei.

Drie manieren van statistiek zijn relevant:

1.Het aantal en het percentage zakelijke passagiers.

Het zakelijk gebruik van het vliegveld wordt gemeten met enquêtes. Reizigers worden onder meer de vragen voorgelegd 'Wat is de belangrijkste reden van uw vlucht?' en 'Door wie wordt deze vlucht betaald?' Een enquêteperiode duurt meestal negen tot dertien dagen (met één uitschieter van twintig). Er waren gespreid over het jaar in 2012 twee meetperiodes, in 2013 vier en in 2014 vier, waarvan er tot nu toe drie bekend gemaakt zijn.

Rond sommige antwoorden zit wat grijs gebied. Toch komt er een soort trend uit als men binnen een periode de aantallen per dag berekent en als men die aantallen middelt over de periodes binnen één jaar.

In 2012 waren er 2.003 zakelijke passagiers per dag, zijnde 20,9 procent van het totale aantal passagiers. In 2013 waren er 1.564 zakelijke passagiers per dag, zijnde 18,7 procent van het totale aantal passagiers. In 2014 waren er 1.756 zakelijke passagiers per dag, zijnde 16,1 procent van het totale aantal passagiers.

Er zit dus geen duidelijke trend in het absolute aantal zakelijke passagiers per dag. Omdat het totale aantal passagiers stijgt, zit er een dalende trend in het percentage zakelijke passagiers. In 2014 had slechts één op de zes passagiers een zakelijk doel.

2. Het percentage vliegbewegingen naar bestemmingen met een 'combi-karakter'.

Het karakter van een bestemming wordt als volgt gedefinieerd. Als in één enquêteperiode nul zakelijke reizigers naar een bepaalde bestemming vliegen, heet die bestemming in die periode een vakantiebestemming. Als in één enquêteperiode het aantal zakelijke reizigers naar een bestemming één of meer is, heet die bestemming in die periode 'combi' (in de stilste enquêteperiode waren er 60.434 passagiers). Een volledig zakelijke bestemming komt bij gewone vliegtuigen niet voor.

De eis die volgens het Aldersadvies bij de evaluatie gehaald moet worden is dat het aantal vliegbewegingen op zakelijke/combibestemmingen minstens 75 procent moet zijn.

Het verloop van het percentage vliegbewegingen op de aldus gedefinieerde combibestemmingen, na middeling over de enquêteperiodes, is: in 2012 82 procent; in 2013 88 procent; in 2014 75 procent.

3. De herkomst van de passagiers.

De ervaring leert dat al jaren grofweg éénderde van de passagiers uit de regio komt.

Eindhoven Airport wordt steeds meer een vakantievliegveld voor mensen die van ver weg komen en hier de nadelen achterlaten.

In een strook van Duizel tot Nijnsel wordt 40 procent van ruim 8.000 volwassenen ernstig door lawaai gehinderd en vaak in zijn slaap gestoord. Geluid kan mensen ziek maken.

Omwonenden worden besproeid met druppeltjes zwavelzuur.

Er is een daling van de vastgoedwaarden in de regio.

Via de broeikasgassen draagt het vliegveld bij aan de klimaatverandering.

Een economische motor is het vliegveld nooit geweest. Naarmate de zakelijke functie relatief verder afneemt, wordt haar rol voor de regionale economie steeds minder essentieel. De afweging tussen voor- en nadelen wordt daarmee steeds ongunstiger.

Het Platform De 10 Geboden voor Eindhoven Airport ziet geen reden waarom het vliegveld verder zou moeten groeien.

Het beste zou zijn om de omvang van het vliegverkeer op een bepaald aantal passagiers te fixeren, bijvoorbeeld 5 miljoen per jaar. De ervaring leert dat het aantal passagiers (het doel) de laatste jaren sneller groeit dan het aantal vliegbewegingen (het middel). Blijkbaar zitten er gemiddeld meer mensen in een vliegtuig. Dat is gunstig.

De huidige werkgelegenheid - die vooral indirect is en dus passagiergebonden - blijft daarmee gehandhaafd en alle denkbare zakelijke vliegbewegingen zijn binnen dat totale aantal met gemak uitvoerbaar, vooropgesteld dat er voldoende vraag naar is. Het axioma dat het vliegveld moet groeien omdat het moet groeien is absurd.

Bekijk bericht op "ed.nl"

Reacties op dit bericht